Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wytrzymałości zmodyfikowanej konstrukcji panelu kabiny dźwigu osobowego wykonanego z materiału bezniklowego Dr inż. Paweł Lonkwic – LWDO LIFT Service.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wytrzymałości zmodyfikowanej konstrukcji panelu kabiny dźwigu osobowego wykonanego z materiału bezniklowego Dr inż. Paweł Lonkwic – LWDO LIFT Service."— Zapis prezentacji:

1 Ocena wytrzymałości zmodyfikowanej konstrukcji panelu kabiny dźwigu osobowego wykonanego z materiału bezniklowego Dr inż. Paweł Lonkwic – LWDO LIFT Service S.A. Dr inż. Maciej Włodarczyk – Politechnika Lubelska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Typowa kabina windy składa się z paneli wykonanych ze stali głównie nierdzewnej w gatunku o grubości 1.2 mm. Jest to stal z podwyższoną zawartością niklu, co powoduje, że 1 kg blachy kosztuje w granicach 13 zł. W celu obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia produkcji, zdecydowano się na zmianę gatunku materiału na stal nierdzewną oraz zmniejszenie grubości do 1 mm. Cena za 1 kilogram stali w gatunku szacuje się na poziomie 8 zł. Elementy składowe kabin dźwigów muszą spełnić wymagania normy PN EN 81.1, pod kątem wytrzymałości oraz estetyki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Problem do rozwiązania: Problemem do rozwiązania była zmiana technologii wykonania paneli kabinowych dźwigów osobowych poprzez zmianę gatunku materiału nierdzewnego, jego grubości oraz opracowanie sposobu łączenia tych paneli z usztywnieniami typu omega przy tych samych parametrach wytrzymałościowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Typowy układ paneli w kabinie dźwigu elektrycznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 W celu rozwiązania problemu badawczego postanowiono:
Zmniejszyć grubość materiału do 1 mm Dokleić usztywnienie typu omega w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości Zmienić gatunek materiału na materiał o obniżonej zawartości niklu typu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Otrzymane wyniki rozciągania klejonych próbek z blachy 1
Otrzymane wyniki rozciągania klejonych próbek z blachy o grubości 1 mm. Uzyskane wyniki na podstawie przeprowadzonych prób wytrzymałościowych pozwoliły na wprowadzenie do modelu dyskretnego analizowanej konstrukcji panela właściwego modelu materiałowego w użytego spoiwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Model panelu kabiny dźwigu osobowego
Model dyskretny panelu kabiny dźwigu osobowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Głównym kryterium użytkowo – wytrzymałościowym jest warunek sztywności definiowany przez PN EN 81.1, który brzmi: Siła 300 N, przyłożona w dowolnym miejscu prostopadle do ściany, skierowana od wewnątrz kabiny na zewnątrz i równomiernie rozłożona na powierzchni koła lub kwadratu wielkości 5 cm2 nie może przekroczyć ugięcia 15 mm lub spowodować trwałego odkształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Otrzymane wyniki analizy numerycznej panelu wraz z usztywnieniem
Rozkład przemieszczeń elementów siatki na badanym panelu. Wartość największego ugięcia wynosi 7,1 mm, czyli nie przekracza połowy wartości określonej w normie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje technologiczne uzasadnienie zastosowania materiału w gatunku pod względem wytrzymałościowym. Zmniejszenie grubości materiału wejściowego do 1 mm oraz zastosowanie usztywnień typu omega, klejonych do panela, nie narusza warunku wytrzymałościowego opisanego w PN EN 81.1. W celu produkcji paneli klejonych należy stworzyć odpowiednie stanowisko do klejenia paneli z omegami wg obowiązujących przepisów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Rozwiązanie problemu zostało wykonane w ramach projektu systemowego „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ocena wytrzymałości zmodyfikowanej konstrukcji panelu kabiny dźwigu osobowego wykonanego z materiału bezniklowego Dr inż. Paweł Lonkwic – LWDO LIFT Service."

Podobne prezentacje


Reklamy Google