Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Jak wiarygodnie i łatwo wykonać analizę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Jak wiarygodnie i łatwo wykonać analizę"— Zapis prezentacji:

1 Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Jak wiarygodnie i łatwo wykonać analizę techniczno-ekonomiczną i studium wykonalności dla projektu odnawialnych źródeł energii w oparciu o program obliczeniowy RETScreen International Szymon Liszka Mariusz Bogacki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Wierzbowa 11, 40-169 Katowice www.fewe.pl

2 Prezentację przygotowano w oparciu o materiały pakietu RETScreen www.retscreen.net © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Tłumaczenie i przykłady obliczeniowe zostały wykonane przez FEWE www.fewe.pl

3 Zagadnienia Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® Pokazanie sposobu w jaki RETScreen ® ułatwia identyfikację i ocenę potencjalnych projektów Pokazanie sposobu w jaki RETScreen ® ułatwia identyfikację i ocenę potencjalnych projektów © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

4 Wstępna analiza wykonalności wykonalności Analiza wykonalności Rozwój i projektowanie Budowa i uruchomienie Istotna bariera Przedsięwzięcia Czystej Energii, zwykle nie są rozpatrywane w fazie wstępnej projektu! Projekt energetyczny Proces wdrażania © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

5 Pytania Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

6 Dokładność oszacowania kosztów inwestycji w różnych fazach projektu

7 Kiedy oceniać stosowanie czystych technologii energetycznych? Wstępna analiza wykonalności wykonalności AnalizawykonalnościAnalizawykonalności Wstępne studium wykonalności Potrzeba systemu energetycznego Potrzeba systemu energetycznego Nowa budowa lub planowana modernizacja Nowa budowa lub planowana modernizacja Wysoki koszt energii konwencjonalnej Wysoki koszt energii konwencjonalnej Zainteresowanie głównych udziałowców Zainteresowanie głównych udziałowców Możliwe zatwierdzenie Możliwe zatwierdzenie Fundusze i możliwości finansowe Fundusze i możliwości finansowe Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, itd. Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, itd. © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

8 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Możliwe do wykorzystania zasoby energii Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do stanu bazowego Korzyści w stosunku do stanu bazowego (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika)

9 Uniknięte koszty energii Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia Kredyty środowiskowe i/lub subsydia ( ( n.p. ceny zielonej energii, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.. Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Energia wiatru Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) - cd

10 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen ® ? Uproszczona wstępna ocena Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

11 Moduły obliczeniowe i Materiały szkoleniowe Pobierz bezpłatnie z: www.retscreen.net x – dostępne w języku polskim © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. X XX X X X X X X X X

12 RETScreen ® Demonstracja Programu (Przykład projektu solarnego podgrzewania wody)

13 Porównanie: Stan bazowy a Stan planowany Stan bazowy a Stan planowany System konwencjonalny a system czystej energii System konwencjonalny a system czystej energii Przykład: Lokalne elektryczne podgrzewacze wody w porównaniu do Lokalne elektryczne podgrzewacze wody w porównaniu do Instalacja kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem wyposażonym w grzałkę elektryczną Instalacja kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem wyposażonym w grzałkę elektryczną Program RETScreen ® Metoda analizy finansowej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Zdjęcie: NRCan Kolektory płaskie, Ontario, Kanada

14 Przykład: Szkoła z natryskami Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u. Scenariusz bazowy Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: Średnia roczna wartość promieniowania na pow. poziomą: Średnia roczna wartość promieniowania na pow. poziomą: Ilość użytkowników: Ilość użytkowników: Zużycie ciepłej wody: Zużycie ciepłej wody: Czas użytkowania systemu: Czas użytkowania systemu: Zapotrzebowanie na energię dla przygotowania c.w.u.: Zapotrzebowanie na energię dla przygotowania c.w.u.: Źródło energii: Źródło energii: Górny Śląsk Górny Śląsk 1000 kWh/m 2 1000 kWh/m 2 240 240 1300 l/d 1300 l/d 12 m-cy po 5 dni w tygodniu 12 m-cy po 5 dni w tygodniu 17 390 kWh 17 390 kWh lokalne przepływowe podgrzewacze elektryczne lokalne przepływowe podgrzewacze elektryczne Finansowanie: Finansowanie: Ilość kolektorów: Ilość kolektorów: Rodzaj kolektorów: Rodzaj kolektorów: Redukcja emisji GHG: Redukcja emisji GHG: Koszt instalacji: Koszt instalacji: Prosty okres zwrotu (SPBT): Prosty okres zwrotu (SPBT): Wartość bieżąca netto (NPV): Wartość bieżąca netto (NPV): Wewnętrzna stopu zwrotu (IRR): Wewnętrzna stopu zwrotu (IRR): Ilość energii dostarczanej z instalacji solarnej: Ilość energii dostarczanej z instalacji solarnej: Koszt wyprodukowanej energii: Koszt wyprodukowanej energii: 50/50 50/50 dobór optymalny (RETScreen)- 15 m 2 dobór optymalny (RETScreen)- 15 m 2 płaskie o pow. 2,5 m 2 (VitoSol100) płaskie o pow. 2,5 m 2 (VitoSol100) 7,27 tCO 2 /rok: 7,27 tCO 2 /rok: 47 335 PLN 47 335 PLN 8,8 lat 8,8 lat 1 489 PLN 1 489 PLN 9,4 % 9,4 % 7 053 kWh/rok 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh 0,35 PLN/kWh

15 Przykład Scenariusz bazowy Scenariusz bazowy 7,27 tCO 2 /rok 47 335 PLN SPBT= 8,8 lat NPV= 1 489 PLN IRR= 9,4 % 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

16 Przykład c.d. Scenariusz 1: Finansowanie Scenariusz 1 Inwestycja w 100% ze środków własnych 7,27 tCO 2 /rok 47 335 PLN SPBT= 17,7 lat NPV= - 22 179 PLN IRR= 1,1 % 7 053 kWh/rok 0,71 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

17 Przykład c.d. Scenariusz 2: Czas pracy instalacji Scenariusz 2 Praca instalacji latem: 50% w czerwcu 0% w lipcu 25% w sierpniu 5,0 tCO 2 /rok 47 335 PLN SPBT= 12,8 lat NPV= - 6 397 PLN IRR= 4,5 % 4 860 kWh/rok 0,52 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

18 Przykład c.d. Scenariusz 3: Dobór ilości kolektorów Scenariusz 3 Zwiększenie ilości kolektorów z 15 m 2 do 22 m 2 9,57 tCO 2 /rok 67 619 PLN SPBT= 9,6 lat NPV= - 619 PLN IRR= 8,2 % 9 287 kWh/rok 0,39 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

19 Przykład c.d. Scenariusz 4: Typ kolektorów 1 Scenariusz 4 Zamiast kolektorów płaskich kolektory próżniowe 8,67 tCO 2 /rok 76 005 PLN SPBT= 11,9 lat NPV= - 7 966 PLN IRR= 5,5 % 8 410 kWh/rok 0,47 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

20 Przykład c.d. Scenariusz 5: Typ kolektorów 2 Scenariusz 5 Zastosowanie tańszych kolektorów płaskich 6,4 tCO 2 /rok 31 386 PLN SPBT= 6,6 lat NPV= 6 545 PLN IRR= 13,9 % 6 242 kWh/rok 0,27 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Skumulowane przepływy pieniężne

21 Przykład c.d. Scenariusz 6: Istniejące źródło ciepła Scenariusz 6 Zamiast podgrzewaczy elektrycznychzastępujemypojemnościowy podgrzewacz gazowy 1,36 tCO 2 /rok 47 335 PLN SPBT= 18,5 lat NPV= - 11 754 PLN IRR= 0,5 % 7 053 kWh/rok 0,35 PLN/kWh © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.. Skumulowane przepływy pieniężne

22 Uwarunkowania projektu solarnego podgrzewania wody Czynniki wpływające na powodzenie projektu: Czynniki wpływające na powodzenie projektu: Duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę obniżające udział kosztów stałych Wysokie koszty energii (np. gdy inne tańsze nośniki energii są niedostępne) Niepewność dostaw energii konwencjonalnej Duża korzyść środowiskowa dla właściciela/operatora budynku Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w godzinach dziennych wymaga mniejszej akumulacji ciepła (mniej zasobników) Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w godzinach dziennych wymaga mniejszej akumulacji ciepła (mniej zasobników) Tańsze systemy sezonowe mogą być finansowo korzystniejsze niż bardziej kosztowne systemy całoroczne Tańsze systemy sezonowe mogą być finansowo korzystniejsze niż bardziej kosztowne systemy całoroczne Wymogi konserwacyjne podobne jak w każdej innej instalacji hydraulicznej, jednak operator musi dopilnować okresowego czyszczenia oraz konserwacji i napraw Wymogi konserwacyjne podobne jak w każdej innej instalacji hydraulicznej, jednak operator musi dopilnować okresowego czyszczenia oraz konserwacji i napraw

23 Wnioski Kolektory słoneczne w naszych warunkach klimatycznych mogą być racjonalnym sposobem pozyskania energii do celów przygotowania c.w.u. Kolektory słoneczne w naszych warunkach klimatycznych mogą być racjonalnym sposobem pozyskania energii do celów przygotowania c.w.u. Jednak warunkiem opłacalności inwestycji jest uzyskanie wsparcia finansowego Jednak warunkiem opłacalności inwestycji jest uzyskanie wsparcia finansowego Wysokie koszty energii w stanie bazowym oraz znaczące zapotrzebowanie na ciepłą wodę to istotne czynniki wpływające na powodzenie projektu Wysokie koszty energii w stanie bazowym oraz znaczące zapotrzebowanie na ciepłą wodę to istotne czynniki wpływające na powodzenie projektu Należy starannie dopasować wielkość kolektorów do rzeczywistych potrzeb obiektu Należy starannie dopasować wielkość kolektorów do rzeczywistych potrzeb obiektu W przypadku budynków szkolnych, należy uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania na c.w.u. w okresie letnim W przypadku budynków szkolnych, należy uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania na c.w.u. w okresie letnim Wybór wysokosprawnych kolektorów przy obecnych relacjach cenowych niekoniecznie musi być opłacalny Wybór wysokosprawnych kolektorów przy obecnych relacjach cenowych niekoniecznie musi być opłacalny Samodzielne wykonanie wstępnych analiz przy pomocy programu RETScreen ® pozwoli na podjęcie ostatecznych decyzji inwestycyjnych i ocenę pracy projektantów Samodzielne wykonanie wstępnych analiz przy pomocy programu RETScreen ® pozwoli na podjęcie ostatecznych decyzji inwestycyjnych i ocenę pracy projektantów

24 Pytania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. www.retscreen.net www.fewe.pl


Pobierz ppt "Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Jak wiarygodnie i łatwo wykonać analizę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google