Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Marian Szałda Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

2 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Jest to system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym: nie obciąża środowiska, jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych, umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i kulturowych. Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

3 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju System ekonomicznie wydolny, w dużym stopniu samowystarczalny, przyjazny środowisku, trwały, społecznie i kulturowo pożądany, etyczny i estetyczny. Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

4 Wpływ rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na faunę
Grupa zwierząt Liczebność - liczba osobników Różnorodność gatunkowa - liczba gatunków Lepsze wyniki w rolnictwie ekolo-gicznym Brak różnic w rolnictwie konwencjo-nalnym Lepsze wyniki Dżdżownice 17 1 4 3 Biegaczowate 13 2 6 Pająki Wije Pluskwiaki Roztocza Ptaki 5 Razem 49 15 8 Wpływ rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na faunę – dane na podstawie 44 obserwacji w Europie i USA Grupa zwierząt Liczebność - liczba osobników Różnorodność gatunkowa - liczba gatunków Lepsze wyniki w rolnictwie ekolo-gicznym Brak różnic w rolnictwie konwencjo-nalnym Lepsze wyniki Dżdżownice 17 1 4 3 Biegaczowate 13 2 6 Pająki Wije Pluskwiaki Roztocza Ptaki 5 Razem 49 15 8 Źródło: Pfiffner i in. 2001, zmienione

5 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Użytki rolne w gospodarstwach ekologicznych w r. (FiBL i IFOAM 2008) Kontynent Użytki rolne mln ha % 2008 2009 Europa 8,2 9,3 2,0 2,27 Australia i Oc. 12,1 12,2 2,7 2,72 Ameryka Pł. 8,1 8,6 0,9 0,96 Ameryka Pn. 2,5 2,6 0,7 0,73 Azja 3,3 3,5 0,2 0,21 Afryka 1,0 0,05 0,06 Świat 35,1 37,2 0,74 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

6 Podział UR ekologicznych według kontynentów.2009
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Podział UR ekologicznych według kontynentów.2009 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

7 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Świat: Rozwój rolnictwa ekologicznego w latach Dziękuję za uwagę Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

8 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Struktura użytkowania gruntów w rolnictwie ekologicznym (FiBL i IFOAM 2008) ) Kontynent GO TUZ Plantacje trwałe Pozostałe Europa 41 43 11 5 Australia i Oc. 0,0 97 1 2 Ameryka Poł. 6 77 12 Ameryka Pn. 44 Azja 3 23 34 30 Afryka 8 37 Świat 15 65 10 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

9 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Wartość obrotów żywnością i napojami z produkcji EKO w mld USD mld USD Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

10 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju
Krajów o najwyższej konsumpcji żywności ekologicznej w euro/osobę/rok2009 W Europie średnio konsument wydaje około 26 Euro/ osobę na rok Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

11 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju 10 krajów o największej liczbie producentów Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

12 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Dziesięć krajów o największej powierzchni ekologicznych gruntów rolnych 2009 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

13 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

14 Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

15 Rosnąca liczba etycznie i społecznie zaangażowany konsumentów
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Aktualne tendencje na rynku europejskim organicznych Rosnąca liczba etycznie i społecznie zaangażowany konsumentów Rosnący popyt na produkty regionalne Wzrost importu produktów ekologicznych Globalizacja rynku i zmniejszenie możliwości śledzenia ekologicznych handlu Wzrost niepewności, czy przywóz spełnia etyczne, społeczne i środowiskowe warunki Zmniejszenie konkurencyjności rolników ekologicznych w stosunku do producentów z krajów, gdzie koszty produkcji są niższe Krajowi producenci ekologiczni w coraz większym stopniu spotykają się z koniecznością zniżki cen na swoje produkty Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

16 Liczba i powierzchnia gospodarstw EKO w Polsce
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Liczba i powierzchnia gospodarstw EKO w Polsce Lata Liczba gospodarstw UR tys. (ha) 1990 27 0,3 1994 225 3,5 1998 182 6 1999 513 7 2000 949 12 2001 1 787 39 2002 1 977 44 2003 2 286 50 2004 3 760 83 2005 7 182 167 2006 9 188 217 2007 11 887 286 2008 14 869 315 2009 17 138 367  2010 20625  524  I II III Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

17 Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.*
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.* *Dane wstępne GIJHARS Województwo Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (ha) 2008 2009 2010 dolnośląskie 28 466 26 427 41 070 kujawsko-pomorskie 5 943 6 826 7 608 lubelskie 26 892 30 114 35 453 lubuskie 18 206 22 929 40 312 łódzkie 4 829 5 270 7 159 małopolskie 22 619 16 489 18 444 mazowieckie 27 742 34 538 35 414 opolskie 1 571 1 879 2 103 podkarpackie 28 671 22 593 32 574 podlaskie 20 410 28 765 43 256 pomorskie 11 366 14 591 23 748 śląskie 3 934 3 632 3 965 świętokrzyskie 10 841 10 647 13 428 warmińsko-mazurskie 28 791 49 617 81 773 wielkopolskie 20 417 23 770 29 807 zachodnio-pomorskie 54 151 68 977 Razem Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

18 Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.*
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Tabela 1 Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2010 r.* *Dane wstępne GIJHARS Województwo Liczba producentów rolnych (szt.) Średnia powierzchnia gospodarstwa (ha) Przetwórnie ekologiczne (szt.) 2008 2009 2010 dolnośląskie 879 1039 1232 32,4 25,4 33,3 11 kujawsko-pomorskie 258 293 327 23,0 23,3 13 lubelskie 1566 1755 1957 17,2 18,1 30 35 lubuskie 480 585 846 37,9 39,2 47,6 6 4 łódzkie 314 379 411 15,4 13,9 17,4 12 16 małopolskie 2100 2219 2137 10,8 7,4 8,6 17 20 mazowieckie 1481 1740 1923 18,7 19,8 18,4 37 46 opolskie 62 65 75 25,3 28,9 28,0 1 2 podkarpackie 1892 2050 2131 15,2 11,0 15,3 19 21 podlaskie 1160 1534 2032 17,6 18,8 21,3 5 pomorskie 392 507 645 29,0 28,8 36,8 10 śląskie 176 213 219 22,4 17,1 świętokrzyskie 1165 1213 1248 9,3 8,8 8 warmińsko-mazurskie 1059 1524 2285 27,2 32,6 35,8 9 wielkopolskie 516 624 744 39,6 38,1 40,1 33 zachodnio-pomorskie 1396 1716 2414 38,8 40,2 44,7 25 Razem 14896 17456 20626 21,1 21,0 236 277 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

19 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

20 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

21 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami rolnictwie ekologicznym w Polsce w latach Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

22 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju
Rok Liczba gospodarstw z certyfikatem i w okresie przestawiania w Polsce Liczba gospodarstw z certyfikatem i w okresie przestawiania w województwie świętokrzyskim (szt.) % udziału gospodarstw ekologicznych województwa świętokrzyskiego w ogólnej liczbie gospodarstw ekologicznych w kraju 1991 49 1 2 1992 94 3 3,2 1993 180 8 4,4 1994 246 18 7,3 1995 263 21 1996 238 20 8,4 1997 324 25 7,7 1998 417 33 7,9 1999 513 103 20,1 2000 949 209 22 2001 1778 462 26 2002 1977 388 19,6 2003 2286 382 16,7 2004 3760 547 14,5 2005 7183 655 9,1 2006 9180 833 2007 11887 998 2008 14896 1165 7,8 2009 17456 1213 6,9 2010 20626 1248 6,1 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

23 Liczba gospodarstw ( szt.) Razem gospodarstw ekologicznych (szt.)
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju .Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego na dzień wg danych GIJHARS Powiat Liczba gospodarstw ( szt.) Razem gospodarstw ekologicznych (szt.) które zakończyły okres przestawiania w okresie przestawiania Pińczów 129 38 167 Kielce 107 29 136 Staszów 85 50 135 Końskie 78 49 127 Starachowice 100 14 114 Opatów 70 33 103 Ostrowiec Świętokrzyski 73 19 92 Busko Zdrój 34 83 Sandomierz 40 24 64 Włoszczowa 13 53 Jędrzejów 32 20 52 Kazimierza Wielka 11 2 Skarżysko-Kamienna 8 5 Razem* 822 330 1152 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

24 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju W 2009 roku: w dwóch gminach: Czarnocin i Oksa żadne gospodarstwo nie prowadziło produkcji metodami ekologicznymi, w 13 gminach funkcjonowało tylko po 1 takim gospodarstwie. Powyżej 50 gospodarstw ekologicznych produkowało w trzech gminach: Pińczów (95), Iwaniska (60) i Mirzec(59). Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

25 Gospodarstwa ekologiczne (szt.)
Charakterystyka kierunków produkcji w gospodarstwach ekologicznych wg danych GIJHARS ( ) Rodzaj produkcji Gospodarstwa ekologiczne (szt.) dla których zakończono okres przestawiania w okresie przestawiania Razem szt. % zboża 640 77,9 228 69,1 868 75,3 użytki zielone 658 80 209 63,3 867 w tym tylko użytki zielone 33 4 2,9 ziemniaki 437 53,2 131 39,7 568 49,3 warzywa 182 22,1 46 13,9 19,8 zioła 45 5,5 9 2,7 54 4,7 sady i jagodniki 449 54,6 189 57,3 638 55,4 w tym truskawki 129 15,7 32 9,7 161 14 w tym tylko sadownicze i jagodniki 38 4,6 40 12,1 78 6,8 bydło 341 41,5 6 1,8 347 30,1 w tym mleko 173 21 15 trzoda chlewna 152 18,5 3 0,9 155 13,5 owce i kozy 29 3,5 2,8 mleko kozie 0,4 0,3 kury 272 33,1 275 23,9 Jaja kurze 150 18,2 153 13,3 konie 93 11,3 8,1 Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

26 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Specyfika działalności w województwie świętokrzyskim - brak dużych ekologicznych gospodarstw towarowych przewaga gospodarstw niskotowarowych - przeważają uprawy zbożowe stosunkowo duży udział gospodarstw „pod dopłaty” - bardzo rozdrobniona uprawa warzyw i owoców - słabo rozwinięte przetwórstwo w gospodarstwach - rozwój ekologicznych gospodarstw agroturystycznych Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

27 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Diagnoza rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim rozdrobniona produkcja słabe przetwórstwo podstawowej produkcji rolnej potrzeba poszukiwania alternatywnej działalności atrakcyjne dopłaty, ale jednocześnie skomplikowany system dopłat i dotacji dobre przykłady pionierów rolnictwa ekologicznego moda na turystykę i ekologię w województwie brak rynku na produkty pochodzenia zwierzęcego i jego przetwory Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

28 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju .Lista przetwórców i stowarzyszeń ekologicznych w województwie świętokrzyskim. Chłodnie StarFruits Sp. z o.o. Starachowice ul. Myśliwska 1 Starachowice pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kerry Polska sp. z o.o. Kielce ul. Zagnańska 97A Kielce pozostałe przetwarzanie owoców i warzyw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana LYOVIT P.P.H.U Jerzy Godek Daleszyce ul. Głowackiego 34 A Daleszyce produkcja przypraw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana, produkcja mrożonych owoców, ziół, warzyw,; produkcja suszonych (liofilizowanych) przypraw, ziół, owoców, warzyw Mapa Marek Pawlonka ul. Tatarska 10 Sandomierz przetwórstwo owoców i warzyw Natur- Vit Kopernia 9 Pińczów przetwórstwo kawy i herbaty Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKOTEL" ul. L.Staffa 1; ul. Kilińskiego 3a Ostrowiec Świętokrzyski sprzedaż żywności ekologicznej P.H.U Elpol Kozieł Elżbieta Piaseczno 42 Łoniów obrót artykułami spożywczymi PRONAT.PL Ilona Fedaili-Tomasik ul.Chęcińska 8 Piekoszów obrót produktami ekologicznymi Społem Piekarnia s.c. Anna Kisiela, Ryszard Liberek Batalionów Chłopskich 56 produkcja pieczywa VITALPOL P.P.H. Marek Wieczorek Świniary 46A Solec Zdrój Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana ul. Wiosenna 6 wytwarzanie produktów przemiału zbóż Zakład Liofilizacji Liogam M. Bień, G. Kot, A. Prześlak Sp. j. Zgórsko 60 A Sitkówka Nowiny pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, produkcja przypraw Zakład Piekarniczy Omar ul. Skrajna 88 produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego Ekonida Kliszów 71 Kije Obrót Tabela 6.Lista przetwórców i stowarzyszeń ekologicznych w województwie świętokrzyskim. Chłodnie StarFruits Sp. z o.o. Starachowice ul. Myśliwska 1 Starachowice pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kerry Polska sp. z o.o. Kielce ul. Zagnańska 97A Kielce pozostałe przetwarzanie owoców i warzyw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana LYOVIT P.P.H.U Jerzy Godek Daleszyce ul. Głowackiego 34 A Daleszyce produkcja przypraw, produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana, produkcja mrożonych owoców, ziół, warzyw,; produkcja suszonych (liofilizowanych) przypraw, ziół, owoców, warzyw Mapa Marek Pawlonka ul. Tatarska 10 Sandomierz przetwórstwo owoców i warzyw Natur- Vit Kopernia 9 Pińczów przetwórstwo kawy i herbaty Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "EKOTEL" ul. L.Staffa 1; ul. Kilińskiego 3a Ostrowiec Świętokrzyski sprzedaż żywności ekologicznej P.H.U Elpol Kozieł Elżbieta Piaseczno 42 Łoniów obrót artykułami spożywczymi PRONAT.PL Ilona Fedaili-Tomasik ul.Chęcińska 8 Piekoszów obrót produktami ekologicznymi Społem Piekarnia s.c. Anna Kisiela, Ryszard Liberek Batalionów Chłopskich 56 produkcja pieczywa VITALPOL P.P.H. Marek Wieczorek Świniary 46A Solec Zdrój Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana ul. Wiosenna 6 wytwarzanie produktów przemiału zbóż Zakład Liofilizacji Liogam M. Bień, G. Kot, A. Prześlak Sp. j. Zgórsko 60 A Sitkówka Nowiny pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, produkcja przypraw Zakład Piekarniczy Omar ul. Skrajna 88 produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego Ekonida Kliszów 71 Kije Obrót *Dane MR i RW .minrol.gov.pl Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

29 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Bariery rozwoju - ograniczona siła nabywcza w regionie - ograniczone rynki zbytu - słabo rozwinięte przetwórstwo - słabo rozwinięte kanały sprzedaży - słabe zorganizowanie (3 grupy producenckie) - mała skala i duża różnorodność produkcji - mało przyjazne regulacje prawne Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

30 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Główne zagrożenia - zamożność konsumentów - GMO - przyszłość systemu dopłat (WPR po 2013 ?) - coraz bardziej rygorystyczne przepisy Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

31 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Perspektywy rozwoju - rozwój ilościowy i powierzchniowy - zwiększenie stopnia zorganizowania środowiska - zwiększanie wartości dodanej do istniejącej produkcji - rozwój lokalnego przetwórstwa - rozbudowa kanałów sprzedaży Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

32 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Realizowane działania Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - systematyczna analiza rozwoju rolnictwa ekologicznego - promocja na targach i wystawach - promocja tworzenia grup producenckich - współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa ekologicznego Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

33 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Podsumowanie W latach powierzchnia UR wykorzystywanych przez gospodarstwa ekologiczne wzrosła 4-krotnie. Jednak w 2009r. gospodarstwa te posiadały tylko 2% UR, przy średniej dla UE (27) – 4,1%. Przeciętna wielkość gospodarstwa ekologicznego, tak średnio w kraju jak i poszczególnych województwach, jest 3-krotnie większa od średniej wielkości gosp. rolnego w Polsce. Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

34 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Podsumowanie cd. Ustabilizowane gospodarstwa ekologiczne (z certyfikatem) są lepiej dostosowane do zasad rolnictwa EKO od gospodarstw będących w okresie przestawienia (użytkowanie gruntów, struktura zasiewów, obsada zwierząt itp.). Większość gospodarstw ekologicznych często traktuje koniunkturalnie ten sposób gospodarowania bez wyraźnej wizji trwałego prowadzenia takiego gospodarstwa. Analiza trendów rozwoju rolnictwa ekologicznego w ujęciu światowym oraz europejskim wskazuje na duże potencjalne możliwości jego dalszego rozwoju w Polsce i województwie świętokrzyskim Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

35 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Dziękuję za uwagę Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

36 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny

37 Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, 01-04 kwietnia 2011 r.
Rolnictwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim- stan i perspektywy rozwoju Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r. Targi EcoFamily-Ekologia dla Rodziny


Pobierz ppt "Targi EcoFamily- Ekologia dla Rodziny Kielce, kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google