Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski; dofinansowanie: 12 762 528 zł Nowoczesny absolwent.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski; dofinansowanie: 12 762 528 zł Nowoczesny absolwent."— Zapis prezentacji:

1

2 Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski; dofinansowanie: zł Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku Kierownik Projektu: Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski; dofinansowanie ok: zł Kształcenie w dziedzinie Automatyki i Robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek; dofinansowanie: zł Studia anglojęzyczne I i II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka – Aerospace Engineering oraz na kierunku Energetyka – Power Engineering – zadanie w PR PW Kierownik Zadania: Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański; dofinansowanie: zł Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych Kierownik Projektu: mgr inż. Przemysław Ćwikowski; dofinansowanie: zł

3 Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

4 PRD MEiL Pracownicy naukowi Doktoranci Wydział MEiL Studenci Beneficjenci Cel główny projektu: zwiększenie potencjału dydaktycznego MEiL, umożliwiającego kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy

5 4 nowe specjalności: Nuclear engineering, Zrównoważona energetyka; Biomechanika i biorobotyka; Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice. System stypendialny: [kwoty miesięczne]; 45 rocznych stypendiów dla młodych pracowników naukowych – zł 20 staży w ośrodkach zagranicznych – zł 20 wizyt studyjnych – zł 10 stypendiów dla prof. wizytujących – zł 40 stypendiów dla doktorantów – zł 15 stypendiów wyjazdowych dla doktorantów– zł System szkoleniowy : 100 pracowników naukowych 40 słuchaczy SD

6 REALIZACJA PROJEKTU W LATACH Pracownicy: przyznano 29 stypendiów na łączną kwotę: zł, w tym na wyjazdy do: USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji sfinansowano 12 szkoleń (m.in. z Lab View, Ansys, Hypermesh) na łączną kwotę zł, w których wzięło udział 92 pracowników Doktoranci: przyznano 32 stypendia na łączną kwotę: zł w tym na wyjazdy do: USA, Danii, Niemiec, Austrii, Włoch sfinansowano 14 szkoleń (m.in.: z Lab View, Ansys, Hypermesh, C++) na łączną kwotę zł, w których wzięło udział 85 doktorantów

7 REALIZACJA PROJEKTU W LATACH dokonano przeglądu treści programowych na kierunkach i specjalnościach MEiL; zmodernizowano 16 wykładów pod względem treści i metod kształcenia; zaproszono 6 profesorów wizytujących z: Irlandii, Kanady, Ukrainy, Chin, USA, Korei Płd.; wyłoniono dostawcę windy dla osób niepełnosprawnych.

8 kontynuowano wszystkie programy stypendialne i szkoleniowe z 2011r. rozpoczęto zadanie na stworzenie 16 wykładów dla SD zlecono budowę windy w ITC Co zrobiliśmy w 2012 kontynuacja stypendiów i szkoleń stworzenie 4 nowych specjalności opracowanie materiałów do 48 nowych wykładów stworzenie 8 ćwiczeń obliczeniowych Co zrobimy w 2012/2013

9

10 Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku

11 motywacyjny system stypendialny zajęcia wyrównawcze wsparcie KNE szkolenia i kursy staże Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów VII sem. I st. Kierunku Energetyka o 19 osób w stosunku do 2010/2011 Zadania projektu:

12 rozbudowa 2 laboratoriów wykłady na urządzenia mobilne pakiet startowy wycieczki konkursy Projektem objętych zostanie 100 studentów studiów I stopnia kierunku Energetyka z naboru 2012/2013. Wsparcie udzielane będzie w okresie trwania projektu – tj. do dnia kwalifikowalności wydatków Zadania projektu:

13 Wskaźniki projektu - 25 staży krajowych i zagranicznych semestralnych stypendiów - 30 studentów weźmie udział w zajęciach wyrównawczych - 30 studentów weźmie udział w budowie 4 stanowisk badawczych * - 80 studentów weźmie udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami sektora energetycznego - 80 studentów zostanie przeszkolonych z przedsiębiorczości - 60 studentów ukończy szkolenia zawodowe - 70 studentów wyjedzie na wycieczki do zakładów przemysłowych - 18 studentów otrzyma nagrody rzeczowe za wyniki w nauce - stworzenie 2 symulatorów ** - przygotowanie 10 wykładów na urządzenia mobilne - budowa 2 platform z siłownikiem dla osób niepełnosprawnych - zakup 4 biurek dla osób niepełnosprawnych - doposażenie 2 laboratoriów ***

14 Budowa 4 stanowisk badawczych Makroskopowa termograwimetryczna analiza biomasy odpadowej, Model siłowni cieplnej, Turbina wiatrowa, Model układu kogeneracyjnego opartego o turbinę gazową. Doposażenie 2 laboratoriów Lab. 1 – Zintegrowane laboratorium sterowania procesami przemysłowymi w energetyce umożliwiające w sposób pokazowy prezentację możliwości sterowania nowoczesną elektrownią oraz symulację głównych jej parametrów, Lab. 2 – Laboratorium 3D projektowania instalacji energetycznych. Stworzenie 2 symulatorów Symulator inwestycji systemu energetycznego, Symulator rynku energii i giełdy energii.

15

16


Pobierz ppt "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski; dofinansowanie: 12 762 528 zł Nowoczesny absolwent."

Podobne prezentacje


Reklamy Google