Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekwencyjne problemy decyzyjne Wykład 7. Firma zdała sobie sprawę, że wypuściła na rynek wadliwy produkt. Nie jest pewna skali zjawiska – może być duża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekwencyjne problemy decyzyjne Wykład 7. Firma zdała sobie sprawę, że wypuściła na rynek wadliwy produkt. Nie jest pewna skali zjawiska – może być duża."— Zapis prezentacji:

1 Sekwencyjne problemy decyzyjne Wykład 7

2 Firma zdała sobie sprawę, że wypuściła na rynek wadliwy produkt. Nie jest pewna skali zjawiska – może być duża (40%) lub mała. Jeśli firma nie da po sobie znać, to wina za duży problem na 25% nie zostanie przypisana firmie (za mały na pewno nie). Firma może zignorować problem, upublicznić sprawę lub wszcząć wewnętrzne śledztwo. Wewnętrzne śledztwo na 80% faktycznie pozostanie w ukryciu i da pewną informację nt. skali problemu. Wtedy firma będzie mogła ponownie podjąć decyzję o upublicznieniu lub zignorowaniu przy zachowaniu ww. prawdopodobieństw. Jeśli śledztwo się wyda, pozostaje jedynie niepewność co do skali problemu i reakcji ludzi. Straty – konieczność rekompensat i wymiany sprzętu – wynikające z dużego problemu wynoszą 100 [wszystkie kwoty w mln $], z małego 30. Jeśli problem jest duży, to dodatkowa strata wyniesie: 100 – jeśli firma ignorowała problem, 50 – jeśli firma badała kwestię, ale w ukryciu. Koszt upublicznienia jest równy 1, zaś śledztwa 5. Przykład 2

3 Jakie warianty decyzyjne są dostępne, ile ich jest? Jakie są możliwe konsekwencje dla poszczególnych wariantów? Jakie są związane z nimi wypłaty i prawdopodobieństwa wystąpienia? Jaka jest optymalna decyzja? Jakie zachowania przewiduje? Jak wpływa wzrost prawdopodobieństwa przecieku ze śledztwa? Ile jest warta możliwość przeprowadzenia śledztwa? Ile maksymalnie warto zapłacić za informację o skali problemu? Przykład – pytania 3

4 Brak uwidocznienia struktury Trudność odgadnięcia niezbędnych parametrów Trudność reewaluacji Niewidoczne współzależności między parametrami Model sekwencyjnego problemu decyzyjnego – złe podejście 4 Skala jest duża, ale sama z siebie nie wyjdzie; sekretne badania wyjdą na jaw …… Zignoruj problem……… ………… Prowadź badania, jeśli uda się utrzymać sekret i okaże się, że …, to … ………

5 Elementy modelu: – struktura (dostępne działania, następstwo czasowe) – parametry (prawdopodobieństwa, koszty, wypłaty) Struktura: drzewo decyzyjne – graf (nieskierowany, spójny, acykliczny) – korzeń reprezentuje początek sytuacji decyzyjnej – wierzchołki reprezentują moment oczekiwania lub zakończenie problemu – wierzchołki: decyzyjne, losowe, końcowe – krawędzie między wierzchołkami reprezentują działania/reakcje – odległość wierzchołków od korzenia reprezentuje następstwo czasowe Model sekwencyjnego problemu decyzyjnego – drzewa decyzyjne 5

6 6

7 Elementy modelu: – struktura (dostępne działania, następstwo czasowe) – parametry (prawdopodobieństwa, koszty, wypłaty) Struktura: … Parametry: – miary prawdopodobieństwa dla wierzchołków losowych – … Model sekwencyjnego problemu decyzyjnego – drzewa decyzyjne, c.d. 7

8 8

9 Elementy modelu: – struktura (dostępne działania, następstwo czasowe) – parametry (prawdopodobieństwa, koszty, wypłaty) Struktura: … Parametry: – miary prawdopodobieństwa dla wierzchołków losowych – wypłaty dla wierzchołków końcowych – koszty dla działań i reakcji (krawędzi wychodzących z odpowiednich węzłów) Model sekwencyjnego problemu decyzyjnego – drzewa decyzyjne, c.d. 9

10 10

11 Stałość parametrów Czas tylko porządkowo (tylko następstwo czasowe) Jeden decydent Jedno kryterium Liniowa funkcja użyteczności Przyjęte uproszczenia modelu 11

12 Wariant decyzyjny jednoznacznie określa zachowanie decydenta poprzez podanie reguł: jeśli wystąpi stan świata X, podejmij działanie Y Wariant decyzyjny to maksymalny spójny podgraf, w którym każdy wierzchołek decyzyjny ma dokładnie jeden następnik Ile jest wariantów decyzyjnych w naszym problemie? Model sekwencyjnych problemów decyzyjnych – warianty decyzyjne 12

13 13

14 Przykładowe warianty decyzyjne 14

15 Każdemu wariantowi odpowiada co najmniej jedna konsekwencja, tj. ścieżka działań i reakcji, która może zajść w wyniku wybrania tego wariantu Konsekwencje reprezentowane są przez maksymalne spójne podgrafy, w których każdy węzeł (poza końcowymi) ma jeden następnik Każdy wariant ma tyle konsekwencji, ile węzłów końcowych Konsekwencjom odpowiadają wypłaty dla decydenta oraz prawdopodobieństwo (przy założeniu wybrania wariantu, dla którego dana konsekwencja możliwa) Konsekwencje 15

16 Przykładowe konsekwencje 16

17 W dużych problemach łatwiej wybrać metodą indukcji wstecznej: – przesuwamy się od węzłów końcowych do wierzchołka – dla węzłów końcowych mamy zdefiniowaną wypłatę – z każdym węzłem losowym utożsamiamy wypłatę jako wartość oczekiwaną wypłaty dla jego następników – z każdym węzłem decyzyjnym utożsamiamy wypłatę jako najwyższą wypłatę dla któregoś następnika pomniejszoną o koszt działania Uwaga: – dla każdego węzła decyzyjnego dokonaliśmy wyboru – te wybory definiują wariant decyzyjny, który jest rozwiązaniem! – wartość obliczona w korzeniu drzewa definiuje oczekiwaną wypłatę przy wybraniu rozwiązania – to jest także wartość całego problemu Wybór metodą indukcji wstecznej 17

18 18

19 Optymalny wariant przewiduje prowadzenie badań i upublicznienie wyników (o ile samoistnie nie nastąpił przeciek), jeśli okaże się, że skala problemu jest duża Oczekiwana strata w tej sytuacji decyzyjnej dla optymalnego wariantu wynosi 58,6 mln $ Druga najlepsza opcja to natychmiastowe upublicznienie wyników – oczekiwana strata jest wówczas równa 59 mln $ Podsumowanie rozwiązania 19

20 Rockefeller ma pole w umiarkowanie roponośnej okolicy. Zgłosił się do niego oferent, proponując mu za to pole od ręki 750 tys. $, jeśli do transakcji dojdzie natychmiast. Rockefeller może jednak próbować zarobić większe pieniądze. Wiadomo, że połowa pól w tej okolicy rzeczywiście obfituje w ropę. Można (za 250 tys. $) zbudować instalację pozwalającą na wydobycie. Jeśli pod polem znajdują się złoża, przychód wyniesie 2,5 mln. $. Jeśli nie, przychód wyniesie 0$. Co więcej, wykonanie odwiertu uniemożliwia sprzedaż pola (wszyscy wiedzą, że oznaczać to może wyłącznie to, że pole jest bezwartościowe) Alternatywnie można zdecydować się na próbne odwierty połączone z badaniami geologicznymi, które kosztują 100 tys. $. Wyniki takich badań są mylne w 10%, jeśli pole jest roponośne (sensitivity = 90%), i w 30%, jeśli ropy nie ma (specificity = 70%). Po wykonaniu badania można podjąć decyzję o budowaniu instalacji na powyższych warunkach lub sprzedaży pola. Co więcej, uzyskanie pozytywnego sygnału daje możliwość sprzedaży za wyższą kwotę, bo za 1 mln. $ (dostaje się odpowiedni certyfikat). Uzyskanie negatywnego wyniku można ukryć i sprzedać pole za 500 tys. $. Przykład 2 – czarne złoto 20

21 Ustal strukturę drzewa 21

22 Wpisz wypłaty i koszty 22

23 Podaj prawdopodobieństwa 23

24 Prawdopodobieństwo warunkowe Bayes Prawdopodobieństwo zdarzenia pod warunkiem innego zdarzenia Prawdopodobieństwo całkowite zdarzenia w zależności od zajścia którejś z rozłącznych możliwości Prawdopodobieństwo zajścia hipotezy pod warunkiem zajścia skutku

25 Paradox Monty Halla http://www.math.ucsd.edu/~crypto/Monty/m ontybg.html Które kryją samochód Które wybrałem Które otwiera Monty Drzwi:

26 Przykład z testowaniem wirusa HIV Prawdopodobieństwo, że dana osoba jest zakażona wirusem HIV w danej populacji jest 0,1% Test się myli w 1% przypadków, jeśli osoba jest zakażona (sensitivity = 99%) Test się myli w 5% przypadków, jeśli osoba jest niezakażona (specificity = 95%) Jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba jest zakażona pod warunkiem, że test wskazał positive? Jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba nie jest zakażona pod warunkiem, że test wskazał negative?

27 0,099% 0,001% 4,995% 94,905% 0,099% 0,001% 4,995% 94,905% Probability tree flipping

28

29 Podaj prawdopodobieństwa 29

30 Rozwiąż metodą indukcji wstecznej 30

31 Optymalny wariant przewiduje prowadzenie badań i sprzedaż pola dla negatywnego wyniku oraz budowanie instalacji dla pozytywnego Oczekiwany zysk dla optymalnego wariantu wynosi 1,075 mln $ Druga najlepsza opcja to natychmiastowe budowanie instalacji – oczekiwany zysk jest wówczas równy 1 mln $ Podsumowanie rozwiązania 31

32 Jaka wartość możliwości prowadzenia badań? Ile maksymalnie warto zapłacić za badania? Wartość opcji 1 32 75 tysięcy $

33 Jaka wartość możliwości ukrycia negatywnych wyników i sprzedaży pola? Wartość opcji 2 33

34 Strategia – rozwiąż bez opcji i porównaj oczekiwane wypłaty Wartość opcji 2 34

35 Darmowe (do celów niekomercyjnych): – InsightTree: http://www.visionarytools.com/License.htm http://www.visionarytools.com/License.htm Płatne, wiele funkcji, dostępna wersja testowa: – TreeAge: http://www.treeage.com/http://www.treeage.com/ Narzędzia 35

36 36

37 Rockefeller – policzyliśmy, ile warta jest możliwość prowadzenia badań – a ile warta jest możliwość przeprowadzenia doskonałego testu? Strategia: – zapiszmy problem reprezentujący dostępność pewnej wiedzy od początku – rozwiążmy nowy problem – porównajmy oczekiwane wypłaty dla optymalnych wariantów Jak reprezentować pewną wiedzę? – rozwiązanie niepewności (ropa jest – nie ma) na początku drzewa – dalsza część reprezentuje wcześniejszą strukturę (czasem można uprościć) – należy zaktualizować parametry drzewa Oczekiwana wartość doskonałej informacji 37

38 EVPI – prosty przykład 38

39 Jaka jest EVPI dot. występowania ropy? (przypomnienie: czułość testu = 90%, swoistość = 70%) EVPI – ćwiczenie 2 39

40 40


Pobierz ppt "Sekwencyjne problemy decyzyjne Wykład 7. Firma zdała sobie sprawę, że wypuściła na rynek wadliwy produkt. Nie jest pewna skali zjawiska – może być duża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google