Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ID grupy: 97/14_P_G1 Opiekun: Andrzej Wojciechowski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Popyt na regionalnym rynku pracy – pracodawcy w regionie Semestr/rok szkolny: czwarty /

3 Popyt na pracę Jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę. Popyt na pracę determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi.

4 Wzrost kosztów pracy na ogół prowadzi do obniżenia popytu na pracę
Wzrost kosztów pracy na ogół prowadzi do obniżenia popytu na pracę. Wzrost wydajności pracy powoduje, iż pracodawca może zredukować zatrudnienie - gdyż ta sama praca może być wykonana w mniejszym wymiarze godzinowym. Wzrost popytu na dobra i usługi na ogół powoduje powiększenie produkcji przedsiębiorstwa, co z kolei wiążę się z większym zapotrzebowaniem na pracę.

5 Podaż pracy to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.

6 Czynniki wpływające na podaż pracy
Czynniki demograficzne Przyrost naturalny Struktura ludności wg wieku Saldo migracji Struktura zamieszkania "miasto-wieś" Struktura ludności wg płci System szkolenia i kształcenia Mobilność Indywidualne motywacje i decyzje

7 Czynniki wpływające na podaż pracy
Czynniki ekonomiczne Wysokość płacy realniej Wysokość podatków od dochodów System opieki społecznej państwa Wysokość płacy nominalnej

8 Wskaźnik zatrudnienia
Wskaźnik zatrudnienia - wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 do 64 roku życia pracuje zawodowo. W Polsce wynosił on w 2008 roku 59,2% podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej 65,9%. Z reguły wyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczy mężczyzn niż kobiet np. w Polsce w 2008 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosił 52,4% a mężczyzn 66,3.

9 Liczba osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw

10 Najwięksi pracodawcy w Szczecinie

11 1. Polska żegluga morska 2. Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S
1. Polska żegluga morska 2. Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. 3. Zarząd morskich portów szczecin i Świnoujście S.A. 4. Komfort S.A 5. Euroafrica Linie żeglugowe 6. Szczecińska energetyka cieplna Sp. z o.o. 7. KK Electronic Polska Sp. z o.o. 8. PB Ciroko Sp. z o.o.

12 Pl. Rodła 8 pok. 0404 70-419 Szczecin tel.: (+48) 913594173
Polska Żegluga Morska Pl. Rodła 8 pok Szczecin  tel.: (+48)

13 Polska Żegluga Morska P. P
Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie zatrudni Specjalistę d/s Kadłubowych, Malarskich i Pokładowych. Wymagania ogólne: 1. Wykształcenie wyższe – WSM/ Akademia Morska/ Politechnika kierunek okrętowy. 2. Dyplom Starszego Oficera lub Kapitana. 3. Doświadczenie przy budowach nowych statków. 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w zakresie konstrukcji i wyposażenia statków). Wymagania szczegółowe: 1. Ogólna wiedza o statku – wymiary, parametry, ładunki, konstrukcja kadłuba i nadbudówki. 2. Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów. 3. Ogólna wiedza o przepisach klasyfikacyjnych, konwencyjnych (SOLAS, MARPOL itp.) i innych (US Coast Guard). 4. Wiedza o stateczności statku – ładunki i stany ładunkowe.

14 5. Wiedza o procesie budowy statku (harmonogram, inspekcje, próby na uwięzi i morskie). 6. Wiedza o pracach konserwacyjno-malarskich statków. 7. Wiedza o nadbudówce, rozplanowaniu pomieszczeń. 8. Znajomość wyposażenia kabin załogowych, mes, salonów biur, kuchni, pentr, pralni, przebieralni itp. 9. Wiedza o wyposażeniu nawigacyjnym i radiotelekomunikacyjnym statku. 10. Znajomość systemów chłodni prowiantowych, wentylacji, klimatyzacji. 11. Wiedza o urządzeniach kotwiczno-cumowniczych i sterowych Wiedza o pokrywach lukowych i ładowniach. 13. Wiedza o dźwigach ładunkowych i prowiantowych. 14. Znajomość wyposażenia ratunkowego i medycznego. 15. Znajomość systemów statkowych – przeciwpożarowego, balastowego, zęzowego, sond, odpowietrzeń

15 Polska Żegluga Morska zatrudni oficerów elektryków
Polska Żegluga Morska zatrudni oficerów elektryków. Wymagania: aktualne dyplomy oficerskie oraz wiek do 45 lat. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr Morskich PŻM.

16 2. SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA „GRYFIA”S.A.
om.pl z dopiskiem ”Kadry”

17 Szlifierz Wymagania: Wykształcenie min. zawodowe techniczne
Znajomość obsługi szlifierek narzędziowych Umiejętność ostrzenia narzędzi Tel  284 kom

18 Specjalista ds. spawalniczych
Zakres obowiązków: Nadzór nad spełnieniem wymogów spawalniczych wynikających z kontraktu Opracowywanie planów spawania Kontrola dokumentacji spawalniczej na projektach

19 Specjalista ds. spawalniczych c.d.
Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności spawalniczej Certyfikat IWE lub EWE Staż pracy minimum 3 lata Znajomość konstrukcji i wyposażenia statku Doświadczenie w realizacji kontraktów konstrukcji offshore Znajomość programu SOLIDWORKS Znajomość języka angielskiego

20 Specjalista ds. spawalniczych c.d.
Oferujemy Pracę w ramach doświadczonego i kreatywnego zespołu Możliwość realizacji ambitnych przedsięwzięć Nawiązanie relacji przedstawicielami najbardziej wymagających liderów Możliwość osobistego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę Możliwość określenia indywidualnej ścieżki kariery

21 Kierownik remontu statku
Zadania i zakres odpowiedzialności: Tworzenie harmonogramu produkcyjnego w oparciu o specyfikację remontową Prowadzenie procesu remontu, przebudowy lub nowej budowy zgodnie z założonym harmonogramem oraz zatwierdzonym budżetem Nadzór bezpośredni i koordynacja prac grup mistrzowskich i podwykonawców Kontrola i rozliczanie realizacji zadań wykonywanych przez grupy mistrzowskie i podwykonawców oraz ich rozliczanie pod względem kosztowym, terminowym i jakościowym Nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków w zakresie BHP i p.poż. na remontowanych i budowanych jednostkach pływających

22 Kierownik remontu statku c.d.
Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne, preferowana branża stoczniowa i okrętowa Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, techniczny okrętowy będzie dodatkowym atutem Duża orientacja w środowisku programów MS Office Dyspozycyjność

23 Zadania i zakres odpowiedzialności:
Technolog prowadzący Zadania i zakres odpowiedzialności: Redagowanie zleceń na poszczególne wydziały produkcyjne wraz z ich kalkulacją Nadzór nad dokumentacją techniczną podczas remontu / budowy statku zgodni e z wymogami kontraktu Zamawianie materiałów na potrzeby remontu / budowy statku Kontrolowanie budżetu remontu / budowy statku

24 Technolog prowadzący c.d.
Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne, preferowana branża stoczniowa i okrętowa Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, techniczny okrętowy będzie dodatkowym atutem Duża orientacja w środowisku programów MS Office

25 3. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.
ul. Bytomska 7, czecin.pl (091)

26 INSPEKTORA NADZORU Obowiązki: Prowadzenie nadzoru nad budynkami ZMPSiŚ S.A. Przeprowadzanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych. Prowadzenie książek obiektów budowlanych. Wymagania: wyższe budowlane; uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej; przynależność do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

27 SZEFA BIURA NIERUCHOMOŚCI NA ZASTĘPSTWO
Obowiązki: Planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy Biura Nieruchomości. Nadzorowanie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Spółki. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gruntami na potrzeby rozwoju portów oraz spraw związanych z dzierżawą i najmem majątku Spółki. Sporządzanie umów nabycia/zbycia nieruchomości. Sporządzanie umów najmu/ dzierżawy, a także bieżący nadzór w zakresie ich realizacji i przestrzegania pod kątem realizowania zapisów i postanowień wynikających z w.w. umów. Nadzorowanie bieżących rozliczeń publiczno-prawnych i czynszów dzierżawnych dotyczących nieruchomości.

28 SZEFA BIURA NIERUCHOMOŚCI NA ZASTĘPSTWO c.d.
Wymagania główne: wykształcenie wyższe, wykształcenie w zakresie gospodarki/zarządzania/obrotem nieruchomościami, doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości, umiejętności negocjacyjne, wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie i interpersonalne samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, świadomość finansowa i umiejętność zarządzania budżetem, prawo jazdy kat. B

29 4. Komfort S.A

30 Zastępca Kierownika Sklepu
Miejsce pracy: Szczecin Nr ref.: 146

31 Oczekujemy: wykształcenia minimum średniego kilkuletniego doświadczenia w handlu doświadczenia w  kierowaniu zespołem ludzkim, umiejętności interpersonalnych i organizatorskich, znajomości dokumentacji sklepowej i pracowniczej. Oferujemy: atrakcyjną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie, możliwość rozwoju zawodowego dzięki licznym szkoleniom motywujący system wynagrodzeń.

32 5. EUROAFRICA LINIE ŻEGLUGOWE
Oferty pracy Warunkiem pierwszego zatrudnienia marynarza na statku, niezależnie od posiadania wymaganych certyfikatów kompetencji oraz ważnych świadectw lekarskich jest przeprowadzenie z wynikiem negatywnym testu narkotyczno-alkoholowego. Oficer Elektroautomatyk, aplikacje prosimy składać droga mailową na adres: Aplikacja znajduje się na stronie:

33 6. SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.
ul. Dembowskiego Szczecin pl

34 Kierownika Zespołu ds. Informatyki Nr ref. IT/11/11
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: rozwój infrastruktury informatycznej zgodnie z potrzebami Spółki, zarządzanie siecią informatyczną i jej bezpieczeństwem, zarządzanie systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie: SAP, Kom - Media, Teta Personel, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem działu IT oraz powierzonym budżetem.

35 KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. INFORMATYKI NR REF. IT/11/11 C.D.
Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego kierunkowego, kilkuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, dobrej znajomości środowiska Active Directory oraz baz danych Oracle i MS SQL, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa systemów, zdolności interpersonalnych i organizacyjnych, umiejętności samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów, bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.

36 Specjalisty ds. BHP Nr ref. BHP/11/11
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP i p.poż., przeprowadzanie doraźnych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, prowadzenie szkoleń BHP, dokonywanie ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie dokumentacji powypadkowej, wdrażanie procedur bezpieczeństwa zgodnych z wymogami prawnymi oraz polityką firmy, raportowanie na temat przestrzegania wewnętrznych procedur BHP. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego kierunkowego, doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (minimum dwa lata), bardzo dobrej znajomości przepisów prawa w zakresie BHP oraz p.poż., uprawnień do przeprowadzania szkoleń BHP i p.poż., wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu, doświadczenie w branży energetycznej będzie dodatkowym atutem.

37 7. KK Electronic Polska Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 62, Szczecin;

38 Technik Serwisu Turbin Wiatrowych
Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie, elektryczne bądź pokrewne znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym, pozwalającym na komunikację i pracę w środowisku anglojęzycznym prawo jazdy kat. B uprawnienia SEP 1 KV umiejętność obsługi komputera dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna oraz brak przeciwwskazań do pracy na wysokości doświadczenie w pracy przy instalacjach elektrycznych będzie dodatkowym atutem

39 Technik Serwisu Turbin Wiatrowych
Oferujemy: pracę pełną wyzwań i rozwój w środowisku międzynarodowym profesjonalne szkolenia wysokie standardy pracy

40 ASYSTENT/-KA DZIAŁU ADMINISTRACJI
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, dobra  znajomość języka angielskiego, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych, zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność i wzorowa organizacja własnej pracy.

41 ASYSTENT/-KA DZIAŁU ADMINISTRACJI c.d.
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: organizację pracy recepcji, obsługę centrali telefonicznej, obieg dokumentów w firmie, organizację spotkań i podróży służbowych, obsługę klientów i gości firmy, Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym zespole, przyjazne środowisko pracy, wysokie standardy pracy.

42 ul. Gerarda Merkatora 7 70-676 Szczecin rekrutacja@cirok o.com.pl
8. PB Ciroko Sp. z o.o. ul. Gerarda Merkatora Szczecin o.com.pl

43 Od kandydata oczekujemy posiadania:
KIEROWNIK BUDOWY Od kandydata oczekujemy posiadania: uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń (mile widziane uprawnienia projektowe), minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy potwierdzonego referencjami, ze szczególną biegłością w zakresie organizacji budowy, rozliczania i odbioru robót, czytania projektów predyspozycji menedżerskich, dyspozycyjności czasowej i terytorialnej, mile widziana znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub norweskiego (alternatywnie szwedzkiego).

44 KIEROWNIK ZESPOŁU BUDÓW - KIEROWNIK BUDOWY
Od kandydata oczekujemy posiadania: uprawnień budowlanych wykonawczych (mile widziane uprawnienia projektowe), doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy, ze szczególną biegłością w zakresie rozliczania budów i odbioru robót, potwierdzonego referencjami, predyspozycji menedżerskich, dyspozycyjności czasowej i terytorialnej, biegłej znajomości języka niemieckiego w mowie i w piśmie (mile widziana również znajomość języka angielskiego).

45 Oferty wraz ze zgodą na posługiwanie się danymi osobowymi dla celów kadrowych prosimy składać na piśmie na adres: PB CIROKO Sp. z o.o.

46


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google