Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
Wodociągi i kanalizacja na terenie Nakła nad Notecią Gmina Nakło nad Notecią

2 Gdzie znajdują się wodociągi?
Kółkiem oznaczono miejsce, w którym leży Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle.

3 Wodociągi. Co to takiego?
Wodociągi to system rur, pomp oraz zaworów wykonanych z różnorodnych materiałów, przeważnie stali a coraz częściej polichlorku winylu lub rzadko miedzi, które przenoszą świeżą wodę pod ciśnieniem do budynków (jako część sieci wodociągów miejskich), a także rozprowadzają ją wewnątrz. Podobnie jest oczywiście z wodociągami nakielskimi. Oczyszczalnia ścieków. Co to jest? Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. W Nakle mamy wybudowaną oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną. Po co zbudowano oczyszczalnię? Główną przyczyna, dla której zbudowano oczyszczalnię było ciągłe rozwijanie się miasta. Nakło nad Notecią i okolice z roku na rok są coraz większe, dlatego niezbędną czynnością była budowa oczyszczalni, by zapewnić mieszkańcom tych terenów czystą, zdatną do spożycia wodę.

4 Wywiad z mieszkańcami Nakła nad Notecią.
Na zadane przez nas pytania, mieszkańcy Nakła odpowiadali prawie jednogłośnie. Pytanie: - Czy wie Pan/ Pani coś o inwestycjach dokonanych w ciągu ostatnich 20-stu lat przy oczyszczalni ściegów i wodociągach w Nakle nad Notecią? Odpowiedź: - Wodociągi są nowo wbudowane i nie wiem nic o dokonanych tam inwestycjach.

5 Pytanie:- Czy uważa Pan/Pani, że oczyszczalnia w Nakle jest potrzebna? 
Odpowiedź:- Tak, jest potrzeba, gdyż umiejscowiona jest ona w odpowiednim miejscu, a wykonywana w niej praca jest niezbędna do zaopatrzenia w wodę nasze miasto i okolicę. Pytanie:- Czy stan wody przez ostatnie 20 lat uległ zmianie? Odpowiedź-: Tak. Pytanie:- Jaka była to zmiana? Odpowiedź:- Moim zdaniem na lepsze. Stan wody tej sprzed około 20-sty lat znacznie się poprawił. Wydaje mi się, że jest ona czystsza.

6 Pytanie:- Czy cena wody w ciągu ostatnich 20-stu lat zmieniała się?
Odpowiedź:- Tak. Zaobserwowałem taką zmianę. Pytanie:- Czy zatem woda jest teraz droższa, czy tańsza? Odpowiedź:- Cena wody wzrosła w stosunku do poprzednich lat. Pytanie: - Czy według Pana/ Pani dostawy wody są drogie? Odpowiedź:- Sądzę, że tak. Dla nas, odbiorców lepiej byłoby, gdyby woda była tańsza.

7 Pytanie:- Czy Pana/Pani zdaniem niedawno nagłośniony przypadek zakażenia wirusem bakterii koli jest pojedynczym incydentem, czy odkrywa stałe nieprawidłowości w nakielskich wodociągach? Odpowiedź:- Miejmy nadzieję, że jest to tylko incydent, który się już nie powtórzy. Pytanie: - Czy w Pana/Pani domu oszczędzana jest woda? Odpowiedź:- Tak, jak najbardziej. Pytanie: - W jaki sposób? Odpowiedź:- Zakręcam kran, by woda nie kapała bez potrzeby, mam zainstalowane zestawy oczyszczające wodę do armatury. Staram się stosować do zaleceń, których uczyła mnie w przeszłości szkoła. Wszystkim osobą, które odpowiadały na nasze pytania serdecznie dziękujemy!

8 Incydent w nakielskich wodociągach
Do zasilania wody w gruntach dostała się woda ściekowa, która zanieczyściła ją bakteriami koli. Wypadek ten miał miejsce w 2005 roku. W związku z powyższym na woda na terenie Nakła nie nadawała się do spożycia bezpośredniego. Z obawy przed chorobami należało tą wodę przed wszystkimi czynnościami gotować. Wodociągi niezwłocznie wprowadziły do zakażonych bakteriami akwenów spore ilości chloru, by pozbyć się wirusów. Na szczęście ten niefortunny przypadek nie miał większego odbicia na życiu mieszkańców miasta i okolic.

9 Kolejny przypadek… Już sama budowa oczyszczalni ścieków w Nakle okazała się skomplikowana. Zdaniem władz miasta po wstępnej analizie dokumentacji wątpliwości budziło wydanie ponad miliona zł. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w UMiG planowany koszt całej inwestycji to 10,5 mln zł. Pierwszy etap kosztować miał 8,1 mln zł, drugi etap - 2,4 mln zł. Tymczasem w 1998 roku Zarząd Miasta i Gminy podpisał aneks do umowy z firmą budującą oczyszczalnię, na mocy którego zrezygnowano z II etapu. Za pierwszy zaś zapłacono - jak wynika z harmonogramu - nie planowane 8,1 mln, ale 9,26 mln zł…

10 Wieża ciśnień przy ulicy Wzgórze Wodociągowe.
Komunalne przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią przy ul. Drzymały 1 Stary budynek, w którym uzdatniano wodę (obecne pomieszczenia warsztatowe ul. Drzymały) Studnia głębinowa przy ulicy Drzymały w Nakle

11 Tablica informacyjna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

12 Studzienka do oczyszczania wód opadowych przy ul. Bohaterów w Nakle
Stacja uzdatniania wody Budynek biologicznej oczyszczalni ścieków Studzienka do oczyszczania wód opadowych przy ul. Bohaterów w Nakle Oczyszczalnia ścieków

13 Tablica informacyjna na terenach ujmowania wód przy ulicy Wzgórze Wodociągowe.

14 Rozmowa z obecnym radnym Nakła nad Notecią, Panem Janem Marciniakiem, przewodniczącym do spraw budżetu na temat inwestycji wodociągów i oczyszczalni ścieków w Nakle. Pytanie:- Kiedy powstały nakielskie wodociągi? Odpowiedź:- Wodociągi w Nakle mają już ponad stu letnią tradycję i ciężko mi jest określić dokładną datę ich powstania. Pytanie:- A czy pamięta Pan, w którym roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków? Odpowiedź:- Myślę, że było to w 2005 roku. Pytanie:- Jak ostatnimi czasy zmieniają się wydatki gminy na wodociągi i oczyszczalnię ścieków? Odpowiedź:- Z roku na rok rosną wydatki mające na celu utrzymanie ciągłości dostawy czystej wody oraz odprowadzanie ścieków. Z uwagi na rozbudowujące się miasto i gminę konieczne są dalsze inwestycje, w tym zakresie.

15 Dziękujemy Panu Marciniakowi za informacje!
Pytanie:- Na co ostatnio były przeznaczone pieniądze, jeśli chodzi o wydatki w powyższych celach? Odpowiedź:- Istniejąca sieć kanalizacji wymaga stopniowej wymiany, w związku z tym, iż dawna technologia przewidywała budowę w technice rur azbestowych, które przy dzisiejszej wiedzy są przyczyną wielu chorób i wymagają renowacji. Pytanie:- Czy możemy prosić o jakieś konkretne przykłady? Odpowiedź:- Owszem. Przykładem może być budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Tuwima, która pochłonie około 3 224 000 zł. Zaczęto także takie inwestycje, jak budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulic Długiej do Śleskiej, która wymaga nakładu pieniężnego w wysokości 1 843 500 zł, czy przebudowa kolektora deszczowego w kwocie 50 000 zł. Dziękujemy Panu Marciniakowi za informacje!

16 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Justyna Reinke Marta Należyty Daria Marciniak Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią Opiekun p. Beata Taczyńska-Milczarek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google