Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Semestr pierwszy / 2009/2010

3 Rynek pracy Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

4 Podział rynku pracy podział według "statusu prawnego" pracy:
rynek oficjalny - gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp. szara strefa (tzw. "praca na czarno"): uzyskiwanie dochodów bez odpracowania żadnych składek - jest to korzystne dla pracodawcy, z kolei dla pracobiorcy jest niekorzystne, ponieważ: nie może "narzekać" na nieuczciwego pracodawcę, gdy ulegamy wypadkowi, za koszty leczenia płaci sam, brak składek na emeryturę. z drugiej strony, ze względu na brak składek pracobiorca więcej zarabia, przewiduje się, że w Polsce ok % Polaków zarabia na czarno podział według zasięgu rynku pracy: rynek lokalny - praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (do km) rynek regionalny - dotyczący całego regionu (np. województwo) rynek krajowy - dotyczący całego kraju rynek zagraniczny - praca poza granicami kraju ojczystego

5 Model idealnego rynku pracy
Pracodawca: Pracodawca i pracobiorca są wolni w swoich wyborach, Pracodawca posiada swobodę wyboru kandydata na stanowisko pracy, a pracobiorcy nie rezygnują z zajmowanego miejsca pracy. Istnieje silna konkurencja między pracodawcami o produkty oraz między pracobiorcami o pracę (konkurencja to prawidłowa sytuacja rozwojowa). Rynek pracy winien być przejrzysty (tak żeby wiadomo było gdzie jest praca, a gdzie jej nie ma). Mobilność: Jeśli nie ma pracy w danym mieście, jedziemy szukać jej do innego miasta - podążamy za pracą i lepszymi warunkami do życia, Wśród wykształconych, ambitnych jest większa mobilność, Przeważnie skłonności do przywiązania do miejsca utrudniają mobilność... Obecna sytuacja mieszkaniowa w Polsce (wysokie ceny mieszkań) znacznie utrudnia mobilność na rynku pracy. Opłata za pracę: Jest różna, łatwo się dostosowuje do podaży i popytu, Jej giętkość jest ograniczona przez związki zawodowe, Jest względna ponieważ zależy od kraju.

6 Powiat grodziski – ogólna charakterystyka
Powiat grodziski jest położony w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego. Powstał w wyniku reformy samorządowej z 1998 roku, kiedy to ponownie powołano do życia powiaty, jako jednostki samorządowe. Dzięki nowemu podziałowi mapy administracyjnej Polski, powiat grodziski objął swoim zasięgiem administracyjnym pięć gmin: dwie wiejskie Granowo i Kamieniec oraz trzy jednostki miejsko – gminne: Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski i Wielichowo; zajmujące łącznie obszar 643,72 km2 i zamieszkałe przez 49 426 osób. Powiat jest usytuowany w sąsiedztwie powiatów: kościańskiego, nowotomyskiego, poznańskiego i wolsztyńskiego. Głównymi drogami, przebiegającymi w granicach powiatu jest trasa nr 32 Poznań – Zielona Góra, droga nr 308 Leszno – Nowy Tomyśl (autostrada A2) oraz droga nr 312 z Grodziska Wielkopolskiego przez Wielichowo w kierunku Leszna. Powiat grodziski leży w zasięgu najmłodszego zlodowacenia tzw. bałtyckiego. Przez jego teren biegnie pas nizin nadodrzańskich, będących częścią Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej. Powiat jest dość bogaty w zalesienia. Występują one nierównomiernie, wyspowo, a ich największe skupiska znajdują się w zachodniej części powiatu. W sumie lasy zajmują powierzchnię ha. Dwa największe zbiorniki wodne, leżące w granicach powiatu grodziskiego to Jezioro Strykowskie i – otoczone lasami Jezioro Kuźnickie. Na terenie powiatu rozlokowanych jest szereg pamiątek z przeszłości, zabytkowych świątyń, pałaców i dworków.  

7 Gospodarka powiatu grodziskiego
Od kilku lat poziom bezrobocia w powiecie grodziskim systematycznie obniża się, osiągając na początku 2008 roku poziom 5,5% (podczas, gdy w 2000 roku wskaźnik ten wynosił 10,7%). Większość firm na terenie powiatu plasuje się w grupie małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających do 250 osób. Do wyjątków należy tu m.in. Grupa Hunters Sp z o.o., która w całym kraju zatrudnia ponad 1 tysiąc pracowników. Liderem zatrudnienia w tej części Wielkopolski jest również firma Inter Groclin Auto S. A., producent m.in. tapicerki samochodowej, w tym dla marek ekskluzywnych. Firmę wielokrotnie nagradzano – zdobyła tytuł „lidera Polskiego Biznesu” i nagrodę prezydenta RP dla najlepszego eksportera. Zatrudnienie w grupie kapitałowej przekroczyło nawet 4 tysiące osób.Głównym centrum przemysłowym w powiecie jest oczywiście miasto Grodzisk Wielkopolski, gdzie swoją siedzibę ma najwięcej firm. Powołana do życia na początku lat 90 idea stworzenia strefy przemysłowej, w pełni została rozwinięta w ciągu ostatnich kilku lat. Grodziska Strefa Przemysłowa, bo tak nazywa się ten teren, powstała przy drodze krajowej Poznań – Zielona Góra. W 2003 roku tereny uzbrojono, powstała też infrastruktura drogowa. Obecnie w ramach GSP swoje zakłady mają takie firmy, jak: Ampol, chłodnia składowa PAGO Sp z o.o., OLE S.A. czy tez Grobud Sp. z o.o., reprezentujące różne branże – od budownictwa po przetwórstwo mięsne.W sferze przemysłowej Grodzisk Wielkopolski wciąż kojarzony jest w kraju z produkcją wody mineralnej, opartej na miejscowych źródłach. Obecnie grodziskie wody mineralne i smakowe produkowane są w tym samym zakładzie, należącym od kilku lat do znanej firmy HOOP S.A.               

8 Jak już wspomniano dominującą gałęzią, jeśli chodzi o uprawy, jest uprawa pieczarek. Wokół uprawy rozwinął się przemysł, związany z ich skupem, exportem i przetwórstwem. Do liderów sprzedaży podłoża do uprawy tych aromatycznych grzybów należy firma Awantaż Sp z o.o. z siedzibą w Białej Wsi. Sprzedaż podłoża oraz grzybni prowadzi także Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop z Ruchocic. Przetwórstwem pieczarek zajmuje się m.in. firma OLE z Grodziska Wielkopolskiego, Inter Champ Company Ltd. z Ruchocic, czy Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy. Ten ostatni, poza wspomnianym przetwórstwem, prowadzi inną ciekawą i unikatową działalność. Od ponad ośmiu lat w łubnickim zakładzie prowadzona jest hodowla ślimaków afrykańskich. W 2003 roku, jako jeden z trzech zakładów w Polsce, firma posiadała uprawnienia do eksportu przetworzonego mięsa ślimaków. Głównym odbiorcą ślimaków łubnickiego Kombinatu jest oczywiście Francja. W roku, a więc na początku hodowli, RKS eksportował ponad 100 ton ślimaczego mięsa i 60 ton muszli.               

9 Na terenie powiatu swoją siedzibę ma szereg firm z różnych branż, cieszących się prestiżem daleko poza jego granicami. Należy do nich niewątpliwie grodziski Opal s.c., lider stolarki aluminiowej, mający na swoim koncie takie realizacje, jak łódzka Manufaktura, czy Poznańskie Centrum Finansowe.Ze swoich wyrobów słyną firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym, takie jak: Waldi S.J., czy mający ponad stuletnią tradycję Zakład „Szajek” z Granowa. Firmy te oferują wysokiej jakości produkty i usługi, czego potwierdzeniem jest szereg nagród i wyróżnień, które corocznie zdobywają. Już dwukrotnie za eksport nagrodzono firmę Lexxit Mebel Production & Trading Sp. z o.o., wyróżnienia za swoje wyroby cukiernicze zdobywała Cukiernia A. J. Kachliccy. Ponadto grodziskie firmy wyróżniano tytułami „Dobre, bo polskie”, „Najlepsze w Polsce”, „Wielkopolska Nagroda Jakości”.Firmy z terenu powiatu grodziskiego stale podwyższają jakość, wprowadzając systemy jakości HACCP czy ISO, gwarantując odbiorcom wysoki standard usług i produktów.

10 Dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

11 Struktura wieku bezrobotnych w powiecie grodziskim

12 Dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
1. Bieżąca korekta programów nauczania przedmiotów zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy poprzez: a) analizę ofert pracy będących w dyspozycji Urzędu według zawodów, rozpoznawanie oczekiwań pracodawców i samorządu gospodarczego, co do kwalifikacji zawodowych poszukiwanych pracowników, b) zbieranie informacji o gospodarczych tendencjach rozwojowych i ich odniesienie do lokalnego rynku pracy w celu uzyskania prognozy zawodów o pozytywnym trendzie, c) przygotowanie corocznego raportu o bezrobociu wśród absolwentów – przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, d) przygotowywanie półrocznego i rocznego „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” służącemu bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,

13 Alternatywne źródła utrzymania - agroturystyka

14

15


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google