Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Modlitwa uwolnienia 12 – r. Łódź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Modlitwa uwolnienia 12 – r. Łódź"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Modlitwa uwolnienia 12 – 13. 11. 2010r. Łódź
„Jako wierzący w Chrystusa masz wszystkie klucze, aby otwierać sobie i innym drzwi do wolności” Neal Lozano

2 Uwolnienie = coś dobrego

3 Modlitwa o uwolnienie jest jednym z rodzajów szeroko pojętej modlitwy wstawienniczej.

4 KIEDY POTRZEBNA JEST MODLITWA O UWOLNIENIE?

5 Tu jesteśmy

6 Zniewolenie następuje wtedy, kiedy człowiek w różnych sytuacjach nie do końca nad sobą panuje, ponieważ w sposób nieświadomy otworzył furtkę złemu.

7 Modlitwę o uwolnienie podejmujemy gdy mamy : - zablokowanie na drodze wzrostu duchowego - opór przed wyborem dobra - uporczywe trudności w zmaganiu z pokusą, w walce z grzechem i słabością - uporczywe trudności w prowadzeniu życia Bożego - problemy z przebaczeniem - świadome lub nieświadome wchodzenie w kontakt z działaniem złego ducha poprzez praktykowanie magii, astrologii (horoskopy), wróżbiarstwa, okultyzmu, spirytyzmu - posługiwanie się amuletami, talizmanami - angażowanie się w sekty i religie niechrześcijańskie - sytuacje, gdy jakieś problemy przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo to nasi przodkowie otworzyli się na coś złego.

8 MODLITWA UWOLNIENIA jest procesem odzyskania tożsamości dziecka
bożego. Jest złamaniem mocy kłamstwa w naszym życiu i uwolnieniem od skutków grzechu.

9 KTO MOŻE TAKĄ MODLITWĄ POSŁUGIWAĆ?

10 Każdy chrześcijanin wezwany jest do modlitwy za drugą osobę, ale posługiwanie modlitwą uwolnienia to zgoda jednocześnie na wyjście na pierwszą linię frontu.

11 Osoba, która posługuje taką modlitwą jest: - osobą modlitwy indywidualnej - osobą w łasce uświęcającej - osobą posiadającą pewną wiedzę dotyczącą rozeznawania duchów i działania zła - osobą dojrzałą emocjonalnie - osobą potrafiącą słuchać innych - osobą dyskretną - osobą pragnącą pomóc innym ludziom

12 Lepiej też, żeby taką posługą nie zajmowały
się osoby, które same miały kłopoty ze zniewoleniem, ponieważ mogą mieć jeszcze pewne skłonności do ulegania złu i mogą się w nich ponownie odezwać dawne problemy. Oczywiście, zdarzają się takie osoby, które zostały wcześniej uwolnione, a obecnie dzięki nawróceniu i przemianie życia są na tyle mocne, że mogą posługiwać w ten sposób, ale wymaga to czasu i rozeznania.

13 Jaki jest cel naszej modlitwy?
Odzyskanie przez osobę omadlaną tożsamości dziecka Bożego. Pogłębienie relacji z Bogiem. Odkrycie i nazwanie przeszkód w relacji z Bogiem i ich usunięcie mocą łaski Bożej. Odzyskanie wolności służenia Bogu i pełnienia Jego woli.

14 Czy zawsze powinniśmy się modlić?
Nie zawsze. Amerykanie odmawiają, gdy ktoś nie należy do wspólnoty. My proponujemy wejście do wspólnoty Gdy występują zaburzenia psychiczne (modlimy się w inny sposób, gdzie my jesteśmy aktywni). W czasie terapii – rozeznajemy. Gdy padają słowa: „Żeby nie było krzyża” – lepiej modlitwę odłożyć i poczekać, aż będzie gotowy wziąć życie we własne ręce. Gdy ja sama jestem zdenerwowana i nie potrafię się dzisiaj dzielić miłością (w takiej sytuacji udaję miłość) – lepiej odłożyć na inny termin.

15 Jak ma się przygotować osoba prosząca o taką modlitwę?
Powinna mieć pragnienie modlitwy o uwolnienie. Dobrze, żebym przystąpiła do sakramentu pojednania i pokuty. Powinna mieć przeczytane książki (Mądry chrześcijanin zawsze jest czujny)

16 Cechy tej modlitwy: 1. Osoba prowadząca siedzi na wprost osoby omadlanej, tak, aby był kontakt wzrokowy czyli 1 prowadzący – 1 omadlany (klimat szczerości) 3. Klimat miłości i dyskrecji – to ja daję miłość i ciepło a osoba omadlana ma poczuć się przyjęta i kochana ( nigdy nie oceniam!!!!) 4. Najwięcej mówi osoba, nad którą odbywa się modlitwa, my tylko prowadzimy 5. Gdy modlitwa za mężczyznę dobrze by było, gdyby prowadził mężczyzna. Gdy za kobietę - kobieta. 6. Czułe gesty: tylko kobieta dotyka kobiety a mężczyzna mężczyznę. 7. Wstawiający się jest cicho i nic nie mówi (tylko za zgoda prowadzącego może się odezwać lub napisać światło na kartce – preferowane karteczki) 8. W czasie wywiadu robimy notatki o czym wcześniej informujemy. Wszystkie notatki oddajemy osobie omadlanej.

17 PIĘĆ ETAPÓW MODLITWY: 1. Wyznanie Chrystusa jako mojego Pana i żal za grzechy 2. Przebaczenie 3. Wyrzeczenie się dzieł szatana 4. Stanięcie w autorytecie Chrystusa 5. Przyjęcie błogosławieństwa Boga nad naszą tożsamością i przeznaczeniem

18 WSTĘP PRZED MODLITWĄ: 1. Przywitanie się (zdenerwowanie) 2
WSTĘP PRZED MODLITWĄ: 1. Przywitanie się (zdenerwowanie) 2. Wyjaśnienie przebiegu samej modlitwy (5 kluczy, notatki, rola wstawiennika) 3. Stworzenie klimatu bezpieczeństwa i miłości (dyskrecja, zapomnienie) 4. Krótka modlitwa powierzenia Panu

19 WYWIAD: 1. „Co Cię poruszyło w książce. ” 2. Nic nie sugerujemy. 3
WYWIAD: 1. „Co Cię poruszyło w książce?” 2. Nic nie sugerujemy. 3. Stawiamy tylko pytania otwarte, co też jest naszym dowodem miłości. 4. To nie my kończymy wywiad. 5. Ostatnie pytania z naszej strony: Czy jeszcze jest ktoś, komu chciałabyś/chciałbyś coś przebaczyć? Czy jeszcze jest coś, czego chciałabyś/chciałbyś się wyrzec? 6. W tym czasie robimy notatki

20 W czasie wywiadu słuchamy czy:
- zna Jezusa przeżyła spotkanie z Jezusem zawierzyła swoje życie Panu korzysta z sakramentów

21 Pytamy o : - relacje z rodzicami
- wspomnienia z dzieciństwa (szukamy związków dzieciństwa ze współczesnością) - okultyzm - związki seksualne pozamałżeńskie (tylko fakty, bez opisów, nie dopuszczamy do spowiedzi)

22

23 Przykłady duchów pokrewnych
Gniew – wściekłość – nienawiść – zemsta – odwet – gorycz – niechęć – przemoc – morderstwo – nieprzebaczenie Depresja – użalanie się nad sobą – brak nadziei – zniechęcenie – zranienie – samobójstwo – ból emocjonalny

24 1. Wyznanie Chrystusa jako mojego Pana i żal za grzechy
Jeżeli ktoś nie jest ze wspólnoty to pomagamy mu przejść przez ten punkt. Panie Jezu, przebacz mi, że… Przepraszam Cię za to, że… Dziękuję Ci za ….. Poddaję Ci …. Oddaję się Tobie, Jezu…

25 2. Przebaczenie My zaczynamy. Osoba omadlana, jeśli się z tym zgadza, powtarza po nas lub mówi to własnymi słowami: W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam… np. swojemu tacie to, że…. Nie sugerujemy, że ma przebaczyć np. liderowi, jeśli o nim nie wspomniała a my wiemy o jakimś nieporozumieniu.

26 3. Wyrzeczenie się dzieł szatana
Podobnie: W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha np.. gniewu.

27 Okultyzm: W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich duchów, które pojawiły się w moim życiu, gdy… W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha, który działał przez… (kogo, np. wróżkę, itp.) i odbieram z jej rąk władzę, którą oddałam jej nad moim życiem.

28 Związki duchowe: Wyrzekam się niewłaściwej relacji z … Wyrzekam się wszelkich fizycznych, emocjonalnych i duchowych związków z … i odbieram z jej/jego rąk władzę jaką mu/jej oddałem/am (lub którą on/ona odebrał/a mnie).

29 Raniące słowa W Imię Jezusa Chrystusa oświadczam, że nie przyjmuję słów wypowiedzianych przez…

30 4. Stanięcie w autorytecie Chrystusa
"Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie." Mk 16:17-18

31 4. Stanięcie w autorytecie Chrystusa
W Imię Jezusa Chrystusa łamię moc wszystkich złych duchów, których ….. (imię) się wyrzekł/a i rozkazuję im natychmiast odejść (i mówię im, żeby nigdy nie wracały).

32 Pytanie Co czujesz ? Jakie myśli Ci przychodzą?
Jeśli coś się pojawia jeszcze niepokojącego – wracamy!!! i powtarzamy punkty aż do 4 włącznie!!!

33 5. Prośba o błogosławieństwa Boga Ojca i wylanie Ducha Świętego
Jest to moment doświadczenia miłości Boga. Czas kiedy Pan mówi o wyjątkowości tego człowieka. Nigdy nie zostawiamy pustego człowieka. Upraszamy Ducha Świętego o jego napełnienie Miłością Bożą. Chwała Ojcu!!!

34 Wskazanie najsłabszego miejsca

35 Na co zwrócić szczególnie uwagę:

36 Modlitwa uwolnienia może składać się z kilku etapów
Modlitwa uwolnienia może składać się z kilku etapów. Nie zawsze jest tak, że jedna wystarczy. Czasami potrzeba czasu, aby sięgnąć głębiej.

37 Jeżeli w czasie przebaczenia czy wyrzekania się osoba nie może wypowiedzieć słów – jest to czas modlitwy o pokój jej serca.

38 Wielu osobom wydaje się, że potrzebują modlitwy o uwolnienie, jednak nie zawsze jest to prawda. Nieraz dużo prościej jest powiedzieć, że coś, z czym sobie nie radzę – to działanie ducha złego, czyli nie ponoszę za to odpowiedzialności. Dlatego przy takiej posłudze trzeba być bardzo uważnym. Możemy np. mieć do czynienia z nieświadomymi zaniedbaniami.

39 Niektórzy traktują modlitwę uwolnienia jako moment „naładowania akumulatorów” i od razu pytają o następny termin modlitwy.

40 Wolność w Bogu i mocą Boga


Pobierz ppt "Seminarium Modlitwa uwolnienia 12 – r. Łódź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google