Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W ROLI UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W ROLI UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14"— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W ROLI UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
W OPOLU

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

3 Jesteśmy szkołą twórczą, integracyjną, przyjazną, promującą zdrowy i bezpieczny styl życia, bogatą w historię, tradycje i doświadczenia.

4 STATYSTYKA UCZNIÓW KLAS i na przestrzeni lat 2010/2013
Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych latach 2010/2013 2010/2011 – 567 uczniów w 26 oddziałach (w tym jeden sześciolatków) 2011/2012 – 527 uczniów w 25 oddziałach (w tym jeden sześciolatków) 2012/2013 – 536 uczniów w 24 oddziałach (1 mieszany–18 sześciolatków i 7 siedmiolatków). STATYSTYKA UCZNIÓW KLAS i na przestrzeni lat 2010/2013 Uczniowie kl.I w latach : 6-latki 7-latki Razem 2010/2011 18 88 106 2011/2012 25 62 87 2012/2013 58 76

5 Statystyka uczniów kl.I w odniesieniu do roku urodzenia
2010/11 2011/12 17% 29% 71% 83% 2012/13 24% 76%

6 Daty urodzenia uczniów kl.I e

7 Działania szkoły na rzecz przyjęcia sześciolatków
Przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – doskonalenie zawodowe – studia podyplomowe, kursy, warsztaty, korzystanie z doświadczeń nauczycieli przedszkoli.

8 Uczniowie klas I – III uczą się w oddzielnym budynku.

9

10 „Dla sześciolatka szkoła to miejsce nie tylko nowe i nieznane, ale czasem wręcz przerażające. Dlatego też odpowiednia jej infrastruktura wydaje się kwestią zasadniczą. Aby edukacja dziecka mogła przebiegać w komfortowych dla niego warunkach, w szkolnych murach powinno ono czuć się bezpiecznie, pewnie i swobodnie…” A. Brzezińska, D. Szymańska, Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły, 2012.

11 DOPASOWANIE INFRASTRUKTURY SZKOŁY DO POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH.

12 W szkole znajduje się specjalnie przygotowana sala dla 6-latków

13 Sala lekcyjna składa się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). salE wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (przyrody – kącik zimnej zośki- hodowle roślin, skłodowskiej-nasze eksperymenty), kącik pitagorasa i chopina, biblioteczkę (kącik mickiewicza), teatrzyk (kącik sofoklesa).

14

15 Uczniowie mają możliwość pozostawiania swoich podręczników i przyborów w szkole w specjalnych pojemnikach.

16 Szkoła uczestniczyła w rządowym programie „Radosna szkoła”
Szkoła uczestniczyła w rządowym programie „Radosna szkoła”. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole m. in. : miękkie klocki, piłki, materacyki, tory przeszkód, sprzęt usprawniający małą motorykę oraz pomoce i zabawki dydaktyczne do aktywności fizycznej.

17 Oferujemy NASZYM dzieciom:
Profesjonalną opiekę pedagogiczną, logopedyczną, stomatologiczną i pielęgniarską Rozpoznanie wad wymowy oraz niedojrzałych form mowy Badanie rozumienia mowy Badanie orientacyjne ostrości słuchu Badanie słuchu fonemowego Badanie motoryki narządów mowy Badanie motoryki manualnej Badanie lateralizacji Badanie kinestezji narządów mowy Badanie budowy narządów mowy Badanie świadomości językowej Ocena poziomu rozwoju mowy w stosunku do normy wiekowej. Udzielenie porad w zakresie pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy. Terapia logopedyczna

18 Naukę w dobrze wyposażonych salach przedmiotowych

19 Ciekawe i atrakcyjne metody i formy pracy

20 Szeroką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, historyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, techniczne Koła zainteresowań: dziennikarskie, origami, informatyczne, łamigłówki matematyczne, muzyczno - plastyczne, chór, sportowe (piłka siatkowa, ręczna, nożna, lekkoatletyka, gry i zabawy)

21 w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy już po raz drugi do realizacji projektu „Inwestycja w pierwszy krok – II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych  Miasta Opola". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 3. Zajęcia logopedyczne. 4. Gimnastyka korekcyjna. 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych. 6.Gry strategiczne i logiczne. 7. „Odyseja Umysłu”. 8. „Ceramika”, „Papieroplastyka”. 9. Tańce. 10. Nauka gry na bębnach Djembe. 11. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody biofeedback. 12.Teatr. 13. Język francuski. 

22 Baza szkoły Szkoła posiada dwie sale komputerowe
Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne Bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym Dwie sale gimnastyczne oraz salę do ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych Pracownie przedmiotowe Gabinety: stomatologiczny i pielęgniarki szkolnej Świetlicę i stołówkę szkolną Boiska trawiaste i asfaltowe Zielone tereny rekreacyjno – spacerowe

23

24

25 „Jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez szkoły jest funkcja profilaktyczna, która w momencie podejmowania edukacji formalnej przez dzieci sześcioletnie wydaje się wręcz priorytetowa. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy mamy do czynienia z wieloma nowymi źródłami zagrożeń, np. związanymi ze stylem życia, dbania o zdrowie…” A. Brzezińska, Sześciolatek na starcie, 2012.

26

27 Przygotowano zaplecze żywieniowe.
Oddzielna jadalnia dla sześciolatków.

28 Przyjazna szkoła „Indywidualne podejście do dziecka w momencie podejmowania edukacji przez sześciolatków staje się kwestią nad wyraz zasadniczą(…). Dlatego ważne jest, aby proces edukacji szkolnej rozpocząć właśnie od ich dobrego zdiagnozowania, sformułowanie celów i wynikających z nich zadań…” J. Urbańska, Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia, 2012. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też napotykanym trudnościom. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak najbliżej dziecka, bezpośrednio na terenie szkoły, dając wszystkim dzieciom możliwość korzystania ze wsparcia. Nauczyciele, razem ze specjalistami, jeśli jest taka potrzeba, planują dla dziecka jak najlepszą pomoc i takie formy pracy, dzięki którym pokona ono trudności i osiągać będzie sukcesy.

29 W szkole działa świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 7
Świetlica obejmuje opieką uczniów kl. I-III Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik” oferuje uczniom różnorodne formy zajęć:

30 Dostosowanie świetlicy szkolnej dla dzieci sześcioletnich – bezpieczne meble, wykładziny dywanowe, telewizor, wideofon.

31 Świetlica szkolna co roku zaskakuje swoją bogatą ofertą i proponuje dzieciom udział w różnorodnych zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia sprawiając, że czas spędzony dzieci w świetlicy należy do przyjemności.

32 W ramach projektu  „Mali Artyści”  dzieci sięgają po nowe, często bardzo efektowne, techniki rękodzieła artystycznego. z myślą o Najmłodszych uczniach uczęszczających do świetlicy szkolnej został opracowany Program zajęć muzyczno-ruchowych z elementami tańca KLUB AKTYWNEGO PUCHATKA. Podczas zajęć kształcony jest ogólny rozwój dziecka, koordynacja ruchowa, pamięć, spostrzegawczość, prawidłowy oddech, umiejętność koncentracji, rozwijane są elementarne zdolności muzyczne oraz zainteresowania dzieci.

33 „Przejście dziecka sześcioletniego z przedszkola do szkoły będzie dla niego łatwiejsze, jeżeli będzie miało wcześniej okazję poznać swoją przyszłą placówkę, zrozumieć na czym polega rola ucznia, poznać starszych kolegów…” A. Brzezińska, Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły, cz.II, 2012.

34 Program współpracy szkolno-przedszkolnej
Celem programu jest: Nawiązanie stałej współpracy z dziećmi oraz rodzicami placówek przedszkolnych z dzielnicy Zaodrza w Opolu; Przygotowanie sześciolatków do roli ucznia; Ułatwienie „startu szkolnego”; Tworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami programu i atmosfery wzajemnej życzliwości; Promowanie dorobku i osiągnięć PSP 14; Integracja środowisk dziecięcych ; Pogłębienie współpracy z nauczycielami z różnych placówek przedszkolnych w zakresie twórczego i aktywnego organizowania zajęć, wymiany doświadczeń oraz obserwacji. Program stworzony został w celu przygotowania sześciolatków do roli ucznia oraz zintegrowania dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu z przedszkolakami z dzielnicy „Zaodrze” (Przedszkoli Publicznych nr 18,24,29,38,43,46) podczas wspólnej nauki i zabawy. Spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i nauczycieli.

35

36 Program obejmuje : wizyty przedszkolaków w klasach III,
udział w zajęciach świetlicowych, zwiedzanie szkoły, prezentacja przedstawień teatralnych, pokazów, przeprowadzenie konkursów plastycznych, organizowanie Dni Otwartych Szkoły, wspólne zabawy i gry w plenerze, zajęcia otwarte w zaprzyjaźnionych klasach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawa na wspólnym Balu karnawałowym, udział w Festynie rodzinnym, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkoli i PSP 14, przygotowywanie wystaw i galerii, organizacja warsztatów plastycznych dla przedszkolaków i ich rodziców, promocja placówki w formie prezentacji multimedialnej dla rodziców, spotkanie psychologa, pedagoga i logopedy szkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami przedszkolaków.

37 Realizacja programu przyczyniła się do:
ułatwienia pokonania progu szkolnego przez dzieci, stworzenia pozytywnych relacji między uczestnikami programu i atmosfery wzajemnej życzliwości, zapewnienia otwartej i trwałej komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą, poznania przez rodziców oferty edukacyjnej szkoły i przez to włączenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, utrzymania ciągłości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych (między szkołą a przedszkolem), pozyskania wśród przedszkolaków przyszłych uczniów, zapewnienia rodzicom poczucia bezpieczeństwa ich dzieci w murach szkoły, promowania dorobku i osiągnięć PSP 14.

38 Dzień otwarty 23 lutego 2013 r. każdy mógł odwiedzić naszą szkołę i przekonać się dlaczego warto być jej uczniem. Na gości czekały zabawy, atrakcyjne gry i mnóstwo niespodzianek. W świetlicy, w sali  językowej dzieci mogły pobawić się na wesoło z językiem francuskim i chustą animacyjną. W kolejnej sali poznały sposób wykorzystania zbędnej w domu makulatury i stworzyły z niej zachwycające prace plastyczne. W holu podziwiano zaś wyeksponowane prace świetliczaków. Wszystkie dzieci wyszły z zajęć świetlicowych roześmiane, a na ich twarzach pojawiły się kwieciste, kolorowe i wyjątkowe malowidła.… Zapraszamy ponownie do Czternastki!!!


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W ROLI UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14"

Podobne prezentacje


Reklamy Google