Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DLA PIĘCIOLATKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DLA PIĘCIOLATKÓW"— Zapis prezentacji:

1 KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DLA PIĘCIOLATKÓW
JAK ROZSĄDNIE WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, KTÓRE NIEBAWEM ROZPOCZNĄ NAUKĘ W SZKOLE Anna Mikler-Chwastek , APS Warszawa V Kongres Zarządzania Oświatą,

2 TYPY DEFICYTÓW Dzieci o niewielkich deficytach (spowodowanych często długą absencją lub niedostatecznym bodźcowaniem ze strony środowiska wychowawczego). Dzieci o zaburzeniach w kilku sferach, nieharmonijnym rozwoju. Dzieci o znacznych deficytach, gdzie oprócz wsparcia ze strony nauczyciela trzeba zorganizować pomoc specjalistów.

3 GENEZA ZABURZEŃ ROZWOJU MAŁYCH DZIECI
Czynniki działające na matkę podczas trwania ciąży. Czynniki okołoporodowe. Czynniki poporodowe: niewłaściwe odżywianie i pielęgnacja, poważne choroby dziecka, niewłaściwie zorganizowane procesy: wychowawczy i uczenia się.

4 W JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI?
Odpowiednie warunki przekazu informacji. Właściwy dobór słów. Bieżące przekazywanie informacji o postępach dziecka oraz zaleceń dla rodziców. Zaproszenie rodziców do udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Przekonanie rodziców do stałej współpracy z nauczycielem oraz systematycznej pracy z dzieckiem. V Kongres Zarządzania Oświatą,

5 KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
Znajomość podstawy programowej. Wiedza z zakresu sposobów konstruowania programów naprawczych. Umiejętność właściwej weryfikacji postępów dziecka. Znajomość biologicznych podstaw rozwoju dziecka. Znajomość strefy najbliższego rozwoju ucznia, który realizuje program.

6 Rozumienie czym jest i na czym polega rozwój psychoruchowy.
Prowadzenie zajęć w sposób elastyczny, czyli działanie na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie zabawy. Akceptacja dziecka, zainteresowanie nim i radość z jego sukcesów. Ustalenie jasnych zasad współpracy z dzieckiem. V Kongres Zarządzania Oświatą,

7 WARSZTAT NAUCZYCIELA odpowiednie pomieszczenie, jasne i właściwie wentylowane (z możliwością otwarcia okna) bogaty zasób pomocy i przyborów technicznych (liczmany, papier, kredki, gry, karty obrazkowe), ale również przedmiotów naturalnych (kasztany, fasolka, kamienie, glina, liście)

8 ZASADY KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
Programy są tworzone indywidualnie dla każdego dziecka. Podstawą tworzenia programu są wyniki diagnozy pedagogicznej i profil rozwojowy dziecka. Każdy program musi w przybliżeniu zakładać czas zakończenia działań naprawczych. Program terapeutyczny powinien zostać omówiony z rodzicami lub opiekunami dziecka V Kongres Zarządzania Oświatą,

9 Zajęcia terapeutyczne zaczynają się od wyciszenia emocji dziecka i ustalenia zasad współpracy.
Zajęcia powinny być przeprowadzane dwa razy w tygodniu, a czas trwania to około 60 minut. Postępy i trudności każdego dziecka są odnotowywane i analizowane na bieżąco. Realizację programu kończy powtórna diagnoza dziecka.

10 PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU PIĘCIOLATKÓW – OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ
OBSZAR SPOŁECZNO-MORALNY, RODZINNY I OBYWATELSKI. OBSZAR SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, DBAŁOŚCI O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO. OBSZAR SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ. OBSZAR CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH.

11 OBSZAR PRZYGOTOWANIA DO NAUKI MATEMATYKI.
OBSZAR SPRAWNOŚCI ARTYKULACYJNEJ I ROZWOJU MOWY. OBSZAR SPOSTRZEGAWCZOŚCI, PAMIĘCI WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ. OBSZAR PRZYGOTOWANIA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA. V Kongres Zarządzania Oświatą,


Pobierz ppt "KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DLA PIĘCIOLATKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google