Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRAŻ OCHRONY KOLEI. www.plk-sa.pl PRZEWOZY PASAŻERSKIE PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRAŻ OCHRONY KOLEI. www.plk-sa.pl PRZEWOZY PASAŻERSKIE PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 STRAŻ OCHRONY KOLEI

2 www.plk-sa.pl PRZEWOZY PASAŻERSKIE PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. ( 49% udziałów PKP ) PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

3 www.plk-sa.pl PRZEWOZY TOWAROWE PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Cargo S.A.

4 www.plk-sa.pl INFRASTRUKTURA KOLEJOWA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka Sp. z o. o. PKP Energetyka Sp. z o. o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. (75 największych dworców kolejowych w Polsce) Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. (75 największych dworców kolejowych w Polsce) Biuro Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. (pozostałe dworce kolejowe w Polsce) Biuro Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. (pozostałe dworce kolejowe w Polsce)

5 www.plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Do zadań PKP PLK S.A. należy szczególnie: utrzymanie standardu technicznego sieci linii kolejowych, gwarantującego bezpieczne organizowanie i prowadzenie ruchu kolejowego Zakład Maszyn Torowych W strukturze Spółki znajduje się: 8 Oddziałów Regionalnych Spółki oraz 27 podległych im Zakładów Linii Kolejowych 3 zakłady podległe bezpośrednio pod Zarząd Spółki: Centrum Kierowania Przewozami Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

6 www.plk-sa.pl Straż Ochrony Kolei funkcjonuje dziś na zasadach określonych w Ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. Podstawa prawna: Rozdział 10 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku STRAŻ OCHRONY KOLEI W PKP PLK S.A. Zadania Straży Ochrony Kolei określone w art. 60 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

7 www.plk-sa.pl Listopad 1918 roku Listopad 1918 roku Powołanej na wzór wojskowy Straży Kolejowej wyznaczono niezwykle odpowiedzialne zadanie: Uroczysty akt promowania oficerów SOK przez gen. Piotra Jaroszewicza ochrony terenu kolejowego oraz wszelkiego majątku kolei państwowych przed bandytyzmem i złodziejstwem. ochrony terenu kolejowego oraz wszelkiego majątku kolei państwowych przed bandytyzmem i złodziejstwem. STRAŻ OCHRONY KOLEI – 88 LAT W SŁUŻBIE PKP Minister Komunikacji mgr inż. Piotr Lewiński odbiera raport dowódcy kompanii honorowej Służby Ochrony Kolei.

8 www.plk-sa.pl Komenda Główna SOK - WARSZAWA Komenda Regionalna SOK - WARSZAWA Komenda Regionalna SOK - LUBLIN Komenda Regionalna SOK - KRAKÓW Komenda Regionalna SOK - KATOWICE Komenda Regionalna SOK - WROCŁAW Komenda Regionalna SOK - POZNAŃ Komenda Regionalna SOK - SZCZECIN Komenda Regionalna SOK - GDAŃSK KOMENDY REGIONALNE SOK na terenie kraju

9 www.plk-sa.pl Komenda Główna SOK - WARSZAWA Warszawa Lublin Kraków Katowice Wrocław Poznań Szczecin Gdańsk Kutno Łódź Siedlce Białystok Małaszewicze Radom Kielce Nowy Sącz Rzeszów Przemyśl Gliwice Częstochowa Tarnowskie Góry Olsztyn Bydgoszcz Toruń Opole Wałbrzych Ostrów Wlkp. Zielona Góra Koszalin Gorzów Wlkp. Rejony SOK na terenie kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w ZBASZYNIU

10 www.plk-sa.pl W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei znajduje się jedyny funkcjonujący od roku 1945 do dziś OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO SOK ORAZ HODOWLI I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH w Z B Ą S Z Y N I U OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO SOK ORAZHODOWLI I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH

11 www.plk-sa.pl Straż Ochrony Kolei to również GRUPY OPERACYJNO – INTERWENCYJNE Funkcjonariusze tych GRUP przeznaczeni są do wykonywania zadań specjalnych. Szkoleni przez instruktorów z pododdziałów antyterrorystycznych Policji w zakresie sztuk walki, technik interwencyjnych i strzelania niejednokrotnie już udowodnili swoją skuteczność w działaniach przeciwko złodziejom mienia kolejowego oraz pospolitym przestępcom grasującym w pociągach. GRUPY OPERACYJNO – INTERWENCYJNE STRAŻY OCHRONY KOLEI

12 www.plk-sa.pl WSPÓŁPRACA INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują z: Policją Policją Żandarmerią Wojskową Żandarmerią Wojskową Strażą Graniczną Strażą Graniczną Inspekcją Transportu Drogowego Inspekcją Transportu Drogowego Organami Kontroli Skarbowej Organami Kontroli Skarbowej Strażami Miejskimi Strażami Miejskimi

13 www.plk-sa.pl Współpraca ta regulowana jest przez: w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2263). w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową (Dz. U. Nr 122, poz. 1270). w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej. (Dz. U. Nr 200 poz. 2056) WSPÓŁPRACA INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO Porozumienie w sprawie strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w Polscew dniu 06 lipca 2004 rokuKomendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Komendantem Głównym Straży Granicznej Porozumienie w sprawie strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w Polsce podpisane w dniu 06 lipca 2004 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Komendantem Głównym Straży Granicznej a Spółką PKP S.A.

14 www.plk-sa.pl Współpraca ze Strażami Ochrony Kolei lub Policjami Kolejowymi sąsiednich państwWspółpraca ze Strażami Ochrony Kolei lub Policjami Kolejowymi sąsiednich państw Współpraca z zarządami kolejowymi sąsiednich państwWspółpraca z zarządami kolejowymi sąsiednich państw Współpraca z COLPOFEREM i UICWspółpraca z COLPOFEREM i UIC WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Z ZARZĄDAMI KOLEI ORAZ POLICJAMI KOLEJOWYMI PAŃSTW OŚCIENNYCH

15 www.plk-sa.pl Grupa obejmuje swoją działalnością dotychczasową grupę Ad hoc security, grupę specjalną UIC i COLPOFERU zajmującą się bezpieczeństwem na kolei. W skład grupy wchodzą przedstawiciele: UIC, CER, EIM, COLPOFERU, Railpolu, zarządców infrastruktury, spółek przewozowych i pasażerskich, szefów służb ochrony kolei, a także Komisji Europejskiej DG TREN i DGJ oraz UITP. W skład zarządzającego Platformą Komitetu Sterującego wchodzą: 6 przedstawicieli spółek kolejowych - Japonia, Włochy, Indie, Wielka Brytania, Polska reprezentowana przez PKP PLK S.A., Francja, 2 przedstawicieli COLPOFERU, 5 przedstawicieli UIC, 1 przedstawiciel CER i 1 przedstawiciel EIM. Na I posiedzeniu Komitetu Sterującego w Paryżu w dniu 21 czerwca br. ustalono: Program pracy Platformy na 2006 i 2007 r. (z podziałem na 6 grup roboczych): 1.Międzynarodowe pociągi dużych prędkości. 2.Bezpieczeństwo przewozów towarowych. 3.Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych. 4.Infrastruktura krytyczna. 5.Terroryzm. 6.Zarządzanie personelem. UTWORZENIE GRUPY PLATFORMA SECURITY

16 www.plk-sa.pl Przewodniczącym jest Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Krzysztof SUPA Członkowie grupy: Przedstawiciel COLPOFERUPrzedstawiciel COLPOFERU Przedstawiciel włoskiej policji kolejowejPrzedstawiciel włoskiej policji kolejowej Koleje francuskieKoleje francuskie Koleje belgijskieKoleje belgijskie Koleje chorwackieKoleje chorwackie Koleje węgierskieKoleje węgierskie Koleje rumuńskieKoleje rumuńskie Koleje niemieckieKoleje niemieckie Metals Thefts GRUPA ROBOCZA COLPOFERU, ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMEM KRADZIEŻY NA OBSZARACH KOLEJOWYCH URZADZEŃ ZAWIERAJĄCYCH METALE Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 5 – 7 grudnia 2006 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

17 www.plk-sa.pl BEZPIECZEŃSTWO 19961997199819992000200120022003200420052006

18 www.plk-sa.pl STRATY Z TYTUŁU KRADZIEŻY I DEWASTACJI NA OBSZARACH KOLEJOWYCH

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.plk-sa.pl


Pobierz ppt "STRAŻ OCHRONY KOLEI. www.plk-sa.pl PRZEWOZY PASAŻERSKIE PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google