Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw. Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw. Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw. Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional

2 Structured Query Language SQL SQL jest językiem komunikacji użytkownika z oprogramowaniem zarządzającym relacyjną bazą danych. W roku 1986 język ten został oficjalnym standardem wspieranym przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO).

3 Structured Query Language SQL Jego polecenia umożliwiają między innymi: Select – pobieranie danych z bazy danych, Insert – umieszczanie danych w tabelach, Update – zmianę danych, Delete – usuwanie danych, Create – tworzenie struktury bazy danych, Drop – usuwanie obiektów bazy danych, Alter – zmianę struktury bazy danych

4 Wybór SQL W programie MapInfo Professional Wybór SQL jest jedną z metod wybierania danych z istniejących zbiorów danych. Można przy tym dokonywać pewnych operacji arytmetycznych i logicznych uzyskując w ten sposób nowe dane. Przykład: Korzystając ze zbioru miast Polski i zbioru województw wybrać miasta należące do województwa Wielkopolskiego. Otwieramy zbiory MIAS_OG i Województwa_2002.

5

6 Otwieramy okno Wybór SQL. Najpierw wypełniamy pole ze zbiorów wybierając odpowiedni zbiór z listy Zbiory. * w polu Wybierz kolumny oznacza, że wybrane zostaną wszystkie kolumny wybranych zbiorów. W polu Gdzie wpisujemy warunek wyboru wierszy (rekordów) rozważanych zbiorów, przy czym nazwy kolumn wybieramy z listy kolumn, operatory wybieramy z listy operatorów. Jeśli nową tabelę chcemy zapisać w pliku o konkretnej nazwie, wypełniamy pole wstaw do zbioru. Wybór SQL

7 Aby wyświetlić wybór na mapie możemy dodać warstwę Miasta_Wielkopolski i usunąć MIASTA_OG. Wybór SQL

8

9 Aby usunąć z mapy pozostałe województwa zaznaczamy selektorem województwo Wielkopolskie i z menu Mapa wybieramy Zaznacz region wycięcia. Wybór SQL

10

11 Obliczymy odległość każdego z miast Wielkopolski od Poznania. Najpierw musimy ustalić współrzędne geograficzne Poznania. W tym celu: wskazujemy na mapie Poznań, klikamy dwukrotnie, z okna Punkt odczytujemy współrzędne. Wybór SQL

12

13 Usuwamy * Wybieramy kolumny Miasto i Ludnosc_VI_97, Z listy funkcji wybieramy Distance obliczającą odległości między punktami: pierwsze dwa parametry oznaczają współrzędne punktu początkowego, parametry trzeci i czwarty to współrzędne punktu końcowego wyznaczone za pomocą funkcji CentroidX i CentroidY, ostatni piąty parametr jest symbolem jednostki miary. parametry muszą być oddzielone przecinkiem, zatem liczbę dziesiętną zapisujemy za pomocą kropki dziesiętnej za nawiasem kończącym opis funkcji Distance wstawiamy spację i wpisujemy nazwę nowej kolumny w cudzysłowie. Otrzymaliśmy nowy zbiór o nazwie Odległości i trzech kolumnach: Miasto, Ludnosc_VI_97 i Odległość od Poznania. Wybieramy zbiór Miasta_Wielkopolski

14

15 Wybierzemy teraz z tego zbioru i wyświetlimy na mapie miasta których odległość od Poznania jest większa niż 50 km i ludność w roku 1997 była nie mniejsza niż 10 000. Wybór SQL

16 Ze zbioru Odległości wybieramy kolumnę Odległość od Poznania, która jest tu zapisana jako COL3, z listy operatorów wybieramy > i wpisujemy 50, z listy operatorów wybieramy And, z listy kolumn wybieramy Ludność_VI_97, z listy operatorów wybieramy >= i wpisujemy 10000 Wybrane rekordy wstawiamy do zbioru Wybrane_Miasta

17

18 Aby wyświetlić wybrane miasta na istniejącej już mapie usuwamy z niej warstwę Miasta Wielkopolski, dodajemy warstwę Wybrane Miasta i wyświetlamy etykiety tej warstwy. Wybór SQL

19

20 Z mapy przedstawionej na poprzednim slajdzie możemy wnioskować o wzajemnym położeniu miast wielkopolskich, jednak niewiele możemy powiedzieć o ich wielkości ponad to, że mają powyżej 10 000 mieszkańców. Więcej informacji da nam wybranie opcji Oblicz statystyki z menu Zapytania Statystyki

21 W oknie, które ukazuje się po wybraniu opcji Oblicz statystyki wybieramy zbiór oraz kolumnę, dla której chcemy obliczyć wartości statystyk. Statystyki, których wartości ukazane są w oknie Statystyka kolumny charakteryzują rozkład zmiennej losowej, której wartości zapisane są w badanej kolumnie. O zmiennych losowych i ich rozkładach będziemy mówić na następnym wykładzie.


Pobierz ppt "Dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw. Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional."

Podobne prezentacje


Reklamy Google