Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen®

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen®"— Zapis prezentacji:

1 Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen®
Jak wiarygodnie i łatwo wykonać analizę techniczno-ekonomiczną i studium wykonalności dla projektu odnawialnych źródeł energii w oparciu o program obliczeniowy RETScreen International  Szymon Liszka Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Wierzbowa 11, Katowice © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

2 Prezentację przygotowano w oparciu o materiały pakietu RETScreen www
Prezentację przygotowano w oparciu o materiały pakietu RETScreen Tłumaczenie i przykłady obliczeniowe zostały wykonane przez FEWE © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

3 Zagadnienia Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności
Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen® Pokazanie sposobu w jaki RETScreen® ułatwia identyfikację i ocenę potencjalnych projektów © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

4 Rozwój i projektowanie
Projekt energetyczny Proces wdrażania Wstępna analiza wykonalności Analiza wykonalności Rozwój i projektowanie Istotna bariera Przedsięwzięcia Czystej Energii, zwykle nie są rozpatrywane w fazie wstępnej projektu! Budowa i uruchomienie © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

5 Pytania Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

6 Dokładność oszacowania kosztów inwestycji w różnych fazach projektu

7 Kiedy oceniać stosowanie czystych technologii energetycznych?
Potrzeba systemu energetycznego Nowa budowa lub planowana modernizacja Wysoki koszt energii konwencjonalnej Zainteresowanie głównych udziałowców Możliwe zatwierdzenie Fundusze i możliwości finansowe Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, itd. Wstępna analiza wykonalności Analiza Wstępne studium © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

8 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru)
Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do “stanu bazowego” (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika) Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

9 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) - cd
Energia wiatru Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia (n.p. ceny „zielonej energii”, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004. .

10 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen®?
Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

11 Moduły obliczeniowe i Materiały szkoleniowe
X Pobierz bezpłatnie z: x – dostępne w języku polskim © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

12 RETScreen® Demonstracja Programu (Przykład projektu solarnego podgrzewania wody)

13 Kolektory płaskie, Ontario, Kanada
Program RETScreen® Metoda analizy finansowej Porównanie: Stan bazowy a Stan planowany System konwencjonalny a system czystej energii Przykład: Lokalne elektryczne podgrzewacze wody w porównaniu do Instalacja kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem wyposażonym w grzałkę elektryczną Kolektory płaskie, Ontario, Kanada Zdjęcie: NRCan © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

14 Przykład: Szkoła z natryskami Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u.
Scenariusz bazowy Lokalizacja projektu: Średnia roczna wartość promieniowania na pow. poziomą: Ilość użytkowników: Zużycie ciepłej wody: Czas użytkowania systemu: Zapotrzebowanie na energię dla przygotowania c.w.u.: Źródło energii: Górny Śląsk 1000 kWh/m2 240 1300 l/d 12 m-cy po 5 dni w tygodniu kWh lokalne przepływowe podgrzewacze elektryczne Finansowanie: Ilość kolektorów: Rodzaj kolektorów: Redukcja emisji GHG: Koszt instalacji: Prosty okres zwrotu (SPBT): Wartość bieżąca netto (NPV): Wewnętrzna stopu zwrotu (IRR): Ilość energii dostarczanej z instalacji solarnej: Koszt wyprodukowanej energii: 50/50 dobór optymalny (RETScreen)- 15 m2 płaskie o pow. 2,5 m2 (VitoSol100) 7,27 tCO2/rok: PLN 8,8 lat 1 489 PLN 9,4 % 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh

15 Przykład Scenariusz bazowy
7,27 tCO2/rok PLN SPBT= 8,8 lat NPV= PLN IRR= 9,4 % 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

16 Przykład c.d. Scenariusz 1: Finansowanie
Inwestycja w 100% ze środków własnych 7,27 tCO2/rok PLN SPBT= 17,7 lat NPV= PLN IRR= 1,1 % 7 053 kWh/rok 0,71 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

17 Przykład c.d. Scenariusz 2: Czas pracy instalacji
Praca instalacji latem: 50% w czerwcu 0% w lipcu 25% w sierpniu 5,0 tCO2/rok PLN SPBT= 12,8 lat NPV= PLN IRR= 4,5 % 4 860 kWh/rok 0,52 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

18 Przykład c.d. Scenariusz 3: Dobór ilości kolektorów
Zwiększenie ilości kolektorów z 15 m2 do 22 m2 9,57 tCO2/rok PLN SPBT= 9,6 lat NPV= PLN IRR= 8,2 % 9 287 kWh/rok 0,39 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

19 Przykład c.d. Scenariusz 4: Typ kolektorów 1
Zamiast kolektorów płaskich kolektory próżniowe 8,67 tCO2/rok PLN SPBT= 11,9 lat NPV= PLN IRR= 5,5 % 8 410 kWh/rok 0,47 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

20 Przykład c.d. Scenariusz 5: Typ kolektorów 2
Zastosowanie tańszych kolektorów płaskich 6,4 tCO2/rok PLN SPBT= 6,6 lat NPV= PLN IRR= 13,9 % 6 242 kWh/rok 0,27 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

21 Przykład c.d. Scenariusz 6: Istniejące źródło ciepła
Zamiast podgrzewaczy elektrycznych zastępujemy pojemnościowy podgrzewacz gazowy 1,36 tCO2/rok PLN SPBT= 18,5 lat NPV= PLN IRR= 0,5 % 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004. .

22 Uwarunkowania projektu solarnego podgrzewania wody
Czynniki wpływające na powodzenie projektu: Duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę obniżające udział kosztów stałych Wysokie koszty energii (np. gdy inne tańsze nośniki energii są niedostępne) Niepewność dostaw energii konwencjonalnej Duża korzyść środowiskowa dla właściciela/operatora budynku Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w godzinach dziennych wymaga mniejszej akumulacji ciepła (mniej zasobników) Tańsze systemy sezonowe mogą być finansowo korzystniejsze niż bardziej kosztowne systemy całoroczne Wymogi konserwacyjne podobne jak w każdej innej instalacji hydraulicznej, jednak operator musi dopilnować okresowego czyszczenia oraz konserwacji i napraw

23 Wnioski Kolektory słoneczne w naszych warunkach klimatycznych mogą być racjonalnym sposobem pozyskania energii do celów przygotowania c.w.u. Jednak warunkiem opłacalności inwestycji jest uzyskanie wsparcia finansowego Wysokie koszty energii w stanie bazowym oraz znaczące zapotrzebowanie na ciepłą wodę to istotne czynniki wpływające na powodzenie projektu Należy starannie dopasować wielkość kolektorów do rzeczywistych potrzeb obiektu W przypadku budynków szkolnych, należy uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania na c.w.u. w okresie letnim Wybór wysokosprawnych kolektorów przy obecnych relacjach cenowych niekoniecznie musi być opłacalny Samodzielne wykonanie wstępnych analiz przy pomocy programu RETScreen® pozwoli na podjęcie ostatecznych decyzji inwestycyjnych i ocenę pracy projektantów

24 www.retscreen.net www.fewe.pl
Pytania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.


Pobierz ppt "Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen®"

Podobne prezentacje


Reklamy Google