Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płynoterapia okołooperacyjna u dzieci i noworodków Marzena Zielińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płynoterapia okołooperacyjna u dzieci i noworodków Marzena Zielińska."— Zapis prezentacji:

1 Płynoterapia okołooperacyjna u dzieci i noworodków Marzena Zielińska

2 Resuscytacja płynowa a resuscytacja objętościowa Resuscytacja objętościowa - uzupełnienie objętości krwi krążącej (IFV- intravascular fluid volume) – głównie za pomocą koloidów Resuscytacja płynowa- uzupełnianie niedoboru wody pozakomórkowej (ECFV- extracellular fliid volume) - głównie za pomocą krystaloidów utrata ponad 15% objętości krwi krążącej wymaga substytucji roztworami koloid ó w

3 Okołoperacyjna płynoterapia Płynoterapia wyrównująca przedoperacyjny deficyt płynów? Płynoterapia podtrzymująca Płynoterapia wyrównująca śródoperacyjne starty płynowe Płynoterapia pooperacyjna

4 Przedoperacyjna karencja żywieniowa Pokarmy stałe, mleko, napoje mleczne - 6h Mleko matki - 4h Płyny czyste (woda, herbata, klarowne soki, napoje niegazowane) - 2-3h Eliminacja ryzyka hipoglikemii i hipowolemii Ryzyko hipoglikemii większe po głodzeniu w godzinach dziennych, a nie nocnych Neil S Morton Day-case anaesthesia an pain control in Paediatric Anaesthesia and Critical care in the Distric Hospital, 2003 Cook-Sather SD et al.Modern fasting guidelines in children Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2006

5 Płynotrapia wyrównujaca przedoperacyjny deficyt płynów Reguła Furmana (1975) - wyrównywanie 50% deficytu w 1 godzinie zabiegu - wyrównywanie dalszych 25% w 2 godzinie i kolejnych 25% w trzeciej godzinie zabiegu

6 Śródoperacyjna podaż płynów- reguła Holliday i Segara 4 / 2 / 1 4ml/kg/h dzieci o wadze od 3 do 10kg 40ml/h + 2ml/kg/h na każdy kg powyżej 10kg – dzieci o wadze od 10 do 20kg 60ml/h + 1ml/kg/h na każdy kg powyżej 20kg – dzieci o wadze powyżej 20kg

7 Zapotrzebowanie kaloryczne dla pacjenta pozostającego w spoczynku (Holliday-Segar) Niemowlę o wadze od 3 do 10kg – 100kcal/kg Dla dzieci o wadze od 10 do 20kg – 1000kcal + 50 kcal/kg na każdy kg powyżej 10kg Dla dzieci o wadze powyżej 20kg – 1500kcal + 20kcal/kg na każdy kg powyżej 20kg 1ml wody wymagany na metabolizm 1kcal

8 Śródoperacyjna podaż płynów wg. Berry (1986) 1 godzina zabiegu 25ml/kg dla dzieci poniżej 3r.ż. 15ml/kg dla dzieci powyżej 4 r.ż. Kolejne godziny zabiegu podtrzymanie 4ml/kg/h podtrzymanie + niewielki uraz-6ml/kg/h podtrzymanie + średniej ciężkości uraz-8ml/kg/h podtrzymanie + poważny uraz-10ml/kg/h Wyrównywanie śródoperacyjnych strat krwi 1:1 dla krwi i koloidów lub 3:1 dla krystaloidów

9 Płynoterapia podtrzymująca Nadal obliczana na podstawie reguły Holliday i Segara Reguła określana mianem punktu startowego Terapia płynowa nastawiona na indywidualne zapotrzebowanie dziecka Czynniki wpływające na indywidualne zapotrzebowanie na płyny: gorączka nadmierne pocenie się, hipermetabolizm np. oparzenie, fototerapia, stosowanie inkubatorów otwartych Lander A Paediatric fluid and electrolyte therapy guidelines Surgery 2008 APA. Consensus guideline on perioperative fluid management in children. 2007

10 Śródoperacyjna podaż płynów Podaż restrykcyjna versus liberalna Reguła Holliday-Segara 81,8% ankietowanych anestezjologów w Wielkiej Brytanii kieruje się regułą Holliday-Segara 5,9% przestrzega restrykcji płynowych Paut O, Lacroix F Recent developments in the perioperative fluid management for the paediatric patients Curr Opin Anaesthesiol; 2006 19(3): 268-277 Way C, Dhamrait R, Wade A, Walker IPerioperative fluid therapy in children: a survey of current prescribing practice Br J Anaesth 2006; 97: 371-379

11 Śródoperacyjna podaż płynów Jaki płyn? 0,9%NaCl, płyn pediatryczny (zrównoważony), Mleczan Ringera, PWE Mierzewska-Schmidt M A comparison of three fluid regimens during pediatric ENT surgery, 2005, 6th ECPA, Cologne -infuzja roztworów glukozy zawierających niskie stężenia sodu może prowadzić do hiperglikemii i hiponatremii -rutynowe stosowanie sródoperacyjne glukozy winno być zaniechane Lander A Paediatric fluid and electrolyte guidelines Surgery,2008

12 Śródoperacyjna podaż płynów Najpopularniejsze roztwory krystaloidów: - hipotoniczne roztwory glukozy z solą - Sol.Hartmanns - 0,9%NaCl - mleczan Ringera Way C, Dhamrait R, Wade A, Walker IPerioperative fluid therapy in children: a survey of current prescribing practice Br J Anaesth 2006; 97: 371-379

13 Śródoperacyjna podaż płynów Śródoperacyjne przetaczanie płynów hipotonicznych zwiększa ryzyko powstania obrzęku mózgu i może być przyczyną nadmiernej senności, bólu głowy, nudności i wymiotów Zaleca się stosowanie u dzieci płynów izotonicznych (zbilansowanych) zawierających prawidłowe stężenie jonów sodowych Moritz ML, Ayus JCPrevention of hospital acquired hyponatremia a case for using isotonic saline in maintance fluid therapy Pediatrics, 2003

14 Śródoperacyjna podaż płynów Czego należy unikać? hiponatremii hiperglikemii hipoglikemii (realne ryzyko jedynie w grupie noworodków) Uwaga na dzieci leczone propranololem Murat I, Dubois MC Perioperative fluid therapy in pediatrics Pediatric Anesthesia 2008;18

15 Śródoperacyjna płynoterapia u dzieci Dlaczego należy unikać hipoglikemii? Hipoglikemia prowadzi do uszkodzenia OUN Ryzyko jej powstania u zdrowych niemowląt i dzieci (nawet pomimo długiego okresu głodzenia) wynosi 1 – 2 % Murat I, Dubois MC Perioperative fluid therapy in pediatrics Pediatric Anesthesia 2008;18

16 Śródoperacyjna płynoterapia u dzieci Dlaczego należy unikać hiperglikemii? Wywołuje diurezę osmotyczną Może prowadzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych Zwiększa ryzyko hipoksemiczno- niedokrwiennego uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego Drummond JC, Moore SSThe influence of dextrose administrationon neurologic outcome after temporary spinal cord ischemia in the rabbit Anesthesiology 1989; 70

17 Śródoperacyjna płynoterapia Specyfika okresu noworodkowego - duża nieuchwytna utrata wody - zmiany adaptacyjne układu wydalniczego (nerek) -zła tolerancja przedłużającego się głodzenia (duża aktywność metaboliczna) – wysokie ryzyko hipoglikemii

18 Śródoperacyjna płynoterapia Specyfika okresu noworodkowego u wcześniaków- noworodków z niską masą urodzeniową zalecane utrzymywanie żywienia parenteralnego w trakcie zabiegu zalecane podłączanie żywienia parentarealnego tuż po zakończeniu zabiegu, o ile dziecko już wcześniej takiego żywienia nie otrzymywało

19

20 Śródoperacyjna płynoterapia u dzieci European Consensus– the German Scientific Working Group for Paediatric Anaesthesia – EJA 2011 śródoperacyjnie należy przetaczać dzieciom płyny o osmolarności i zawartości sodu zbliżonej do wartości fizjologicznych (tak by uniknąć hiponatremii), zawierające od 1 do 2,5% glukozy (by uniknąć hipoglikemii, lipolizy lub hiperglikemii) oraz wzbogacone o aniony będące prekursorami bikarbonatu

21 Śródoperacyjna płynoterapia u dzieci Francja- Polyionique B66 (Central Pharmacy Paris) Szwajcaria- Ringer-Laktat mit Glucose1% lub 2% - Laboratorium Bichsel, Interlaken, Switzerland Belgia – Hartmanns sol with Glucose 2,5% (Baxter) Austria- ELO-PAED balanced with 1%Glucose (Fresenius Kabi-Austria) Niemcy- Elektrolyte-Infusionlösung 148 mit Glucose 1 PÄD (Serumwerk Bernburg AG, Germany)

22 Śródoperacyjna płynoterapia u dzieci Brak na rynku europejskim (światowym) ogólnie dostępnego płynu infuzyjnego spełniającego wszystkie kryteria właściwej i bezpiecznej płynoterapii śródoperacyjnej u dzieci Sümpelmann R et al.European consensus statement for intraoperative fluid therapy in children EJA, September 2011 Venghese E Fluid management in major abdominal surgical procedures WCA, Buenos Aires, March 2012

23 Płynoterapia wyrównująca śródoperacyjne starty płynowe 1:1 dla krwi i koloidów 3:1 dla krystaloidów

24 Okres poooperacyjny Wzmożone wydzielanie hormonu antydiuretycznego (brak eliminacji nadmiaru wolnej wody) Spadek o połowę zapotrzebowania na płyny (podaż hipotonicznych roztworów prowadzi do hiponatremii ) Konieczne zredukowanie o 1/2 objętości dotychczas kalkulowanych płynów w oparciu o regułę Holliday i Segara Holliday M, Segar WReducing errors in fluid managementPediatrics 2003;111 Paut O, Lacroix FRecent developments in the perioperative fluid management for the paediatric patientCurr Opin Anaesthesiol 2006;19

25

26

27 Okres pooperacyjny Pooperacyjna dożylna podaż płynów nie zawsze konieczna (często brak akceptacji dziecka na jakąkolwiek podaż dożylną, czy wręcz obecność kaniuli dożylnej) Pierwszy napój gdy dziecko spełnia kryteria pełnego wybudzenia i gdy się tego domaga Pierwszy posiłek po udanej próbie pojenia (brak nudności i wymiotów), najlepiej po powrocie do domu (ryzyko choroby lokomocyjnej)

28 Podsumowanie Terapia płynowa u dzieci powinna zawsze być zorientowana na tę przestrzeń płynową, której uzupełnienie jest jej podstawowym celem. Stosowane płynów infuzyjnych czy to krystaloidów zbilansowanych- zrównoważonych, czy też koloidów zawieszonych w takim roztworze pozwala na uniknięcie większości działań niepożądanych związanych z ich masywnym przetoczeniem (z wyjątkiem tzw. fluid overload)

29 Podsumowanie W terapii płynowej u dzieci należy bezwzględnie unikać masywnych przetoczeń roztworów hipotonicznych Istnieje pilna potrzeba ustalenia krajowych zaleceń terapii płynowej u dzieci

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płynoterapia okołooperacyjna u dzieci i noworodków Marzena Zielińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google