Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Bielicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Bielicach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Bielicach

2 i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną?
Kończysz gimnazjum i chcesz wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną? Wybierz nas !

3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4 Proponujemy klasy o profilach:
Ogólnozawodowy Gastronomiczny

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zaufana Marka Pracodawcy Praktyki zawodowe Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w firmach, których wykaz znajduje się w Banku Ofert Pracodawców na naszej stronie

6 Podręczniki szkolne Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość wypożyczenia kompletu podręczników

7 Technikum Administracji
(z rozszerzoną informatyka)

8 Uczeń będzie potrafił:
W naszym Technikum uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu obsługi klienta w jednostkach administracji. Uczeń będzie potrafił: określić rodzaj i zakres działalności jednostki organizacyjnej scharakteryzować strukturę zatrudnienia w jednostce sporządzać różnego rodzaju pisma z zastosowaniem technik komputerowych sporządzać i wypełniać formularze urzędowe przygotować akta do archiwizacji porozumiewać się w języku obcym w sprawach urzędowych korzystać z komputerowych systemów księgowych obsłużyć podstawowe i specjalistyczne sprzęty biurowe biegle pisać na klawiaturze komputerowej.

9 W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy:
W ramach innowacji zostanie wprowadzony moduł „Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej”. Jest on skierowany do wszystkich kandydatów, którzy pragną zdobyć umiejętności najbardziej pożądane przez pracodawców. Moduł dostarczy fundamentalnej wiedzy, która zwiększa szanse na rynku pracy i prowadzi do osiągnięcia sukcesów. W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy: promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej na terenie UE zwiększona liczba godzin języka obcego o charakterze biznesowym zajęcia o charakterze unijno-prawnym zajęcia ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem z autoprezentacji oraz form radzenia sobie ze stresem kreowanie postaw zgodnych z wymaganiami pracodawców w zakresie zarządzania firmą znajomość przepisów prawa UE przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach członkostwa Polski w UE (korzyści, a także ograniczenia).

10 Absolwenci szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności
przygotowujące ich do pracy w takich miejscach jak: Urzędy wojewódzkie Urzędy rejonowe Urzędy powiatowe i gminne Sądy Podmioty gospodarcze Banki Urzędy skarbowe Biura rachunkowe Firmy ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwa prywatne

11 Przemyśl ze swoimi rodzicami decyzję! POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

12 LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

13 Otwieramy Liceum Służb Mundurowych o profilu sportowo – językowym.
Jest to jedyna szkoła mundurowa w naszym powiecie.

14 Uczniowie będą uczyć się:
wiedzy o systemach państwowych o psychologicznych i etycznych aspektach służb mundurowych strzelać z broni różnego kalibru podstaw sztuk walki języków obcych w rozszerzonym zakresie: język angielski i język niemiecki

15 Uczniowie: zdobędą umiejętność udzielania Pierwszej pomocy znacząco podniosą sprawność fizyczną poprzez specjalistyczne obozy wojskowe, policyjne i strażackie

16 JEDNOLITY STRÓJ galowy – biała koszula z długim rękawem, czarne spodnie/spódnica, czarny krawat codzienny – ćwiczeniowy – moro

17 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRACĘ SZKOŁY
Jednostki służb mundurowych pomagają w organizacji zajęć praktycznych. Ich przedstawiciele dzielą się wiedzą merytoryczną w ramach wykładów i obowiązkowych zajęć specjalistycznych.

18 Chronimy bezpieczeństwo mieszkańców
Komenda Powiatowa realizuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Terytorialny zasięg działania Komendy Powiatowej obejmuje obszar administracyjny powiatu nowomiejskiego. Chronimy bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie powiatu nowomiejskiego. Służymy społeczeństwu profesjonalizmem i skutecznością naszych działań.

19 Naszą misją jest:  „…służyć społeczeństwu poprzez spełnianie jego oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.” Policja składa się z następujących służb: kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą) prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) wspomagającej (administracja, logistyka, Wyższa Szkoła Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych) W skład Policji wchodzi też policja sądowa.

20 Wydziały Policji wraz z ich insygniami:
Kryminalny Prewencyjny Drogowy Logistyczny Oddziały specjalne Sądowy

21 Lista zawodów: Policjant służby kryminalnej Policjant służby prewencji Policjant służby wspomagającej

22 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego
Numer: Podporządkowanie : Dowództwo Wojsk Lądowych Rodzaj wojsk : Wojska chemiczne Rodzaj sił zbrojnych: Wojska Lądowe Dowódca: płk dypl. Bogdan Niewitowski

23 Wyposażenie

24 Na poligonie

25 19 marca 2003 r. 4 Pułk Chemiczny im. I
19 marca 2003 r. 4 Pułk Chemiczny im. I. Mościckiego był wizytowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z wyjazdem żołnierzy jednostki na wojnę w Zatoce Perskiej. Od 2011 r. dwie sekcje obrony przeciwchemicznej z 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego brały udział w IX zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

26 i innymi miejscowymi zagrożeniami
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, Nowe Miasto Lubawskie Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

27 Strażacy w akcji

28 Ilość przeprowadzonych interwencji Straży Pożarnych w naszym powiecie w 2013 roku na dzień: 14/12/2013 : Pożary: 73 Miejscowe zagrożenia: Alarmy fałszywe: 7 OGÓŁEM: 284

29 OSP w naszej gminie Biskupiec Krotoszyny Łąkorz

30 Sylwetka absolwenta/absolwentki Liceum Służb Mundurowych:
absolwenci są przygotowani merytorycznie i sprawnościowo do procesu rekrutacji służb mundurowych absolwent tej szkoły może podjąć studia na kierunkach: a) prawniczych (prawo karne, prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne) b) wojskowych c) studiach językowych

31 Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:
policji wojsku straży pożarnej agencji detektywistycznej agencji ochrony osób i mienia służbach celnych straży miejskiej

32 Program naszej szkoły przygotowuje młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Wyposaży go w umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków pracownika SŁUŻB MUNDUROWYCH

33 Przemyśl z rodzicami decyzję! MUNDUR to drzwi do Twojej
zawodowej przyszłości.

34 Warto uczyć się w tej szkole ! 
Podsumowując: Warto uczyć się w tej szkole ! 

35 W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażone klasy
W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażone klasy. Znajdują się w nich między innymi: *komputery i notebooki firmy Komputronik; *tablice interaktywne ułatwiające pracę na lekcjach; *pomoce naukowe w formie plansz. Są również dwie klasy językowe w których uczniowie uczą się języków obcych przy pomocy zestawów słuchawkowo-mikrofonowych i głośników. NOWOCZESNE KLASY

36 Doskonałe wyposażenie
dwie pracownie komputerowe Internet we wszystkich klasach w klasach przedmiotów ścisłych są tablice interaktywne  dobrze wyposażona sala gimnastyczna pracownie językowe biblioteka Orlik 2012 niedługo siłownia

37 Szkoła zapewnia: kompetentnych nauczycieli i wychowawców;
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji; poszanowanie praw ucznia; warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji; możliwość poznawania regionu , kraju i świata; MIŁĄ ATMOSFERĘ 

38 ELŻBIETA PRZYBYŁOWSKA
Sekretariat POKÓJ NR 26 CZYNNY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK tel./fax (056) PANIE PROWADZĄCE: ELŻBIETA PRZYBYŁOWSKA ANNA MAŁKIEWICZ

39 Nasz adres Zespól Szkół w Bielicach Bielice Krotoszyny woj. warmińsko-mazurskie tel./fax (56) lub Regulamin naboru i inne informacje o naszej szkole znajdziecie na stronie www: bielice.com

40 Nad naszą szkołą wstaje nowy dzień. Niech Wasze głosy wypełnią jej mury. Twórzcie jej historię!
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Bielicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google