Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza lokalizacji na terenie m. st. Warszawy parkingów Parkuj i Jedź przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018 Prezentacja opracowania Zamawiający:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza lokalizacji na terenie m. st. Warszawy parkingów Parkuj i Jedź przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018 Prezentacja opracowania Zamawiający:"— Zapis prezentacji:

1 Analiza lokalizacji na terenie m. st. Warszawy parkingów Parkuj i Jedź przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018 Prezentacja opracowania Zamawiający: m.st. Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji Wykonawca: Sener sp. z o.o.

2 2 Zawartość opracowania Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów Parkuj i Jedź TOM I Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP Program budowy na lata 2014-2018 i oszacowanie kosztów TOM II TOM III TOM IV

3 3 Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów Parkuj i Jedź I II III IV

4 4 I II III IV Historia systemu Park and Ride - wysoka efektywność wykorzystania deficytowej przestrzeni ruchu - ekologiczność Komunikacja indywidualna - dyspozycyjność - wygoda - elastyczność Komunikacja zbiorowa + + - Kolonia - Hamburg - Paryż - Praga - Helsinki - … - Stany Zjednoczone

5 5 I II III IV Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R 1. Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.st. Warszawy. STREFA I – Centralna STREFA II – Obszary o intensywnej zabudowie STREFA III – Pozostałe obszary 2. Uchwała nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu mpzp w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych Parkuj i Jedź dla samochodów osobowych i parkingów dla samochodów ciężarowych. 27 obiektów, 7 zostanie wykonane w I etapie - Wilanowska, Marymont, Połczyńska, Annopol, Kabaty, Al. Krakowska, Metro Młociny

6 6 I II III IV Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2001 r.) Inne dokumenty Zasady zagospodarowania, organizacji i zarządzania parkingami typu Parkuj i Jedź w Warszawie, październik 2001 r. Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, załącznik do uchwały nr LXII/1789/2005 Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006, zmieniona uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. przyjęte zostało Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 10 października 2006 r.

7 7 I II III IV SUiKZP

8 8 I II III IV Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R Uchwała nr LVIII/1749/2009 wraz z załącznikiem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, 9 lipca 2009 r. Inne dokumenty Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035, październik 2009 r.

9 9 I II III IV Etapy budowy parkingów P+R w Warszawie I etap budowy Metro Marymont Metro Wilanowska Metro Młociny Połczyńska II etap budowy Metro Ursynów Anin Stokłosy Al. Krakowska Rembertów Kabaty Wawer Ursus Niedźwiadek Falenica Jeziorki Wybudowano Zaplanowano

10 10 I II III IV Usytuowanie parkingów Parkuj i Jedź wybudowanych w I i II etapie Metro Młociny Metro Marymont Połczyńska Metro Wilanowska Metro Ursynów Metro Stokłosy Anin - wybudowane w I etapie - wybudowane w II etapie Parkingi Parkuj i Jedź

11 11 I III IV Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu II

12 12 I II III IV P+R Anin Charakteryzacja parkingu II etapu budowy Rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i ul. VIII Poprzecznej Przy stacji PKP Warszawa Anin Przykład Charakterystyka parkingów: - Położenie - Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i rowerów

13 13 I II III IV P+R Anin Przykładowy parking

14 14 I II III IV Ocena funkcjonowania parkingów P+R Anin Średnie napełnienie parkingu P+R Anin Parking P+R Anin w trakcie budowy Możliwość przesiadki na: - kolej (SKM) - autobus Autobusy obecnie zatrzymujące się na przystanku: 01 – ul. Szpotańskiego, w kierunku Międzylesia: 119, 521, N22; 02 – ul. Widoczna, w kierunku Śródmieścia: 521, N22; 03 – ul. Lucerny, w kierunku Traktu Lubelskiego: 119, 213; 05 – u. Mrówcza, w kierunku Piechurowa: 213. Poj./dzień

15 15 I II IV Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP III

16 16 I II III IV Analiza zasadności realizacji parkingu P+R Analiza możliwości lokalizacji parkingu Analiza programowa Rekomendacje dot. wyboru danego typu parkingu Dodatkowe lokalizacje Parkingi wyznaczone w SUiKZP nie objęte I i II etapem budowy

17 17 I II III IV - Przeanalizowana zasadność budowy parkingów określonych w SUiKZP i innych propozycji lokalizacji, - Określono korzystność lokalizacji parkingów Analiza zasadności realizacji parkingu P+R

18 18 I II III IV Analiza możliwości lokalizacji parkingu Opis terenu Powiązania z transportem zbiorowym Układ drogowy Uwarunkowania realizacji

19 19 I II III IV Analiza możliwości lokalizacji parkingu Opis terenu - Strefa warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów, - Grunt działek (klasa bonitacyjna), - Powierzchnia działek, - Właściciel i władający działką, - Sieci uzbrojenia.

20 20 I II III IV Analiza możliwości lokalizacji parkingu - Określenie możliwości dojazdu do parkingu, - Charakterystyka dróg przyległych do parkingu, - Opisanie funkcji i klasy dróg. Układ drogowy

21 21 I II III IV Analiza możliwości lokalizacji parkingu Powiązania z transportem zbiorowym - Opis powiązań z transportem zbiorowym (obecnie i w przyszłości), - Opis dostępnych przystanków autobusowych, tramwajowych i kolejowych, - Opis możliwych relacji.

22 22 I II III IV Analiza możliwości lokalizacji parkingu Opis uwarunkowań: - realizacji inwestycji, - formalno-prawnych, - zapisanych w MPZP, - wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uwarunkowania realizacji

23 23 I II III IV Określenie potrzebnej liczby miejsc parkingowych: - samochody osobowe, - rowery. Analiza programowa

24 24 Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych Sam. osobowe 1.Podział na rejony komunikacyjne 2.Określenie potencjalnych podróży 3.Podział zadań przewozowych – model kosztu uogólnionego 4.Koszty 5.Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją indywidualną 6.Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją zbiorową 7.Określenie udziałów podróży odbywanych transportem indywidualnym, zbiorowym i w systemie P+R 8.Określenie pojemności parkingów

25 25 Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych Rowery Kryterium 1– duża/średnia liczba ścieżek rowerowych w pobliżu parkingu (stan istniejący) - 0,5 Kryterium 2 – największe natężenia ruchu rowerowego (powyżej 1 500 rowerów/dzień) - 2 Kryterium 3 – niska lub średnia dostępność transportu publicznego w dojeździe do parkingu - 1,5 Kryterium 4– atrakcyjność parkingu P+R - 1,0 Kryterium 5 – potencjalne zwiększenie ruchu rowerowego po wybudowaniu parkingu P+R - 3,5 1. Dokument Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko, 2. Kryteria atrakcyjności i dostępności parkingów P+R dla ruchu rowerowego

26 26 I II III IV Określono dla każdej z lokalizacji parkingów, najkorzystniejszy typ parkingu proponowanego do wybudowania. Wyróżnia się trzy możliwe typy parkingów do budowy: naziemny (jednopoziomowy, nadziemny lub podziemny (kubaturowy). Rekomendacja dot. wyboru danego typu parkingu

27 27 I II III IV Tabelaryczne zestawienie wszystkich najważniejszych danych Podsumowanie

28 28 I II III IV Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów Analiza wielokryterialna

29 29 I II III IV Określenie kryteriów szczegółowych w każdej grupie Kodowanie wartości według kryteriów 123 Utworzenie macierzy oceny dla kryteriów zbiorczych i szczegółowych Ustalenie wag kryteriów zbiorczych i szczegółowych 4 5 Określenie kryteriów zbiorczych

30 30 I II III IV Kryterium zbiorcze - ruchowe 1.1. Natężenie ruchu 1.2. Odległość P+R od centrum miasta 1.3. Dostępność środków transportu zbiorowego 1.4. Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy 1 Kryterium zbiorcze - terenowe 2.1. Dostęp do układu drogowego 2.2. Uzbrojenie terenu 2 Kryterium zbiorcze - funkcjonalne 4.1. Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu 4.2. Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 4.3. Liczba miejsc parkingowych dla rowerów 4 Kryterium zbiorcze - planistyczne 5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy 5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5 Kryterium zbiorcze - czasowe 3 3.1. Czas przygotowania inwestycji 3.2. Czas realizacji inwestycji Kryterium formalno-prawne 6 6.1. Pozyskanie terenu 6.2. Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

31 31 I II III IV Wartości poszczególnych kryteriów są wyrażone w różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania metodą Pattern Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie METODY WIELOKRYTERIALNEJ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ, Janusz Szwabowski, Joanna Deszcz, Gliwice 2001 r.

32 32 I II III IV Stymulanta Natężenie ruchu Odległość parkingu P+R od centrum miasta Dostępność środków transportu zbiorowego Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy Dostęp do układu drogowego Uzbrojenie terenu Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych Liczba miejsc postojowych dla rowerów SUiKZP m. st. Warszawy MPZP Destymulanta Czas przygotowania inwestycji Czas realizacji inwestycji Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu Pozyskanie terenu Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

33 I II III IV KryteriumWaga (%) 1. Kryterium zbiorcze - ruchowe30 1.1. Natężenie ruchu60 1.2. Odległość P+R od centrum miasta10 1.3. Dostępność środków transportu zbiorowego20 1.4. Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy10 2. Kryterium zbiorcze - terenowe10 2.1. Dostęp do układu drogowego80 2.2. Uzbrojenie terenu20 3. Kryterium zbiorcze - czasowe10 3.1. Czas przygotowania inwestycji60 3.2. Czas realizacji inwestycji40 4. Kryterium zbiorcze - funkcjonalne35 4.1. Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu60 4.2. Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych30 4.3. Liczba miejsc parkingowych dla rowerów10 5. Kryterium zbiorcze - planistyczne5 5.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy 20 5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego80 6. Kryterium zbiorcze - formalno-prawne10 6.1. Pozyskanie terenu80 6.2. Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej20 Przyjęte kryteria i ich wagi

34 34 Przyjęta punktacja

35 35 Przyjęta punktacja

36 36 Przyjęta punktacja

37 37 I II III IV Kryterium zbiorcze - ruchowe

38 38 I II III IV Kryterium zbiorcze - terenowe

39 39 I II III IV Kryterium zbiorcze - czasowe

40 40 I II III IV Kryterium zbiorcze - funkcjonalne

41 41 I II III IV Kryterium zbiorcze - planistyczne

42 42 I II III IV Kryterium formalno-prawne

43 43 I II III IV Wyniki analizy wielokryterialnej

44 44 I II III IV Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów Oszacowanie kosztów

45 45 I II III IV Scenariusz optymistyczny Wynikający z potrzeb Program budowy parkingów

46 46 I II III IV Scenariusz realny Określony na podstawie dotychczasowego budżetu Program budowy parkingów

47 47 I II III IV Scenariusz pesymistyczny Związany z trudnościami pojawiającymi się przy budowie elementów towarzyszących Program budowy parkingów

48 48 Koszty budowy parkingów Scenariusz optymistyczny Scenariusz realny Scenariusz pesymistyczny

49 49 I II III IV Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Analiza lokalizacji na terenie m. st. Warszawy parkingów Parkuj i Jedź przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018 Prezentacja opracowania Zamawiający:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google