Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne"— Zapis prezentacji:

1 Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Zakład Trakcji Elektrycznej Zakład Maszyn Elektrycznych Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych Przedmioty Specjalności: I stopień - (sem. VI i VII) II stopień - (sem. I, II i III)

2 Dlaczego warto wybrać Specjalność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne ?

3 Przedmioty specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne studia I stopnia

4 Przedmioty specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne studia II stopnia

5 Specjalność: Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Dyplomowanie w zakresie: Elektromechatroniki Pojazdów Samochodowych

6 Rozwój techniki motoryzacyjnej i środków transportu – to rozwój cywilizacji Wybierając Specjalizacyjność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne możesz wejść w pasjonujący świat MOTORYZACJI. Zapoznamy Cię z najnowszymi osiągnięciami w tej dyscyplinie, a w szczególności z: układami elektrycznymi, elektronicznymi i mikroprocesorowymi w pojazdach samochodowych, nowoczesnymi systemami oświetlenia przedniego i tylnego pojazdów, systemami mikroprocesorowymi współczesnych pojazdów, układami napędowymi pojazdów oraz specjalistycznych maszyn elektrycznych stosowanych w pojazdach, metodami CAD w naszych autoryzowanych laboratoriach (z możliwością otrzymania certyfikatów amerykańskiej firmy Autodesk) nowoczesną aparaturą diagnostyczną i pomiarową stosowaną w specjalizowanych firmach przemysłu samochodowego, Duże znaczenie mają dla nas możliwości poszerzenia wiedzy informatycznej, a więc programowanie i projektowanie obiektowe. aplikacje użytkowe w informatyce, a w szczególności internetowe Wybierz naszą Specjalność Zapewniamy wysoki poziom nauczania. Przyjemna atmosferę i bezstresowe studia.

7 Nowoczesne laboratoria
W ramach specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne prowadzony jest szereg zajęć specjalizacyjnych przygotowujących przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy inżynierskiej w zakresie szeroko pojętych zagadnień elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Proces dydaktyczny jest wspomagany nowoczesną aparaturą pomiarowo - kontrolną i diagnostyczną oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami badawczymi i komputerowymi. Nasi studenci mają ciągły dostęp do Internetu. Laboratorium mechatroniki pojazdów samochodowych – System badawczy sterowanego elektronicznie bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach ZS-EDC oraz laboratorium diagnostyki pojazdów samochodowych – samochód badawczy Nissan Almera na stanowisku do badania elementów podwozia „Calibra” .

8 Konferencje i seminaria naukowe – otwarte dla naszych studentów
W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych odpowiedzialnym za kształcenie w dziedzinie Elektromechatroniki pojazdów samochodowych odbywają się regularne seminaria naukowe propagujące rozwój tej dyscypliny Możliwości zatrudnienia: Instytuty badawczo- rozwojowe (PiMot, ITS, biura konstrukcyjno- badawcze firm samochodowych, - Firmy eksploatacyjne i diagnostyczne czołowych producentów samochodowych Seminarium poświęcone współczesnym pojazdom z napędem hybrydowym – elektryczno- spalinowym oraz Konferencja na temat Współczesnych osiągnięcć elektromechatroniki pojazdów.

9 Wraz ze studentami odwiedzamy współczesne wystawy
przemysłu samochodowego i diagnostycznego Aby zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie elektrotechniki samochodowej jeździmy na prestiżowe wystawy producentów przemysłu samochodowego W roku obecnym byliśmy mile zaskoczeni faktem, że większość liczących się na świecie firm samochodowych miała w swojej ofercie elektryczne bądź hybrydowe: elektryczno – spalinowe pojazdy samochodowe, co oznacza, że zapotrzebowanie na absolwentów naszej Specjalności będzie szybko rosło. Przedstawiciele i sympatycy naszej Specjalizacji na salonie samochodowym Genewa 2008

10 Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Jeżeli chcesz specjalizować się i realizować pracę dyplomową w zakresie Elektromechatroniki Pojazdów Samochodowych Zapraszamy do nas na studia w ramach Specjalności: Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

11 Specjalność: Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Dyplomowanie w zakresie: Maszyn i Mikromaszyn Elektrycznych Stanowisko badawcze maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu

12 Zapraszamy na Specjalność!!
Istnieje opinia, iż maszyny elektryczne nie są łatwą dziedziną wiedzy, ale najwięcej satysfakcji przynosi wszystko to co osiągamy w trudach. W maszynach elektrycznych współistnieją zjawiska magnetyczne, elektryczne, mechaniczne, cieplne, wibroakustyczne. Z każdym z nich, zapoznasz się w ramach studiów i przygotowań pracy inżynierskiej i magisterskiej. Dowiesz się, które zjawiska w maszynach są niekorzystne, a które korzystne. Zdobędziesz wiedzę jak niekorzystne eliminować lub minimalizować. Poznasz podstawy projektowania maszyn elektrycznych – a jest to wiedza unikalna! Zdobędziesz także umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do: modelowania maszyn elektrycznych (Opera 2D i 3D), projektowania, symulacji i optymalizacji (AutoCAD, Inventor, Matlab/Simulink), badań i diagnozowania (Matlab/Simulink, LabView).

13 Zapraszamy na Specjalność!!
W Zakładzie Maszyn Elektrycznych zajmujemy się szeroko pojętymi maszynami elektrycznymi. Wśród naszych zainteresowań znajdują się: tradycyjne i nowoczesne typy konstrukcji maszyn elektrycznych, krótkoseryjne a nawet jednostkowe maszyny specjalistyczne projektowane jako nietypowe źródła napędu, maszyny obrotowe i liniowe wszystkich typów (np. MHD, SRM, PMBDC), modelowanie i symulacje maszyn elektrycznych oraz ich układów zasilających, diagnostyka i monitoring maszyn elektrycznych. Co tydzień spotykamy się na seminariach zakładowych, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych także naszych studentów. Podczas sesji prezentowane są najnowsze wyniki prac prowadzonych przez pracowników, dyplomantów i studentów. Rozwiązujemy wspólnie napotkane przez prelegentów problemy. Uczestniczymy w krajowych i ogólnoświatowych konferencjach naukowych – jesteśmy współorganizatorem Sympozjum Maszyn Elektrycznych (SME).

14 Zapraszamy na Specjalność!!
Do dyspozycji dyplomantów oddajemy: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – a w nim maszyny niskiego napięcia o największej zainstalowanej mocy w całym Wydziale Elektrycznym, Laboratorium Komputerowe – dostępne dla naszych dyplomantów (10 komputerów PC, dwie stacje o dużej mocy obliczeniowej, skanery, drukarki, Internet), Laboratorium Diagnostyki – a w nim wydzielona komora bezechowa do badań drgań i hałasu wyposażona w odpowiednie czujniki, Laboratorium Mechatroniki – między innymi z silnikami liniowymi, z toczącym się wirnikiem, oraz separatorem elektromagnetycznym, Laboratorium Mikromaszyn – w którym badane są maszyny do mocy 1 kW: silniki prądu stałego, uniwersalne komutatorowe, selsyny, transformatory położenia kątowego (TPK), prądnice tachometryczne....

15 Zapraszamy na Specjalność!!
Absolwenci ścieżki dyplomowania Maszyny i mikromaszyny elektryczne zdobywają: szerokie i wszechstronne wykształcenie z Elektrotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn elektrycznych, zatrudnienie w kraju i za granicą w ośrodkach badawczych, rozwojowych, produkcyjnych i projektowych, w energetyce, umiejętności rozwiązywania problemów charakterystycznych dla innych branż elektrycznych i dziedzin techniki dzięki zdobytej wiedzy ogólnej.

16 Zapraszamy na Specjalność!!
Nasze ostatnie projekty : Maszyna z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu Asynchroniczny silnik liniowy do napędu modelu PRT (Personal Rapid Transit)

17 Pracownicy ZME zapraszają!
Przyłącz się do nas!!!

18 realizujesz pracę dyplomową w Zakładzie Trakcji Elektrycznej
Specjalizując się w zakresie Trakcji Elektrycznej w ramach Specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne realizujesz pracę dyplomową w Zakładzie Trakcji Elektrycznej

19 Twój rozwój naukowy w zakresie trakcji elektrycznej
Na specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne w zakresie trakcji elektrycznej jest wszystkiego po trochu, ponieważ trakcja jest nauką interdyscyplinarną. Jednakże nie jest to "ogólniak" - absolwenci uzyskują kompendium konkretnej wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy w branży, która w Ojczyźnie naszej prędzej czy później nabierze finansowych rumieńców, a to między innymi dzięki infrastrukturalnym funduszom Unii Europejskiej. Jako inżynierowie elektrycy - studenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, ale po skończeniu Trakcji Elektrycznej - faktycznie ich mieć nie będą. Spytajcie naszych absolwentów.

20 Sylwetka absolwenta Absolwenci specjalności Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne dyplomujący się w trakcji elektrycznej są dobrze wykształceni w zakresie inżynierii elektrycznej ze specjalną znajomością podstaw elektrycznego transportu miejskiego, podmiejskiego i kolejowego. Specjalną uwagę kładzie się na: systemy zasilania trakcji elektrycznej, elektromechaniczne przetwarzanie energii, zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne w systemach trakcji, trakcję spalinowo-elektryczną, przekształtniki i trakcyjne systemy automatyki, kompatybilność elektromagnetyczną i transport ekologiczny. Studenci są kształceni tak by mieli szeroki przegląd teorii, lecz również umiejętności projektowania i użytkowania urządzeń.

21 Jak są prowadzone zajęcia
Zajęcia specjalizacyjne są prowadzone z wykorzystaniem własnej bazy laboratoryjnej oraz Ośrodków takich jak Metro i Kolej. W trakcie studiów specjalizacyjnych w zakresie trakcji, studenci wykonują wiele komputerowych symulacji w zakresie systemów trakcji, przekształtników, zjawisk elektrycznych i elektromagnetycznych. W ramach zajęć studenci dosyć często odwiedzają zakłady produkcyjne i eksploatacyjne, związane z TRAKCJĄ, ale nie tylko.

22 Organizujemy zajęcia w terenie – wyjazdy i wycieczki do obiektów energetyki trakcyjnej
Prężnie działa Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej – granty naukowe, seminaria. Przed dyplomantami otwierają się szerokie perspektywy

23 Nowy rekord prędkości na kolei w Polsce!
PENDOLINO W POLSCE 24 listopada 2013 r. linia CMK pomiędzy Górą Włodowską a Psarami rekord prędkość 293 km/h. Nowy rekord prędkości na kolei w Polsce!

24 Miejsca pracy Praktyka wskazuje, że już na III roku trakcji wielu studentów pracuje. Absolwenci Trakcji są przygotowani do pracy w zakładach transportu miejskiego (utrzymujących tramwaje, trolejbusy, metro), kolejowego (PKP), w serwisie transportowym oraz w naukowych i projektowych centrach przemysłu transportowego. Znajdują też pracę w innych branżach inżynierii elektrycznej. Specjaliści trakcji elektrycznej mają największe możliwości zatrudnienia w: - Elektroenergetyce Kolejowej PKP na terenie całej Polski, - innych pionach i sektorach PKP, - jednym z kilkunastu przedsiębiorstw transportu elektrycznego (tramwaj, trolejbus, metro w Warszawie), - Instytucie Elektrotechniki, Instytucie Kolejnictwq, - biurach projektów (kolejowych i komunalnych), firmach pracujących na potrzeby transportu elektrycznego: Trakcja Polska, PKP, BOMBARDIER, SIEMENS, ALSTOM, ABB i innych, ... i w wielu innych firmach, tam gdzie potrzeba elektryków, albo po prostu: ludzi dobrze wykształconych.

25 A zatem: niech moc a'trakcji będzie z Tobą!
Czekamy na Ciebie! Więcej informacji


Pobierz ppt "Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google