Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie BEZPIECZEŃSTWO WSPÓLNA WARTOŚĆ

2

3 Ocena skuteczności Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %) Ocena pracy Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %)

4 Stan bezpieczeństwa publicznego ZDARZENIA PRZESTĘPCZE
prognoza - 37% ( )

5 WSPÓLNE SŁUŻBY Z INNYMI FORMACJAMI

6 Wspólne patrole ze strażą miejską/gminną
I - IX 2007 I - IX 2008 różnica [+/-] tendencja [%] KMP Kraków 2 086 2 277 191 9,2 KMP Nowy Sącz 374 151 -223 -59,6 KMP Tarnów 540 643 103 19,1 KPP Bochnia 25 40 15 60,0 KPP Brzesko brak straży KPP Chrzanów 331 310 -21 -6,3 KPP Dąbrowa Tarn. KPP Gorlice 173 86 -87 -50,3 KPP Kraków 572 533 -39 -6,8 KPP Limanowa 156 1 -155 -99,4 KPP Miechów 16 6,7 KPP Myślenice 105 0,0 KPP Nowy Targ 26 30 4 15,4 KPP Olkusz 353 335 -18 -5,1 KPP Oświęcim 655 637 -2,7 KPP Proszowice 36 35 -1 -2,8 KPP Sucha Beskidzka 58 61 3 5,2 KPP Wadowice 219 140 -79 -36,1 KPP Wieliczka 73 71 -2 KPP Zakopane 131 110 -16,0 WOJEWÓDZTWO 5 928 5 597 -331 -5,6

7 Zakres współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) w województwie małopolskim:
okresowe spotkania przedstawicieli Policji i straży w celu dokonywania ocen zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań; wyznaczenie policjantów i strażników do utrzymywania bieżących kontaktów; stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju publicznego, w tym uzyskanych w drodze monitoringu tv; bieżące konsultacje, odprawy w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży; wspólne działania o charakterze patrolowo-interwencyjnym, mające na celu ochronę spokoju i porządku publicznego w miejscach zgromadzeń i imprez publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstwa i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym; wspólna realizacja przedsięwzięć profilaktycznych; udzielanie przez Policję pomocy strażom w zakresie wsparcia jej w czynnościach, w których nie dysponuje wystarczającymi siłami, a także poprzez zapewnienie fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych.

8 W trosce o ciszę, spokój i bezpieczeństwo
Tatrzański Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Babiogórski Park Narodowy Magurski Park Narodowy łączna powierzchnia Parków to 56 tys. ha Lasy państwowe w Małopolsce to prawie 171 tys. ha terenu

9 Stan uczestnictwa w ZPB
2008 rok 2 1 MIECHOWSKI 3 OLKUSKI 2 1 2 3 PROSZOWICKI DĄBROWSKI 1 1 KRAKOWSKI CHRZANOWSKI 8 59 10 7 1 OŚWIĘCIMSKI KRAKÓW 3 1 1 3 1 3 3 WIELICKI 5 1 2 7 1 BRZESKI TARNOWSKI BOCHEŃSKI WADOWICKI 3 MYŚLENICKI 3 3 SUSKI LIMANOWSKI 2 5 1 1 szkoły podstawowe GORLICKI gimnazja szkoły ponadgimnazjalne NOWOSĄDECKI NOWOTARSKI uczelnie wyższe 1 2 osiedla 2 TATRZAŃSKI

10 Koalicje przeciw przemocy
2008 rok MIECHOWSKI OLKUSKI DĄBROWSKI PROSZOWICKI KRAKOWSKI CHRZANOWSKI KRAKÓW OŚWIĘCIMSKI WIELICKI BRZESKI TARNOWSKI BOCHEŃSKI WADOWICKI MYŚLENICKI SUSKI LIMANOWSKI GORLICKI NOWOSĄDECKI NOWOTARSKI Kolorem czarnym oznaczono powiaty, w których koalicje zawiązały się, ale obecnie nie funkcjonują. TATRZAŃSKI

11 Chronologia tworzonych koalicji
I edycja 2002 rok bocheński, dąbrowski, tarnowski ziemski II edycja 2003 rok proszowicki, wadowicki III edycja 2004 rok tatrzański, wielicki IV edycja 2005 rok chrzanowski, limanowski, olkuski V edycja 2006 rok suski, nowotarski VI edycja 2007 rok brzeski, gorlicki, krakowski ziemski VII edycja 2008 rok miechowski, myślenicki, oświęcimski

12 PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH
Realizacja projektu ma spowodować zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania.

13 Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
MIECHOWSKI OLKUSKI DĄBROWSKI brak programu PROSZOWICKI KRAKOWSKI CHRZANOWSKI KRAKÓW OŚWIĘCIMSKI WIELICKI BRZESKI TARNOWSKI BOCHEŃSKI WADOWICKI MYŚLENICKI SUSKI LIMANOWSKI GORLICKI NOWOSĄDECKI NOWOTARSKI TATRZAŃSKI KPP Oświęcim – program ma być przyjęty KPP Zakopane – program ma być przyjęty

14 Zawartość merytoryczna lokalnych programów prewencyjnych
żebractwo: KMP Kraków, KPP Limanowa, KPP Myślenice. graffiti: KMP Tarnów, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych: zawierają wszystkie programy. gromadzenie sie grup młodzieży, która zakłóca (w ocenie mieszkańców) spokój i narusza porządek publiczny: zawierają wszystkie programy.

15 SAMORZĄD W ASPEKCIE POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI NIETRZEŹWYMI
Na 168 gmin w województwie małopolskim 72 z nich, stworzyło warunki do opiekuńczego postępowania z osobami nietrzeźwymi: tworząc na swoim terenie izby wytrzeźwień (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) bądź podpisując z takimi placówkami stosowne umowy.

16 Zadania komórek sztabowych
Działania w ramach zespołów ds.: Operacji Policyjnych: - zabezpieczenie imprez masowych; - zabezpieczenie wizyt VIP-ów; - współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa ww. Zarządzania Kryzysowego: - opracowywanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych; - organizacja i udział w ćwiczeniach; - wspólne szkolenia z komórkami samorządu lokalnego.

17 Imprezy Masowe

18 Działania małopolskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z IM
Opiniowanie wniosków na przeprowadzenie IM; Planowanie działań w ramach zabezpieczenia IM / wyjazdu kibiców na IM; Udział w zabezpieczeniu IM; Rozśrodkowanie uczestników IM. Realizacja zabezpieczenia wyjazdów uczestników IM: - Zespoły Monitorujące; - Patrole Zabezpieczające.

19 Wymagania względem organizatorów IM
Wynikające z Rozdziału II Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o imprezach masowych, a w szczególności z: art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy dokumentacja wymagana do wydania opinii przez Policję

20 Oczekiwania Policji Organizator IM: Terminowe składanie dokumentacji;
Kompletność złożonej dokumentacji; Zapewnienie wyszkolonej i wyposażonej służby porządkowej; Zapewnienie warunków do prowadzenia działań; Współpraca. Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie IM: Wydawanie zezwolenia w myśl ustawy o bezpieczeństwie IM art. 8 pkt 1b Ustawy; Kierowanie na IM osoby, która będzie odpowiedzialna za kontrolę przebiegu IM art. 8 pkt 5, 6 Ustawy;

21 Założenia i prognozy na przyszłość
Zmiana przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie IM, m.in.: - opiniowanie - 30 dni przed IM wniosek o zezwolenie i opinię; 14 dni; - służba informacyjna / porządkowa IZ 80 % / 20 %, PR 50% / 50% do 200 %; - zgoda na alkohol. Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów dot. bezpieczeństwa IM; Dalsza ścisła współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych; Ścisła współpraca z podmiotami / organizatorami IM.

22 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM
Interwencja u Wojewody Małopolskiego = zmiana decyzji organu wydającego

23 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d.
Wydanie zezwolenia nie biorąc pod uwagę opinii wydanej przez Policję - IM o podwyższonym ryzyku : W 2006 roku 3 zezwolenia, tj.: w dniu 4 września 2006 roku w Krynicy; w dniu 22 marca 2006 roku w Brzesku; w dniu 31 lipca 2006 roku w Nowym Sączu. W 2007 roku wszystkie zezwolenia wydano zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie IM. W 2008 roku 1 zezwolenie, tj.: w dniu 28 marca 2008 roku w Stróżach.

24 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d.
Urząd Miejski w Tarnowie + Komenda Miejska Policji w Tarnowie Organizatorzy Imprez Masowych = WZOROWE BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY PODCZAS IM

25 Od momentu powstania województwa małopolskiego, tj
Od momentu powstania województwa małopolskiego, tj. od roku 1999 zanotowaliśmy spadek w ilości wypadków drogowych o 1110, tj. 20,0 %.

26 DROGI W MAŁOPOLSCE 1066 wypadków tj. 22,6% 741 wypadków tj. 15,7%
Przedstawione zagrożenie wskazuje , że 22,9 % wszystkich wypadków drogowych miało miejsce na drogach krajowych . Szczególnie , że 1035 km dróg krajowych przebiega przez województwo małopolskie i stanowi zaledwie 3,8 % całej sieci dróg. Na drogach wojewódzkich o długości km ( tj. 5,2 % ) miało miejsce 14,7 % wypadków drogowych. Na drogach gminnych i powiatowych , które mają najdłuższą sieć - ponad 20 tysięcy km oraz na ulicach miast miały miejsce pozostałe wypadki tj. blisko 63% ogółu. Statystycznie na 100 km wszystkich dróg przebiegających przez teren województwa małopolskiego miało miejsce 16 wypadków, w których 20 osób doznało obrażeń ciała. Na 100 km - średnio ginie 1 człowiek . 1066 wypadków tj. 22,6% 741 wypadków tj. 15,7% 2907 wypadków tj. 61,7%

27 WSPÓŁPRACA POLICJI Z ZARZĄDCAMI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH
WIOSENNY PRZEGLĄD DROG JESIENNY PRZEGLĄD DRÓG W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” kontrola oznakowania i stanu nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na odcinkach, które przebiegają w bezpośredniej odległości od szkół i placówek oświatowych. Bieżące spotkania przedstawicieli organów zarządzających ruchem i Policji

28 Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego
np. zmiana organizacji ruchu, zastosowanie dodatkowego oznakowania, likwidacja ubytku w jezdni itp. Problem złożony Wniosek do organu zarządzającego o zwołanie spotkania w terenie Problem Pisemna interwencja Policji skierowana do organu zarządzającego ruchem określająca propozycję rozwiązania problemu Wizja w terenie przedstawicieli Policji i Zarządu Dróg Powiatowych Odpowiedź zarządzającego ruchem z określeniem ewentualnego terminu wprowadzenia zmian Sporządzenie protokołu zawierającego propozycje rozwiązania oraz termin dokonania zmian

29 PRZYKŁADY POZYTYWNE KPP Wieliczka – na wniosek Komendy Powiatowej Policji władze samorządowe zrealizowały m.in.: wykonanie odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych i gminnych w m. Kłaj, Szarów, poprawę warunków widoczności ( likwidacja skarpy ograniczającej widoczność ) w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych pomiędzy miejscowościami Szarów-Brzezie. KPP Wadowice – na wniosek KPP doznakowano rejon skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych w m. Wysoka. PRZYKŁAD NEGATYWNY Na sieci dróg powiatowych powiatu miechowskiego w dalszym ciągu nie została dokonana całościowa zmiana oznakowania obszarów zabudowanych ( „stare” znaki E-17 i E-18 obowiązywały tylko do dnia 31 grudnia 2005 roku ). Pomimo licznych interwencji Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, Zarząd Dróg Powiatowych nie dokonał wymiany oznakowania. Sytuacja taka powoduje możliwość wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikających m.in. z braku możliwości egzekwowania przez Policję obowiązujących ograniczeń prędkości.

30 Maszty i urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości zakupione przez gminy
Gmina Skawina – 5 masztów fotoradarów, Gmina Tarnów – 1 maszt, Gmina Zabierzów – 2 maszty, Gmina Wielka Wieś – 1 maszt Miasto Nowy Sącz – 2 maszty Miasto i Gmina Niepołomice – zakup i wyposażenie Straży Miejskiej w urządzenie do automatycznego pomiaru prędkości ( fotoradar ).

31 FOTORADARY stan obecny
„Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie”; ( Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 845 ) FOTORADARY – PROJEKT zmiany zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Kary finansowe z wykroczeń ujawnionych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość na ciągach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasilą budżety właściwych jednostek samorządowych po ich pomniejszeniu o 5% Środki, o których mowa powyżej, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego przeznaczają na finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, a także kosztów utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w wysokości nie mniejszej niż 50% przekazanych środków.

32 EWIDENCJA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
Przepisy Prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wymagają ścisłej współpracy Policji i starostw / urzędów miast. Współdziałanie w tym zakresie układa się bardzo dobrze. Duże znaczenie ma niezwłoczne przekazywanie Policji wszelkich informacji dotyczących zmian w stanie faktycznym w zakresie posiadanych uprawnień do kierowania określonymi rodzajami pojazdów, które powodują dla kierowców określone skutki prawne podczas kontroli drogowych. Przykładem może być konieczność niezwłocznego przekazywania Policji informacji o zdanych egzaminach i ponownym uzyskaniu uprawnień do kierowania Informacja o przekroczeniu limitu punktów funkcjonuje w systemie komputerowym Policji i jest podstawą do zatrzymania kierującemu podczas kontroli drogowej dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

33 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY POLICJI RUCHU DROGOWEGO
Zakup lub współfinansowanie zakupu radiowozów dla służby ruchu drogowego; Zakup paliwa do radiowozów; Zakup sprzętu dla policjantów ruchu drogowego: Specjalistycznego – radary, alkotesty, videoradary, maszty do fotoradarów, aparaty cyfrowe, urządzenia do prowadzenia oględzin miejsca wypadku drogowego Biurowego – faxy, drukarki, komputery z oprogramowaniem (w tym przenośne wykorzystywane w działalności profilaktycznej i szkoleniowej) Finansowanie dodatkowych płatnych patroli, w tym realizowanych przez policjantów ruchu drogowego (np. Nowy Sącz, Chrzanów); Tworzenie Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

34 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Uczestniczenie w realizacji turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie rzeczowe lub finansowe – fundowanie nagród dla laureatów konkursów Zakup elementów odblaskowych dla dzieci w ramach policyjnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” - Organizowanie akcji prewencyjnych, np. - Bochnia – KPP wspólnie ze Starostwem Powiatowym we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ukończyli 18 lat, prowadzą spotkania edukacyjne uświadamiające młodym kierowcom (którzy wg. analiz są głównymi sprawcami poważnych wypadków drogowych) skutki brawury za kierownicą oraz jazdy pod wpływem alkoholu - Tarnów – na podstawie umowy o współpracy pomiędzy samorządem i KMP w XVI Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę o profilu policyjnym – o specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego. 1 września br. naukę w niej rozpoczęło 36 osób. - Sucha Beskidzka – wspieranie przez samorządy mistrzostw dzieci w ratownictwie „Dzieci ratują dzieci” –promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród najmłodszych - Oświęcim – współorganizacja przez samorządy rajdów samochodowych dla amatorów, których głównym celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych kierowców

35 MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
Skawina (rok 2008) - Gmina Skawina w całości sfinansowała budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 500 tys. zł. Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie MSWiA pt. „Razem bezpieczniej”. Raba Wyżna (rok 2006) - Gmina Raba Wyżna oraz Urząd Marszałkowski prawie w całości sfinansowali budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 250 tys. zł

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google