Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji

2 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Odbyły się 4 spotkania informacyjno rekrutacyjne tj. w: Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Ścinawce.

4 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, udało się wstępnie zrekrutować ok. 65 osób z tego ostatecznie do projektu przystąpiło 56 osób. Z Nowej Rudy i okolic przystąpiło 17 osób, z okolic Bystrzycy Kłodzkiej przystąpiło 9 osób, pozostałe osoby pochodzą z okolic Kłodzka, Polanicy Zdrój, Międzylesia i Stronia Śląskiego w tym jedna z Radkowa.

5 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Szkolenia Aktywizacyjne Szkolenia Aktywizacyjne – 40 godzin szkoleniowych z zakresu : budowania zaufania w grupie, analizy własnych mocnych i słabych stron, kompetencji społecznych przydatnych na współczesnym rynku pracy, określenia ścieżki kariery, technik poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 4 grupy szkoleniowe, natomiast szkolenia na dwa bloki:

6 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Szkolenia Kompetencyjne Szkolenia Kompetencyjne – 120 godzin szkoleniowych z zakresu : psychologii podejmowania decyzji, określania celów i tworzenia strategii, technik komunikacyjnych, zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją pozarządową, fundraisingu, Szkolenia stacjonarne odbywały się w Kłodzku i w Nowej Rudzie – Słupiec natomiast wyjazdowe w Międzylesiu, Lądku Zdroju i na Spalonej.

7 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 CENZURA

9 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Do napisania pracy końcowej przystąpiło 39 uczestników. O otrzymaniu stażu decydowało miejsce na liście rankingowej. Praca końcowa polegała na symulacji składania prawdziwej aplikacji opartej na PO KL-u. Tyko 30 osób z największą liczbą punktów dostało skierowanie na staż.

10 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 1.Bartusiak Grzegorz 2.Boczkowska Agnieszka 3.Brogowska Marta 4.Cergier Dominika 5.Chabło Alicja 6.Czyżewska Agnieszka 7.Florczyk Adam 8.Gacek-Czerny Marietta 9.Jesionowska Anna 10.Kiernicki Maciej 11. Kondracki Bogdan 12. Kos Justyna 13. Kowalczyk Łukasz 14. Kutarba Joanna 15. Lisowska-Panek Diana 16. Ładuniuk Łukasz 17. Łukasik Marek 18. Łuszczyńska Aleksandra 19. Maćkowiak Olga 20. Marszyńska Agnieszka 21. Moczulska-Grejner Zofia 22. Napierała Anna 23. Piecha Helena 24. Pikul Bartosz 25. Prorok Bartłomiej 26. Rycyk Anna 27. Śledź Małgorzata 28. Wardach Maciej 29. Wojtyła Aneta 30. Zarotyńska Sylwia

11 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Staże odbywały się w 17 organizacjach pozarządowych działających aktywnie na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz w 13 Jednostkach Samorządów Terytorialnych w tym urzędach, ośrodkach kultury czy też gminnych centrach informacji. Głównymi celami stażystów, było zapoznanie się ze struktura i funkcjonowaniem danej instytucji oraz napisanie dla niej projektów.

12 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Fundacja Ka – Tet, dla zapewnienia właściwego przebiegu staży od strony merytorycznej, zatrudniła opiekunów merytorycznych w osobach: Huberta Krecha, Witolda Izydorczyka. Zadanie ich polegało na wspieraniu stażystów w realizacji programu staży, kontrola przebiegu poprzez wizyty w miejscach odbywania stażu oraz organizowanie konsultacji w Punkcie Aktywizacji.

13 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Na czas realizacji projektu został otwarty Punkt Aktywizacji, który działał od poniedziałku do piątku w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 17. Wyposażenie PA do dyspozycji uczestników składa się z: 2 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w tym jedno mobilne, urządzeń drukujących, biblioteczki z poradnikami i prasą,

14 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Główne działania PA, polegały na: promocja projektu i organizacja spotkań informacyjno – rekrutacyjnych, wsparcie rekrutacji uczestników, wsparcie przy organizowaniu szkoleń, bezpośredni kontakt z uczestnikami, udostępnienie zaplecza technicznego i biblioteczki dla uczestników, wsparcie przy pisaniu pracy końcowej, konsultacje przygotowywanych wniosków konkursowych, przekazywanie informacji o ogłaszanych konkursach i dodatkowych szkoleniach, organizacja spotkań z doradcą zawodowym.

15 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 w projekcie uczestniczyło 56 osób pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie Powiatu Kłodzkiego, zrealizowano 40 godzin szkolenia aktywizacyjnego i 120 godzin kompetencyjnych, 39 osób przystąpiło do napisania pracy końcowej, 30 osób dostało możliwość odbycia półrocznego stażu w 17 NGO i 13 JST, 56 osób uczestniczyło w konsultacjach z doradcą zawodowym.

16 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Uczestnicy projektu to osoby, które zdobyły wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem. W śród nich są osoby, które obecnie realizują napisane przez siebie projekty oraz osoby, które dalej będą pracować w miejscu, w którym odbywały swój staż. W śród nich są osoby, które na stałe związały się z organizacjami pozarządowymi wspierając je swoją wiedzą i zaangażowaniem. W ARTO WIĘC Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ ! Łącznikiem ich wszystkich jest udział w projekcie Na dobry początek staż.

17 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Opracował: Artur Prottung


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google