Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr EWA WOLSKA. 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy). Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem pierwszy wpis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr EWA WOLSKA. 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy). Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem pierwszy wpis."— Zapis prezentacji:

1 mgr EWA WOLSKA

2 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy). Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem pierwszy wpis najpóźniej do 10 kwietnia– temat drugi wpis najpóźniej do 20 kwietnia– streszczenie projektu lub spis treści

3 Termin oddania gotowego projektu: 20 maja 2012 r. wersja elektroniczna - przesłana na adres Nieoddanie projektu do tego dnia skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie. plagiat dyskwalifikuje pracę i skutkuje rozpoczęciem procedury DYSCYPLINARNEJ!!!!!

4 Wpływ na ocenę pracy studenta będą miały taki elementy jak udział studenta w konsultacja na AFD, co najmniej 2 x w semestrze, treść referatu, ocena umiejętności samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, sumienność, terminowość oraz zgodność treści projektu z jego tytułem a także sposób wnioskowania.

5 Numeracja stron – automatyczna. Pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru strony. Automatyczny spis treści. Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna. Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia). Tekst justowany obustronnie.

6 automatyczne dzielenie wyrazów. Wyliczenia w tekście –automatyczne wypunktowanie lub numerowanie. Marginesy 2,5 cm. co najmniej 2 przypisy na stronie (czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.) w bibliografii co najmniej 3 wydawnictwa zwarte Objętość projektu: – znaków ze spacjami.

7 Strona 1 - strona tytułowa pracy (nie numerujemy jej – patrz WZÓR) Strona 2 - spis treści Strona 3 - wprowadzenie wprowadzenie w zagadnienie cel pracy, jej zakres, hipotezy badawcze krótkie przedstawienie struktury pracy

8 Kolejne strony - Część główna pracy. Podzielona na rozdziały Zakończenie. - podsumowanie, - ocena stopnia zrealizowania celu pracy, - własne wnioski. Literatura. - wszystkie źródła wykorzystane w pracy, Kolejna strona - Streszczenie – do 5 zdań. Załączniki (nieobowiązkowo).

9 -wyśrodkowanie -numerowane kolejno -podpisy oraz informacja o źródle - przypis

10 Wydawnictwo zwarte, np.: D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s

11 Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s Artykuł w czasopiśmie, np.: S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s

12 Cytowanie tej samej pracy kilka razy po sobie, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s Tamże, s Jeśli cytaty są przedzielone innymi, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania,Informatyka, nr 12/1999, s D. Romer, Makroekonomia dla…, dz. cyt., s

13 Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: f, z dnia , s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: M.W. Kozak, Regiony w Polsce, [z:] pdf, z dnia , s. 15.

14 B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16., cyt. za: K. Liedl, S. Mocka (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 14. Zob. B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16.

15

16 Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie korzystać ze stron typu: Wikipedia sciaga.pl itp.

17 Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Krawczyk Z., Sowa Z.K. (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów Artykuł w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s

18 Przypis prosty Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: Kozak M.W., Regiony w Polsce, [z:] pdf

19 Grupy projektowe – po max 3 osoby - każda osoba zakłada oddzielny temat na AFD, zamieszcza skład grupy i resztę postów

20 Rola wybranej służby/inspekcji lub Sił Zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo energetyczne państwa a współczesne zagrożenia Bezpieczeństwo ekologiczne państwa a współczesne zagrożenia Bezpieczeństwo kulturowe państwa a współczesne zagrożenia

21 Bezpieczeństwo społeczne państwa a współczesne zagrożenia Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego (np. przestępczość, terroryzm, mniejszości etniczne, masowe migracje, niepokoje społeczne…..) Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a współczesne zagrożenia Bezpieczeństwo informatyczne państwa a współczesne zagrożenia Globalizacja – szansa czy zagrożenie dla świata ( w kontekście bezpieczeństwa państwa) Migracje a bezpieczeństwo państwa inne


Pobierz ppt "Mgr EWA WOLSKA. 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy). Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem pierwszy wpis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google