Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Marian Szałda Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Marian Szałda Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,"— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Marian Szałda Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska 1 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

2 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Jest to system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym: nie obciąża środowiska, jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych, umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i kulturowych. 2 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

3 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju System -ekonomicznie wydolny, -w dużym stopniu samowystarczalny, -przyjazny środowisku, -trwały, -społecznie i kulturowo pożądany, -etyczny i estetyczny. 3 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

4 Wpływ rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na faunę – dane na podstawie 44 obserwacji w Europie i USA Grupa zwierząt Liczebność - liczba osobnikówRóżnorodność gatunkowa - liczba gatunków Lepsze wyniki w rolnictwie ekolo- gicznym Brak różnic Lepsze wyniki w rolnictwie konwencjo- nalnym Lepsze wyniki w rolnictwie ekolo- gicznym Brak różnic Lepsze wyniki w rolnictwie konwencjo- nalnym Dżdżownice Biegaczowate Pająki Wije Pluskwiaki Roztocza Ptaki Razem Źródło: Pfiffner i in. 2001, zmienione Grupa zwierzątGrupa zwierząt Licz ebno ść - liczb a osob nikó w Róż noro dnoś ć gatu nko wa - liczb a gatu nkó w Lepsze wynikiw rolnictwie ekolo-gicznymLepsze wynikiw rolnictwie ekolo-gicznym Brak różnicBrak różnic Lepsze wynikiw rolnictwie konwencjo-nalnymLepsze wynikiw rolnictwie konwencjo-nalnym Lepsze wynikiw rolnictwie ekolo-gicznymLepsze wynikiw rolnictwie ekolo-gicznym Brak różnicBrak różnic Lepszewynikiw rolnictwie konwencjo-nalnymLepszewynikiw rolnictwie konwencjo-nalnym DżdżowniceDżdżownice BiegaczowateBiegaczowate PająkiPająki WijeWije PluskwiakiPluskwiaki RoztoczaRoztocza PtakiPtaki Razem Razem

5 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Użytki rolne w gospodarstwach ekologicznych w r. (FiBL i IFOAM 2008) 5 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. KontynentUżytki rolne mln ha% Europa 8,29,3 2,0 2,27 Australia i Oc. 12,112,2 2,7 2,72 Ameryka Pł. 8,18,6 0,9 0,96 Ameryka Pn. 2,52,6 0,7 0,73 Azja 3,33,5 0,2 0,21 Afryka 0,91,0 0,05 0,06 Świat 35,137,2 0,7 0,74

6 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Podział UR ekologicznych według kontynentów Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

7 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Dziękuję za uwagę 7 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Świat: Rozwój rolnictwa ekologicznego w latach

8 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju ) 8 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Struktura użytkowania gruntów w rolnictwie ekologicznym (FiBL i IFOAM 2008) KontynentGOTUZPlantacje trwałe Pozostałe Europa Australia i Oc.0,09712 Ameryka Poł Ameryka Pn Azja Afryka Świat156510

9 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Wartość obrotów żywnością i napojami z produkcji EKO w mld USD mld USD

10 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Krajów o najwyższej konsumpcji żywności ekologicznej w euro/osobę/rok Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. W Europie średnio konsument wydaje około 26 Euro/ osobę na rok

11 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 11 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. 10 krajów o największej liczbie producentów

12 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Dziesięć krajów o największej powierzchni ekologicznych gruntów rolnych Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

13 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 13 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

14

15 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Aktualne tendencje na rynku europejskim organicznych Rosnąca liczba etycznie i społecznie zaangażowany konsumentów Rosnący popyt na produkty regionalne Wzrost importu produktów ekologicznych Globalizacja rynku i zmniejszenie możliwości śledzenia ekologicznych handlu Wzrost niepewności, czy przywóz spełnia etyczne, społeczne i środowiskowe warunki Zmniejszenie konkurencyjności rolników ekologicznych w stosunku do producentów z krajów, gdzie koszty produkcji są niższe Krajowi producenci ekologiczni w coraz większym stopniu spotykają się z koniecznością zniżki cen na swoje produkty 15 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

16 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 16 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. LataLiczba gospodarstwUR tys. (ha) , , Liczba i powierzchnia gospodarstw EKO w Polsce I II III

17 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 17 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Województwo Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (ha) dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodnio-pomorskie Razem Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.* *Dane wstępne GIJHARS

18 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 18 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Województwo Liczba producentów rolnych (szt.) Średnia powierzchnia gospodarstwa (ha) Przetwórnie ekologiczne (szt.) dolnośląskie ,425,433,311 kujawsko-pomorskie ,023, lubelskie ,2 18,13035 lubuskie ,939,247,664 łódzkie ,413,917,41216 małopolskie ,87,48,61720 mazowieckie ,719,818,43746 opolskie ,328,928,012 podkarpackie ,211,015,31921 podlaskie ,618,821,355 pomorskie ,028,836,81012 śląskie ,417,118,11312 świętokrzyskie ,38,810,8108 warmińsko-mazurskie ,232,635,8910 wielkopolskie ,638,140,13337 zachodnio-pomorskie ,840,244,71225 Razem ,121,025, Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.* *Dane wstępne GIJHARS

19 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

20 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

21 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 21 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami rolnictwie ekologicznym w Polsce w latach

22 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 22 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Rok Liczba gospodarstw z certyfikatem i w okresie przestawiania w Polsce Liczba gospodarstw z certyfikatem i w okresie przestawiania w województwie świętokrzyskim (szt.) % udziału gospodarstw ekologicznych województwa świętokrzyskiego w ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych w kraju , , , , , , , , , , , , , , , ,1

23 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 23 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r..Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego na dzień wg danych GIJHARS Powiat Liczba gospodarstw ( szt.) Razem gospodarstw ekologicznych (szt.) które zakończyły okres przestawiania w okresie przestawiania Pińczów Kielce Staszów Końskie Starachowice Opatów Ostrowiec Świętokrzyski Busko Zdrój Sandomierz Włoszczowa Jędrzejów Kazimierza Wielka11213 Skarżysko-Kamienna8513 Razem*

24 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju W 2009 roku: w dwóch gminach: Czarnocin i Oksa żadne gospodarstwo nie prowadziło produkcji metodami ekologicznymi, w 13 gminach funkcjonowało tylko po 1 takim gospodarstwie. Powyżej 50 gospodarstw ekologicznych produkowało w trzech gminach: Pińczów (95), Iwaniska (60) i Mirzec(59). 24 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

25 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 25 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Charakterystyka kierunków produkcji w gospodarstwach ekologicznych wg danych GIJHARS ( ) Rodzaj produkcji Gospodarstwa ekologiczne (szt.) dla których zakończono okres przestawiania w okresie przestawiania Razem szt.% % % zboża64077,922869,186875,3 użytki zielone ,386775,3 w tym tylko użytki zielone ,9 ziemniaki43753,213139,756849,3 warzywa18222,14613,922819,8 zioła455,592,7544,7 sady i jagodniki44954,618957,363855,4 w tym truskawki12915,7329, w tym tylko sadownicze i jagodniki 384,64012,1786,8 bydło34141,561,834730,1 w tym mleko trzoda chlewna15218,530,915513,5 owce i kozy293,530,9322,8 mleko kozie30,40030,3 kury27233,130,927523,9 Jaja kurze15018,230,915313,3 konie9311,300938,1

26 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Specyfika działalności w województwie świętokrzyskim - brak dużych ekologicznych gospodarstw towarowych - przewaga gospodarstw niskotowarowych - przeważają uprawy zbożowe - stosunkowo duży udział gospodarstw pod dopłaty - bardzo rozdrobniona uprawa warzyw i owoców - słabo rozwinięte przetwórstwo w gospodarstwach - rozwój ekologicznych gospodarstw agroturystycznych 26 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

27 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Diagnoza rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim -rozdrobniona produkcja - słabe przetwórstwo podstawowej produkcji rolnej - potrzeba poszukiwania alternatywnej działalności -atrakcyjne dopłaty, ale jednocześnie skomplikowany system dopłat i dotacji -dobre przykłady pionierów rolnictwa ekologicznego - moda na turystykę i ekologię w województwie -brak rynku na produkty pochodzenia zwierzęcego i jego przetwory 27 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

28 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 28 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r..Lista przetwórców i stowarzyszeń ekologicznych w województwie świętokrzyskim. Chłodnie StarFruits Sp. z o.o. Starachowice ul. Myśliwska 1 Starachowice pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kerry Polska sp. z o.o. Kielce ul. Zagnańska 97A Kielce pozostałe przetwarzanie owoców i warzyw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana LYOVIT P.P.H.U Jerzy Godek Daleszyce ul. Głowackiego 34 A Daleszyce produkcja przypraw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana, produkcja mrożonych owoców, ziół, warzyw,; produkcja suszonych (liofilizowanych) przypraw, ziół, owoców, warzyw Mapa Marek Pawlonkaul. Tatarska 10Sandomierzprzetwórstwo owoców i warzyw Natur- VitKopernia 9Pińczówprzetwórstwo kawy i herbaty Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKOTEL" ul. L.Staffa 1; ul. Kilińskiego 3a Ostrowiec Świętokrzyski sprzedaż żywności ekologicznej P.H.U Elpol Kozieł ElżbietaPiaseczno 42Łoniówobrót artykułami spożywczymi PRONAT.PL Ilona Fedaili-Tomasikul.Chęcińska 8Piekoszówobrót produktami ekologicznymi Społem Piekarnia s.c. Anna Kisiela, Ryszard Liberek Batalionów Chłopskich 56 Pińczówprodukcja pieczywa VITALPOL P.P.H. Marek WieczorekŚwiniary 46ASolec Zdrójobrót produktami ekologicznymi Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana ul. Wiosenna 6Pińczówwytwarzanie produktów przemiału zbóż Zakład Liofilizacji Liogam M. Bień, G. Kot, A. Prześlak Sp. j. Zgórsko 60 A Sitkówka Nowiny pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, produkcja przypraw Zakład Piekarniczy Omarul. Skrajna 88Kielce produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego Ekonida Kliszów 71KijeObrót

29 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Bariery rozwoju - ograniczona siła nabywcza w regionie - ograniczone rynki zbytu - słabo rozwinięte przetwórstwo - słabo rozwinięte kanały sprzedaży - słabe zorganizowanie (3 grupy producenckie) - mała skala i duża różnorodność produkcji - mało przyjazne regulacje prawne 29 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

30 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Główne zagrożenia - zamożność konsumentów - GMO - przyszłość systemu dopłat (WPR po 2013 ?) - coraz bardziej rygorystyczne przepisy 30 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

31 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Perspektywy rozwoju - rozwój ilościowy i powierzchniowy - zwiększenie stopnia zorganizowania środowiska - zwiększanie wartości dodanej do istniejącej produkcji - rozwój lokalnego przetwórstwa - rozbudowa kanałów sprzedaży 31 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

32 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Realizowane działania Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - systematyczna analiza rozwoju rolnictwa ekologicznego - promocja na targach i wystawach - promocja tworzenia grup producenckich - współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa ekologicznego 32 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

33 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 1.W latach powierzchnia UR wykorzystywanych przez gospodarstwa ekologiczne wzrosła 4-krotnie. Jednak w 2009r. gospodarstwa te posiadały tylko 2% UR, przy średniej dla UE (27) – 4,1%. 2.Przeciętna wielkość gospodarstwa ekologicznego, tak średnio w kraju jak i poszczególnych województwach, jest 3-krotnie większa od średniej wielkości gosp. rolnego w Polsce. 33 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Podsumowanie

34 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 3.Ustabilizowane gospodarstwa ekologiczne (z certyfikatem) są lepiej dostosowane do zasad rolnictwa EKO od gospodarstw będących w okresie przestawienia (użytkowanie gruntów, struktura zasiewów, obsada zwierząt itp.). 4.Większość gospodarstw ekologicznych często traktuje koniunkturalnie ten sposób gospodarowania bez wyraźnej wizji trwałego prowadzenia takiego gospodarstwa. 5.Analiza trendów rozwoju rolnictwa ekologicznego w ujęciu światowym oraz europejskim wskazuje na duże potencjalne możliwości jego dalszego rozwoju w Polsce i województwie świętokrzyskim 34 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Podsumowanie cd.

35 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Dziękuję za uwagę 35 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

36 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 36 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

37 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 37 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.


Pobierz ppt "Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Marian Szałda Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google