Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Bielicach. Kończysz gimnazjum i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną? Wybierz nas !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Bielicach. Kończysz gimnazjum i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną? Wybierz nas !"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Bielicach

2 Kończysz gimnazjum i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną? Wybierz nas !

3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4 Proponujemy klasy o profilach: Ogólnozawodowy Gastronomiczny

5 Praktyki zawodowe Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w firmach, których wykaz znajduje się w Banku Ofert Pracodawców na naszej stronie www.bielice.comwww.bielice.com Z a uf a n a M ar k a P ra c o d a w c y

6 Podręczniki szkolne Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość wypożyczenia kompletu podręczników

7

8 Uczeń będzie potrafił: określić rodzaj i zakres działalności jednostki organizacyjnej scharakteryzować strukturę zatrudnienia w jednostce sporządzać różnego rodzaju pisma z zastosowaniem technik komputerowych sporządzać i wypełniać formularze urzędowe przygotować akta do archiwizacji porozumiewać się w języku obcym w sprawach urzędowych korzystać z komputerowych systemów księgowych obsłużyć podstawowe i specjalistyczne sprzęty biurowe biegle pisać na klawiaturze komputerowej. W naszym Technikum uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu obsługi klienta w jednostkach administracji.

9 W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy: promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej na terenie UE zwiększona liczba godzin języka obcego o charakterze biznesowym zajęcia o charakterze unijno-prawnym zajęcia ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem z autoprezentacji oraz form radzenia sobie ze stresem kreowanie postaw zgodnych z wymaganiami pracodawców w zakresie zarządzania firmą znajomość przepisów prawa UE przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach członkostwa Polski w UE (korzyści, a także ograniczenia). W ramach innowacji zostanie wprowadzony moduł Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej. Jest on skierowany do wszystkich kandydatów, którzy pragną zdobyć umiejętności najbardziej pożądane przez pracodawców. Moduł dostarczy fundamentalnej wiedzy, która zwiększa szanse na rynku pracy i prowadzi do osiągnięcia sukcesów.

10 Absolwenci szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do pracy w takich miejscach jak: Urzędy wojewódzkie Urzędy rejonowe Urzędy powiatowe i gminne Sądy Podmioty gospodarcze Banki Urzędy skarbowe Biura rachunkowe Firmy ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwa prywatne

11 Przemyśl ze swoimi rodzicami decyzję! POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

12

13 Otwieramy Liceum Służb Mundurowych o profilu sportowo – językowym. Jest to jedyna szkoła mundurowa w naszym powiecie.

14 Uczniowie będą uczyć się: wiedzy o systemach państwowych o psychologicznych i etycznych aspektach służb mundurowych strzelać z broni różnego kalibru podstaw sztuk walki języków obcych w rozszerzonym zakresie: język angielski i język niemiecki

15 Uczniowie: zdobędą umiejętność udzielania Pierwszej pomocy znacząco podniosą sprawność fizyczną poprzez specjalistyczne obozy wojskowe, policyjne i strażackie

16 JEDNOLITY STRÓJ galowy – biała koszula z długim rękawem, czarne spodnie/spódnica, czarny krawat codzienny – ćwiczeniowy – moro

17 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRACĘ SZKOŁY Jednostki służb mundurowych pomagają w organizacji zajęć praktycznych. Ich przedstawiciele dzielą się wiedzą merytoryczną w ramach wykładów i obowiązkowych zajęć specjalistycznych.

18 Komenda Powiatowa realizuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Terytorialny zasięg działania Komendy Powiatowej obejmuje obszar administracyjny powiatu nowomiejskiego. Chronimy bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie powiatu nowomiejskiego. Służymy społeczeństwu profesjonalizmem i skutecznością naszych działań.

19 Naszą misją jest: …służyć społeczeństwu poprzez spełnianie jego oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja składa się z następujących służb: kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą) prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) wspomagającej (administracja, logistyka, Wyższa Szkoła Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych) W skład Policji wchodzi też policja sądowa.

20 Kryminalny Prewencyjny Drogowy Logistyczny Oddziały specjalne Sądowy Wydziały Policji wraz z ich insygniami:

21 Lista zawodów: Policjant służby kryminalnej Policjant służby prewencji Policjant służby wspomagającej

22 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego Numer: 3537 Podporządkowanie : Dowództwo Wojsk Lądowych Rodzaj wojsk : Wojska chemiczne Rodzaj sił zbrojnych: Wojska Lądowe Dowódca: płk dypl. Bogdan Niewitowski

23 Wyposa ż enie

24 Na poligonie

25 19 marca 2003 r. 4 Pułk Chemiczny im. I. Mościckiego był wizytowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z wyjazdem żołnierzy jednostki na wojnę w Zatoce Perskiej. Od 2011 r. dwie sekcje obrony przeciwchemicznej z 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego brały udział w IX zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

26 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

27 Strażacy w akcji

28 Ilość przeprowadzonych interwencji Straży Pożarnych w naszym powiecie w 2013 roku na dzień: 14/12/2013 : Pożary: 73 Miejscowe zagrożenia: 204 Alarmy fałszywe: 7 OGÓŁEM: 284

29 OSP w naszej gminie BiskupiecKrotoszyny Łąkorz

30 Sylwetka absolwenta/absolwentki Liceum Służb Mundurowych: absolwenci są przygotowani merytorycznie i sprawnościowo do procesu rekrutacji służb mundurowych absolwent tej szkoły może podjąć studia na kierunkach: a) prawniczych (prawo karne, prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) b) wojskowych c) studiach językowych

31 Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w: policji wojsku straży pożarnej agencji detektywistycznej agencji ochrony osób i mienia służbach celnych straży miejskiej

32 Program naszej szkoły przygotowuje młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Wyposaży go w umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków pracownika

33 Przemyśl z rodzicami decyzję! MUNDUR to drzwi do Twojej zawodowej przyszłości.

34

35 W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażone klasy. Znajdują się w nich między innymi: *komputery i notebooki firmy Komputronik; *tablice interaktywne ułatwiające pracę na lekcjach; *pomoce naukowe w formie plansz. Są również dwie klasy językowe w których uczniowie uczą się języków obcych przy pomocy zestawów słuchawkowo-mikrofonowych i głośników.

36 dwie pracownie komputerowe Internet we wszystkich klasach w klasach przedmiotów ścisłych są tablice interaktywne dobrze wyposażona sala gimnastyczna pracownie językowe biblioteka Orlik 2012 niedługo siłownia

37 Szkoła zapewnia: kompetentnych nauczycieli i wychowawców; opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji; poszanowanie praw ucznia; warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji; możliwość poznawania regionu, kraju i świata; MIŁĄ ATMOSFERĘ

38 Sekretariat POKÓJ NR 26 CZYNNY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30-15.30 tel./fax (056) 474 77 46 PANIE PROWADZĄCE: ELŻBIETA PRZYBYŁOWSKA ANNA MAŁKIEWICZ

39 Nasz adres Zespól Szkół w Bielicach Bielice 120 13-330 Krotoszyny woj. warmińsko-mazurskie tel./fax (56) 474 77 46 e-mail: zs.bielice@wp.pl lub gimnazjum@hot.pl Regulamin naboru i inne informacje o naszej szkole znajdziecie na stronie www: bielice.com

40 Dziękujemy Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Bielicach. Kończysz gimnazjum i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną? Wybierz nas !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google