Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TIK w szkole podstawowej PRAWO AUTORSKIE W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TIK w szkole podstawowej PRAWO AUTORSKIE W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 TIK w szkole podstawowej PRAWO AUTORSKIE W SZKOLE
Konferencja regionalna projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” TIK w szkole podstawowej PRAWO AUTORSKIE W SZKOLE

2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Prawo autorskie (ang. copyright) – zbiór norm i aktów prawnych chroniących wytwory ludzkiej działalności przed rozpowszechnianiem, kopiowaniem i czerpaniem korzyści majątkowych. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 63

3 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe). Nie ma znaczenia łatwość dostępu i kopiowania

4 Przepisy dotyczące: dozwolonego użytku chronionych utworów – rozdział 3, oddział 3 programów komputerowych - rozdział 7, artykuły: 74,75, 76,77 ochrony wizerunku – rozdział 10, artykuł 81

5 Dozwolony użytek Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Kolejne artykuły dokładnie omawiają zakres wykorzystania i zwielokrotniania różnych utworów Zawsze trzeba podać twórcę i źródło pochodzenia utworu

6 (o ile licencja nie mówi inaczej)
Zgodnie z ustawą legalny użytkownik programu może: utworzyć jedną kopię zapasową, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym Obserwować, badać i testować funkcjonowanie programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad (o ile licencja nie mówi inaczej)

7 Użytkownikowi NIE WOLNO bez pozwolenia:
Trwale lub czasowo zwielokrotniać programu komputerowego Tłumaczyć, dostosowywać lub dokonywać jakichkolwiek zmian w programie Rozpowszechniać programu lub jego kopii

8 Artykuł 278 kodeksu karnego:
§1 „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2: „Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”

9 Oprogramowanie komputerowe jest rozpowszechniane na podstawie licencji:
Public domain Gnu GPL – tzw. wolne oprogramowanie (open source) Freeware Shareware Licencje komercyjne, np. jednoosobowa, grupowa, otwarta, OEM

10 Licencje Creative Commons (CC)
Uznanie Autorstwa (BY)  zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. Użycie Niekomercyjne (NC) zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych. Bez Utworów Zależnych (ND)  zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. Na Tych Samych Warunkach (SA) zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

11 Ochrona wizerunku Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

12 W prezentacji wykorzystano zdjęcia ze strony
Dziękuję za uwagę  W prezentacji wykorzystano zdjęcia ze strony


Pobierz ppt "TIK w szkole podstawowej PRAWO AUTORSKIE W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google