Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli o umiejętnym wykorzystaniu tego, co daje nam natura !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli o umiejętnym wykorzystaniu tego, co daje nam natura !"— Zapis prezentacji:

1 Czyli o umiejętnym wykorzystaniu tego, co daje nam natura !

2 ODNAWIALNE Ź RÓD Ł A ENERGII ODNAWIALNE Ź RÓD Ł A ENERGII TO ŹRÓDŁA ENERGII, KTÓRYCH UŻYWANIE NIE WIĄŻE SIĘ Z DŁUGOTRWAŁYM ICH DEFICYTEM – ICH ZASÓB ODNAWIA SIĘ W KRÓTKIM CZASIE.

3 Energię słoneczną, Energię słoneczną Energię wiatru, Energię wiatru Energię wód lądowych, Energię wód lądowych Energię ruchu wody morskiej (pływów) morskiej (pływów), Energię geotermalną, Energię geotermalną Biomasę. Biomasę

4 Około 40% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłaniane, a tylko 40% energii dociera do powierzchni Ziemi. Energię słoneczną używa się do ogrzewania domów mieszkalnych zakładając ogniwa fotowoltaiczne zamieniające światło na prąd lub wykorzystując światło do ogrzewania wody w specjalnych zbiornikach umieszczonych na dachach zwanych kolektorami.

5 ELEKTROWNIA SŁONECZNA – ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYKORZYSTANIEM ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO ZALICZANEJ DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. KOLEKTOR SŁONECZNY – URZĄDZENIE DO KONWERSJI ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA CIEPŁO. ENERGIA SŁONECZNA DOCIERAJĄCA DO KOLEKTORA ZAMIENIANA JEST NA ENERGIĘ CIEPLNĄ NOŚNIKA CIEPŁA, KTÓRYM MOŻE BYĆ CIECZ (GLIKOL, WODA) LUB GAZ (NP. POWIETRZE).

6 Spis treści

7 energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. turbin wiatrowych, Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych. Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.

8 Najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką prędkość, moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina. Największe współcześnie budowane turbiny mają wirniki o średnicy 164 metrów zamontowane na wieży o wysokości 187 metrów i umożliwiają wytwarzanie 7 MW mocy.

9 Spis treści

10 Energia wodna Energia wodna – wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

11 turbiny wodne Działanie elektrowni wodnych jest dość proste. Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry, czy wyżyny do zbiorników wodnych (mórz lub jezior) położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą rzeką wodę. Rodzaje hydroelektrowni: elektrownie z naturalnym dopływem wody (regulacyjne i przepływowe), elektrownie szczytowo-pompowe. Rodzaje hydroelektrowni: elektrownie z naturalnym dopływem wody (regulacyjne i przepływowe), elektrownie szczytowo-pompowe. Spis treści

12

13

14 Budowa geologiczna Ziemi wykazuje prawidłowość polegającą na wzroście temperatury w miarę przesuwania się w głąb skorupy ziemskiej, a zwłaszcza warstwy litosferycznej. Skutkiem tego zjawiska jest znaczne podgrzewanie wód znajdujących się na dużych głębokościach do temperatury kilkudziesięciu lub nawet ponad 100 stopni C. W niektórych rejonach Ziemi, szczególnie na obszarach o zwiększonej aktywności sejsmicznej, np. w Islandii, gorąca woda występuje na stosunkowo niewielkich głębokościach lub wypływa na powierzchnię w postaci gejzerów.

15 grunty i skały do głębokości 2500m, wody gruntowe, wody gorące i ciepłe, wydobywane przy pomocy wywierconych otworów eksploatacyjnych, para wodna, wydobywana przy pomocy otworów wiertniczych, wysady solne, gorące skały, gejzer

16 Spis treści

17 to masa materii organicznej, zawarta w organizmach zwierzęcych lub roślinnych. Wyrażana jest w jednostkach tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów) oraz suchej masy (masa bezwodna).

18 spalanie biomasy roślinnej spalanie biomasy roślinnej (np. drewno opałowe z lasów, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i m.in., słoma, specjalne uprawy energetyczne; spalanie biomasy może tu odbywać się: - w sposób bezpośredni - w paleniskach otwartych (ogniska) lub zamkniętych (piece, kotły), - przy wstępnej gazyfikacji w odrębnych gazyfikatorach, a następnie poprzez spalanie otrzymanego w ten sposób gazu palnego), śmieci komunalnych spalanie śmieci komunalnych, oleju opałowego wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych specjalnie uprawianych dla celów energetycznych; fermentację alkoholową fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych, fermentację metanową beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej w celu wytworzenia biogazu, a następnie spalanie biogazu w paleniskach kotłowych lub zasilanie nim silników spalinowych, napędzających np. generatory prądu elektrycznego, gazu wysypiskowego. energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego. trzcina cukrowa ziemniaki drewno opałowe rzepak

19

20

21 Strony z których korzystałam: www.wikipedia.pl http://bartlomiejgorzelak.wordpress.com/ http://energiack.w.interia.pl/page4.html http://biotechnologia.pl/biotechnologia.pl http://przenosneplanetarium.pl/blog/2011/09/28/ale-plama/ http://www.eugenes.kucza.pl/spiewnik/wiatr-przewodnik/index.htm http://polskierekordy.pl/rekord/najwyzsza-zapora-wodna-w-polsce http://hotnews.pl/artnauka-440.html http://odnawialna.w.interia.pl/wstep_en_g.htm www.youtube.com Prezentację wykonała: Aleksandra Kojder


Pobierz ppt "Czyli o umiejętnym wykorzystaniu tego, co daje nam natura !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google