Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drawieński Park Narodowy.. Położenie Parku Narodowego. Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drawieński Park Narodowy.. Położenie Parku Narodowego. Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem."— Zapis prezentacji:

1 Drawieński Park Narodowy.

2 Położenie Parku Narodowego. Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowo- pomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. DPN w całości położony jest w zlewni rzeki Drawy. Płociczna i Drawa płyną przez szeroki pas sandrów, które powstały z piasków usypanych przez wody topniejącego lodowca. Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowo- pomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. DPN w całości położony jest w zlewni rzeki Drawy. Płociczna i Drawa płyną przez szeroki pas sandrów, które powstały z piasków usypanych przez wody topniejącego lodowca.

3 Drawieński Park Narodowy to ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, prawie 150 gatunków drzew i krzewów i ponad 200 różnych zespołów roślinnych. Drawieński Park Narodowy jest jednym z ciekawszych botanicznie regionów w północno- zachodniej Polsce. Do największych botanicznych osobliwości należą, Lipiennik Leosela i Lilia Złotogłów. Botaników zachwyca uroda wielu fitocenoz torfowiskowych, bogata flora łąk i flora związana z ekosystemami rzecznymi, flora źródlisk i jezior, a także dobrze zachowane ekosystemy buczyn i borów sosnowych. Drawieński Park Narodowy to ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, prawie 150 gatunków drzew i krzewów i ponad 200 różnych zespołów roślinnych. Drawieński Park Narodowy jest jednym z ciekawszych botanicznie regionów w północno- zachodniej Polsce. Do największych botanicznych osobliwości należą, Lipiennik Leosela i Lilia Złotogłów. Botaników zachwyca uroda wielu fitocenoz torfowiskowych, bogata flora łąk i flora związana z ekosystemami rzecznymi, flora źródlisk i jezior, a także dobrze zachowane ekosystemy buczyn i borów sosnowych. Świat roślin.

4 Rośliny: Lipiennik Leosela, buk, sosna.

5 Lilia Złotogłów. Lilia złotogłów gatunek byliny z rodziny liliowatych. Rośnie w rzadkich, widnych lasach, zaroślach, zrębach, rzadziej wśród zarośli liliowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest rośliną rzadką, częściej spotykana jest w Sudetach i Karpatach. Lilia złotogłów gatunek byliny z rodziny liliowatych. Rośnie w rzadkich, widnych lasach, zaroślach, zrębach, rzadziej wśród zarośli liliowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest rośliną rzadką, częściej spotykana jest w Sudetach i Karpatach.

6 Świat zwierząt-płazy i gady. Park liczy 20 gatunków - 13 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. Do najrzadszych płazów należą: rzekotka drzewna, kumak nizinny i ropucha paskówka. Spośród gadów na uwagę zasługuje występowanie żółwia błotnego, żmii zygzakowatej i gniewosza plamistego. Park liczy 20 gatunków - 13 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. Do najrzadszych płazów należą: rzekotka drzewna, kumak nizinny i ropucha paskówka. Spośród gadów na uwagę zasługuje występowanie żółwia błotnego, żmii zygzakowatej i gniewosza plamistego.

7 Zwierzęta: norniki, łasice, motyle.

8 Świat zwierząt - ryby W wodach występuje obecnie 39 gatunków ryb i 2 gatunki krągłoustych z 11 rodzin. Obok gatunków skrajnie zagrożonych, ginących występuje: W wodach występuje obecnie 39 gatunków ryb i 2 gatunki krągłoustych z 11 rodzin. Obok gatunków skrajnie zagrożonych, ginących występuje: - minog rzeczny i strumieniowy, - minog rzeczny i strumieniowy, - łosoś - łosoś - troć wędrowna i - troć wędrowna i -certa, -certa, Zachowały się tu jeszcze liczne i stosunkowo stabilne populacje gatunków rzadkich w skali kraju - pstrąga potokowego, lipienia, strzebli potokowej i głowacza biało-płetwego. Zachowały się tu jeszcze liczne i stosunkowo stabilne populacje gatunków rzadkich w skali kraju - pstrąga potokowego, lipienia, strzebli potokowej i głowacza biało-płetwego.

9 Certa, łosoś, troć wędrowna, minog rzeczny.

10 Świat zwierząt-ptaki. Na terenie DPN w najbliższym sąsiedztwie w okresie badań stwierdzono ponad 160 gat. ptaków. Zaliczono tu 10 gatunków: bociana czarnego, tracza nurogęsi, kanię czarną, kanię rudą, bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, jarząbka, puchacza i włochatkę. Inne gatunki rzadkie lub zagrożone w skali regionalnej, o wyspowym charakterze występowania, powiązane z zanikającymi typami ekosystemów to między innymi: kormoran, gągoł, trzmielo-jad, krogulec, kobuz, derkacz, żuraw, kszyk, samotnik, siniak, zimorodek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, strumieniówka, zniczek, srokosz, czyż, krzyżodziób świerkowy i inne. Na terenie DPN w najbliższym sąsiedztwie w okresie badań stwierdzono ponad 160 gat. ptaków. Zaliczono tu 10 gatunków: bociana czarnego, tracza nurogęsi, kanię czarną, kanię rudą, bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, jarząbka, puchacza i włochatkę. Inne gatunki rzadkie lub zagrożone w skali regionalnej, o wyspowym charakterze występowania, powiązane z zanikającymi typami ekosystemów to między innymi: kormoran, gągoł, trzmielo-jad, krogulec, kobuz, derkacz, żuraw, kszyk, samotnik, siniak, zimorodek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, strumieniówka, zniczek, srokosz, czyż, krzyżodziób świerkowy i inne.

11 Kormoran Gągoł Kormoran Gągoł

12 Krajobraz.

13 Traszka Grzebieniasta. Traszka Grzebieniasta może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza zbiorniki czystej wody. Rozmnaża się w wodzie. Samiec przed przekazaniem wybrance wykonuje taniec godowy. Jego partnerka składa jaja, zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki, które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania. Traszka Grzebieniasta może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza zbiorniki czystej wody. Rozmnaża się w wodzie. Samiec przed przekazaniem wybrance wykonuje taniec godowy. Jego partnerka składa jaja, zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki, które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania.

14 Ciekawostki. Park został utworzony dla ochrony ekosystemów wodno-leśnych, z całym bogactwem gatunkowym występujących tu: grzybów, roślin i zwierząt oraz ukrytych wśród puszczańskich lasów elementów dziedzictwa kulturowego. Park został utworzony dla ochrony ekosystemów wodno-leśnych, z całym bogactwem gatunkowym występujących tu: grzybów, roślin i zwierząt oraz ukrytych wśród puszczańskich lasów elementów dziedzictwa kulturowego.

15 Wykonały Wykonały Adrianna Taciak. Adrianna Taciak. Aleksandra Gogulska. Aleksandra Gogulska. Angelika Sicinska. Angelika Sicinska.

16 Koniec Koniec Dziękujemy państwu za uwagę. Dziękujemy państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Drawieński Park Narodowy.. Położenie Parku Narodowego. Teren Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google