Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ) USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE,, GALEN I i J. Bienkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ) USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE,, GALEN I i J. Bienkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 ,, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ) USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE,, GALEN I i J. Bienkiewicz

2 W STYCZNIU DOSTARCZYLIŚMY DO SEKRETARIATÓW SZKÓŁ ZGODY NA BADANIA POSTAWY U DZIECI. URZĄD MIEJSKI Usługi Rekreacyjno- Rehabilitacyjne W MILICZU GALEN Milicz ul. Armii Krajowej 7 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny postawy ciała ( badania okresowego ) u mojego dziecka / wychowanka ……………………………………………………, ewentualne uczestniczenie w zajęciach grupowych (klasy IV-VI i gimnazjalne) i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługi Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Galen z siedzibą w Miliczu przy ul. Armii Krajowej 7, związanych z realizacją programu i koordynowaniem działań profilaktycznych odnośnie problemów odkręgosłupowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz w roku 2008, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) POWYŻSZE BADANIE JEST KWALIFIKACJĄ NA ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ( klasy I- III ) Każde dziecko po analizie postawy ciała otrzyma zalecenia ćwiczeń do wykonywania w domu, a uczniowie, u których stwierdzona zostanie skolioza ( skrzywienie boczne kręgosłupa ) mają prawo do uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w swojej szkole. Dla dzieci z klas IV-VI ( GIMNASTYKA KOREKCYJNA ) i klas GIMNAZJALNYCH ( AEROBIK, SIŁOWNIA, STRETCHING ) zostanie utworzona LISTA DZIECI na zajęcia grupowe.Tutaj, ilość osób na zajęcia jest ograniczona planowanymi środkami, przewidzianymi na realizację programu w 2008 roku. KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE I INNE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ, KTÓREJ ADRES BĘDZIE PUBLIKOWANY W PRASIE LOKALNEJ. Podpis czytelny………………………………..

3 UKAZAŁY SIĘ OGŁOSZENIA W PRASIE LOKALNEJ, KTÓRE OPISYWAŁY PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH Program autorski I.iJ.Bienkiewicz z firmy,,GALEN realizowany w szkołach na terenie gminy Milicz. Program finansowany przez Urząd Miejski w Miliczu OD 3 IX 2008 ROZPOCZYNAMY CYKICZNĄ OCENĘ POSTAWY CIAŁA, KTÓRA JEST KWALIFIKACJĄ NA ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ( klasy,,0- I- III ) Każde dziecko, po analizie postawy ciała, otrzyma zalecenia ćwiczeń do wykonywania w domu,a uczniowie, u których stwierdzona zostanie skolioza ( skrzywienie boczne kręgosłupa ) mają prawo do uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w swojej szkole. Dzieci z klas IV-VI ( GIMNASTYKA KOREKCYJNA ) i klas GIMNAZJALNYCH (AEROBIK, SIŁOWNIA, STRETCHING ) mogą uczęszczać na zajęcia tak jak przed wakacjami, a badania są przewidziane w styczniu 2009 roku. TERMIN BADAŃ TERMINY ĆWICZEŃ NAZWA SZKOŁY,,0I - IIIIV – VIGIMNAZJALIŚCI SP DUNKOWA3 IX środa w szkoleśroda SP SUŁÓW3 IX ( 2 gr ) środa 9-10w szkoleponiedziałek GIMNAZJUM SUŁÓW - - Chłopcy poniedziałek CO 2 TYG. 22 IX, … Dziewczyny PIĄTKI co 2 TYG. 19 IX, … SP CZTKOWICE4 IX wtorek w szkolewtorek GIMNAZJUM WRÓBLINIEC ---- PIĄTKI CO 2 TYGODNIE 26 IX SP WZIĄCHOWO W.5 IX 8-12(2gr) środa w szkoleŚroda SP NOWY ZAMEK5 IX 12-14środa w szkoleśroda SP 2 MILICZ ( klasy II – III ) !!!!!! 8 IX IX IX IX IX 8-13-? - w szkole ( 2 grupy) HALA wtorek, piątek GIMNAZJUM MILICZ - - Chłopcy PONIEDZIAŁKI co 2 TYG. 15 IX, … Dziewczyny ŚRODA co 2 TYG. 17 IX, … PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE4 IX IX 8-13 ( 3 grupy ) poniedz ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE W ramach programu istnieje możliwość uczestniczenia w badaniach ortopedycznych. Na wizytę zapraszamy te dzieci, u których w toku oceny postawy ciała, stwierdzono większą dysfunkcję narządu ruchu. Obecnie zapraszamy uczniów kl. 0 - I – III. WIZYTA JEST BEZPŁATNA Termin -23 IX , ….. GABINET MASAŻU w hali sportowej w Miliczu rejestracja telefon po We wtorki i piątki w GABINECIE MASAŻU w hali sportowej w Miliczu odbywają się konsultacje fizjoterapeutyczne WIZYTA JEST BEZPŁATNA Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Iwona Gałka-Bienkiewicz, Jarosław Bienkiewicz Milicz ul. Armii Krajowej 7,,GALEN Tel po w dni robocze

4 W styczniu ocenialiśmy postawę ciała u uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI oraz u gimnazjalistów. Wrzesień był okresem oceniania dysfunkcji narządu ruchu u uczniów klas,,0 i I – III. Wyniki badań zostały zapisane cyfrowo, co pozwala na archiwizowanie wyników badań. NazwiskoImięData_ur.KlasaChdz2006rWady 2007 NOWAKAleksander1995_04_226C X 5,12,25,2930,29,26 KOWALSKIMARIAN1996_03_114G X 1,10,25,26,2915,29

5 LPNAZWA WADY LP NAZWA WADY 1PIĘTA KOŚLAWA18SKOLIOZA Th-L pr 2PIĘTA SZPOTAWA19SKOLIOZA Th-L le 3KOLANA KOŚLAWE20SKOLIOZA Th pr, L le 4KOLANA SZPOTAWE21SKOLIOZA Th le, L pr 5PLECY PŁASKIE DYSFUNKCJA MIĘŚNI 6PLECY OKRĄGŁE22MOSTKOWO-SUTKOWO-OBOJCZYKOWY 7PLECY WKLĘSŁE23CZWOROBOCZNY 8PLECY OKR-WKLĘ.24POŚLADKOWY ŚREDNI 9 SPŁYCENIE LORDOZY SZYJNEJ 25GRUSZKOWATY 10MIEDNICA W LEWO262-GŁOWY UDA 11MIEDNICA W PRAWO27PRZYWODZICIEL UDA 12 SKRĘT MIEDNICY - LEWY KOLEC BIODROWY PRZEDNI GÓRNY W DÓŁ 28BRZUCHA 13 SKRĘT MIEDNICY LKBPG W GÓRE 29ZĘBATE 14SKOLIOZA Th pr30PIERSIOWE 15SKOLIOZA Th le31BIODROWO-LĘDŹWIOWY 16SKOLIOZA L pr GKGIMNASTYKA KOREKCYJNA 17SKOLIOZA L le ORORTOPEDA LEGENDA - KWALIFIKACJE DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ DZIECKO, U KTÓREGO STWIERDZONO WIĘKSZĄ SKOLIOZĘ

6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IX 2008 Zbadano88na95=93% GKOR Chłopcy % Dziewczyny % Razem % wad

7 Szkoły Podstawowe RAZEM klasy Zbadano923na1083=85% GKOR Chłopcy % Dziewczyny % Razem % wad

8 SP RAZEM klasy Zbadano279na846=33% GKOR Chłopcy % Dziewczyny % Razem % wad

9 GIMNAZJA RAZEM KL. 1-3 Styczeń 2008 Zbadano192na958=20% GKOR Chłopcy % Dziewczyny % Razem % wad

10 Doktor Łukaniec badał dzieci z większymi dysfunkcjami narządu ruchu. Każde dziecko otrzymało zalecenia do domu i zostało zakwalifikowane na zajęcia ruchowe w danej grupie wiekowej.

11 Od marca funkcjonuje strona internetowa www. galenmilicz.pl. Na stronie głównej znajdują się informacje bieżące np. gdzie i kiedy przyjmuje ortopeda, aktualny grafik zajęć, itp… W zakładkach mamy informacje o: owocach programu, prowadzących program, teoretycznych założeniach programu, ortopedzie badającym dzieci, a także można pobrać dokumenty i prezentacje medialne zgodne z tytułem w/w działań. www. galenmilicz.pl Od kwietnia, przez dwa tygodnie, kompletowaliśmy grupy dzieci na zajęcia korekcyjne w klasach IV-VI oraz aerobik i siłownię dla młodzieży gimnazjalnej. Przerwa w programie, która wystąpiła w miesiącach I – IV 2008 spowodowała trudność w naborze do w/w grup ćwiczących. Największy problem zaistniał w grupach chłopców w Gimnazjach w: Miliczu i w Sułowie. Początkowo w Miliczu chęć uczestniczenia w zajęciach wyraziło 10 uczniów, a na zajęcia w kwietniu przybyło 4 uczniów. W Sułowie było odwrotnie – w kwietniu było 8, a jesienią do tej pory pojawiło się 3 uczniów. Po wakacjach pojawił się problem, który wraca jak bumerang. Dzieci przechodzą z klasy III do IV i z VI do I gimnazjalnej, a my nie mamy przejrzystych, czytelnych informacji, kto gdzie się znalazł - jaka szkoła, jaka klasa. Dyrektorzy zasłaniają się ochroną danych osobowych, jednak dla płynności działań w ramach programu te informacje są niezbędne. W mniejszych szkołach zauważamy łatwiejsze dotarcie do uczniów. W dużych szkołach ta rola spoczywa na wychowawcach klas i nauczycielach wf-u,. Brakuje nam INSTYTUCJONALNEGO narzędzia w rozmowach z w/w nauczycielami. Na ile uda nam się z nimi współpracować ? Słuchamy ich wypowiedzi na temat problemów bazowych i sprzętowych do prowadzenia zajęć korekcyjnych. Czy ich ODDOLNE WNIOSKI mamy rejestrować i przekazywać naszym bezpośrednim zleceniodawcom. Aż się prosi o wykorzystanie tego kanału przekazu informacji.

12 Ilość uczniów % %,,0 A691 %94 %,,0B594 %85 % %87 % Ilość uczniów % %,,0791%NIE BYŁO %NIE BYŁO SP WZIĄCHOWO WIELKIE Bardzo dobry kontakt z dyrekcją szkoły. Otwarty i przyjazne nastawienie do programu zaowocowało najliczniejszą ( %) grupą ćwiczących w stosunku do wytypowanych. Parkiet na sali doskonale ułatwia przeprowadzanie zajęć korygujących. SP CZATKOWICE Bardzo dobra współpraca z dyrektorem szkoły. Świetna sala do zajęć korekcyjnych z wykorzystaniem naszych kocyków. Otwartość i wyrozumiałość dyrektora pozwoliła na sprawne utworzenie grup ćwiczących. Ilość uczniów % %,,0 A15wiosna 78%, jesień 63%67 %,,0B14wiosna 72%, jesień 68%68 %,,0 C14wiosna 70%, jesień 68%NIE BYŁO PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Przychylność dyrekcji do programu pozwoliła, mimo braku specjalistycznej sali do ćwiczeń, na sprawne zorganizowanie grup na zajęcia.

13 SP SUŁ Ó W W szkole znajduje się dobrze wyposażona sala do gimnastyki korekcyjnej z nawierzchnią dywanową. Sala z parkietem jest wykorzystywana do zajęć sks-u. Występuje tutaj problem z naborem do G.K. Niezrozumiałym jest spadek frekwencji na w/w zajęciach, skoro w kl. I-III jest ogromne zainteresowanie programem (93% rodziców wyraża zgodę na ocenę postawy ciała ) Ilość uczniów % %,,0 A8wiosna92 %, jesień 100%77 %,,0B8wiosna 75 %, jesień 100 %78 % 4- 66wiosna 65 %, jesień 75 %52 % SP DUNKOWA Przyjazność i ugodowość pani dyrektor pozwoliła szybko podjąć działania zgodne z programem Ilość uczniów % %,,0wiosna 7, jesień 10wiosna 75 %, jesień 87%NIE BYŁO 4 - 6wiosna 11, jesień 16wiosna 82, jesień 62%NIE BYŁO SP NOWY ZAMEK Idealna sala do ćwiczeń na kocykach. Prawie 100 % frekwencja. Ilość uczniów % %,,0wiosna 7, jesień 1395% - 97 %NIE BYŁO 4 - 6wiosna 8, jesień 790% - 85%NIE BYŁO

14 SP 2 MILICZ Świetna atmosfera i pomoc podczas styczniowych i wrześniowych badań oceny postawy ciała. Problemem jednak jest skompletowanie grup w klasach 4 – 6 na G.K w hali sportowej. Trudno jest dotrzeć z informacją do rodzic ó w. Naszym zdaniem, rezerwa tkwi w zgodzie na wchodzenie do klas 4 – 6, podczas wywiad ó wek z 2 minutową informacją o działaniach w ramach programu i o terminie zajęć dla wytypowanych dzieci. Dodatkowo, z racji na niską frekwencję na zebraniach z rodzicami, widzimy potrzebę wysyłania pocztą powiadomień o zakwalifikowaniu dzieci na ćwiczenia ( gdzieś te dokumenty po drodze do domu dzieciom z kl. IV-VI przepadają ). Z informacji, kt ó re do nas docierają istnieje poważny problem z bazą w SP 2. Gimnastyka w klasach 1- 3 odbywają się w malutkiej salce co zmniejsza efekty działań korygujących. Ilość uczniów % % 4 – 6 Awiosna 8, jesień 565% - 63 %71 % 4 – 6 Bwiosna 10, jesień 960% - 66 %59 % GIMNAZJUM WR Ó BLINIEC Z dużą przyjemnością jeździmy na zajęcia do Wr ó blińca. Panuje tu przychylna atmosfera i w zajęciach uczestniczy duża grupa młodzieży. GIMNAZJUM W SUŁOWIE Brawa dla sprawnego organizacyjnie SUŁOWA ! Przychylność dyrekcji szkoły dała prężną grupę aerobiku. Problem mamy ( dane z 20 X 2008 ) z frekwencją chłopców na siłowni ze stretchingiem. GIMNAZJUM W MILICZU Pomysł z uaktywnieniem młodzieży poprzez aerobik najbardziej jest widoczny na zajęciach w HALI SPORTOWEJ. Dziewczyny uczęszczają systematycznie i żałują, że mogą ćwiczyć tylko 1 raz na 2 tygodnie. Podobnie jest z chłopcami, kt ó rzy uczęszczają na siłownię. Początkowo w styczniu chciało chodzić na zajęcia 10 uczni ó w. Po przerwie ( I- IV ) pojawiło się ich 4. Jednak po wakacjach prowadziliśmy rozmowy z nauczycielem milickiego gimnazjum i zaowocowało to skompletowaniem grup na ćwiczenia. Ilość uczniów % % GM chwiosna 4, jesień 850 % - 29 %Jedna grupa 62 % GM dz wiosna 10, jesień 1678 % - 73 % GS ch wiosna 8, jesień 356 % - 35 % Jedna grupa 16 % G.S DZ wiosna 14, jesień 1783 % - 66% GW ch + dzwiosna 11, jesień 1595 % - 75 %92 %

15 Wsp ó łpraca z nauczycielami gimnastyki korekcyjnej opiera się gł ó wnie na relacji uzupełniania działań. My kwalifikujemy dzieci, do zajęć we wszystkich grupach wiekowych, co wykorzystują nauczyciele w pracy z klasami I-III. Zajęcia z sześciolatkami, kt ó re prowadzimy, po roku zmieniają się w gimnastykę korekcyjną w szkołach. Z kolei dzieci z klas IV-VI trafiają do nas po ukończeniu zajęć w ramach oświatowej koncepcji korygowania wad postawy. Ustalamy wsp ó lnie strategię działań i wytyczamy kierunki dalszej ewolucji programu. Wsp ó łpraca układa się bardzo korzystnie, szczeg ó lnie w ostatnim okresie, za co serdecznie dziękujemy dyrektorom szk ó ł i w/w nauczycielom. Mamy nadzieję, że ich cenne uwagi uczynią naszą wsp ó lną pracę żywą i plastyczną. W tym roku pojawił się nowy problem. W zer ó wkach są 5 – cio latki, kt ó re prawdopodobnie liczniej za rok nawiedzą klasy zerowe. Może zaistnieć potrzeba objęcia oceną postawy i tę grupę wiekową, biorąc pod uwagę zaangażowanie rodzic ó w w/w dzieci. Ze swojej strony chcemy zaproponować w przyszłości, jeżeli będzie kontynuacja programu, prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego w dysfunkcjach narządu ruchu ( skoliozy, wkładki ortopedyczne, plastrowanie medyczne itp … ), oraz pogadanki o kręgosłupie w klasach 0- I –III.

16 Dziękujemy za uwagę USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE,, GALEN I i J. Bienkiewicz X 2008


Pobierz ppt ",, PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH – PODSUMOWANIE (I –X 2008 ) USŁUGI REKREACYJNO- REHABILITACYJNE,, GALEN I i J. Bienkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google