Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Krzysztof Lipko EPC S.Awww.epc.pl Krzysztof Lipko EPC S.A. www.epc.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Krzysztof Lipko EPC S.Awww.epc.pl Krzysztof Lipko EPC S.A. www.epc.pl."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Krzysztof Lipko EPC S.Awww.epc.pl Krzysztof Lipko EPC S.A. www.epc.pl

3 3 Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl Prawdy oczywiste

4 4 Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) jest w skali kraju, narzędziem technicznym, które umożliwia spełnienie warunku niezawodnej i zbilansowanej w każdej chwili z potrzebami odbiorców dostawy energii elektrycznej, co jest warunkiem koniecznym do racjonalnej współczesnej działalności gospodarczej. Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

5 5 Każdy system elektroenergetyczny spełnia swoje zadanie dobrze, jeżeli dostarcza energię wszystkim odbiorcom w kraju w każdej żądanej chwili niezawodnie i w każdej żądanej ilości, dotrzymując znormalizowanych wymagań jakościowych i minimalizując nakłady w możliwym zakresie. Krzysztof Lipko, e-mail: k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

6 6 KSE, jako narzędzie techniczne, wyróżnia się specyficznym zespołem cech: się specyficznym zespołem cech: pokrywa terytorium całego kraju, jest połączony liniami przesyłowymi z systemami elektroenergetycznymi krajów sąsiednich, posiada bardzo wiele sprzężeń zwrotnych, podstawowe procesy przebiegają w nim z największą spotykaną w systemach technicznych prędkością, procesy inwestycyjne, od wypracowania koncepcji do oddania do eksploatacji, trwają w dzisiejszych warunkach lata, nawet do dziesięciu lat.

7 7 Ze względu na dużą rozmaitość i złożoność stosowanych technologii wymaga bardzo zróżnicowanej, pod względem specjalizacji, a jednocześnie wysoko kwalifikowanej obsługi i kompetentnych decydentów. Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

8 8 KSE stanowi technicznie niepodzielną całość i jako taki musi być kierowany odpowiednio do swej technicznej specyfiki – jednolicie i w sposób odpowiednio zorganizowany Krzysztof Lipko k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

9 9 KSE jest zobowiązany sprostać zadaniom wynikającym z zasad współpracy z grupą połączonych systemów elektroenergetycznych UCTE Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

10 10 Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl Zasady rządzące funkcjonowaniem sektora elektroenergetycznego:

11 11 ciągłości procesów, poczynając od zaopatrzenia w energię pierwotną, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, jej transmisję i rozdział, aż do jej dostawy do odbiorców,ciągłości procesów, poczynając od zaopatrzenia w energię pierwotną, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, jej transmisję i rozdział, aż do jej dostawy do odbiorców, efektywność kosztów, minimalizujących łącznie koszty wspomnianych powyżej procesów,efektywność kosztów, minimalizujących łącznie koszty wspomnianych powyżej procesów, bezpieczeństwa i pewności gwarantującej warunki bezpieczeństwa i pewność zarówno dla pracowników jak i odbiorców,bezpieczeństwa i pewności gwarantującej warunki bezpieczeństwa i pewność zarówno dla pracowników jak i odbiorców, Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

12 12 równości dotyczącej dostępu do procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej dostawy do układu (systemu) sieci elektrycznych,równości dotyczącej dostępu do procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej dostawy do układu (systemu) sieci elektrycznych, powszechnego dostępu do elektryczności dla wszystkich istniejących i potencjalnych klientów,powszechnego dostępu do elektryczności dla wszystkich istniejących i potencjalnych klientów, równego dostępu do sieci (przesyłowej – układu podstawowego) elektrycznej dla producentów, dużych przesyłowych odbiorców, Grup Energetycznych i dystrybutorów (TPE),równego dostępu do sieci (przesyłowej – układu podstawowego) elektrycznej dla producentów, dużych przesyłowych odbiorców, Grup Energetycznych i dystrybutorów (TPE), Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

13 13 konkurencji w procesie wytwarzania i dostawy energii elektrycznej,konkurencji w procesie wytwarzania i dostawy energii elektrycznej, ochrony środowiska zapewniającej dotrzymywanie obowiązujących norm ochrony środowiska we wszystkich etapach realizacji procesu,ochrony środowiska zapewniającej dotrzymywanie obowiązujących norm ochrony środowiska we wszystkich etapach realizacji procesu, zgodność z umowami międzynarodowymi zapewniającej dotrzymywanie postanowień zawartych w podpisywanych umowach międzynarodowych,zgodność z umowami międzynarodowymi zapewniającej dotrzymywanie postanowień zawartych w podpisywanych umowach międzynarodowych, Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

14 14 swobodny wybór dostawcy (wytwórcy – dostawcy, pośrednika dostawcy) energii elektrycznej,swobodny wybór dostawcy (wytwórcy – dostawcy, pośrednika dostawcy) energii elektrycznej, równy dostęp do taniej energii,równy dostęp do taniej energii, Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

15 15 Regulacje prawne powinny zobowiązywać sektor energetyczny i przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, grupy energetyczne do: zapewnienia pełnej realizacji dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem wszystkich wcześniej wymienionych zasad,zapewnienia pełnej realizacji dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem wszystkich wcześniej wymienionych zasad, zapewnienia prawidłowej pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego.zapewnienia prawidłowej pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego. Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

16 16 Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl Czynniki wpływające decydująco na pracę KSE:

17 17 procesy technologiczne występujące w pracy systemu elektroenergetycznegoprocesy technologiczne występujące w pracy systemu elektroenergetycznego zjawiska i prawa fizycznezjawiska i prawa fizyczne strukturę KSEstrukturę KSE zasady i wymagania stawiane przed KSE oraz zasady rządzące jego funkcjonowaniemzasady i wymagania stawiane przed KSE oraz zasady rządzące jego funkcjonowaniem Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

18 18 Krzysztof Lipko, k.lipko@epc.pl, www.epc.pl

19 19 Krzysztof Lipko, EPC S.A., k.lipko@epc.pl, www.epc.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. 2 Krzysztof Lipko EPC S.Awww.epc.pl Krzysztof Lipko EPC S.A. www.epc.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google