Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy."— Zapis prezentacji:

1 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy (wówczas ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego). WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

2 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi2 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata – podstawy prawne Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 116,poz.1206-rozdział 5 Kontrakt Wojewódzki) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 37, poz. 329) WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

3 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi3 Kontrakt Wojewódzki – różnice wobec poprzednich edycji 1. Zmiana podstawy prawnej Kontraktu 2. Brak umów merytorycznych: dokumentacja wybranych projektów przesyłana jest do Wojewody i na jej podstawie zawiera się umowy o dofinansowanie poszczególnych projektów. 3. Umowy o dofinansowanie: w nowej edycji Wojewoda zawiera umowy o dofinansowanie ze wszystkimi beneficjentami, których projekty zostały wybrane i zakwalifikowane do wsparcia środkami z budżetu państwa. 4. Sprawozdawczość w gestii służb Wojewody: beneficjenci składają sprawozdania kwartalne i roczne bezpośrednio do MUW. Brak informacji zbiorczej dot. wydatkowania środków samorządowych. Wojewoda Małopolski

4 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi4 Kontrakt Wojewódzki – środki z budżetu państwa dla Małopolski w roku 2005 WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski ,- zł – przyznana w 2005 roku dla Małopolski kwota na zadania własne i inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego w ramach działań ,-zł na projekt Budowa własnych ujęć oraz przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

5 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi5 Kontrakt Wojewódzki – inwestycje wieloletnie – środki z budżetu państwa na rok Ochrona Zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego zł 2.Budowa Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu zł WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

6 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi6 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata wprowadzone zmiany 05 września 2005 podpisano Oświadczenie stron zmieniające Kontrakt: -wprowadzono nowe zadanie Budowa własnych ujęć oraz przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w związku z przyznaniem środków w wysokości 1 mln zł, zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady Ministrów z kwietnia wprowadzono zapis umożliwiający wykorzystanie środków prywatnych dla zadania Droga lokalna łącząca ul.Wita Stwosza z Regionalnym Dworcem Autobusowym WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

7 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi7 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata wprowadzone zmiany 12 października 2005 podpisano kolejne Oświadczenie: - w wyniku oszczędności przetargowych na zadaniach Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im św.Łukasza w Tarnowie w wysokości ,-zł oraz na zadaniu Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich w wysokości ,-zł uzyskano środki w łącznej kwocie ,-zł które przekazano na nowe zadanie Usuwanie skutków powodzi w Gminie Andrychów... w kwocie ,-zł oraz ,-zł na dofinansowanie zadaniaBudowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

8 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi8 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata wprowadzone zmiany 24 listopada 2005 uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego wprowadzono kolejne zmiany: przesunięto zaoszczędzoną na projektach realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie pn.Rewitalizacja Zamku w Dębnie oraz Rewitalizacja siedziby Muzeum w Tarnowie kwotę ,-zł na projekt Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pn. Rozwój skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

9 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi9 Kontrakt Wojewódzki – realizacja w roku 2005 w podziale na działania WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski Numer działania Budżet państwaInne środki ZW%ZW% Działanie I Działanie II , Działanie III Działanie IV , ,4 Działanie V , ,1 Kalwaria RAZEM , ,8

10 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi10 Środki planowane i wydatkowane w roku 2005 WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski budżet

11 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi11 Środki niewygasające zgłoszone przez beneficjentów z upływem 2005r. Beneficjenci zgłosili 5 projektów na łączną kwotę: ,-zł Z czego do 14 marca 2006 złożono 1 wniosek i wypłacono środki na ,-zł WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

12 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi12 Środki z budżetu planowane i przekazane w roku 2005 – z uwzględnieniem środków niewygasających WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

13 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi13 Kontrakt Wojewódzki – stan realizacji umów o dofinansowanie w roku lipca 2005 do MUW wpłynęło 19 projektów, po podpisaniu Oświadczeń z 5 września i 12 października – 2 kolejne projekty. Zawarto łącznie 21 umów o dofinansowanie projektów. WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski

14 r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi14 Kontrakt Wojewódzki – trudności w realizacji * problemy z kategorią beneficjent Kontraktu * problem przekazywania środków dla jednostek, które nie są jst WojewodaMałopolski Wojewoda Małopolski


Pobierz ppt "14.03. 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi1 Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 Kontrakt zawarto 27 czerwca 2005r. pomiędzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google