Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działamy od V 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działamy od V 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,"— Zapis prezentacji:

1 Działamy od V 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego poprzez oddziaływanie na wszystkich uczniów defaworyzowanych oraz ich rodzin; działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku w poprawianiu warunków lokalowych, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;

2 Działamy od V 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ochrona i promocja zdrowia; udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, świadczenia na cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska.

3 Jesteśmy OPP W 2008 r. pozyskaliśmy z 1% 6.877,61 zł. Zostało wtedy zakupione doposażenie klasopracowni w sprzęt audiowizualny. W 2009 r. otrzymaliśmy 23.078,41 zł, w 2010 roku przekazano nam 8.440,18 zł. Pieniądze te przeznaczyliśmy na zakup pracowni językowej, regałów szkolnych i tablicy. W 2011 r. wpłynęła kwota 7.403,17 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup wyposażenia placu zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Zakupiliśmy również laptop – pomoc do zajęć logopedycznych.

4 Bliżej świata 1 IX - 14 XII 2007 r. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży objęty Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć dla dzieci naszej szkoły (plastyczne, językowe, dziennikarskie, regionalne, turystyczne, teatralne, wokalne, instrumentalne, fotograficzne, psychologiczne). Wartość projektu: 38.337 zł.

5 Integracyjne zajęcia teatralne 15 VIII 2008 – 15 III 2009 Projekt wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego. W ramach projektu prowadzono zajęcia teatralne w dwóch grupach: dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników. Przygotowano wspólne przedstawienie "Dwa światy?" ukazujące kolejne dni stworzenia świata. Zorganizowano także wyjazdy do teatru i zajęcia teatralne. Wartość projektu: 10.500 zł. Od IX 2010 do VI 2011 r. zrealizowano podobny projekt Świat w kolorach tęczy – kolejna edycja konkursowa Równe Szanse Kolorowa Akademia. Wartość projektu: 10.530 zł.

6 Mocniejsi dla dzieci 1VI – 31 X 2008 Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Polegał na zaadaptowaniu użyczonego przez szkołę pomieszczenia na biuro Stowarzyszenia, wyposażeniu wyremontowanego biura, przeprowadzeniu szkoleń członków stowarzyszenia dla podniesienia ich kwalifikacji, rozwoju merytorycznego. Wartość projektu: 59.717 zł.

7 Akcja Nakrętka Od XI 2007 r. Akcja polega na zbiórce plastikowych nakrętek z napojów, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej. Dla naszego Stowarzyszenia akcja ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeznaczamy na pomoc w leczeniu, rehabilitacji chorych dzieci. Akcja ma także wymiar ekologiczny, zwraca uwagę na skalę problemu związanego z ilością plastikowych opakowań, odzysk czystego surowca w celu przekazania do recyklingu oraz wyrobienie u dzieci i dorosłych nawyku odkręcania nakrętek z butelek plastikowych. Do tej pory zebrano ok. 34 tony nakrętek. Akcja Nakrętka otrzymała Nagrodę Główną w Konkursie Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2008 zorganizowanego przez Podkarpacka Radę Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie.

8 W roku 2010/11 Stowarzyszenie udzieliło pomocy finansowej: uczennicy naszej szkoły Jagodzie z Przeworska, na leczenie i rehabilitację po przeszczepie nerki, w kwocie 2761,39 zł sfinansowano turnus rehabilitacyjny dla ucznia naszej szkoły Jakuba z Przeworska, w kwocie 1490 zł zakupiono łóżko rehabilitacyjne dla Mirosława, ucznia Szkoły Podstawowej w Ostrowie, w ramach przygotowania domu do pobytu przewlekle chorego chłopca po przeszczepie szpiku kostnego, na ten cel wydano kwotę 950 zł przekazano kwotę 1500 zł na leczenie i ratowanie życia Patrycji z Przeworska, chorej na guza mózgu na rehabilitacje i zakup lekarstw 1700 zł dla Klaudiusza z Mirocina chorego na autyzm dziecięcy dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla Mai z Jarosławia w kwocie 1590 zł rehabilitacje psycho-ruchową Ani z Pawłosiowa w kwocie 2000 zł Akcja Nakrętka Od XI 2007 r.

9 Nawiązki sądowe Od 30 XII 2009 r. nasze stowarzyszenie jest wpisane do wykazu organizacji mających prawo pozyskiwać nawiązki sądowe. W roku 2010 na rzecz Stowarzyszenia zasądzono nawiązki sądowe w kwocie 18.610,00 zł, wydatkowano kwotę 9.373,70 zł Sposób wydatkowania: sfinansowanie dokonania nasadzeń zastępczych na terenie nowo wybudowanego boiska szkolnego za kwotę 3.704,00 zł dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego dla Marceli z Przeworska w kwocie 2.000 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego do zajęć z gimnastyki korekcyjnej za kwotę 5.669,70 zł. dofinansowanie rehabilitacji Michała z Przeworska w kwocie 990 zł dofinansowanie specjalistycznej rehabilitacji Karoliny z Narola w kwocie 2.000 zł naprawa wózka inwalidzkiego i zakup baterii Jakuba z Przeworska na kwotę 1.860 zł

10 Jesteśmy razem 1 II – 31 V 2010 r. Wsparcie finansowe na realizację projektu pozyskano od Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Alpejczyk przy Polskim Górnictwie Naftowym i Gazowniczym S.A. w Warszawie oddział Jarosław oraz od Burmistrza Miasta Przeworska. W ramach projektu zorganizowano: Zajęcia artystyczne (odlewy gipsowe, bibułkarstwo, upominki wykonane metoda decoupage, batik), Zajęcia kulinarne, Integracyjny wyjazd na narty do Czarnej k/Ustrzyk. Wartość projektu: 16.363 zł

11 Hej kolęda, kolęda 1 VIII 2010 – 31 I 2011 Projekt wspierany przez Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu było współdziałanie dorosłych przedstawicieli środowiska lokalnego oraz młodego pokolenia w kultywowaniu lokalnych tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia, zapoznanie z tradycjami szerokiej rzeszy społeczności lokalnej, poprzez przygotowanie spektaklu kolędniczego oraz stworzenie i rozpropagowanie Regionalnego Pakietu Edukacyjnego Hej kolęda, kolęda. Wartość projektu: 15.746 zł.

12 Organizacja patriotycznych wieczornic Stowarzyszenie współpracuje ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Zorganizowaliśmy spotkania: 2009 – Walka żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej 2010 – Losy zesłańców Sybiru

13 W 2011 roku za odkrywanie, promocję i wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży Ministerstwo Edukacji nadało nam tytuł: Miejsce Odkrywania Talentów Miejsce Odkrywania Talentów

14 Stowarzyszenie jest organizatorem szkoleń dla nauczyciel i oraz uczniów. Do tej pory udało nam się przeprowadzić: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – dla uczniów i nauczycieli Szkolenie z pedagogiki zabawy KLANZA – dla nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli Szkolenia prowadzone przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie Żywioły. Woda, Ogień, Powietrze, Energia odnawialna. Szkolenia

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Działamy od V 2007 r. Celem Stowarzyszenia jest: działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google