Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa 1h Zebranie organizacyjne 14 września 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa 1h Zebranie organizacyjne 14 września 2010."— Zapis prezentacji:

1 Klasa 1h Zebranie organizacyjne 14 września 2010

2 Kontakt Marta Stanowska marta_stanowska@xiii-lo.krakow.pl www.xiii-lo.krakow.pl/ms/rodzice.html Konsultacje: Konsultacje: wtorek 9.15 – 10.00 (po wcześniejszym umówieniu się)

3 Harmonogram roku szkolnego Zimowa przerwa świąteczna: Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2010 Ferie zimowe: Ferie zimowe: 31 stycznia - 13 lutego 2011 Wiosenna przerwa świąteczna: Wiosenna przerwa świąteczna: 21 – 26 kwietnia 2011 Pisemne egzaminy maturalne: Pisemne egzaminy maturalne: 10 – 12 maja 2011 Zakończenie roku szkolnego: Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2011www.xiii-lo.krakow.pl/strony/kalendarz.html

4 Harmonogram zebrań z Rodzicami 09.11.2010 09.11.2010 - Zebranie informujące o postępach w nauce. Dzień otwarty. Szkolenie dla rodziców uczniów klas I 21.12.2010 21.12.2010 - Zebranie informujące o postępach w nauce. Dzień otwarty. 25.01.2011 25.01.2011 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji za I okres. Dzień otwarty. 05.04.2011 05.04.2011 - Zebranie informujące o postępach w nauce. Dzień otwarty. 07.06.2011 07.06.2011 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.www.xiii-lo.krakow.pl/strony/rodzice.html

5 Kryteria oceniania Statut szkoły Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów -> OCENY Z ZACHOWANIAwww.xiii-lo.krakow.pl/strony/dokumenty.html Przedmiotowe systemy oceniania do wglądu w bibliotece szkolnej Informatyka:www.xiii-lo.krakow.pl/ms/lekcje.html PODPISANIE OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z DOKUMENTAMI

6 Dzienniczki Ponumerowane strony Podpisy rodziców na pierwszej stronie ZWOLNIENIA: Podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych jest wpis od rodziców / opiekunów do dzienniczka ucznia, skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie szkolnej opieki lekarskiej. Zgodę na zwolnienie wyraża wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrekcja szkoły. Po samowolnym opuszczeniu lekcji usprawiedliwienia nie będą brane pod uwagę. Uczeń ma obowiązek przychodzenia punktualnie na lekcje, a spóźniony powinien wejść do klasy i usprawiedliwić swoje spóźnienie. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych W szkole obowiązuje zakaz opuszczania szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych

7 Usprawiedliwienia Wpis do dzienniczka ucznia lub osobiste usprawiedliwienie rodziców u wychowawcy W przypadku wysokiej absencji ucznia rodzice osobiście usprawiedliwiają nieobecność u wychowawcy, a na wniosek wychowawcy u dyrektora szkoły Absencję należy usprawiedliwić u wychowawcy klasy do tygodnia od powrotu ucznia do szkoły Nieobecność ucznia w szkole trwająca dłużej niż dwa dni winna być zgłoszona przez rodziców (opiekunów) telefonicznie lub osobiście wychowawcy klasy. O nasilającej się absencji ucznia wychowawca powiadamia rodziców telefonicznie. Wychowawca informuje rodziców o nieobecnościach ucznia podczas spotkań z rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny: przy powyżej 50% opuszczonych zajęć edukacyjnych danego przedmiotu W przypadkach budzących wątpliwości wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności.

8 Zwolnienia z wf i religii ZWOLNIENIE Z WF ZWOLNIENIE Z WF Zwolnienie lekarskie Podpisanie przez rodziców oświadczenia o odpowiedzialności ZWOLNIENIE Z RELIGII ZWOLNIENIE Z RELIGII Podpisanie przez rodziców oświadczenia o odpowiedzialności Druki do zabrania z sekretariatu

9 Wychowanie do życia w rodzinie Jeżeli Rodzic nie wyraża zgody – pisemne oświadczenie do wychowawcy

10 Wycieczka integracyjna www.limba-poronin.pl Ul. Kośne Hamry 15A tel. 603-65-67-65 22 – 23 września

11 Wycieczka integracyjna DZIEŃ 1 7.30 – wyjazd z Krakowa – Al. Pokoju 7 10.30 – przyjazd do Poronina 11.00 – 15.30 – zajęcia integracyjne z psychologiem (w przerwie obiad) 16.00 – 18.30 – czas wolny 18.30 – kolacja (ognisko, grill, dyskoteka) DZIEŃ 2 8.00 – śniadanie 9.00 – 13.30 – wędrówka na Rusinową Polanę 14.00 – obiad 14.30 – wyjazd 18.00- 20.00 – powrót do Krakowa Koszt: 130 zł ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD

12 Dziennik elektroniczny http://www.dziennik.librus.pl/ możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach, dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych LOGINY I HASŁA

13 Wybór trójki klasowej głosowanie jawne Wybór jednego przedstawiciela do Rady Rodziców głosowanie tajne

14 Składki Rada rodziców: 120 zł (WPŁATA DOBROWOLNA – MOŻNA MNIEJ) Rada rodziców: 120 zł (WPŁATA DOBROWOLNA – MOŻNA MNIEJ) Pierwsza wpłata 50 zł do końca września KONTO RADY RODZICÓW ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY Klasa, która zbierze ponad 80% kwoty otrzymuje bonus na własne wydatki Ubezpieczenie: 40 zł (DO KOŃCA WRZEŚNIA) Ubezpieczenie: 40 zł (DO KOŃCA WRZEŚNIA) Ochrona: 20 zł (DO KOŃCA WRZEŚNIA) Ochrona: 20 zł (DO KOŃCA WRZEŚNIA) Wycieczka integracyjna: 130 zł - DO KOŃCA TYGODNIA Wycieczka integracyjna: 130 zł - DO KOŃCA TYGODNIA

15 Więcej informacji o szkole www.xiii-lo.krakow.pl


Pobierz ppt "Klasa 1h Zebranie organizacyjne 14 września 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google