Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL."— Zapis prezentacji:

1 Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL

2 Projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane na Wydziale MEiL
Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski; dofinansowanie: zł Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku Kierownik Projektu: Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski; dofinansowanie ok: zł Kształcenie w dziedzinie Automatyki i Robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy Kierownik Projektu: Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek; dofinansowanie: zł Studia anglojęzyczne I i II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka – Aerospace Engineering oraz na kierunku Energetyka – Power Engineering – zadanie w PR PW Kierownik Zadania: Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański; dofinansowanie: zł Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych Kierownik Projektu: mgr inż. Przemysław Ćwikowski; dofinansowanie: zł

3 Program rozwoju dydaktycznego
Wybrane projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane na Wydziale MEiL Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

4 Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej PRD MEiL Pracownicy naukowi Doktoranci Wydział MEiL Studenci Beneficjenci Cel główny projektu: zwiększenie potencjału dydaktycznego MEiL, umożliwiającego kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy

5 Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 4 nowe specjalności: Nuclear engineering, Zrównoważona energetyka; Biomechanika i biorobotyka; Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice. System stypendialny: [kwoty miesięczne]; 45 rocznych stypendiów dla młodych pracowników naukowych – zł 20 staży w ośrodkach zagranicznych – zł 20 wizyt studyjnych – zł 10 stypendiów dla prof. wizytujących – zł 40 stypendiów dla doktorantów – zł 15 stypendiów wyjazdowych dla doktorantów– zł System szkoleniowy : 100 pracowników naukowych 40 słuchaczy SD

6 REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2011-2012
Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej REALIZACJA PROJEKTU W LATACH Pracownicy: przyznano 29 stypendiów na łączną kwotę: zł, w tym na wyjazdy do: USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji sfinansowano 12 szkoleń (m.in. z Lab View, Ansys, Hypermesh) na łączną kwotę zł, w których wzięło udział 92 pracowników Doktoranci: przyznano 32 stypendia na łączną kwotę: zł w tym na wyjazdy do: USA, Danii, Niemiec, Austrii, Włoch sfinansowano 14 szkoleń (m.in.: z Lab View, Ansys, Hypermesh, C++) na łączną kwotę zł, w których wzięło udział 85 doktorantów

7 REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2011-2012
Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej REALIZACJA PROJEKTU W LATACH dokonano przeglądu treści programowych na kierunkach i specjalnościach MEiL; zmodernizowano 16 wykładów pod względem treści i metod kształcenia; zaproszono 6 profesorów wizytujących z: Irlandii, Kanady, Ukrainy, Chin, USA, Korei Płd.; wyłoniono dostawcę windy dla osób niepełnosprawnych.

8 Co zrobiliśmy w 2012 Co zrobimy w 2012/2013
Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej kontynuowano wszystkie programy stypendialne i szkoleniowe z 2011r. rozpoczęto zadanie na stworzenie 16 wykładów dla SD zlecono budowę windy w ITC Co zrobiliśmy w 2012 kontynuacja stypendiów i szkoleń stworzenie 4 nowych specjalności opracowanie materiałów do nowych wykładów stworzenie 8 ćwiczeń obliczeniowych Co zrobimy w 2012/2013

9 Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

10 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku
Wybrane projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane na Wydziale MEiL Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku

11 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku
Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów VII sem. I st. Kierunku „Energetyka” o 19 osób w stosunku do 2010/2011 Zadania projektu: motywacyjny system stypendialny zajęcia wyrównawcze wsparcie KNE szkolenia i kursy staże

12 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku
rozbudowa 2 laboratoriów wykłady na urządzenia mobilne pakiet startowy wycieczki konkursy Zadania projektu: Projektem objętych zostanie 100 studentów studiów I stopnia kierunku „Energetyka” z naboru 2012/2013. Wsparcie udzielane będzie w okresie trwania projektu – tj. do dnia kwalifikowalności wydatków

13 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku
Wskaźniki projektu - 25 staży krajowych i zagranicznych - 300 semestralnych stypendiów - 30 studentów weźmie udział w zajęciach wyrównawczych - 30 studentów weźmie udział w budowie 4 stanowisk badawczych * - 80 studentów weźmie udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami sektora energetycznego - 80 studentów zostanie przeszkolonych z przedsiębiorczości - 60 studentów ukończy szkolenia zawodowe - 70 studentów wyjedzie na wycieczki do zakładów przemysłowych - 18 studentów otrzyma nagrody rzeczowe za wyniki w nauce - stworzenie 2 symulatorów ** - przygotowanie 10 wykładów na urządzenia mobilne - budowa 2 platform z siłownikiem dla osób niepełnosprawnych - zakup 4 biurek dla osób niepełnosprawnych - doposażenie 2 laboratoriów ***

14 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku
Budowa 4 stanowisk badawczych Makroskopowa termograwimetryczna analiza biomasy odpadowej, Model siłowni cieplnej, Turbina wiatrowa, Model układu kogeneracyjnego opartego o turbinę gazową. Doposażenie 2 laboratoriów Lab. 1 – Zintegrowane laboratorium sterowania procesami przemysłowymi w energetyce umożliwiające w sposób pokazowy prezentację możliwości sterowania nowoczesną elektrownią oraz symulację głównych jej parametrów, Lab. 2 – Laboratorium 3D projektowania instalacji energetycznych . Stworzenie 2 symulatorów Symulator inwestycji systemu energetycznego, Symulator rynku energii i giełdy energii.

15 Nowoczesny absolwent kierunku „Energetyka” na rynku pracy XXI wieku

16 Dziękuję za uwagę Paulina Chrobocińska Pełnomocnik Dziekana ds
Dziękuję za uwagę Paulina Chrobocińska Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych tel


Pobierz ppt "Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google