Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT Warszawa, 11.12.13
Connectivity and Messaging for medium volume customers, Sibos, Vienna September 2008 Spotkanie Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT Warszawa, Grażyna Cheetham Przewodnicząca Prezydium PKU SWIFT Product_portfolio_ _v8_MediumVolume

2 Connectivity and Messaging for medium volume customers, Sibos, Vienna
September 2008 Spis treści Spotkanie ESA: 5 – Sprawozdanie z prac PKU SWIFT za 2013 rok Stan uczestnictwa w PKU SWIFT Stan wpłat składek za 2013 r. Zrealizowane działania Product_portfolio_ _v8_MediumVolume

3 European SWIFT Alliance meeting La Hulpe, 5 – 6 grudnia 2013

4 Agenda spotkania Banking and Payment Committee
Report from IBAN/BIC derivation meeting at EPC SR2014 (fields 50 & 59) SWIFT for Corporates BPO and Trade Chain Developments PMPG – Report from meetings (incl. Dodd-Frank) Update on other advisory groups (SAG, CAG) PSD II Update – what? when? BPC Activity plan (status and preparing for Dublin meeting)

5 Agenda spotkania Plenary Wybory szefa ESA
SIBOS and Chairpersons' meeting review and suggestions ESA traffic statistics New repository for documents (MS Sharepoint) – demo and short education Standards release and MyStandards, ISO&BIC1 IR657 CEO Report (including Q&A, NSA, ...) ER1127 Operating plan 2014 ER1128 KYC Registry ISO20022 for MI (mapping MT103 to MX) SWIFT as 24/7 network Intraday Liquidity Reporting (Basel III, changes to standards?) Collateral management process

6 Sprawozdanie z prac PKU SWIFT za 2013 rok

7 Polski Komitet Użytkowników SWIFT (PKU SWIFT)
Connectivity and Messaging for medium volume customers, Sibos, Vienna September 2008 Polski Komitet Użytkowników SWIFT (PKU SWIFT) Powołany 27 kwietnia 2001 uchwałą Zarządu ZBP Działa w ramach struktury organizacyjnej ZBP Cele działania: zapewnienie przepływu informacji między organizacją SWIFT i jej użytkownikami w Polsce wsparcie w sprawach organizacyjnych i technicznych związanych z uczestnictwem w SWIFT i utrzymaniem infrastruktury dostępowej reprezentowania interesów polskiej społeczności użytkowników SWIFT na forum międzynarodowym (współpraca w ramach ESA) History of the Polish SWIFT User Group. SWIFT is a cooperative society that belongs to the banks. The SWIFT users are organised on the country basis. In every country there is National Member and User Group. SWIFT is insisting on maintaining the distinction between these two groups. Member groups assess and monitor compliance with local regulations and other national criteria that dictate local access and admission to SWIFT. User groups provide support and input on operational and technical issues. For many years Polish SWIFT users operated without any formal organisational structure in place. The Polish SWIFT User Group was established on 27th April 2001 when the Polish Bankers Association approved the By-laws of the Polish Committee of SWIFT Users. The Polish Committee of SWIFT Users operates within the organisational structure of the Association of Polish Banks in accordance with the provisions of the agreed by-laws. The Polish Committee of SWIFT Users was established in order to represent and protect the interests of Polish Users in particular through: Mutual assistance and co-ordination in technical and operational matters, Initiating and supporting activities, which may contribute to strengthening of the position of the Committee of Users in S.W.I.F.T., Maintaining permanent contact among the Users and S.W.I.F.T., Organising meetings and discussions in order to elaborate common position in matters concerning co-operation. Product_portfolio_ _v8_MediumVolume

8 Prezydium PKU SWIFT Grażyna Cheetham – Przewodnicząca (KIR S.A.)
Grzegorz Głuc – Wiceprzewodniczący (PKO Bank Polski S.A.) Andrzej Miśkiewicz – Członek Prezydium (ING Bank Śląski S.A.) Janusz Szymot – Członek Prezydium (Narodowy Bank Polski) Wojciech Kosiba – Członek Prezydium (Getin Bank S.A.)

9 Uczestnictwo w PKU SWIFT
W PKU SWIFT na koniec listopada br. było zrzeszonych 29 banków i instytucji finansowych, w tym 17 członków SWIFT, 4 członków zależnych, 8 uczestników Zaproszenie do udziału w PKU SWIFT – wysłane do 2 instytucji finansowych Do grona członków PKU SWIFT dołączyła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wpłaty składek członkowskich –100% wpłat

10 Użytkownicy SWIFT w Polsce
Membership Legal (11’ 2013) S.W.I.FT. Poland  PKUS Members 2413 21  17 Submembers 3447 22  4 Participants 5242  8 Total 11102 65  29

11 Spotkania PKU SWIFT Cel spotkań:
przekazywanie informacji pomiędzy organizacją SWIFT i jej użytkownikami wymiana poglądów pomiędzy użytkownikami SWIFT umożliwienie dostępu do bieżących informacji na temat produktów i usług SWIFT oferowanych zarówno przez SWIFT, jak i inne firmy

12 Spotkania PKU SWIFT w 2013 r. – Centrala Banku Pekao S.A., Warszawa Prezentacje ZBP, SWIFT i firmy Volante – spotkanie wyjazdowe, hotel Jansówka, Kuślin k. Poznania Relacja z konferencji Sibos w Dubaju, wymiana doświadczeń z użytkowania systemu SORBNET2 – Klub Bankowca, Warszawa Prezentacje ZBP, SWIFT i firmy Fiserv

13 Szkolenia SWIFT w Polsce w 2013 r.
Dwa cykle szkoleń z płatności: maj – 8 uczestników listopad – 6 uczestników Szkolenie SWIFT for Corporates: 23 września – SWIFT for Corporates 24 września – Treasury Management Using FIN messages

14 Współpraca ze SWIFT Udział w spotkaniu Chairpersons i konferencji Sibos 2013 (Dubaj), które odbyły się w dn. 15 – – relacja przekazana podczas spotkania wyjazdowego i w postaci notatki Udział w ankiecie dotyczącej źródeł zasilania baz danych dostarczanych przez SWIFT (SWIFTRef) – odpowiedzi przysłało 6 banków i KIR – od końca września SWIFT wykorzystuje dane NBP zamiast KIR Wypracowanie krótkoterminowego rozwiązania umożliwiającego polskim przedsiębiorstwom udział w modelu SCORE, pomimo iż Polska nie jest w FATF

15 Współpraca z European SWIFT Alliance (ESA)
Udział w spotkaniach ESA – 2 z 4 kwartalnych: w Wiedniu (marzec) i La Hulpe (grudzień) Opiniowanie Board documents – kwartalnie, zgodnie z harmonogramem posiedzeń SWIFT Board of Directors Od grudnia 2013 udział w pracach komitetu marketingowego ESA, którego zadaniem jest między innymi pozyskiwanie nowych krajów do współpracy (Czechy, Słowacja, Węgry)

16 Współpraca z ZBP Udział w spotkaniach Komitetu ds. Systemu Płatniczego i SEPA Forum Polska – m.in. prezentacja wyników ankiety dot. pozyskiwania danych do baz danych SWIFT Koordynacja wpłat składek i zarządzanie budżetem PKU SWIFT Organizacja podróży służbowych na spotkania ESA i Sibos Organizacja spotkań PKU SWIFT

17 Inne przedsięwzięcia Współfinansowanie wydania raportu „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych – badanie uczestników polskiego systemu płatniczego” Przetłumaczenie i dystrybucja certyfikatu rezydencji SWIFT Utrzymanie nowej strony internetowej PKU SWIFT Dystrybucja materiałów na kwartalne posiedzenia SWIFT Board of Directors i AGM Zaprojektowanie, zamówienie i zakup koszulek na spotkanie wyjazdowe

18 Podziękowania Prezydium składa podziękowanie bankowi Pekao S.A. za gościnność, Związkowi Banków Polskich oraz wszystkim użytkownikom SWIFT w Polsce za współpracę i wsparcie realizowanych przez Komitet prac.

19 Wszystkim życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku


Pobierz ppt "Spotkanie Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google