Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy."— Zapis prezentacji:

1 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy (wówczas ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego). WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

2 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi2 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 – podstawy prawne Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 116,poz.1206-rozdział 5 Kontrakt Wojewódzki) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 37, poz. 329) WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

3 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi3 Kontrakt Wojewódzki – różnice wobec poprzednich edycji 1. Zmiana podstawy prawnej Kontraktu 2. Brak umów merytorycznych: dokumentacja wybranych projektów przesyłana jest do Wojewody i na jej podstawie zawiera się umowy o dofinansowanie poszczególnych projektów. 3. Umowy o dofinansowanie: w nowej edycji Wojewoda zawiera umowy o dofinansowanie ze wszystkimi beneficjentami, których projekty zostały wybrane i zakwalifikowane do wsparcia środkami z budżetu państwa. 4. Sprawozdawczość w gestii służb Wojewody: beneficjenci składają sprawozdania kwartalne i roczne bezpośrednio do MUW. Brak informacji zbiorczej dot. wydatkowania środków samorządowych. Wojewoda Małopolski

4 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi4 Kontrakt Wojewódzki – środki z budżetu państwa dla Małopolski w roku 2005 WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski 22 346 000,- zł – przyznana w 2005 roku dla Małopolski kwota na zadania własne i inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego w ramach działań + 1 000 000,-zł na projekt Budowa własnych ujęć oraz przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

5 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi5 Kontrakt Wojewódzki – inwestycje wieloletnie – środki z budżetu państwa na rok 2005 1.Ochrona Zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego 300 000 zł 2.Budowa Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu 4 000 000 zł WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

6 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi6 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 wprowadzone zmiany 05 września 2005 podpisano Oświadczenie stron zmieniające Kontrakt: -wprowadzono nowe zadanie Budowa własnych ujęć oraz przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w związku z przyznaniem środków w wysokości 1 mln zł, zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady Ministrów z kwietnia 2005 - wprowadzono zapis umożliwiający wykorzystanie środków prywatnych dla zadania Droga lokalna łącząca ul.Wita Stwosza z Regionalnym Dworcem Autobusowym WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

7 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi7 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 wprowadzone zmiany 12 października 2005 podpisano kolejne Oświadczenie: - w wyniku oszczędności przetargowych na zadaniach Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im św.Łukasza w Tarnowie w wysokości 1 150 542,-zł oraz na zadaniu Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich w wysokości 790 821,-zł uzyskano środki w łącznej kwocie 1 941 363,-zł które przekazano na nowe zadanie Usuwanie skutków powodzi w Gminie Andrychów... w kwocie 170 000,-zł oraz - 1 771 363,-zł na dofinansowanie zadaniaBudowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

8 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi8 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 wprowadzone zmiany 24 listopada 2005 uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego wprowadzono kolejne zmiany: przesunięto zaoszczędzoną na projektach realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie pn.Rewitalizacja Zamku w Dębnie oraz Rewitalizacja siedziby Muzeum w Tarnowie kwotę 190 115,-zł na projekt Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pn. Rozwój skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

9 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi9 Kontrakt Wojewódzki – realizacja w roku 2005 w podziale na działania WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski Numer działania Budżet państwaInne środki ZW%ZW% Działanie I1 100 0001 099 9991001 200 000 100 Działanie II11 689 4588 147 65469,77 689 685 100 Działanie III300 000 100300 000 100 Działanie IV3 106 0003 039 56997,93 210 0003 160 60898,4 Działanie V6 150 5425 976 74897,26 150 5425 976 74897,1 Kalwaria1 000 000450 00045110 000 100 RAZEM23 346 00019 013 97081,418 660 22718 437 30898,8

10 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi10 Środki planowane i wydatkowane w roku 2005 WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski budżet

11 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi11 Środki niewygasające zgłoszone przez beneficjentów z upływem 2005r. Beneficjenci zgłosili 5 projektów na łączną kwotę: 4 261 805,-zł Z czego do 14 marca 2006 złożono 1 wniosek i wypłacono środki na 200 137,-zł WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

12 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi12 Środki z budżetu planowane i przekazane w roku 2005 – z uwzględnieniem środków niewygasających WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

13 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi13 Kontrakt Wojewódzki – stan realizacji umów o dofinansowanie w roku 2005 12 lipca 2005 do MUW wpłynęło 19 projektów, po podpisaniu Oświadczeń z 5 września i 12 października – 2 kolejne projekty. Zawarto łącznie 21 umów o dofinansowanie projektów. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

14 14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi14 Kontrakt Wojewódzki – trudności w realizacji * problemy z kategorią beneficjent Kontraktu * problem przekazywania środków dla jednostek, które nie są jst WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski


Pobierz ppt "14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google