Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Gmina Szczecinek 16 czerwca 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Gmina Szczecinek 16 czerwca 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Gmina Szczecinek 16 czerwca 2015 rok

2 Temat: Podsumowanie działań związanych z realizacją i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) przez Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013” z Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

3

4  Powierzchnia – 2.712,00 km²  Liczba mieszkańców – 82.062 osoby  Wschodnio – południowa część Województwa Zachodniopomorskiego  Obręb Powiatu Drawskiego oraz część Powiatu Szczecineckiego

5

6 Zebranie założycielskie LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku odbyło się w dniu – 04 września 2009 r. Wybór Stowarzyszenia, jako LGR nastąpił w pierwszym konkursie w dniu 14.10.2010 r. -- LSROR - I miejsce w Województwie Zachodniopomorskim -- LSROR - IX miejsce w skali całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 października 2010 r. (w ramach I naboru wniosków) oraz w dniu 29 lipca 2011 r. (w ramach II naboru wniosków) zaakceptował listy zawierające oceny punktowe lokalnych grup rybackich sporządzone w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski. W skali kraju, w wyniku dwóch naborów, podczas weryfikacji wniosków o wybór złożonych przez stowarzyszenia, jako lokalne grupy rybackie, ustalono, że: a) razem wpłynęło 95 wszystkich wniosków, z tego: b) 18 wniosków nie spełniało wymogów formalnych, i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich dalszej ocenie merytorycznej, c) 77 wniosków poddano dalszej ocenie merytorycznej, d) wybrano łącznie w wyniku procedury oceny wniosków z dwóch naborów 48 stowarzyszeń działających, jako lokalne grupy rybackie z terenu całego kraju (26 lokalnych grup rybackich wybrano w wyniku I naboru oraz 22 powstały wskutek pozytywnej oceny po II naborze wniosków).

7 Umowa ramowa nr 9/1/MRiRW-LGR/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. Budżet LGR na LSROR ogółem = 16 332 463,19 PLN Z podziałem na: I)I) Środek 4.1. = 15 957 834,36 PLN; na operacje w zakresie: II)A) 4.1.a. = 5 640 146,10 PLN B) 4.1.b. = 1 827 698,37 PLN I) C) 4.1.c. = 2 437 869,52 PLN II)D) 4.1.d. = 4 418 874,36 PLN E) razem od 4.1.a. do 4.1.d. = 14 324 588,35 PLN I) F) 4.1.e. = 1 633 246,01 PLN II) Środek 4.2. = 374 628,83 PLN

8 Budżet LGR na realizację LSROR: 16 332 463,19 PLN Budżet przeznaczony na nabory wniosków: 14 324 588,35 PLN Budżet przeznaczony na funkcjonowanie LGR: 1 633 246,01 PLN Budżet przeznaczony na projekty współpracy: 374 628,83 PLN

9 Ilość przeprowadzonych konkursów - 8 (osiem) Ilość wniosków złożonych - 257 Ilość wniosków wybranych przez Komitet LGR - 124 Ilość podpisanych umów z IP - UMWZ w Szczecinie i UMWW w Poznaniu - 112 Wartość podpisanych umów w PLN = 14 086 462,28 PLN % wykorzystania budżetu LSROR = 98,34 % % niewykorzystania budżetu LSROR to wielkość 1,66%; co stanowi wartość kwotową = 238 126,07 PLN

10 Środek 4.1. - „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa… (14 324 588,35 PLN)” a) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; b) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; c) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; d) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

11 OBSZAR I - WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA - Sektor Publiczny (3 162 484,42 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 4 Ilość podpisanych umów z IP - 20 Wartość podpisanych umów w PLN - 3 162 484,41 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1. a dla Sektora Publicznego = 100,00 %

12 OBSZAR I - WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA - Sektor Społeczno-Gospodarczy (2 477 661,68 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 5 Ilość podpisanych umów z IP - 28 Wartość podpisanych umów w PLN - 2 448 253,37 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.a. dla Sektora Społeczno- Gospodarczego = 98,81 %

13 OBSZAR II - RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, LUB DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM - Sektor Społeczno-Gospodarczy (1 827 698,37 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 5 Ilość podpisanych umów z IP - 5 Wartość podpisanych umów w PLN - 1 702 522,22 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.b. dla Sektora Społeczno- Gospodarczego = 93,15 %

14 OBSZAR III - PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA - Sektor Społeczno-Gospodarczy (2 437 869,52 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 4 Ilość podpisanych umów z IP - 32 Wartość podpisanych umów w PLN - 2 354 804,39 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.c. dla Sektora Społeczno-Gospodarczego = 96,59 %

15 OBSZAR IV - OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI, LUB PRZYWRÓCENIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - Sektor Publiczny (2 207 500,73 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 5 Ilość podpisanych umów z IP - 8 Wartość podpisanych umów w PLN - 2 207 487,98 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.d. dla Sektora Publicznego = 99,99 %

16 OBSZAR IV - OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI, LUB PRZYWRÓCENIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - Sektor Społeczno-Gospodarczy (2 211 373,63 PLN) Ilość przeprowadzonych konkursów - 5 Ilość podpisanych umów z IP - 19 Wartość podpisanych umów w PLN - 2 210 909,91 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.d. dla Sektora Społeczno- Gospodarczego = 99,98 %

17

18 Środki z sektora publicznego (podpisane umowy)

19 Stosunek środków dla sektora publicznego

20 Środki z sektora społeczno-gospodarczego (podpisane umowy)

21 Stosunek środków dla sektora społeczno-gospodarczego

22 Stosunek środków ogółem:

23 I)Środek 4.1.e. – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej II) (1 633 246,01 PLN). A) 10 % budżetu ogółem LSROR B) zakontraktowano środków na kwotę (4.1.e.) - 1 633 246,01 PLN C) % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.1.e. dla LGR = 100,00 %

24 Środek 4.2 – „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (374 628,83 PLN)” Ilość zorganizowanych projektów współpracy - 12+1=13 Ilość podpisanych umów z IP - 12 Wartość podpisanych umów w PLN - 374 628,83 PLN % wykorzystania budżetu w ramach środka 4.2. = 100,00 %

25 Dziękuję za uwagę Dariusz Siubdzia Dyrektor Biura LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku ul. 28 – go Lutego 16, pok. 3 78 – 400 Szczecinek www.lgr.szczecinek.pl biuro@lgr.szczecinek.pl Tel./Fax:0-94 – 37 – 292 - 63


Pobierz ppt "Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Gmina Szczecinek 16 czerwca 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google