Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO CO UCZUMY SIĘ O GEOLOGII !?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO CO UCZUMY SIĘ O GEOLOGII !?"— Zapis prezentacji:

1 PO CO UCZUMY SIĘ O GEOLOGII !?
Kinga Król Klasa 1c IV LO Olkusz

2 CO TO JEST GEOLOGIA? Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

3 DAWNO DAWNO TEMU …

4 ZNACZENIE SUROWCÓW Zasoby naturalne ziemi to składniki, które tworzą środowisko życia człowieka i jednocześnie stanowią czynniki procesów produkcyjnych. Powinny być traktowane jak dobra ekonomiczne. Zasoby geologiczne to powstałe w naturalny sposób skupienia substancji mineralnych, które mogą być przedmiotem eksploatacji. Rozwój gospodarczy państwa i jego zasoby finansowe są uzależnione od zasobności w surowce mineralne. Nie jest ot jednak podstawowy wyznacznik stanowiący o rozwoju gospodarki. Wiele państw jednak uzależnionych jest finansowo od sowich surowców, które są ich głównym napędem rozwojowym. Bardzo dużo zależy od tego w jakim stopniu państwo potrafi surowce te wykorzystać dla własnego rozwoju i wzbogacenia. Zasoby nieodnawialne powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie uległ zmniejszeniu kapitał przyrodniczy. Zużycie zasobów powinno być rekompensowane dostarczeniem ich odnawialnych substytutów. Tylko w przypadku racjonalnego korzystania z zasobów ziemi państwo może osiągnąć korzyści, a równocześnie nie zagrozić swojemu bezpieczeństwu ekologicznemu.

5 PODZIAŁSUROWCÓW surowce energetyczne kruszce i rudy metali
surowce chemiczne surowce budowlane węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny rudy żelaza, miedzi, boksyty, manganu. chromu, wanadu, tytanu, niklu, cynku, ołowiu, metale szlachetne ( złoto, srebro, platyna ) ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, fosforyty, sól kamienna żwir, piasek, granit, bazalt, gips, wapień, margiel

6 ZASTOSOWANIE SUROWCÓW
SUROWIEC ZASTOSOWANIE Węgiel kamienny i brunatny Produkcja energii cieplnej i elektrycznej Rudy Uranu Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych Rudy żelaza Produkcja stali, z której wytwarza się liczne elementy konstrukcyjne, blachy, śruby itp. Rudy miedzi Miedź ze względu na doskonałe przewodnictwo, używana jest w przewodach elektrycznych oraz do pokrywania dachów, produkcji rur i monet Boksyty Uzyskuje się z nich aluminium, metal wykorzystywany w przewodach elektrycznych oraz, z powodu dużej lekkości, do produkcji opakowań (puszek) i elementów w środkach transportu (samolotów, rowerów, samochodów) CIĄG DALSZY

7 SUROWIEC ZASTOSOWNIE Mangan, chrom, wanad, tytan Służą do uszlachetniania i utwardzania stali Nikiel Stosowany do produkcji elementów samolotów, w częściach silników odrzutowych i w produkcji monet Rudy cynku i ołowiu Cynkiem pokrywa się inne metale, by nie rdzewiały Ołów używany jest w akumulatorach oraz jako domieszka farb i paliw; produkuje się również z niego ciężarki wędkarskie Metale szlachetne (złoto, srebro i platyna) Stosowane do produkcji biżuterii i monet Stosowane w medycynie i elektronice Siarka Używana do produkcji kwasu siarkowego mającego zastosowanie w wielu branżach chemicznych Do produkcji zapałek Fosforyty Używane do produkcji sztucznych nawozów fosforowych CIĄG DALSZY

8 SUROWIEC ZASTOSOWANIE Sól kamienna Służy jako przyprawa, środek konserwujący, ale przede wszystkim ze względu na silne właściwości aseptyczne, jako środek czyszczący i dezynfekujący. Wykorzystywana w drogownictwie Składnik proszku do prania, pasty do zębów Żwir i piasek Kruszywo używane w budownictwie-piasek służy między innymi do wyrabiania zaprawy murarskiej Granity, bazalty Kamień budowlany, surowiec do produkcji grysu wykorzystywanego jako wypełniacz mas bitumicznych do budowy nawierzchni dróg Gips Szerokie zastosowanie w budownictwie, do produkcji płyt kartonowo-gipsowych oraz do opatrunków gipsowych Wapienie, margle Używane są do wytwarzania cementu CIĄG DALSZY

9 SUROWIEC ZASTOSOWANIE Piaski kwarcowe Pozyskiwane są do produkcji szkła Gliny i iły Produkcja wyrobów ceramicznych SIARKA CYNK BOKSYT

10 OŁÓW FOSFORYT MIEDŹ GIPS SÓL KAMIENNA

11 WAPIEŃ NIKIEL MARGIEL WĘGIEL KAMIENNY WĘGIEL BRUNATNY


Pobierz ppt "PO CO UCZUMY SIĘ O GEOLOGII !?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google