Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja opracowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja opracowania"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja opracowania
Zamawiający: m.st. Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji Wykonawca: Sener sp. z o.o.

2 Zawartość opracowania
Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź” Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP Zawartość opracowania Program budowy na lata i oszacowanie kosztów TOM I TOM II TOM III TOM IV 2 2

3 Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”
II III IV 3 3

4 Komunikacja indywidualna
Historia systemu Park and Ride I - Stany Zjednoczone - Kolonia - Hamburg - Paryż - Praga Helsinki II III Komunikacja indywidualna + Komunikacja zbiorowa IV - dyspozycyjność - wygoda - elastyczność wysoka efektywność wykorzystania deficytowej przestrzeni ruchu ekologiczność 4 4

5 Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
1. Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.st. Warszawy. II STREFA I – Centralna STREFA II – Obszary o intensywnej zabudowie STREFA III – Pozostałe obszary III 2. Uchwała nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu mpzp w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i parkingów dla samochodów ciężarowych. 27 obiektów, 7 zostanie wykonane w I etapie - Wilanowska, Marymont, Połczyńska, Annopol, Kabaty, Al. Krakowska, Metro Młociny IV 5 5

6 Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
Inne dokumenty Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2001 r.) II Zasady zagospodarowania, organizacji i zarządzania parkingami typu „Parkuj i Jedź” w Warszawie, październik 2001 r. III Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, załącznik do uchwały nr LXII/1789/2005 IV Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006, zmieniona uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. przyjęte zostało Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 10 października 2006 r. 6 6

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 26 25 23 24 29 28 27 22 20 21 19 16 17 15 13 18 WYBUDOWANE I NIE OBJĘTE SUiKZP WYBUDOWANE I OBJĘTE SUiKZP 30 31 SUiKZP I II III IV 7 7

8 Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
Inne dokumenty II Uchwała nr LVIII/1749/2009 wraz z załącznikiem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, 9 lipca 2009 r. III Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035, październik 2009 r. IV 8 8

9 Etapy budowy parkingów P+R w Warszawie
Metro Marymont Metro Wilanowska Metro Młociny Połczyńska I etap budowy Wybudowano II Metro Ursynów Anin Stokłosy Al. Krakowska Rembertów Kabaty Wawer Ursus Niedźwiadek Falenica Jeziorki III Wybudowano II etap budowy IV Zaplanowano 9 9

10 Usytuowanie parkingów „Parkuj i Jedź” wybudowanych w I i II etapie
Metro Młociny Metro Marymont Połczyńska Metro Wilanowska Metro Ursynów Metro Stokłosy Anin - wybudowane w I etapie - wybudowane w II etapie Parkingi „Parkuj i Jedź” Usytuowanie parkingów „Parkuj i Jedź” wybudowanych w I i II etapie I II III IV 10 10

11 Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu
IV 11 11

12 Charakteryzacja parkingu II etapu budowy
P+R Anin Charakteryzacja parkingu II etapu budowy Rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i ul. VIII Poprzecznej Przy stacji PKP Warszawa Anin I II III IV Charakterystyka parkingów: Położenie Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i rowerów Przykład 12 12

13 Przykładowy parking P+R Anin I II III IV 13 13

14 Ocena funkcjonowania parkingów
P+R Anin Ocena funkcjonowania parkingów I Możliwość przesiadki na: kolej (SKM) autobus II Parking P+R „Anin” w trakcie budowy III Autobusy obecnie zatrzymujące się na przystanku: 01 – ul. Szpotańskiego, w kierunku Międzylesia: 119, 521, N22; 02 – ul. Widoczna, w kierunku Śródmieścia: 521, N22; 03 – ul. Lucerny, w kierunku Traktu Lubelskiego: 119, 213; 05 – u. Mrówcza, w kierunku Piechurowa: 213. Poj./dzień IV Średnie napełnienie parkingu P+R „Anin” 14 14

15 Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP
II III IV 15 15

16 Parkingi wyznaczone w SUiKZP nie objęte I i II etapem budowy
Analiza zasadności realizacji parkingu P+R Analiza możliwości lokalizacji parkingu Analiza programowa Rekomendacje dot. wyboru danego typu parkingu II Dodatkowe lokalizacje III IV 16 16

17 Analiza zasadności realizacji parkingu P+R
- Przeanalizowana zasadność budowy parkingów określonych w SUiKZP i innych propozycji lokalizacji, - Określono korzystność lokalizacji parkingów I II III IV 17 17

18 Analiza możliwości lokalizacji parkingu
Opis terenu Analiza możliwości lokalizacji parkingu II Układ drogowy III Powiązania z transportem zbiorowym IV Uwarunkowania realizacji 18 18

19 Analiza możliwości lokalizacji parkingu
Opis terenu Analiza możliwości lokalizacji parkingu II III IV Strefa warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów, Grunt działek (klasa bonitacyjna), Powierzchnia działek, Właściciel i władający działką, Sieci uzbrojenia. 19 19

20 Analiza możliwości lokalizacji parkingu
Układ drogowy Analiza możliwości lokalizacji parkingu II III IV Określenie możliwości dojazdu do parkingu, Charakterystyka dróg przyległych do parkingu, Opisanie funkcji i klasy dróg. 20 20

21 Analiza możliwości lokalizacji parkingu
Powiązania z transportem zbiorowym Analiza możliwości lokalizacji parkingu II Opis powiązań z transportem zbiorowym (obecnie i w przyszłości), Opis dostępnych przystanków autobusowych, tramwajowych i kolejowych, Opis możliwych relacji. III IV 21 21

22 Analiza możliwości lokalizacji parkingu
Uwarunkowania realizacji Opis uwarunkowań: realizacji inwestycji, formalno-prawnych, zapisanych w MPZP, wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Analiza możliwości lokalizacji parkingu II III IV 22 22

23 Analiza programowa Określenie potrzebnej liczby miejsc parkingowych:
- samochody osobowe, - rowery. I II III IV 23 23

24 Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych
Sam. osobowe Podział na rejony komunikacyjne Określenie potencjalnych podróży Podział zadań przewozowych – model kosztu uogólnionego Koszty Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją indywidualną Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją zbiorową Określenie udziałów podróży odbywanych transportem indywidualnym, zbiorowym i w systemie P+R Określenie pojemności parkingów

25 Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych
Rowery 1. Dokument „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko, 2. Kryteria atrakcyjności i dostępności parkingów P+R dla ruchu rowerowego Kryterium 1– duża/średnia liczba ścieżek rowerowych w pobliżu parkingu (stan istniejący) - 0,5 Kryterium 2 – największe natężenia ruchu rowerowego (powyżej 1 500 rowerów/dzień) - 2 Kryterium 3 – niska lub średnia dostępność transportu publicznego w dojeździe do parkingu - 1,5 Kryterium 4– atrakcyjność parkingu P+R - 1,0 Kryterium 5 – potencjalne zwiększenie ruchu rowerowego po wybudowaniu parkingu P+R - 3,5

26 Rekomendacja dot. wyboru danego typu parkingu
Określono dla każdej z lokalizacji parkingów, najkorzystniejszy typ parkingu proponowanego do wybudowania. Wyróżnia się trzy możliwe typy parkingów do budowy: naziemny (jednopoziomowy, nadziemny lub podziemny (kubaturowy). I II III IV 26 26

27 Tabelaryczne zestawienie wszystkich najważniejszych danych
Podsumowanie Tabelaryczne zestawienie wszystkich najważniejszych danych I II III IV 27 27

28 Analiza wielokryterialna
II III IV Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów Analiza wielokryterialna 28 28

29 I II III IV 1 2 3 Określenie kryteriów szczegółowych w każdej grupie
Określenie kryteriów zbiorczych Kodowanie wartości według kryteriów II 4 5 III Utworzenie macierzy oceny dla kryteriów zbiorczych i szczegółowych Ustalenie wag kryteriów zbiorczych i szczegółowych IV 29 29

30 I II III IV Kryterium zbiorcze - ruchowe
Kryterium zbiorcze - funkcjonalne 1 4 I 1.1. Natężenie ruchu 1.2. Odległość P+R od centrum miasta 1.3. Dostępność środków transportu zbiorowego 1.4. Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy 4.1. Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu 4.2. Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 4.3. Liczba miejsc parkingowych dla rowerów II Kryterium zbiorcze - planistyczne Kryterium zbiorcze - terenowe 2 5 5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy 5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2.1. Dostęp do układu drogowego 2.2. Uzbrojenie terenu III Kryterium zbiorcze - czasowe 3 IV Kryterium formalno-prawne 6 3.1. Czas przygotowania inwestycji 3.2. Czas realizacji inwestycji 6.1. Pozyskanie terenu 6.2. Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej 30 30

31 Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie
Wartości poszczególnych kryteriów są wyrażone w różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania metodą Pattern I II III Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie METODY WIELOKRYTERIALNEJ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ, Janusz Szwabowski, Joanna Deszcz, Gliwice 2001 r. IV 31 31

32 Stymulanta I Destymulanta II III IV Czas przygotowania inwestycji
Natężenie ruchu Odległość parkingu P+R od centrum miasta Dostępność środków transportu zbiorowego Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy Dostęp do układu drogowego Uzbrojenie terenu Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych Liczba miejsc postojowych dla rowerów SUiKZP m. st. Warszawy MPZP I Destymulanta Czas przygotowania inwestycji Czas realizacji inwestycji Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu Pozyskanie terenu Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej II III IV 32 32

33 Przyjęte kryteria i ich wagi
Kryterium Waga (%) 1. Kryterium zbiorcze - ruchowe 30 1.1. Natężenie ruchu 60 1.2. Odległość P+R od centrum miasta 10 1.3. Dostępność środków transportu zbiorowego 20 1.4. Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy 2. Kryterium zbiorcze - terenowe 2.1. Dostęp do układu drogowego 80 2.2. Uzbrojenie terenu 3. Kryterium zbiorcze - czasowe 3.1. Czas przygotowania inwestycji 3.2. Czas realizacji inwestycji 40 4. Kryterium zbiorcze - funkcjonalne 35 4.1. Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu 4.2. Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 4.3. Liczba miejsc parkingowych dla rowerów 5. Kryterium zbiorcze - planistyczne 5 5.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy 5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6. Kryterium zbiorcze - formalno-prawne 6.1. Pozyskanie terenu 6.2. Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej I II III IV 33

34 Przyjęta punktacja

35 Przyjęta punktacja

36 Przyjęta punktacja

37 Kryterium zbiorcze - ruchowe
II III IV 37 37

38 Kryterium zbiorcze - terenowe
II III IV 38 38

39 Kryterium zbiorcze - czasowe
II III IV 39 39

40 Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
II III IV 40 40

41 Kryterium zbiorcze - planistyczne
II III IV 41 41

42 Kryterium formalno-prawne
II III IV 42 42

43 Wyniki analizy wielokryterialnej
II III IV 43 43

44 Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów
II III IV Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów Oszacowanie kosztów 44 44

45 Program budowy parkingów Scenariusz optymistyczny
Wynikający z potrzeb II III IV 45 45

46 Program budowy parkingów
Scenariusz realny Określony na podstawie dotychczasowego budżetu II III IV 46 46

47 Program budowy parkingów Scenariusz pesymistyczny
Związany z trudnościami pojawiającymi się przy budowie elementów towarzyszących II III IV 47 47

48 Koszty budowy parkingów
Scenariusz optymistyczny Scenariusz realny Scenariusz pesymistyczny 48 48

49 I II Dziękujemy za uwagę III IV 49 49


Pobierz ppt "Prezentacja opracowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google