Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a

2 Nauczanie na odległość Nauczanie ustawiczne Studia przez Internet ? Publiczne zasoby dydaktyczne (portale edukacyjne) Nowe wyzwanie dydaktyczne Internet środkiem i nośnikiem Ciągle jednak nie jest powszechny

3 Argumenty... Podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa ? Łatwość i dostępność możliwości zmieniania kwalifikacji ? Obniżanie kosztów nauczania ?

4 Stan aktualny Materiał prezentowany w postaci Slajdów (materiały z wykładów) Skryptów (rozbudowane notatki) Video zapisów z wykładów Multimedialne, interaktywne prezentacje Duży nakład pracy Kosztowna technologia Czasochłonne tworzenie Potrzebne administrowanie zasobami Często brak wynagrodzenia dodatkowych nakładów pracy

5 Problemy techniczne Brak stabilnych standardów prezentacji Częste zmiany narzędzi autorskich Brak zgodności narzędzi autora i studenta Ciągłe zmiany platform sprzętowych Potrzeba konwersji pomiędzy formatami zapisu danych Uzależnienie od polityki pojedynczych firm softwareowych Podniesienie kosztów

6 Problemy organizacyjne Uczelnie nie są przygotowane do tworzenia materiałów elektronicznych Brak technologii i doświadczeń Autorzy przejawiają spontaniczną aktywność w tej dziedzinie Jak organizować zdalnie konsultacje Jak rozliczać takie zajęcia dydaktyczne Jak zapewnić odpowiednią jakość nauczania Muszą osiągnąć nowy poziom rozwoju organizacyjnego

7 Przyjrzyjmy się prezentacjom Konstrukcja Lista slajdów Jednolita forma graficzna Podążanie za tokiem rozumowania wykładowcy Zalety Jednolita forma graficzna Łatwość tworzenia Intuicyjna obsługa pokazu

8 Przyjrzyjmy się prezentacjom Wady Pojedyncza ścieżka dydaktyczna Brak możliwości zdalnego i szybkiego przeszukiwania zawartości slajdów Ograniczone formy zawartości slajdów (interakcja jest skomplikowana) Dowolność w sposobie prezentacji informacji (prezentacja może stać się nieczytelna)

9 Materiały dydaktyczne(ogólnie) Podział wykładu na poszczególne rozdziały, kroki, etapy, cegiełki Połączenie cegiełek w prezentacji Kolejność kroków ustalana przez autora Scenariusz wykładu – czy musi być tylko jeden ?

10 Podstawowa jednostka Klocek (cegiełka) wiedzy Atomowy i niepodzielny Samowystarczalny Typ jest określony i należy do ograniczonego zbioru Tekst, Wyliczenie, Wniosek... Twierdzenie, Dowód... Rysunek, Animacja, Schemat... Testy, Ankiety......

11 Podstawowa jednostka Scenariusz Reprezentuje pewną sekwencję klocków Tworzenie scenariusza jest niezależne od tworzenia klocków Kilka scenariuszy może się wzajemnie przenikać Scenariusz może mieć jeden wątek główny

12 Układ scenariusza

13 Podział kompetencji Autor odpowiada jedynie za zawartość merytoryczną klocka może określić kilka ścieżek przechodzenia przez wykład System Odpowiada za sposób prezentacji scenariusza Wygląd klocka może się zmieniać w zależności od scenariusza, w którym się znalazł

14 Zaawansowane możliwości Wprowadzenie do systemu klocków z testami i zadaniami (klocek staje się samodzielnym bytem) Powstaje możliwość rozszerzenia działań w ramach scenariusza Zliczanie punktów zdobytych przez ucznia Zablokowanie dostępu do następnego slajdu jeśli nie zaliczono testu nie zdobyto wymaganej liczby punktów nie rozwiązano zadania Są to własności ustalane przez autora scenariusza Może on więc jednocześnie zdefiniować ścieżki o różnych trudnościach

15 Repozytorium nauczania Przechowuje scenariusze i klocki wszystkich autorów Autor może do nowo tworzonego scenariusza (wykładu) wybierać klocki innych autorów Konieczna jest meta-informacja o zawartości przechowywanych klocków i scenariuszy W poważnych systemach konieczni są recenzenci materiałów Autoryzacja użytkowników

16 Schemat systemu Autorzy Recenzenci CD-ROM Studenci Administrator

17 Użytkownicy

18 Narzędzia Tworzenia klocków Dedykowane dla każdej klasy klocka Wprowadzenie nowego gatunku klocków wymaga stworzenia odpowiedniego narzędzia Tworzenia scenariuszy Łączenie klocków Wyszukiwanie Wybór sposobu prezentacji Komentarze od autora scenariusza

19 Narzędzia Zarządzania bazą Tworzenie grup studenckich Kontrola uprawnień Funkcje administracyjne Prezentacyjne On-line Przygotowanie wydruków Testy on-line Komentowanie klocka Generator materiałów off-line

20 Moduł Prezentacyjny Zawartość klocka Pytanie do autora scenariusza A B C D Notatka Autora scenariusza Skok do opinii recenzenta Inne wątki ?

21 Moduły i narzędzia

22 Nowy system – zalety Uporządkowanie materiałów Oddzielenie treści od formy prezentowanej informacji Klocek o danej zawartości tworzony jest tylko raz W miarę rozrastania się bazy klocków tworzenie nowych scenariuszy jest coraz prostsze Scenariusz wykładu może mieć nieliniowy charakter Wszystkie materiały są przechowywane w jednym miejscu

23 Nowy system - zalety Łatwość wprowadzania nowych klocków Automatyczne tworzenie prezentacji do oglądania off-line Możliwość globalnej zmiany sposobu graficznej prezentacji scenariuszy Łatwość ponownego użycia materiałów Rozbudowane możliwości przeszukiwania zgromadzonych wiadomości Uniezależnienie materiałów edukacyjnych od konkretnych platform sprzętowych Możliwości łączenia zasobów pomiędzy ośrodkami

24 Sieć nauczania Uczelnia A Uczelnia B Uczelnia C Uczelnia D

25 SCORM Sharable Content Object Reference Model Koncepcja rozwijana przez konsorcjum ADL (www.adlnet.org) Dokładna specyfikacja organizacji obiektów (klocków) i łączenia ich w scenariusze Specyfikacja wymiany danych pomiędzy serwerami Klocki mogą składać się z dowolnych innych, klocków (sharable content object) Klocki składają się z podstawowych jednostek typu tekst, rysunek, video.... (asset) Graf przejść pomiędzy klockami (Content Structure Format)

26 SCORM – budowa SCORM Content Aggregation Model – model gromadzenia i współ- dzielenia danych edukacyjnych SCORM Run-Time Environment – specyfikacja sposobu wymiany zawartości pomiędzy różnymi systemami zarządzania nauczaniem (LMS)

27 Podsumowanie Trwałość – odporność na zmiany technologii Przenośność – działanie na różnorodnym sprzęcie komputerowym Dostępność – łatwość przeszukiwania i przeglądania Ponowne użycie – zdolność do modyfikacji i wielokrotnego wykorzystania

28 Pytania przed wdrażaniem Jak rozliczać wymianę klocków pomiędzy serwerami ? Jak bardzo scentralizowany powinien być system ? Jakie powinny być dostępne klasy klocków ? Ilu autorów zdecyduje się na współpracę ?


Pobierz ppt "Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google