Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’08

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’08"— Zapis prezentacji:

1 VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’08
SIwE’08 Wisła Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’08 Wisła, 18 – 21 listopada 2008 r. Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT EnergoInFarm - Jan Rakowski

2 Tematy (1/1) OSD – jaki jesteś ?
Dlaczego niektóre OSD mają „problemy” ? Dlaczego są OSD, które omijają „problemy” ? Jaki biznes dla OSD ? Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

3 OSD – jaki jesteś ? (1/3) Narodziny Unbundling 2007 2008
Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę Unbundling A co z biznesem OSD? 2007 2008 Utworzenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (wprowadzenie unbundlingu) Ograniczenie zakresu dopuszczonej działalności biznesowej OSD tylko do świadczenia usługi dystrybucyjnej Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

4 OSD – jaki jesteś ? (2/3) Stan po 16. miesiącach od unbundlingu
Wiek dojrzewania Stan po 16. miesiącach od unbundlingu zróżnicowana sytuacja w poszczególnych OSD całkowite zakończenie przekształceń funkcjonujące działania biznesowe OSD końcowa faza realizacji przekształceń zrozumienie dla potrzeb biznesowych OSD budowanie działań biznesowych OSD uwikłanie w niekończące się poprawki do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych OSD Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

5 OSD – jaki jesteś ? (3/3) Problemy OSD
Problemy dorosłosci Problemy OSD struktura własnościowo-organizacyjna u niektórych OSD dość skomplikowana niezależności OSD niepełna niezależność zarządcza OSD niepełna odrębności świadczenia usługi dystrybucyjnej od innych działalności obsługa klienta systemy IT biznes OSD brak zdefiniowanych obszarów biznesowych OSD brak systemów informatycznych wspierających działania biznesowe OSD Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

6 Dlaczego niektóre OSD mają „problemy” ? (1/3)
Unbundling Biznes Spółka Dystrybucyjna Operator Systemu Dystrybucyjnego Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

7 Dlaczego niektóre OSD mają „problemy” ? (2/3)
Spółka Dystrybucyjna Technika Ekonomia i Handel Unbundling Dystrybucja Obrót Prowadzenie ruchu Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

8 Dlaczego niektóre OSD mają „problemy” ? (3/3)
Spółka Dystrybucyjna Technika Ekonomia i Handel Unbundling Operator Systemu Dystrybucyjnego Dystrybucja Obrót Prowadzenie ruchu Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

9 Dlaczego są OSD, które omijają „problemy” ? (1/1)
Unbundling Biznes Spółka Dystrybucyjna Operator Systemu Dystrybucyjnego Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

10 Jaki biznes dla OSD ? (1/15) Biznes Przedsiębiorstwo Operator Systemu
Dystrybucyjnego Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

11 Jaki biznes dla OSD ? (2/15) Przedsiębiorstwo
wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, dysponująca zasobami, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), osiągająca na tej działalności zysk. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

12 Jaki biznes dla OSD ? (2/15) Przedsiębiorstwo
wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, dysponująca zasobami, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), osiągająca na tej działalności zysk. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

13 Jaki biznes dla OSD ? (3/15) Elementy działalności przedsiębiorstwa
działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności zasoby majątek trwały odbiorcy zysk koszty i nakłady przychody Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

14 Jaki biznes dla OSD ? (4/15) Elementy działalności przedsiębiorstwa
działalność gospodarczą zakres działalności – dobrze opisany przez prawo ograniczenia zakresu działalności – działalność regulowana specyficzne cechy działalności – wymagana dyspozycja ruchu zasoby majątek trwały – majątek sieciowy odbiorcy – bezpośredni i pośredni zysk koszty i nakłady – głownie związane z majątkiem przychody – regulowane przez URE Elementy działalności przedsiębiorstwa działalność gospodarczą zasoby odbiorcy zysk Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

15 Jaki biznes dla OSD ? (5/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (1) opisany przez Prawo energetyczne (Pe): art. 3. pkt 25) definicja OSD art. 9c. ust. 3. szczegółowy opis odpowiedzialność OSD Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

16 Jaki biznes dla OSD ? (6/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (2) definicja OSD: OSD jest to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za: ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, eksploatację, konserwację, remonty sieci dystrybucyjnej, niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

17 Jaki biznes dla OSD ? (7/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (3) podstawowy zakres: umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez tę sieć, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej, planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz połączeń międzysystemowych. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

18 Jaki biznes dla OSD ? (8/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (4) ograniczenia zakresu działalności: przedsiębiorstwo OSD musi posiadać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i musi być wskazane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako OSD, działalność przedsiębiorstwa OSD jest całkowicie regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwa OSD nie może prowadzić, żadnej innej działalności niż świadczenie usługi dystrybucyjnej, przedsiębiorstwa OSD ma ściśle określony zakres działalności na rynku energii – zakup energii na starty w sieci dystrybucyjnej. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

19 Jaki biznes dla OSD ? (9/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (5) specyficzne cechy działalności: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, zapewnienie wymaganej niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, bilansowanie systemu (z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii) oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

20 Jaki biznes dla OSD ? (10/15) Zasoby przedsiębiorstwa OSD (1)
majątek sieciowy: znaczna wartość aktywów, aktywa o różnorodnej strukturze, aktywa rozmieszone na znacznym terenie, aktywa wymagające specjalistycznych zabiegów utrzymaniowych, zabiegi na majątku są podporządkowane specyficznym cechom działalności – zapewnienie dyspozycyjności majątku, w horyzoncie: operacyjnym długoterminowym Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

21 Jaki biznes dla OSD ? (11/15) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (1)
klienci „bezpośredni” odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi kontakty z tymi klientami następują: w sposób bezpośredni przy działaniach technicznych przy działaniach handlowych (sprzedaż usługi dystrybucyjnej) Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

22 Jaki biznes dla OSD ? (11/15) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (2)
klienci „pośredni” odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi poprzez sprzedawcę energii kontakty z tymi klientami następują: w sposób bezpośredni przy działaniach technicznych w sposób pośredni – poprzez sprzedawcę energii przy działaniach handlowych Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

23 Jaki biznes dla OSD ? (12/15) Zysk przedsiębiorstwa OSD (1)
koszty i nakłady gro kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD (i nakładów inwestycyjnych) jest związana z utrzymaniem majątku sieciowego (i rozwojem tego majątku), zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD w okresie taryfowania (bez obniżenia jakości pracy majątku sieciowego) zwiększa zysk przedsiębiorstwa OSD, sieciowy charakter majątku trwałego wymaga odnoszenia kosztów do poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

24 Jaki biznes dla OSD ? (13/15) Zysk przedsiębiorstwa OSD (2) przychody
cała działalność przedsiębiorstwa OSD jest taryfowana, polityka regulacyjna Prezesa URE zakłada wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa OSD, większość przychodów jest proporcjonalna do ilości przesłanej energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi dystrybucyjnej, ograniczenia w dostępności (niedyspozycyjności) majątku sieciowego zmniejszają przychody. Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

25 Core biznes specyficzny Bezpieczeństwo biznesu
Jaki biznes dla OSD ? (14/15) Core biznes specyficzny Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD Core biznes Core biznes specyficzny Bezpieczeństwo biznesu Core biznes Wspomaganie biznesu Wspoma-ganie biznesu Bezpie-czeństwo biznesu Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

26 Jaki biznes dla OSD ? (15/15) Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD
Core biznes specyficzny Prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej Zarządzanie siecią dystrybucyjną Rozwój i eksploatacja sieci dystrybucyjnej Majątek sieciowy (sieć dystrybucyjna) Świadczenie usługi dystrybucji Core biznes Zakup energii elektrycznej na straty Wspoma-ganie biznesu Usługi wsparcia Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Bezpie-czeństwo biznesu Zarządzaniem OSD jako przedsiębiorstwem Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

27 Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (1/3)
Systemy IT dla przedsiębiorstwa OSD Systemy IT dla prowadzenia ruchu Core biznes specyficzny Prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Zarządzanie siecią dystrybucyjną Rozwój i eksploatacja sieci dystrybucyjnej Systemy IT dla zarządzania majątkiem Majątek sieciowy (sieć dystrybucyjna) Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Świadczenie usługi dystrybucji Core biznes Wspoma-ganie biznesu Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Zakup energii elektrycznej na straty Usługi wsparcia Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Bezpie-czeństwo biznesu Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy BI Zarządzaniem OSD jako przedsiębiorstwem Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

28 Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (2/3)
Systemy IT dla przedsiębiorstwa OSD Systemy IT dla prowadzenie ruchu Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Core biznes specyficzny Systemy IT dla zarządzania majątkiem Systemy IT dla zarządzania majątkiem Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Core biznes Wspoma-ganie biznesu Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Bezpie-czeństwo biznesu Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy BI Systemy IT klasy BI Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08

29 Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (3/3)
SIwE’08 Wisła Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (3/3) Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Prowadzenie ruchu i operatywne zarządzanie siecią Dyspozycja Systemy dla prowadzenia ruchu Systemy dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Zarządzanie majątkiem Rynek energii Świadczenie sługi dystrybucyjnej Systemy wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy dla zarządzania pomiarami Systemy dla rozliczeń z odbiorcami Systemy dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy dla zarządzania stratami w sieci Zarządzanie majątkiem sieciowym Systemy dla zarządzania majątkiem sieciowym Systemy klasy ERP Systemy klasy BI Bezpieczeństwo biznesu Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08 EnergoInFarm - Jan Rakowski

30 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT
SIwE’08 Wisła Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Dziękuję za uwagę Pełna prezentacja do pobrania ze strony Wisła, listopada 2008 r. SIwE’08 EnergoInFarm - Jan Rakowski


Pobierz ppt "VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’08"

Podobne prezentacje


Reklamy Google