Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Raje Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Raje Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Raje Podatkowe
OPRACOWANIE: AGNIESZKA ŁOBODZIŃSKA

2 Raj podatkowy - definicja
Raj podatkowy termin używany w odniesieniu do państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Raje podatkowe są wykorzystywane przez bogatych przedsiębiorców oraz ich firmy, do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych, co jest zgodne z obowiązującym prawem. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - Dz. U. z 2005 roku, nr 94, poz. 791)

3 Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem rajów podatkowych stosowana jest na szeroką skalę pod każdą szerokością geograficzną. ….. Nieprzypadkowo Kajmany, jeden z rajów podatkowych, są obok Londynu, Frankfurtu nad Menem czy Nowego Jorku jednym z największych centrów finansowych świata, a w Nauru, najmniejszej republice na świecie, pod jednym adresem pocztowym swoją siedzibę zarejestrowało ponad 400 banków.

4 Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, ze względu na uwarunkowania geograficzne, szczególnie atrakcyjne wydają się jurysdykcje europejskie uznawane za raje podatkowe, takie jak Liechtenstein, Luksemburg, Cypr, Gibraltar. ::::::: Odpowiednie skonstruowanie relacji: spółka polska - spółka w raju podatkowym może wiązać się w efekcie z wyraźnym zminimalizowaniem zobowiązań podatkowych polskich podatników. Zawsze należy jednak mieć na uwadze, że takie transakcje mogą być przedmiotem badania organów podatkowych pod kątem ich pozorności.

5 Metoda „raju podatkowego” (w dużym uproszczeniu) polega na
utworzeniu spółki z siedzibą w takim państwie i wykorzystanie jej jako elementu transferowania zysków, przez tworzenie fikcyjnych kosztów działalności. Najpopularniejszą metodą jest sprzedaż licencji na znaki graficzne, lub praw do nazw za ogromne sumy, będącymi znaczną częścią osiąganych zysków. Po uwzględnieniu takiego kosztu w rachunku wyników przedsiębiorstwa, zmniejsza podstawę opodatkowania, a tym samym płaci mniejszy podatek dochodowy. Innym sposobem minimalizacji płaconego podatku w kraju macierzystym jest transfer produktów (półproduktów, towarów etc.) po cenie wytworzenia (podmiot sprzedaje swoje produkty firmie-córce zarejestrowanej w raju podatkowym po cenie wytworzenia - w ten sposób nie osiąga on zysku na sprzedaży), zaś firma zarejestrowana w raju podatkowym sprzedaje te produkty z marżą - w ten sposób powstaje zysk (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu), od którego płaci się niski podatek.

6 Zagadnienie rajów podatkowych związane jest z pojęciem cen transferowych (ang. transfer pricing), które w dużym uproszczeniu polega na tym, iż podmioty powiązane kapitałowo tak kształtują ceny towarów lub usług (także dóbr niematerialnych np. licencji) we wzajemnych transakcjach, aby wykazać dochody do opodatkowania w państwach o korzystnych systemach podatkowych, np. w rajach podatkowych.

7 Jakie korzyści oferują raje podatkowe?
Ochronę majątku przed przyszłymi wierzycielami W każdym, nawet najlepiej zarządzanym biznesie, istnieje ryzyko bankructwa na skutek niezawinionych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, takich jak opóźnienia kontrahentów, działania konkurencji, szkody wyrządzone przez lekkomyślnych pracowników i zdarzenia losowe, czy nieoczekiwane wypowiedzenie umów kredytowych. Ostatnia fala niewypłacalności związanych ze sprawą opcji walutowych pokazuje jak nieoczekiwanie i przypadkowo mogą powstać ogromne zobowiązania, które pozbawiają uczciwych przedsiębiorców dorobku życia.

8 Jakie korzyści oferują raje podatkowe?
2. Minimalizację obciążeń podatkowych przedsiębiorcy poszukują skutecznych metod unikania opodatkowania, polegającego na wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, w taki sposób, aby zapłacić możliwe najniższe podatki. W przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania (zwanego również oszustwem podatkowym), w unikaniu od opodatkowania nie ma nic nielegalnego, ponieważ z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości.

9 Jakie korzyści oferują raje podatkowe?
3. Maksimum poufności Tak zwane "raje podatkowe" bardzo poważnie podchodzą do wolności obywatelskich, takich jak choćby prawo do prywatności. Wiele z tych państw to światowi liderzy w dziedzinie ochrony tajemnicy bankowej i tajemnicy adwokackiej, co daje klientom pewność, że np. ich prywatne pożyczki nie będą omawiane publicznie.

10 Jakie korzyści oferują raje podatkowe?
4. Elastyczną formułę prowadzenia działalności Wiele rajów podatkowych to światowi liderzy w dziedzinie rozwoju prawa handlowego. Oferują wyjątkowo przemyślane, elastyczne formuły działalności, które są niedostępne dla spółek rejestrowanych pod rządami polskiego kodeksu spółek handlowych (np. możliwość zasiadania osób prawnych w zarządzie spółki, możliwość odbywania walnych zgromadzeń poza granicami kraju, możliwość przeniesienia działalności do innej jurysdykcji). Istnieją też pewne typu osób prawnych, nieznane prawu polskiemu, które oferują inwestorom ciekawe możliwości).

11

12

13 Raje podatkowe nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych*, pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe, albo wręcz powoduje ich likwidację. *Spółka założona w państwie, które na podstawie spełniania określonych warunków lub na podstawie specjalnego prawa, odpuszcza od opodatkowania z tytułu przychodów tej spółki i w większości wypadków również od wymogu składania zeznania podatkowego oraz przeprowadzania audytu. Spółka jest zobowiązana do płacenia rocznego ryczałtowego podatku (Franchise Tax), który jest w granicach z rzędu setek US$ (np. Wyspy Dziewicze US$300).

14

15

16

17

18 Listy rajów podatkowych
Dwie najbardziej istotne dla nas w praktyce listy "rajów podatkowych" opracowują: a) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (List of Unco-operative Tax Havens) oraz b) polski Minister Finansów (Lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową). Między listami tymi istnieją znaczne rozbieżności z uwagi na różne definicje pojęcia "raj podatkowy".

19 Klasyfikacja rajów podatkowych Można wyróżnić kilka grup rajów podatkowych.
Pierwsza z nich to państwa, które umożliwiają łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom i nie pobierają od nich podatku dochodowego (w ogóle bądź wobec spółek, które nie prowadzą lokalnej działalności gospodarczej w raju podatkowym) Państwa te charakteryzują również minimalne wymogi, co do rachunkowości i sprawozdawczości spółek. Największym tego rodzaju "raje korporacyjnym„ jest stan Delaware w USA. Do tej grupy rajów podatkowych należy również szereg innych terytoriów, choć nie zawsze są one równie wiarygodne i stabilne jak Delaware, m.in. Wyspy Cooka, Hongkong, Wyspy Marshalla, Mauritius, Panamę, Samoa czy Seszele.

20 Klasyfikacja rajów podatkowych druga grupa rajów podatkowych…
Kraje które, co do zasady stosują podatek dochodowy, zarówno wobec podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ale oferują korzystne zwolnienia albo ulgi dla pewnych, konkretnych formuł działalności. Praktycznie każde państwo świata bywa tego rodzaju "rajem podatkowym" dla pewnych rodzajów działalności. Istnieją pewne formy operacji gospodarczych, które w Polsce pozwalają obliczyć podatek dochodowy w bardzo korzystnej formule. Przykładowo szereg specjalistycznych w tej tematyce stron internetowych wskazuje Polskę jako raj podatkowy, podkreślając, np. fakt istnienia specjalnych stref ekonomicznych.

21 Klasyfikacja rajów podatkowych Trzecia grupa państw
.::: Kraje które posiadają korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stosują bardzo umiarkowane stawki podatkowe. Do grupy tej należą m.in. Cypr, Irlandia czy Luksemburg :::.

22 Guernsey/ Sark / Alderney Andora Hongkong Nowa Zelandia Anguilla
Lista rajów podatkowych Guernsey/ Sark / Alderney Andora Hongkong Nowa Zelandia Anguilla Jersey Panama Kajmany Antigua i Barbuda Kostaryka Ras Al Khaimah (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Antyle Niderlandzkie Labuan (Malezja) Aruba Liberia Samoa Bahamy Liechtenstein Sant Christopher i Nevis Bahrajn Luksemburg Saint Lucia Barbados Madera Saint Vincent i Grenadyn Belize Makau Seszele Bermudy Malediwy Singapur Brytyjskie Wyspy Dziewicze Malta Szwajcaria Cooka Wyspy Man Wyspa Tonga Cypr Marshalla Wyspy Turks i Caicos Delaware Mauritius Wyoming Dominika Monako Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Gibraltar Montserrat Grenada Nauru Vanuatu Niue

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Europejskie Raje Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google