Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRAŻ OCHRONY KOLEI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRAŻ OCHRONY KOLEI."— Zapis prezentacji:

1 STRAŻ OCHRONY KOLEI

2 PRZEWOZY PASAŻERSKIE PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. ( 49% udziałów PKP )

3 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
PRZEWOZY TOWAROWE PKP Cargo S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

4 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka Sp. z o. o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. (75 największych dworców kolejowych w Polsce) Biuro Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. (pozostałe dworce kolejowe w Polsce)

5 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
Do zadań PKP PLK S.A. należy szczególnie: utrzymanie standardu technicznego sieci linii kolejowych, gwarantującego bezpieczne organizowanie i prowadzenie ruchu kolejowego W strukturze Spółki znajduje się: 8 Oddziałów Regionalnych Spółki oraz 27 podległych im Zakładów Linii Kolejowych 3 zakłady podległe bezpośrednio pod Zarząd Spółki: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Centrum Kierowania Przewozami Zakład Maszyn Torowych

6 Straż Ochrony Kolei funkcjonuje dziś na zasadach określonych
STRAŻ OCHRONY KOLEI W PKP PLK S.A. Straż Ochrony Kolei funkcjonuje dziś na zasadach określonych w Ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. Podstawa prawna: Rozdział 10 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku Zadania Straży Ochrony Kolei określone w art. 60 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

7 STRAŻ OCHRONY KOLEI – 88 LAT W SŁUŻBIE PKP
Minister Komunikacji mgr inż. Piotr Lewiński odbiera raport dowódcy kompanii honorowej Służby Ochrony Kolei. Uroczysty akt promowania oficerów SOK przez gen. Piotra Jaroszewicza Listopad 1918 roku Powołanej na wzór wojskowy Straży Kolejowej wyznaczono niezwykle odpowiedzialne zadanie: ochrony terenu kolejowego oraz wszelkiego majątku kolei państwowych przed bandytyzmem i złodziejstwem.

8 KOMENDY REGIONALNE SOK na terenie kraju
Komenda Regionalna SOK - GDAŃSK Komenda Regionalna SOK - SZCZECIN Komenda Główna SOK - WARSZAWA Komenda Regionalna SOK - POZNAŃ Komenda Regionalna SOK - WARSZAWA Komenda Regionalna SOK - LUBLIN Komenda Regionalna SOK - WROCŁAW Komenda Regionalna SOK - KATOWICE KOMENDY REGIONALNE SOK na terenie kraju Komenda Regionalna SOK - KRAKÓW

9 Komenda Główna SOK - WARSZAWA
Gdańsk Koszalin Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Białystok Komenda Główna SOK - WARSZAWA Toruń Gorzów Wlkp. Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w ZBASZYNIU Poznań Warszawa Kutno Siedlce Małaszewicze Zielona Góra Ostrów Wlkp. Łódź Radom Wrocław Lublin Częstochowa Kielce Wałbrzych Opole Tarnowskie Góry Gliwice Rzeszów Katowice Rejony SOK na terenie kraju Kraków Przemyśl Nowy Sącz

10 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO SOK ORAZHODOWLI I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH
W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei znajduje się jedyny funkcjonujący od roku 1945 do dziś OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO SOK ORAZ HODOWLI I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH w Z B Ą S Z Y N I U

11 GRUPY OPERACYJNO – INTERWENCYJNE
GRUPY OPERACYJNO – INTERWENCYJNE STRAŻY OCHRONY KOLEI Straż Ochrony Kolei to również GRUPY OPERACYJNO – INTERWENCYJNE Funkcjonariusze tych GRUP przeznaczeni są do wykonywania zadań specjalnych. Szkoleni przez instruktorów z pododdziałów antyterrorystycznych Policji w zakresie sztuk walki, technik interwencyjnych i strzelania niejednokrotnie już udowodnili swoją skuteczność w działaniach przeciwko złodziejom mienia kolejowego oraz pospolitym przestępcom grasującym w pociągach.

12 Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują z:
WSPÓŁPRACA INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują z: Policją Żandarmerią Wojskową Strażą Graniczną Inspekcją Transportu Drogowego Organami Kontroli Skarbowej Strażami Miejskimi

13 Współpraca ta regulowana jest przez:
WSPÓŁPRACA INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO Współpraca ta regulowana jest przez: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2263). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową (Dz. U. Nr 122, poz. 1270). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej. (Dz. U. Nr 200 poz. 2056) Porozumienie w sprawie strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w Polsce podpisane w dniu 06 lipca 2004 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Komendantem Głównym Straży Granicznej a Spółką PKP S.A.

14 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Z ZARZĄDAMI KOLEI ORAZ POLICJAMI KOLEJOWYMI PAŃSTW OŚCIENNYCH
Współpraca ze Strażami Ochrony Kolei lub Policjami Kolejowymi sąsiednich państw Współpraca z zarządami kolejowymi sąsiednich państw Współpraca z COLPOFEREM i UIC

15 UTWORZENIE GRUPY PLATFORMA „SECURITY”
Grupa obejmuje swoją działalnością dotychczasową grupę „Ad hoc security”, grupę specjalną UIC i COLPOFERU zajmującą się bezpieczeństwem na kolei. W skład grupy wchodzą przedstawiciele: UIC, CER, EIM, COLPOFERU, Railpolu, zarządców infrastruktury, spółek przewozowych i pasażerskich, szefów służb ochrony kolei, a także Komisji Europejskiej DG TREN i DGJ oraz UITP. W skład zarządzającego Platformą Komitetu Sterującego wchodzą: 6 przedstawicieli spółek kolejowych - Japonia, Włochy, Indie, Wielka Brytania, Polska reprezentowana przez PKP PLK S.A., Francja, 2 przedstawicieli COLPOFERU, przedstawicieli UIC, 1 przedstawiciel CER i 1 przedstawiciel EIM. Na I posiedzeniu Komitetu Sterującego w Paryżu w dniu 21 czerwca br. ustalono: Program pracy Platformy na 2006 i 2007 r. (z podziałem na 6 grup roboczych): Międzynarodowe pociągi dużych prędkości. Bezpieczeństwo przewozów towarowych. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Infrastruktura krytyczna. Terroryzm. Zarządzanie personelem.

16 Metals Thefts GRUPA ROBOCZA COLPOFERU, ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMEM KRADZIEŻY NA OBSZARACH KOLEJOWYCH URZADZEŃ ZAWIERAJĄCYCH METALE Przewodniczącym jest Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Krzysztof SUPA Członkowie grupy: Przedstawiciel COLPOFERU Przedstawiciel włoskiej policji kolejowej Koleje francuskie Koleje belgijskie Koleje chorwackie Koleje węgierskie Koleje rumuńskie Koleje niemieckie Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 5 – 7 grudnia 2006 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

17 BEZPIECZEŃSTWO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

18 STRATY Z TYTUŁU KRADZIEŻY I DEWASTACJI NA OBSZARACH KOLEJOWYCH

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STRAŻ OCHRONY KOLEI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google