Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestr Systemu Budowa, przeglądanie i modyfikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestr Systemu Budowa, przeglądanie i modyfikacja."— Zapis prezentacji:

1 Rejestr Systemu Budowa, przeglądanie i modyfikacja

2 Co to jest rejestr? Rejestr jest to centralna baza danych systemu Windows zawierająca informacje na temat: – użytkowników, – aplikacji, – sprzętu. W trakcie pracy sytemu, Windows odwołuje się cały czas do rejestru sprawdzając np. jaki typ dokumentu może otworzyć, a jaki nie. W skrócie: rejestr zawiera wszystkie informacje konfiguracyjne.

3 Hierarchiczna budowa rejestru Gałęzie drzewa rejestru składają się z: 1. Kluczy 2. Podkluczy 3. Wartości zawierających: – Nazwę – Typ – Dane

4 Pliki rejestru Rejestr składa się z wielu plików, zawierających jedną lub więcej gałęzi. Obsługiwane typy plików:.reg – pliki rejestru.txt – pliki tekstowe pliki binarne.reg – pliki rejestru w wersji 9x/NT4

5 Pliki rejestru w WinXP Wszystkie pliki gałęzi z wyjątkiem pliku gałęzi HKEY_CURRENT_USER są przechowywane w katalogu %SystemRoot%\System32\Config. Gałąź HKEY_CURRENT_USER jest obsługiwana przez pliki ntuser.dat i ntuser.dat.log. Plik ntuser.dat zawiera profile użytkowników, natomiast plik ntuser.dat.log uwzględnia wszystkie zmiany dokonane w pliku ntuser.dat. System Windows XP pliki zapisuje w katalogach %SystemDrive%\Documents and Settings\%Username%.

6 Przeglądanie i modyfikacja rejestru GUI : regedit.exe tryb tekstowy: reg.exe

7 Główne klucze rejestru

8 HKEY_LOCAL_MACHINE – konfiguracja systemu HKEY_CURRENT_CONFIG – aktualnie używany profil sprzętowy HKEY_CLASSES_ROOT – powiązania dla typów plików HKEY_USERS – informacje konfiguracyjne dla wszystkich profili użytkowników HKEY_CURRENT_USER – konfiguracja systemu dla bieżącego użytkownika

9 Stosowane skróty nazw kluczy HKLM – HKEY_LOCAL_MACHINE HKU – HKEY_USERS HKCU – HKEY_CURRENT_USER HKCR – HKEY_CLASSES_ROOT HKCC – HKEY_CURRENT_CONFIG

10 Istnieje wiele poziomów podkluczy

11 Tworzenie nowego klucza

12 Typy danych REG_SZ – łańcuch (ciąg znaków) o stałej długości, REG_BINARY – dowolna wartość binarna, edycja w formacie szesnastkowym, REG_DWORD – liczba 32 bitowa, edycja w formacie binarnym, dziesiętnym lub szesnastkowym, REG_MULTI_SZ – łańcuch wielokrotny, REG_EXPAND_SZ – łańcuch o zmiennej długości,

13 Polecenia trybu tekstowego tryb tekstowy: reg.exe – odczyt REG QUERY – dodawanie klucza/wartości REG ADD – usuwanie klucza/wartości REG DELETE – kopiowanie kluczy/wartości REG COPY – zapisuje gałąź do pliku REG SAVE – przywraca gałąź z pliku REG RESTORE – tworzy nową gałąź z pliku REG LOAD – zwalnia gałąź REG UNLOAD – porównuje gałęzie rejestru REG COMPARE – eksport rejestru/gałęzi REG EXPORT – import rejestru/gałęzi REG IMPORT

14 Uwaga!!! Dostęp do większości informacji dostępnych w rejestrze możliwa jest za pomocą innych narzędzi – należy z nich korzystać. Zawartość rejestru może się zmieniać. Istnieją różnice w budowie rejestru dla różnych wersji systemu Windows. Rejestr nie zawsze jest spójny dla różnych maszyn w sieci.

15 Przydatne klucze rejestru HKLM\System\ HKLM\Hardware\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ System HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies HKCU\Volatile Environment

16 Gałęzie rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE (w skrócie HKLM) - przechowuje dane o konfiguracji systemowej i sprzętowej, połączeniach sieciowych i informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu; HKEY_CURRENT_CONFIG (w skrócie HKCC) - zawiera dane o aktualnej konfiguracji sprzętowej komputera; HKEY_USERS (w skrócie HKU) - posiada informacje o profilach i ustawieniach środowiska każdego uŜytkownika komputera, zmienne środowiskowe oraz dane o konfiguracji oprogramowania;

17 Gałęzie rejestru HKEY_CURRENT_USER (w skrócie HKCU) - zawiera dane o aktualnie zalogowanym użytkowniku (jego profil systemowy i sprzętowy), pobierając je z klucza HKU; HKEY_CLASSES_ROOT (w skrócie HKCR) - kojarzy rozszerzenia nazw plików z typami programów do ich otwierania, obsługuje technikę OLE(ang. Object Linking and Embedding - pozwala przenosić fragmenty dokumentów wykonane w różnych programach), ActiveX (gotowe komponenty rozszerzające funkcjonalność strony WWW, oferowane przede wszystkim dla użytkowników przeglądarki MS Internet Explorer) i DragAndDrop (Przenoszenie i Upuszczanie elementów);

18 Gałęzie rejestru HKEY_DYN_DATA (w skrócie HKDD) - zawiera dane odtwarzane przy uruchamianiu systemu, dotyczące jego wydajności, choć nie są one przechowywane na dysku, a jedynie tworzone jako wirtualne podklucze, inaczej dynamiczne podklucze np. HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware (nie można ich edytować bezpośrednio).

19 Pliki rejestru w systemach Windows 95 i 98 są to ukryte pliki user.dat i system.dat znajdujące się w folderze systemowym (najczęściej C:\Windows) w Windows Me część rejestru zawiera dodatkowo plik classes.dat w systemach NT Rejestr znajduje się w folderach c:\Windows\System32\Config c:\Documents and Settings\%username%\ntuser.dat

20 Informacje o systemie winmsd.exe Tylko do odczytu Możliwość podłączenia do komputera zdalnego – wykorzystanie pamięci – usługi – urządzenia – przerwania IRQ – porty – zmienne środowiskowe – informacje o sieci – informacje o sprzęcie


Pobierz ppt "Rejestr Systemu Budowa, przeglądanie i modyfikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google