Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Znaki informacyjne

2 Znaki informacyjne dotyczą sposobu prowadzenia pojazdu, oznaczają obiekty znajdujące się przy drodze lub też informują o wjeździe do obszaru lub strefy, w których ruch regulowany jest przepisami szczegółowymi.

3 Droga z pierwszeństwem
D-1 Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu.

4 Droga z pierwszeństwem
Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

5 Koniec drogi z pierwszeństwem
D-2 Znak ten odwołuje działanie znaku „Droga z pierwszeństwem”.

6 Droga jednokierunkowa
D-3 Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.

7 Droga bez przejazdu D-4a Informuje o wjeździe na drogę, której koniec nie ma połączenia z inną drogą.

8 Wjazd na drogę bez przejazdu
D-4b Znak ten oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

9 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
D-5 Oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do zwężonego odcinka drogi ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z kierunku przeciwnego.

10 Przejście dla pieszych
D-6 Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko.

11 Przejście dla pieszych
Umieszczona pod znakiem D-6 tabliczka T-27 ("Agatka") wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

12 Przejazd dla rowerzystów
D-6a Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

13 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

14 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

15 Droga ekspresowa D-7 Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. Droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.

16 Koniec drogi ekspresowej

17 Autostrada Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h.

18 Autostrada Umieszczona pod znakiem D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd autostradą pobierana jest opłata.

19 Koniec autostrady

20 Początek pasa ruchu dla autobusów
Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej.

21 Pas ruchu dla autobusów
D-12 Informuje o pasie ruchu, występującym z prawej strony jezdni, przeznaczonym tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej.

22 Początek pasa ruchu powolnego
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

23 Koniec pasa ruchu powolnego
D-14 Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.

24 Tabliczka T-1a umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13 lub D-14 wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

25 Przystanek autobusowy
D-15 Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.

26 Przystanek trolejbusowy
D-16 Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się trolejbusów.

27 Przystanek tramwajowy
D-17 Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów.

28 Parking Znak D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów, z wyjątkiem przyczep kempingowych.

29 Parking Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych.

30 Parking Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

31 Parking Umieszczona pod znakiem D-18 T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

32 Parking – miejsce zastrzeżone
D-18a Znak ten informuje o miejscu przeznaczonym do postoju lub parkowania dla określonego użytkownika.

33 Parking – miejsce zastrzeżone
Umieszczona pod znakiem D-18a tabliczka T-29 informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

34 Parking zadaszony D-18b Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.

35 Postój taksówek D-19 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych.

36 Koniec postoju taksówek
D-20 Znak ten oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.

37 Szpital D-21 Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital.

38 Policja

39 Punkt opatrunkowy D-22 Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy.

40 Stacja paliwowa D-23 Informuje o znajdującej się w pobliżu stacji paliwowej

41 Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-23a Informuje o znajdującej się w pobliżu stacji paliwowej tylko z gazem do napędu pojazdów

42 Telefon D-24 Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.

43 Poczta D-25 Informuje o pobliskiej poczcie z telefonem do użytku publicznego.

44 Stacja obsługi technicznej
D-26 Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.

45 Wulkanizacja D-26a Informuje, że w pobliżu znajduje się wulkanizacja.

46 Myjnia samochodowa D-26b Informuje, że w pobliżu znajduje się myjnia samochodowa.

47 Toaleta publiczna D-26c Informuje o znajdującej się w pobliżu toalecie publicznej.

48 Natrysk D-26d Informuje o znajdującym się w pobliżu natrysku.

49 Bufet lub kawiarnia D-27 Informuje, że w pobliżu znajduje się bufet lub kawiarnia

50 Restauracja D-28 Informuje, że w pobliżu znajduje się restauracja.

51 Hotel lub motel D-29 Informuje, że w pobliżu znajduje się hotel lub motel.

52 Obozowisko lub kemping

53 Obozowisko wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
D-31 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep.

54 Pole biwakowe

55 Schronisko młodzieżowe

56 Punkt informacji turystycznej

57 Informacja radiowa o ruchu drogowym

58 Przejście podziemne dla pieszych

59 Schody ruchome w dół

60 Przejście nadziemne dla pieszych

61 Schody ruchome w górę

62 D-37 Znak ten oznacza wjazd do tunelu
D-37 Znak ten oznacza wjazd do tunelu. W tunelu obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania oraz zabrania się: zawracania, cofania i zatrzymania pojazdu. Tunel

63 Koniec tunelu

64 Dopuszczalne prędkości

65 Strefa zamieszkania D-40 Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

66 Koniec strefy zamieszkania
D-41 Znak ten informuje o wyjeździe ze strefy zamieszkania.

67 Obszar zabudowany D-42 Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.

68 Koniec obszaru zabudowanego

69 Strefa parkowania

70 Koniec strefy parkowania

71 Droga wewnętrzna D-46 Znak ten oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej.

72 Koniec drogi wewnętrznej

73 Zmiana pierwszeństwa D-48 Znak ten uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

74 Pobór opłat D-49 Znak ten informuje o stanowiskach poboru opłat.


Pobierz ppt "Znaki informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google