Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty realizacji projektu „Na dobry początek – staż”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty realizacji projektu „Na dobry początek – staż”"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty realizacji projektu „Na dobry początek – staż”
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Praktyczne aspekty realizacji projektu „Na dobry początek – staż”

2 Rekrutacja do projektu: slajdy 3 – 4 2. Szkolenia: slajdy 5 – 8
3. Praca końcowa: slajdy 9 – 10 4. Staże: slajdy 11 – 12 5. Punkt Aktywizacji: slajdy 13 – 14 6. Podsumowanie: slajdy Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rekrutacja do projektu:
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja do projektu: Odbyły się 4 spotkania informacyjno rekrutacyjne tj. w: Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Ścinawce.

4 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, udało się wstępnie zrekrutować ok. 65 osób z tego ostatecznie do projektu przystąpiło 56 osób. Z Nowej Rudy i okolic przystąpiło 17 osób, z okolic Bystrzycy Kłodzkiej przystąpiło 9 osób, pozostałe osoby pochodzą z okolic Kłodzka, Polanicy Zdrój, Międzylesia i Stronia Śląskiego w tym jedna z Radkowa.

5 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia: Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 4 grupy szkoleniowe, natomiast szkolenia na dwa bloki: Szkolenia Aktywizacyjne – 40 godzin szkoleniowych z zakresu : budowania zaufania w grupie, analizy własnych mocnych i słabych stron, kompetencji społecznych przydatnych na współczesnym rynku pracy, określenia ścieżki kariery, technik poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

6 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia: Szkolenia Kompetencyjne – 120 godzin szkoleniowych z zakresu : psychologii podejmowania decyzji, określania celów i tworzenia strategii, technik komunikacyjnych, zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją pozarządową, fundraisingu, Szkolenia stacjonarne odbywały się w Kłodzku i w Nowej Rudzie – Słupiec natomiast wyjazdowe w Międzylesiu, Lądku Zdroju i na Spalonej.

7 Szkolenia uchwycone w fotografii:
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia uchwycone w fotografii:

8 CENZURA Szkolenia uchwycone w wypowiedziach: Stowarzyszenie
Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia uchwycone w wypowiedziach: CENZURA

9 Praca końcowa: Do napisania pracy końcowej przystąpiło 39 uczestników.
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca końcowa: Do napisania pracy końcowej przystąpiło 39 uczestników. O otrzymaniu stażu decydowało miejsce na liście rankingowej. Praca końcowa polegała na symulacji składania prawdziwej aplikacji opartej na PO KL-u. Tyko 30 osób z największą liczbą punktów dostało skierowanie na staż.

10 Lista osób zakwalifikowanych:
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lista osób zakwalifikowanych: Bartusiak Grzegorz Ładuniuk Łukasz Boczkowska Agnieszka Łukasik Marek Brogowska Marta Łuszczyńska Aleksandra Cergier Dominika Maćkowiak Olga Chabło Alicja Marszyńska Agnieszka Czyżewska Agnieszka Moczulska-Grejner Zofia Florczyk Adam Napierała Anna Gacek-Czerny Marietta Piecha Helena Jesionowska Anna Pikul Bartosz Kiernicki Maciej Prorok Bartłomiej Kondracki Bogdan Rycyk Anna Kos Justyna Śledź Małgorzata Kowalczyk Łukasz Wardach Maciej Kutarba Joanna Wojtyła Aneta Lisowska-Panek Diana Zarotyńska Sylwia

11 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże: Staże odbywały się w 17 organizacjach pozarządowych działających aktywnie na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz w 13 Jednostkach Samorządów Terytorialnych w tym urzędach, ośrodkach kultury czy też gminnych centrach informacji. Głównymi celami stażystów, było zapoznanie się ze struktura i funkcjonowaniem danej instytucji oraz napisanie dla niej projektów.

12 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże: Fundacja Ka – Tet, dla zapewnienia właściwego przebiegu staży od strony merytorycznej, zatrudniła opiekunów merytorycznych w osobach: Huberta Krecha, Witolda Izydorczyka. Zadanie ich polegało na wspieraniu stażystów w realizacji programu staży, kontrola przebiegu poprzez wizyty w miejscach odbywania stażu oraz organizowanie konsultacji w Punkcie Aktywizacji.

13 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Aktywizacji: Na czas realizacji projektu został otwarty Punkt Aktywizacji, który działał od poniedziałku do piątku w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 17. Wyposażenie PA do dyspozycji uczestników składa się z: 2 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w tym jedno mobilne, urządzeń drukujących, biblioteczki z poradnikami i prasą,

14 Punkt Aktywizacji: Główne działania PA, polegały na:
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Aktywizacji: Główne działania PA, polegały na: promocja projektu i organizacja spotkań informacyjno – rekrutacyjnych, wsparcie rekrutacji uczestników, wsparcie przy organizowaniu szkoleń, bezpośredni kontakt z uczestnikami, udostępnienie zaplecza technicznego i biblioteczki dla uczestników, wsparcie przy pisaniu pracy końcowej, konsultacje przygotowywanych wniosków konkursowych, przekazywanie informacji o ogłaszanych konkursach i dodatkowych szkoleniach, organizacja spotkań z doradcą zawodowym.

15 Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie: w projekcie uczestniczyło 56 osób pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie Powiatu Kłodzkiego, zrealizowano 40 godzin szkolenia aktywizacyjnego i 120 godzin kompetencyjnych, 39 osób przystąpiło do napisania pracy końcowej, 30 osób dostało możliwość odbycia półrocznego stażu w 17 NGO i 13 JST, 56 osób uczestniczyło w konsultacjach z doradcą zawodowym.

16 Warto więc z nimi współpracować ! „Na dobry początek staż”.
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie: Uczestnicy projektu to osoby, które zdobyły wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem. W śród nich są osoby, które obecnie realizują napisane przez siebie projekty oraz osoby, które dalej będą pracować w miejscu, w którym odbywały swój staż. W śród nich są osoby, które na stałe związały się z organizacjami pozarządowymi wspierając je swoją wiedzą i zaangażowaniem. Warto więc z nimi współpracować ! Łącznikiem ich wszystkich jest udział w projekcie „Na dobry początek staż”.

17 Dziękuję za uwagę i poświęcony czas
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój - Punkt Aktywizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę i poświęcony czas Opracował: Artur Prottung


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty realizacji projektu „Na dobry początek – staż”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google