Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model repozytorium treści w zdalnym nauczaniu Dariusz Dobrowolski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model repozytorium treści w zdalnym nauczaniu Dariusz Dobrowolski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Model repozytorium treści w zdalnym nauczaniu Dariusz Dobrowolski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2 Krótkie streszczenie wystąpienia PJWSTK, Warszawa 20092 Wprowadzenie Metadane Płaszczyzny współdziałania Edycja Komunikacja Składowanie Architektura SOA Przyszłość - czy tylko edukacja? Jak to działa ? – demo film

3 Wprowadzenie PJWSTK, Warszawa 20093

4 PJWSTK, Warszawa.20094 e-learning ma wiele twarzy…

5 Metadane PJWSTK, Warszawa 20095 dane o danych

6 Metadane PJWSTK, Warszawa 20096 Definicja Ogólny opis komponentów modułów szkoleniowych w celu ich wyszukiwania, pobierania i wykorzystywania Podstawowa specyfikacja IMS Learning Resource Meta-data Specification Version 1.2 1484.12.1-2002 IEEE 1484.12.1-2002 Standard Learning Objects Metadata (LOM) Adaptacja w SCORM –ie Zastosowanie powyższych standardów do opisu poszczególnych kategorii modułów szkoleniowych: CA (Content Aggregation), SCO(Schareable Content Object) i materiałów podstawowych (Asset) Stosowane technologie przekazu danych XML XML Schema

7 Zastosowanie metadanych w e-learningu PJWSTK, Warszawa 20097 Przyjęcie specyfikacji i standardów zapewniających dostęp, wymianę i użytkowanie modułów szkoleniowych od różnych producentów zostało spowodowane potrzebą: Upowszechniania treści szkoleniowych Udostępniania treści, zarówno materiałów podstawowych jak i złożonych kursów Zapewnienia przenoszalności (portability) pomiędzy platformami szkoleniowymi Wielokrotnego wykorzystania modułów Tworzenia szkolenia on-line Wyszukiwania w repozytoriach

8 Znaczenie metadanych PJWSTK, Warszawa 20098 Rozbudowany schemat metadanych nie jest widoczny dla szkolonych, ale jest przeznaczony dla twórców szkoleń Informacje zawarte w metadanych mają dostarczać danych o szkoleniu opisać kurs, jego tematykę, poziom i przeznaczenie Metadane nie są obowiązkowe z punktu widzenia standardu SCORM Jednak SCORM zaleca umożliwienie twórcom wprowadzanie metadanych przy pomocy narzędzi autorskich do tworzenia kursów lub niezależnych edytorów metadanych. Platforma LMS powinna odczytywać informacje zawarte w metadanych i zapewnić ich interpretację w celu utworzenia interfejsu dla szkolonych

9 Platforma LMS (Learning Management System) PJWSTK, Warszawa 20099 Adapter API API Dostarczanie Sequencing Profil szkolonego Lokalne repozytoria tre ś ci Zdalne repozytoria treści Pakiety treści Przeglądarka Prezentacja Wybór Uruchomienie Moduły treści (SCO & Asset) Zarz ą dzanie tre ś ci ą Administrowanie kursami Sterowanie

10 Platforma LMS (Learning Management System) PJWSTK, Warszawa 200910 Adapter API API Dostarczanie Sequencing Profil szkolonego Lokalne repozytoria tre ś ci Zdalne repozytoria treści Pakiety treści Przeglądarka Prezentacja Wybór Uruchomienie Moduły treści (SCO & Asset) Zarz ą dzanie tre ś ci ą Administrowanie kursami Sterowanie

11 Model struktury Learning Object PJWSTK, Warszawa 200911 …rozbudowany schemat metadanych nie jest widoczny dla szkolonych, ale jest przeznaczony dla twórców szkoleń…

12 Umiejscowienie metadanych PJWSTK, Warszawa 200912 Metadane mogą opisywać wszystkie moduły szkoleniowe zawarte w pakiecie na każdym poziomie ich złożoności Kurs – kapsuła szkoleniowa (Content Package) Moduł szkoleniowy - agregacja (CA) Moduł szkoleniowy – walor dydaktyczny (Activity) Współużywalny obiekt szkoleniowy (SCO) Materiał podstawowy (Asset) Im mniej złożony moduł tym mniej metadanych wymaganych jest do jego opisania Metadane nie są wymagane przez SCORM, jednak jeśli się pojawiają muszą mieć predefiniowaną strukturę

13 Układ hierarchiczny PJWSTK, Warszawa 200913

14 Elementy struktury LOM PJWSTK, Warszawa 200914 …metadane nie są wymagane przez SCORM, jednak jeśli się pojawiają muszą mieć predefiniowaną strukturę …

15 Edycja metadanych bezpośrednio przez systemy e- learningowe pośrednio – przez edytory metadanych PJWSTK, Warszawa 200915 … jednak SCORM zaleca umożliwienie twórcom wprowadzanie metadanych przy pomocy narzędzi autorskich do tworzenia kursów lub niezależnych edytorów metadanych…

16 Repozytorium PJWSTK, Warszawa 200916 Repozytorium (łac. repositorium) - miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie. [wikipedia] Repozytorium (ang. repository) - skład, magazyn obiektów lub innych danych. Zwykle intencją tego terminu jest skład przechowujący dane różnych typów (dokumenty, klasyczne dane, dane multimedialne, programy skrypty, reguły, perspektywy) oraz udostępniający je przy pomocy środków wizualnych. [K. Subieta Słownik terminów z zakresu obiektowości]

17 IMS DRI - Digital Repositories Interoperability Wstępny projekt wer. 1.0 z marca 03 PJWSTK, Warszawa 200917 Specyfikacja dotyczy zasad współpracy (obsługi) rozproszonych w sieci baz danych (repozytoriów) przechowujących obiekty szkoleniowe. Jak je zapisywać i rejestrować w repozytoriach (różnych typów: relacyjne b.d., XML)? Jak identyfikować ? Jak je wyszukiwać ? Jak je pobierać, by z nich budować (zestawiać) jedno e- szkolenie bądź na bieżąco wykonywać ? Specyfikacja w tej fazie (I-szej) proponuje wykorzystywanie znanych protokołów: SOAP - do przesyłania komunikatów (zapisz opis czyli metadane, zapisz zawartosć, daj opis, daj zawartość,...) XQuery Z39.50 - protokoły do wyszukiwania w repozytoriach na podstawie danych przekazanych przez SOAP

18 Architektura repozytorium PJWSTK, Warszawa 200918

19 Płaszczyzny współdziałania PJWSTK, Warszawa 200919

20 Płaszczyzna współdziałania edycja PJWSTK, Warszawa 200920

21 Edycja treści PJWSTK, Warszawa 200921

22 Płaszczyzna współdziałania komunikacja PJWSTK, Warszawa 200922

23 Projekty wymiany treści PJWSTK, Warszawa 200923 Projekt EdutellaProjekt LionShare

24 Przykład wykorzystania LionShare PJWSTK, Warszawa 200924

25 Technologia SOA PJWSTK, Warszawa 200925 Zalety wykorzystania SOA: ujednolicenie opisu działania systemu uporządkowanie procesów w organizacji umożliwienie wdrożenia procesów śledzenia procesów

26 Płaszczyzna współdziałania składowanie PJWSTK, Warszawa 200926 Język SBQL jest sformalizowanym obiektowym językiem zapytań w stylu SQL czy też OQL

27 Podejście stosowe PJWSTK, Warszawa 200927 Twórca: prof. K. Subieta –IPI PAN Najważniejsze założenie: języki zapytań są szczególnym przypadkiem języków programowania W podejściu stosowym kluczową rolę odgrywa stos środowisk, jego rolą jest określenie zakresów nazw i wiązanie nazw

28 Zalety podejścia stosowego PJWSTK, Warszawa 200928 Precyzyjna semantyka Proste włączenie do języka wszystkich pojęć obiektowości Łatwa implementacja Precyzyjne zdefiniowane metody optymalizacji

29 XML w SBQL PJWSTK, Warszawa 200929 Dowolny plik XML może być zamieniony na strukturę danych w konwencji modelu M0

30 Przyszłość czy tylko edukacja PJWSTK, Warszawa 200930

31 Przykłady PJWSTK, Warszawa 200931

32 Przykład 1- Konsorcjum PJWSTK, Warszawa 200932 Projekt KLU wymusza na uczestnikach wykorzystywanie jednego z góry narzuconego systemu LMS, dzięki czemu pozbawiamy się możliwości eksportu i importu treści.

33 Przykład 2- Studia informatyczne PJWSTK, Warszawa 200933 Jedna z najlepszych stron udostępniających treści wykładów i ćwiczeń – brak możliwości szybkiego importu do systemów LMS.

34 Przykład 3 – Jak to działa? praktyczne podejście do repozytorium PJWSTK, Warszawa 200934 Film

35 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Model repozytorium treści w zdalnym nauczaniu Dariusz Dobrowolski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google