Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Machciński Kl IV Menu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Machciński Kl IV Menu."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Machciński Kl IV Menu

2 Spis Treści 2. Praca z rejestrem systemowym
1. Zarządzanie komputerem za pomocą panelu sterowania Opcje Panelu sterowania 2. Praca z rejestrem systemowym 3. Tworzenie kont lokalnych użytkownika za pomocą panelu sterowania 4. Zasady zabezpieczeń lokalnych

3 Menu Zarządzanie komputerem za pomocą panelu sterowania
Wielu użytkowników komputerów lubi zmieniać ustawienia komputera. Często zmieniają ustawienia ekranu, kolory i tapety. Opcje konfiguracyjne komputera dostępne są w różnych apletach w Panelu sterowania. Panel sterowania zawiera wyspecjalizowane narzędzia do zmiany wyglądu i zachowania systemu Windows. Niektóre z nich ułatwiają dopasowanie ustawień, tak aby korzystanie z komputera było przyjemniejsze. Aby otworzyć Panel sterowania, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Jeśli komputer został skonfigurowany w widoku Klasyczny, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Po otwarciu Panelu sterowania po raz pierwszy zostaną wyświetlone najczęściej używane elementy, uporządkowane według kategorii. Aby uzyskać więcej infor­macji o elemencie w Panelu sterowania, zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie lub na nazwie kategorii i przeczytaj wyświetlany tekst. Aby otworzyć jeden z takich elementów, kliknij jego ikonę lub nazwę kategorii. Niektóre elementy po otworzeniu utworzą listę z zadaniami, które można wykonać. Panel sterowania można przełączyć na widok klasyczny, znany ze starszych wersji Windowsów. Menu

4 Opcje panelu sterowania
Opcje Ułatwień dostępu Dodaj/Usuń Ustawienia Ekranu Klawiatura i mysz Dźwięki i urządzenia audio Opcje zasilania Opcje regionalne i językowe Konta użytkowników Data i Godzina Menu

5 Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu to jedna z funkcji dostępnych w Panelu sterowa­nia. Mimo że aplet ten służy do konfigurowania ustawień systemu Windows, tak aby środowisko to było bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub mają­cych problemy ze wzrokiem lub słuchem, ustawienia w nim dostępne mogą okazać się przydatne dla wszystkich użytkowników. Aplet ten umożliwia konfigurowanie różnych ustawień klawiatury, dźwięku, ekranu i myszy. Na przykład na karcie Klawiatura można skonfigurować następujące ustawienia: Klawisze Trwałe, Klawisze Fil­tra i Klawisze Przełączające. Po skonfigurowaniu klawiszy trwałych można naciskać kolejno klawisze składające się na kombinację, np. [CTRL] + [ALT] + [DEL], zamiast naciskać wszystkie te klawisze jednocześnie, klawisze filtru pozwalają ignoro­wać powtarzające się naciśnięcia klawiszy, a klawisze przełączające pozwalają usłyszeć naciśnięcie jednego z klawiszy: [Caps Lock], [Num Lock] lub [Scroll Lock], Klawisze przełączające są szczególnie przydatne, jeżeli użytkownik często przypadkowo naciska klawisz [CAPS LOCK] i wpisuje cały akapit tekstu. Do innych opcji dostępnych w tym aplecie należą: możliwość wyświetlania obrazów odpowiadających dźwiękom systemowym,   konfigurowanie klawiatury numerycznej, tak aby działała jako mysz, zmiana ustawień ekranu, tak aby obraz miał wysoki kontrast. Menu

6 Dodaj/Usuń Funkcja Dodaj/Usuń jest jedną z częściej używanych funkcji Panelu sterowania. Aplet Dodaj sprzęt służy do uruchamiania kreatora, za pomocą którego można dodawać, usuwać i odłączać sprzęt lub rozwiązywać problemy z nim związane. Jeszcze częściej używanym apletem jest Dodaj lub usuń programy. Za pomocą tego narzędzia można nie tylko dodawać, usuwać i zmieniać oprogramowa­nie, ale także zmieniać zainstalowane składniki systemu operacyjnego (np. gry lub inne narzędzia). Menu

7 Ustawienia Ekranu Aplet Ekran jest często używanym narzędziem. Za jego pomocą można nie tylko kontrolować różne ustawienia kolorów i układu pulpitu, ale także konfigurować wygaszacze ekranu, tapety na pulpicie, efekty wizualne itp. Menu

8 Klawiatura i mysz W Panelu sterowania można także kontrolować urządzenia zewnętrzne. Na przy­kład za pomocą apletu Klawiatura można instalować różne klawiatury lub kon­trolować opóźnienie klawiatury i szybkość powtarzania. Ustaw mniejsze opóźnienie powtarzania, jeżeli masz tendencję do przytrzymywania określonych klawiszy, co powoduje wielokrotne powtarzanie tego samego znaku na ekranie. Za pomocą apletu Mysz można zmieniać wiele ustawień, w tym szybkość reakcji myszy na dwukrotne kliknięcia, włączyć opcję dla użytkowników leworęcznych, a nawet zmieniać wskaźniki myszy używane w systemie Windows. Menu

9 Dźwięki i urządzenia audio
Wspaniale, że komputer odtwarza dźwięki, ale czasami chcemy całkowicie ściszyć głośnik. Do ustawienia cichszych, głośniejszych lub po prostu innych dźwięków służy aplet Dźwięki i urządzenia audio. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać i odsłuchiwać dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, takich jak zatrzymanie krytyczne, wykrzyknik, odebranie nowej wiadomości , a nawet rozruch systemu Windows. Jeśli na przykład nie chcemy dźwięku kliknięcia przy otwieraniu pliku lub folderu, po kliknięciu zakładki dźwięki przechodzimy do sekcji ustawień Eksploratora Windows i jako dźwięk skojarzony z elementem Rozpoczęcie nawigacji wybieramy opcję Brak dźwięku Menu

10 Opcje zasilania Niezależnie od tego, czy używamy komputera stacjonarnego, czy przenośnego, musimy poznać aplet Opcje zasilania. Ustawienia dostępne w tym aplecie są zależne od standardów zarządzania energią (np. APM lub ACPI) obsługiwanych przez system. Można tu konfigurować ustawienia trybu wstrzymania systemu, które określają kiedy poszczególne elementy komputera zaczynają pracę w trybie oszczędzania energii. Jest to działanie proekologiczne. Skonfigurowanie ustawień trybu wstrzymania systemu wpłynie na wysokość rachunków za energię, jeżeli często zostawiamy włączony komputer. Menu

11 Opcje regionalne i językowe
Aplet Opcje regionalne i językowe służy do kontrolowania domyślnego sposobu wyświetlania i sortowania dat, liczb, walut i godziny w systemie Windows. Można, na przykład, zmienić domyślny symbol waluty lub sposób wyświetlania wartości dodatnich i ujemnych Menu

12 Konta użytkowników Aplet Użytkownicy systemu Windows umożliwia dodawanie kont użyt­kowników na komputerze i przypisywanie im odpowiednich profilów użytkownika. Podczas tworzenia użytkowników i przypisywania im odpowiednich profilów moż­na umożliwiać im dostęp do ich własnego pulpitu, folderu Mój komputer, folderu Ulubione itp. Menu

13 Data i Godzina Aplet Data i godzina pozwala na ustawienie zegara systemowe­go, odpowiedniej strefy czasowej i zsynchronizowanie zegara (jeże­li synchronizacja jest włączona) komputera z zegarem wzorcowym (internetowym serwerem czasu). Menu

14 Praca z rejestrem systemowym
Rejestr systemu Windows jest następcą plików .ini, które miały poważne wady i ograniczenia, a poza tym były bardzo niewygodne w użyciu. System operacyjny Windows NT 3.5 był pierwszym z rodziny systemów Windows, w którym występował Rejestr przypominający jego obecną postać. Rejestr systemu Windows to hierarchiczna baza danych przechowująca informacje o każdym, najdrobniejszym aspekcie konfiguracji systemu. Z Rejestru korzystają następujące komponenty systemów Windows NT/2000/XP: programy instalacyjne, program wykrywający urządzenia, jądro systemów Windows, menedżer PnP, sterowniki urządzeń, narzędzia administracyjne (aplety okna Panel sterowania i programy zawar­te w grupie Narzędzia administracyjne, są najbezpieczniejszymi i najwy­godniejszymi w użyciu programami umożliwiającymi modyfikowanie rejestru), profile użytkowników, profile sprzętowe (w przeciwieństwie do plików .ini, Rejestr obsługuje wiele konfiguracji sprzętowych). Logiczną strukturę Rejestru, dla lepszego zrozumienia, porównajmy z systemem plików dysku. Rejestr zawiera klucze przypominające foldery i wartości, które można porównać do plików zapisanych na dysku. Klucze Rejestru są obiektami-kontenera- mi przechowującymi podklucze i wartości. Wartości Rejestru - podobnie jak pliki - zawierają dane. Klucze najwyższego poziomu takiej hierarchicznej struktury są nazywane wstępnie zdefiniowanymi kluczami (rootkeys). Rejestr systemu Windows składa się z pięciu wstępnie zdefiniowanych kluczy (kluczy głównych). Aby je obej­rzeć, wystarczy wyedytować zawartość Rejestru. Do edycji Rejestru niezbędny jest Edytor rejestru. Wybierzmy przycisk Start, a następnie opcję Uruchom i wpisujemy regedit. Po kliknięciu OK otrzymamy graficzny obraz zawartości Rejestru na którym widoczne są klucze główne: HKEYCLASSESROOT HKEYCURRENTUSER HKEYLOCALMACHINE HKEYUSERS HKEY CURRENT CONFIG Menu

15 Praca z rejestrem systemowym
Klucze główne zawierają podklucze, również nazywane kluczami, te natomiast posiadać mogą kolejne podklucze, powodując dowolnie długie zagłębienie. Na zilustrowana została hierarchiczna struktura Rejestru. Podklucze posiadają zawsze przynajmniej jedną wartość, którą określa się jako wartość domyślną. W prawej części Edytora rejestru, uzyskujemy informacje na temat nazwy, typu danych i ich powiązań z wartościami. Klucz główny wraz z jego wszystkimi podkluczami tworzy gałąź. Cały Rejestr przechowywany jest w komputerze w kilku oddzielnych plikach gałęzi. Podczas uruchamiania systemu ładowane są poszczególne gałęzie, a następnie łączone w jedną spójną część, zwaną Rejestrem. Menu

16 Tworzenie kont lokalnych użytkownika za pomocą panelu sterowania
Kliknij przycisk START w lewym dolnym rogu, Wybierz Panel Sterowania, Następnie wybierz KONTA UŻYTKOWNIKÓW Potem zarządzaj innymi kontami I na koniec Utwórz Nowe Konto Menu

17 ZASADY ZABEZPIECZEŃ LOKALNYCH
Zasady zabezpieczeń to kombinacja ustawień zabezpieczeń, które decydują o bezpieczeństwie komputera. Zasady zabezpieczeń lokalnych mogą być używane do edytowania zasad konta i zasad lokalnych dla komputera lokalnego. Windows XP zawiera szereg przystawek do konsoli MMC, które ułatwiają zarządzanie obiektami GPO. Jedną z nich jest przystawka Zasady grupy, którą wykorzystano do utworzenia predefiniowanej konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych (ang. Local security policy). Predefiniowana konsola Zasady zabezpieczeń lokalnych zawiera przystawkę Zasady grupy, jednakże w celu uproszczenia jej obsługi zostały wyłączone niektóre rozszerzenia. Za pomocą konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych użytkownik z uprawnieniami administratora może dowolnie skonfigurować zasady bezpieczeństwa komputera lokalnego. Zostały one podzielone na następujące grupy:    Zasady kont Do których należą ustawienia blokowania konta oraz zasady haseł.          Zasady lokalne Obejmujące zasady inspekcji, opcje zabezpieczeń i przypisywanie praw użytkownika.        Zasady kluczy publicznych Ustawienia szyfrowania plików.         Zasady ograniczeń oprogramowania         Zasady zabezpieczeń IP Menu

18 Konsola Zasady zabezpieczeń lokalnych
Menu

19 NARZĘDZIA DO KONFIGUROWANIA ZASAD
Starsze systemy rodziny Windows do konfiguracji odpowiedników zasad grup wykorzystywały narzędzie poledit.exe. Program ten można jeszcze odnaleźć w Windows 2000, ale w Windows XP do konfigurowania zasad grupy służą zupełnie inne narzędzia. Pierwszym i najważniejszym jest przystawka konsoli MMC - Zasady grupy. Pozwala ona na ustawienie wszystkich parametrów zasad, zarówno dla środowiska domenowego, jak i lokalnego. Kolejnym narzędziem są Zasady zabezpieczeń lokalnych. Ta przystawka MMC stanowi jedynie wycinek Zasad grupy, obejmujący zabezpieczenia lokalne komputera. Dodatkowo są do dyspozycji narzędzia wiersza poleceń: gpresult.exe, gpupdate.exe i secedit.exe. Menu

20 ZARZĄDZANIE PRZEZ KONSOLE
Większość elementów mieszczących się w folderze Narzędzia administracyjne korzysta z programu Konsola zarządzania (ang. Microsoft Management Console). Jest to narzędzie, które umożliwia zarządzanie parametrami komputera, sieci czy usług. Konsola sama w sobie nie pozwala na zmianę żadnych parametrów, pozwala za to uruchamiać przystawki, które kontrolują wybrane ustawienia systemu. Aby uruchomić konsolę zarządzania, należy w menu Start/Uruchom wpisać mmc Okno główne aplikacji składa się z dwóch sekcji. Z lewej strony znajduje się sekcja zwana drzewem konsol (zawiera dostępne w danej chwili przystawki), z prawej strony —sekcja zwana płaszczyzną szczegółów (pozwala na wyświetlenie opcji wybranej przystawki). Menu

21 ZARZĄDZANIE PRZEZ KONSOLE
Przystawki można dowolnie konfigurować, tak aby stworzyć konsolę pozwalającą na kontrolę wybranych parametrów systemu. Aby dodać przystawkę do głównego ekranu konsoli, należy: 1.Z menu Plik wybrać polecenie Dodaj/Usuń przystawkę. 2.Wybrać element, do którego zostanie dodana przystawka, i kliknąć przycisk Dodaj. 3.W oknie Dodawanie przystawki autonomicznej wybrać przystawkę i kliknąć przycisk Dodaj. 4.Po zakończeniu zamknąć wszystkie okna dialogowe wybrane przystawki powinny być widoczne po rozwinięciu drzewa konsol Menu

22 ZARZĄDZANIE PRZEZ KONSOLE
Konsola z drzewem konsol i przystawkami Nowo tworzonej konsoli można przypisać uprawnienia do dostępu. W menu Plik należy zaznaczyć pozycję Opcje oraz wybrać jeden z trybów dostępu —autorski, użytkownika z pełnym dostępem, użytkownika z ograniczonym dostępem (do wielu okien lub do jednego). Aby zapisać zmiany wprowadzone do konsoli, należy wybrać w menu Plik opcję Zapisz lub Zapisz jako. Menu

23 ZASADY KONT Zasady kont są definiowane na komputerach, ale wpływają na sposób, w jaki konta użytkowników współdziałają z komputerem lub domeną. Zasady kont dzielą się na trzy grupy: Zasady haseł: Używane dla kont użytkowników domeny lub użytkowników lokalnych. Określają ustawienia dla haseł, takie jak wymuszanie i okresy istnienia. Zasady blokady konta: Używane dla kont użytkowników domeny lub użytkowników lokalnych. Określają, pod jakimi warunkami i jak długo konto będzie zablokowane. Zasady protokołu Kerberos: Używane dla kont użytkowników domeny. Określają ustawienia związane z protokołem Kerberos, takie jak okresy istnienia biletów i wymuszanie. Zasady protokołu Kerberos nie istnieją w lokalnych zasadach komputera. Menu

24 ZASADY LOKALNE Te zasady są stosowane do komputerów. Zasady dzielą się na trzy rodzaje: Zasady inspekcji. Określają, czy zdarzenia zabezpieczeń są rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń na komputerze. Określają również, czy mają być rejestrowane zdarzenia pomyślne, niepomyślne czy też jedne i drugie. Dziennik zabezpieczeń jest częścią Podglądu zdarzeń. Przypisywanie praw użytkowników. Określa, którzy użytkownicy lub grupy mają prawa lub przywileje logowania na danym komputerze. Opcje zabezpieczeń. Włączają lub wyłączają dla danego komputera ustawienia zabezpieczeń, takie jak cyfrowe podpisywanie danych, nazwy kont „Administrator” i „Gość”, dostęp do dyskietek i stacji CD ROM, instalacja sterowników i monity logowania. Menu

25 ZASADY KLUCZY PUBLICZNYCH
Ustawienia zasad kluczy publicznych, dostępne w obiekcie Zasady grupy, umożliwiają wykonywanie następujących zadań: Ustawienie opcji automatycznego przesyłania żądania certyfikatu z komputerów do urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa i instalowanie wystawionego certyfikatu. Funkcja ta pozwala zagwarantować, że komputery będą posiadały certyfikaty wymagane do wykonywania w organizacji operacji szyfrowania przy użyciu klucza publicznego, na przykład w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa protokołu internetowego (Internet Protocol security, IPSec) lub uwierzytelnianiem klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego żądania certyfikatów przez komputery, zobacz Ustawienia funkcji automatycznego żądania certyfikatów. Tworzenie i rozpowszechnianie listy zaufania certyfikatów. Lista zaufania certyfikatów jest podpisaną listą certyfikatów głównych urzędów certyfikacji, które administrator uważa za odpowiednie do określonych celów, takich jak uwierzytelnianie klientów lub zabezpieczanie poczty . Na przykład aby obdarzać zaufaniem certyfikaty urzędu certyfikacji w zakresie zabezpieczania protokołu internetowego, ale nie w zakresie uwierzytelniania klienta, można zrealizować takie powiązanie zaufania właśnie przy użyciu listy zaufania certyfikatów. Aby uzyskać więcej informacji na temat list zaufania certyfikatów, zobacz Zasady zaufania przedsiębiorstwa. Ustanawianie wspólnych zaufanych głównych urzędów certyfikacji. To ustawienie zasad zabezpieczeń pozwala na stosowanie wobec komputerów i użytkowników wspólnych głównych urzędów certyfikacji (oprócz urzędów, którym ufają oni indywidualnie). Korzystanie z tego ustawienia zasad nie jest konieczne dla urzędów certyfikacji w domenie, ponieważ wszystkie komputery i użytkownicy w domenie już im ufają. Zasada ta jest przydatna przede wszystkim przy ustanawianiu zaufania do głównego urzędu certyfikacji, który nie jest częścią danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat głównych urzędów certyfikacji, zobacz Zasady ustanawiania zaufania głównych urzędów certyfikacji. Dodawanie agentów odzyskiwania danych zaszyfrowanych i zmienianie ustawień zasad odzyskiwania danych tego typu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ustawienia zasad zabezpieczeń, zobacz Odzyskiwanie danych. Aby zapoznać się z ogólnym omówieniem systemu szyfrowania plików, zobacz Omówienie Systemu szyfrowania plików.  Menu

26 ZASADY OGRANICZEŃ OPROGRAMOWANIA
Omówienie zasad ograniczeń oprogramowania Zasady ograniczeń oprogramowania służą do rozwiązywania problemów z nieznanym lub niezaufanym oprogramowaniem. Coraz częstsze wykorzystywanie sieci, Internetu i poczty w działalności gospodarczej powoduje, że użytkownicy są narażeni na różne wyniki działania wielu nowych programów. Muszą oni ciągle podejmować decyzje o uruchamianiu nieznanych programów. Wirusy i konie trojańskie często celowo oszukują użytkowników, podając „fałszywą tożsamość”, aby skłonić użytkowników do ich uruchomienia. Coraz trudniej jest bezpiecznie wybrać programy, które można uruchomić. Za pomocą zasad ograniczeń oprogramowania można chronić środowisko komputera przed niezaufanym oprogramowaniem, identyfikując i określając programy, które można uruchamiać. Można zdefiniować domyślny poziom zabezpieczeń Bez ograniczeń lub Niedozwolone dla obiektu zasad grupy (GPO, Group Policy Object), aby oprogramowanie odpowiednio mogło lub nie mogło być uruchamiane domyślnie. Dla domyślnego poziomu zabezpieczeń dopuszcza się występowanie wyjątki. Definiuje się je, tworząc zasady ograniczeń oprogramowania dla określonych programów. Na przykład jeżeli domyślny poziom zabezpieczeń zostanie ustawiony na Niedozwolone, można utworzyć reguły pozwalające na uruchomienie określonego oprogramowania. Dostępne są następujące typy reguł: -reguły mieszania, -reguły certyfikatów, -reguły ścieżki (w tym reguły ścieżki rejestru), -reguły strefy internetowej. Menu

27 ZASADY ZABEZPIECZEŃ IP
Aby uruchomić przystawkę Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP Aby uruchomić przystawkę Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP z konsoli MMC: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MMC, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.Kliknij pozycję Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz komputer, dla którego chcesz zarządzać zasadami IPSec: Kliknij przycisk Zakończ, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać dostęp do przystawki Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP z przystawki Zasady grupy (usługi Active Directory): Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy domenę lub jednostkę organizacyjną, dla której chcesz ustawić Zasady grup. Gdzie? Użytkownicy i komputery usługi Active Directory [nazwa_kontrolera_domeny.nazwa_domeny]/domena/jednostka_organizacyjna/podrzędna_jednostka_organizacyjna... Kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zasady grupy. Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć obiekt zasad grupy, który chcesz edytować. Możesz również kliknąć przycisk Nowy, aby utworzyć nowy obiekt zasad grupy, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. W drzewie konsoli zasad grupy kliknij węzeł Zasady zabezpieczeń IP w usłudze Active Directory. Gdzie? nazwa_zasad [nazwa_komputera] Zasady/Konfiguracja komputera/Ustawienia systemu Windows/Ustawienia zabezpieczeń/Zasady zabezpieczeń IP w usłudze Active Directory Aby uzyskać dostęp do przystawki Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP z przystawki Zasady komputera lokalnego: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MMC, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij opcję Edytor obiektów zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk Zakończ, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK. W drzewie konsoli zasad grupy kliknij węzeł Zasady zabezpieczeń IP w Komputer lokalny. Gdzie? Zasady komputera lokalnego/Konfiguracja komputera/Ustawienia systemu Windows/Ustawienia zabezpieczeń/Zasady zabezpieczeń IP w Komputer lokalny Menu

28 ZASADY GRUPY Zasady grupy (ang. Group Policies) to obiekty zawierające zbiór ustawień konfiguracyjnych systemu. Zasady te obejmują ustawienia dla komputera oraz dla użytkownika. Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki zasadom grup można skonfigurować każdy element systemuWindows XP począwszy od instalacji oprogramowania przez konfiguracje środowiska użytkownika po zaawansowane opcje zabezpieczeń. Ustawienia zasad grup są przechowywane w obiektach GPO (ang. Group Policy Object). Obiekty GPO mogą być lokalne dla komputera lub domenowe, przechowywane w usłudze Active Directory. Jeżeli komputer należy do grupy roboczej dotyczą go wyłącznie ustawienie lokalnych zasad grup, natomiast gdy należy do domeny, na konfigurację komputera wpływają również obiekty GPO stworzone przez administratora domeny. Wszystkie zasady grupy zostały podzielone na dwie zasadnicze części Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Pierwsze ustawienia dotyczą parametrów komputera, które są ładowane podczas startu systemu jeszcze przed logowanie użytkownika. Drugie dotyczą ustawień specyficznych dla użytkownika i są ładowane w momencie logowania do systemu. Menu

29 NA CZYM POLEGAJĄ ZASADY GRUP
Ujmując najprościej, Zasady grupy to zespół ustawień konfigurujących system operacyjny. Ustawienia te dotyczą bardzo szerokiego spektrum parametrów i obejmują między innymi takie elementy, jak ustawienia aplikacji Windows XP, ustawienia zabezpieczeń, ustawienia Pulpitu, ustawienia środowiska systemu i wiele innych. Menu

30 RODZAJE GRUP Ustawienia przypisywane przez zasady mogą być określane na różnych poziomach. Jeśli system pracuje w domenie Windows 2000, zasady grupy są utrzymywane przez usługi katalogowe (Active Directory). Podczas startu Windows XP pobiera je z serwera i wplata w rejestr. Active Directory gromadzą informacje o zasobach sieci, np. komputerach oraz użytkownikach. Ponieważ struktura usługi jest wielopoziomowa, zasady mogą być stosowane do kilku typów obiektów: domen, lokacji i jednostek organizacyjnych. Na przykład przypisanie zasad do domeny powoduje, że są one przenoszone na wszystkie komputery i użytkowników do niej należących. Koncentrujemy się na zabezpieczeniach Windows XP, który niekoniecznie musi pracować w domenie Windows 2000 lub 2003, ale warto zaznaczyć, że są jeszcze założenia lokalne, przechowywane na każdym komputerze, na którym zostały zdefiniowane. Swoim zasięgiem obejmują wyłącznie parametry własnej stacji i zalogowanego użytkownika. Jeśli komputer jest podłączony do domeny, wówczas ewentualne ustawienia sieciowe biorą górę i nadpisują ustawienia lokalne. Windows XP przechowuje zasady grupy w rejestrze. Część parametrów zapisana jest w katalogu katalog_systemowy\system32\GroupPolicy. Pobierane stamtąd dane są wtłaczane w rejestr podczas startu komputera lub logowania użytkownika. Zasady grupy obejmują użytkowników oraz komputery. Każdemu z nich przypisane są niezależne ustawienia, które odnoszą się do poszczególnych elementów systemu. Na przykład dla komputera są to parametry monitorowania, a dla użytkownika ustawienia pulpitu. Podział ten wynika ze sposobu utrzymywania informacji o konfiguracji Windows. Rejestr systemu składa się z kilku oddzielnych części, tzw. gałęzi. Ich lokalizacja obejmuje dwa miejsca: katalog_systemowy\system32\config, oraz lokalny katalog profilu każdego z użytkowników. W profilach zawarte są informacje o indywidualnych preferencjach osób korzystających z Windows, takich jak parametry ekranu, myszy itp. Dlatego też, co innego przechowywane jest w obiekcie Użytkownik zasad grupy, a co innego w obiekcie Komputer. Ustawienia nadane komputerowi są stosowane zawsze, niezależnie od tego, który użytkownik w danej chwili pracuje na stacji. Parametry użytkownika mogą być odmienne dla każdej z osób. Zanim przejdziemy do przypisywania ustawień konfiguracji zasad komputerowi lub użytkownikowi, należy powiedzieć, kiedy są implementowane. Najpierw - podczas startu Windows XP, zanim pojawi się okno logowania - wprowadzane są ustawienia maszyny. Po uwierzytelnieniu implementowane są zasady konfigurujące środowisko użytkownika. Menu

31 CO KONFIGURUJĄ ZASADY ? Menu
Struktura Zasad grupy przypomina nieco układ katalogów i plików, gdzie do katalogów można porównać zespoły ustawień obejmujące parametry Windows, a do plików, poszczególne opcje konfiguracyjne. Każdy z obiektów zasad, węzeł użytkownika czy komputera, zawiera trzy foldery: Ustawienia oprogramowania, Ustawienia systemu Windows oraz Szablony administracyjne. Ustawienia oprogramowania to folder pozwalający na konfigurację dystrybucji oprogramowania w domenach sieci Windows. Przypisanie oprogramowania do folderu. Konfiguracja komputera powoduje, że aplikacja będzie dostępna na wszystkich maszynach, do których zastosowano Zasady grupy. Inne znaczenie ma przypisanie aplikacji do konfiguracji użytkownika - oprogramowanie zostanie udostępnione tylko osobom, do których odnosi się zasada. W wypadku zabezpieczeń szczególnie istotne są ustawienia ukryte w folderze Ustawienia systemu Windows. Zasady dotyczące obiektu komputer zawierają dwa elementy: konfiguracje skryptów oraz Ustawienia zabezpieczeń. Jeśli sięgniemy do ikony Skrypty, będziemy mogli przypisać w niej pliki, które mają być uruchamiane podczas startu i zamykania systemu. Analogicznie w części związanej z użytkownikiem można określić pliki wykonywane podczas logowania i wylogowywania z systemu. Menu

32 Dzięki opcjom dostępnym w Ustawieniach zabezpieczeń można konfigurować ustawienia haseł, ustawienia praw, zasady inspekcji i wiele innych elementów. Szerzej konfiguracja tego folderu zostanie opisana w dalszej części artykułu. W węźle obejmującym konfigurację użytkownika umieszczony został dodatkowo folder Konserwacja programu Internet Explorer. Pozwala on na dostosowanie takich parametrów przeglądarki internetowej, jak opcje połączenia, lista ulubionych witryn czy parametry zabezpieczeń. Najwięcej ustawień zawiera folder Szablony administracyjne - opcje bezpośrednio związane ze środowiskiem pracy komputera oraz użytkownika. Dla maszyny będą to parametry modyfikujące Składniki systemu Windows, System, Sieć oraz Drukarki. W części dotyczącej Użytkownika wymienione są grupy: Składniki systemu Windows, menu Start i pasek zadań, pulpit, Panel sterowania, Foldery udostępnione, Sieć i System. Menu

33 MODYFIKOWANIE ZASAD ZABEZPIECZEŃ
Każdą zasadę zabezpieczeń można zmodyfikować, należy jednak przy tym pamiętać, że nieprzemyślana modyfikacja może mieć negatywny wpływ na działanie systemu. Dobrą praktyką jest modyfikowanie zasad na komputerze testowym, zanim zostaną one wprowadzone na komputery pracujące w środowisku produkcyjnym. Aby zmodyfikować ustawienia zasad: 1. Otwórz odpowiednią konsolę np. Zasady zabezpieczeń lokalnych. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ustawienie, które chcesz modyfikować i wybierz z menu podręcznego Właściwości. 3. Ustaw parametry zasady. W większości przypadków będą to dwie opcje Włącz lub Wyłącz, jednakże niektóre zasady wymagają dodatkowych parametrów liczbowych lub tekstowych. 4. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Menu

34 SZABLONY ZABEZPIECZEŃ
Ponieważ bardzo duża ilość ustawień konfiguracyjnych obiektów GPO może sprawiać trudności podczas doboru właściwych wartości dla poszczególnych ustawień, system Windows XP został wyposażony w kilka gotowych szablonów zabezpieczeń oraz narzędzia służące do ich implementacji w systemie. Szablony zabezpieczeń to predefiniowane ustawienia, które występują w postaci plików z rozszerzeniem .inf i umieszczone są w następującym folderze %systemroot%\security\templates. Można je wykorzystywać podczas konfigurowania zasad bezpieczeństwa komputera. Aby było to możliwe, należy stworzyć konsolę zawierającą przystawkę Szablony zabezpieczeń. W konsoli tej zostaną wyświetlone w uporządkowany sposób wszystkie szablony oraz ich ustawienia. Menu

35 Konsola z przystawką Szablony zabezpieczeń
Menu

36 Modyfikowanie szablonów
Predefiniowane szablony należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej konfiguracji. Każdy z predefiniowanych szablonów można zmodyfikować i zapisać jako nowy szablon. Aby to wykonać: 1. Otwórz konsolę zawierającą przystawkę Szablony zabezpieczeń. 2. Wybierz szablon, który chcesz modyfikować następnie rozwiń jego strukturę w drzewie konsoli. 3. Zmodyfikuj wybrane ustawienia. Podczas modyfikacji ustawień użytkownik ma zwykle trzy możliwości. Jeżeli pole wyboru Definiuj w szablonie następujące ustawienie zasad jest niezaznaczone, dane ustawienie będzie niezdefiniowane, co oznacza, że ustawienie to nie zmienia nic w konfiguracji komputera i pozostawia ją bez zmian. W przeciwnym przypadku należy dodatkowo wybrać jedną z dwóch opcji Włączone lub Wyłączone. Menu

37 Opisana powyżej procedura modyfikacji ustawień nie dotyczy wszystkich zasad.
Niektóre zasady wymagają dodatkowej konfiguracji np. wpisania ilości dni lub innych parametrów typu liczbowego lub tekstowego. 4. Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwę szablonu i z menu podręcznego wybierz Zapisz jako… 5. Wskaż lokalizację oraz nazwę dla nowego szablonu. 6. Kliknij Zapisz. Po zapisaniu na liście dostępnych szablonów pojawi się nowa pozycja. Modyfikowanie zasady zabezpieczeń Menu

38 POZIOMY ZABEZPIECZEŃ Menu Menu
Predefiniowane szablony zabezpieczeń różnią się poziomem bezpieczeństwa, jaki zapewniają zawarte w nich ustawienia. Zostały one tak przygotowane, aby odpowiadały najczęstszym wymaganiom. Zawierają cztery poziomy zabezpieczeń: podstawowy (setup), zgodny (compatible), bezpieczny (secure) oraz wysoki (high). Katalog %systemroot%\security\templates zawiera szablony, które są przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych oraz dla kontrolerów domeny. Istotne jest, aby konfigurując Windows XP, używać szablonów przeznaczonych dla stacji roboczych. Rozróżnić można je dzięki ostatnim dwóm znakom w nazwie, są to litery ws. -Poziom podstawowy Jest to standardowy poziom zabezpieczeń, jaki jest stosowany podczas instalacji systemu Windows XP. Nazwa szablonu setup security. -Poziom zgodny Wyższy poziom zabezpieczeń zapewniający działanie wszystkich aplikacji biurowych. Nazwa szablonu compatws. -Poziom bezpieczny Określa konfigurację wysokiego poziomu zabezpieczeń, lecz jego wykorzystanie nie daje pewności, że wszystkie aplikacje i (lub) ich funkcje będą działać prawidłowo. Nazwa szablonu: securews. -Poziom wysoki Zapewnia maksymalny poziom zabezpieczeń systemu Windows XP, który został osiągnięty kosztem poprawnej pracy aplikacji. Nazwa szablonu: hisecws. Menu Menu


Pobierz ppt "Paweł Machciński Kl IV Menu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google