Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym każdy Internauta wiedzieć powinien

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym każdy Internauta wiedzieć powinien"— Zapis prezentacji:

1 O czym każdy Internauta wiedzieć powinien
CYBERPRZEMOC O czym każdy Internauta wiedzieć powinien

2 Cyberprzemocą nazywamy wszystkie działania związane z użyciem mediów elektronicznych (Internetu, telefonii komórkowej), mające na celu wyrządzenie krzywdy drugiej osobie.

3 Czego robić nie wolno !

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) Art Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego lub w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny ustrój totalitarny lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) Art. 202. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.) Art. 202. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

9 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 j.t. ze zm.) Art Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do złotych albo karze nagany.

10 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. nr 90, poz. 999 ze zm.) Art. 3. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji, przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji, upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,

11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 1 poz. 93 ze zm.) Dobra osobiste człowieka, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

12 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

13 skontaktuj się z helpline.org.pl
jeżeli ktoś nęka Cię w Sieci, wyśmiewa się z Ciebie, wysyła obraźliwe e, sms-y, zadaje Ci krępujące pytania, wypytuje Cię o prywatne dane, nalega na spotkanie,

14 Wejdź na www.helpline.org.pl
skorzystaj z komunikatora, zadzwoń pod bezpłatny numer

15 Uzyskaj certyfikat

16

17

18

19

20 r. r.

21 Pamiętaj, że w sytuacji zagrożenia w Internecie możesz szukać pomocy w Helpline u nauczyciela, pedagoga szkolnego, albo zgłosić incydent policji.

22 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Umieść komputer we wspólnym pokoju, a nie w sypialni dziecka

23 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co czyta i ogląda w Internecie.

24 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Ustal wraz z dzieckiem przejrzyste zasady korzystania z Internetu, spisz je i umieść w pobliżu komputera.

25 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Ustal z dziećmi, aby nie ujawniały danych osobowych swoich i rodziny, haseł i loginów.

26 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Używaj oprogramowania służącego do filtrowania treści niebezpiecznych, programów antywirusowych i antyspamowych.

27 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Przypominaj dziecku by nigdy nie umawiało się na spotkanie z osobą poznaną w Internecie.

28 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Jeśli nie znasz osoby, z którą rozmawiasz nie używaj nigdy kamery internetowej.

29 Co każdy rodzic zrobić powinien!
Jeśli ktoś wysyła ci obraźliwe maile albo zaczepia na czacie - nie odpowiadaj, zabezpiecz dowody i przekaż je policji.

30 Dziękuję za uwagę Opracowała Zofia Rudzińska


Pobierz ppt "O czym każdy Internauta wiedzieć powinien"

Podobne prezentacje


Reklamy Google