Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drawieński Park Narodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drawieński Park Narodowy."— Zapis prezentacji:

1 Drawieński Park Narodowy.

2 Położenie Parku Narodowego.
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowo-pomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. DPN w całości położony jest w zlewni rzeki Drawy. Płociczna i Drawa płyną przez szeroki pas sandrów, które powstały z piasków usypanych przez wody topniejącego lodowca.

3 Świat roślin. Drawieński Park Narodowy to ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, prawie 150 gatunków drzew i krzewów i ponad 200 różnych zespołów roślinnych. Drawieński Park Narodowy jest jednym z ciekawszych botanicznie regionów w północno-zachodniej Polsce. Do największych botanicznych osobliwości należą, Lipiennik Leosela i Lilia Złotogłów. Botaników zachwyca uroda wielu fitocenoz torfowiskowych, bogata flora łąk i flora związana z ekosystemami rzecznymi, flora źródlisk i jezior, a także dobrze zachowane ekosystemy buczyn i borów sosnowych.

4 Rośliny: Lipiennik Leosela, buk, sosna.

5 Lilia Złotogłów. Lilia złotogłów gatunek byliny z rodziny liliowatych. Rośnie w rzadkich, widnych lasach, zaroślach, zrębach, rzadziej wśród zarośli liliowatych . Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest rośliną rzadką, częściej spotykana jest w Sudetach i Karpatach.

6 Świat zwierząt-płazy i gady.
Park liczy 20 gatunków - 13 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. Do najrzadszych płazów należą: rzekotka drzewna, kumak nizinny i ropucha paskówka. Spośród gadów na uwagę zasługuje występowanie żółwia błotnego, żmii zygzakowatej i gniewosza plamistego.

7 Zwierzęta: norniki, łasice, motyle.

8 Świat zwierząt - ryby W wodach występuje obecnie 39 gatunków ryb i 2 gatunki krągłoustych z 11 rodzin. Obok gatunków skrajnie zagrożonych, ginących występuje: - minog rzeczny i strumieniowy, - łosoś - troć wędrowna i -certa, Zachowały się tu jeszcze liczne i stosunkowo stabilne populacje gatunków rzadkich w skali kraju - pstrąga potokowego, lipienia, strzebli potokowej i głowacza biało-płetwego.

9 Certa, łosoś, troć wędrowna, minog rzeczny.

10 Świat zwierząt-ptaki. Na terenie DPN w najbliższym sąsiedztwie w okresie badań stwierdzono ponad 160 gat. ptaków. Zaliczono tu 10 gatunków: bociana czarnego, tracza nurogęsi, kanię czarną, kanię rudą, bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, jarząbka, puchacza i włochatkę. Inne gatunki rzadkie lub zagrożone w skali regionalnej, o wyspowym charakterze występowania, powiązane z zanikającymi typami ekosystemów to między innymi: kormoran, gągoł, trzmielo-jad, krogulec, kobuz, derkacz, żuraw, kszyk, samotnik, siniak, zimorodek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, strumieniówka, zniczek, srokosz, czyż, krzyżodziób świerkowy i inne.

11 Kormoran Gągoł

12 Krajobraz.

13 Traszka Grzebieniasta.
Traszka Grzebieniasta może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza zbiorniki czystej wody. Rozmnaża się w wodzie. Samiec przed przekazaniem wybrance wykonuje taniec godowy. Jego partnerka składa jaja , zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki , które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania.

14 Ciekawostki. Park został utworzony dla ochrony ekosystemów wodno-leśnych, z całym bogactwem gatunkowym występujących tu: grzybów, roślin i zwierząt oraz ukrytych wśród puszczańskich lasów elementów dziedzictwa kulturowego.

15 Wykonały Adrianna Taciak. Aleksandra Gogulska. Angelika Sicinska.

16 Dziękujemy państwu za uwagę.
Koniec Dziękujemy państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Drawieński Park Narodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google