Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.einf.pl VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE 08 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Wisła, 18 – 21 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.einf.pl VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE 08 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Wisła, 18 – 21 listopada."— Zapis prezentacji:

1 www.einf.pl VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE 08 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Wisła, 18 – 21 listopada 2008 r.

2 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 2 Tematy (1/1) OSD – jaki jesteś ? Dlaczego niektóre OSD mają problemy ? Dlaczego są OSD, które omijają problemy ? Jaki biznes dla OSD ? Jakie systemy IT dla biznesu OSD ?

3 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 3 2008 OSD – jaki jesteś ? (1/3) 2007 Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę Utworzenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (wprowadzenie unbundlingu) A co z biznesem OSD? Unbundling Ograniczenie zakresu dopuszczonej działalności biznesowej OSD tylko do świadczenia usługi dystrybucyjnej Narodziny

4 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 4 OSD – jaki jesteś ? (2/3) Stan po 16. miesiącach od unbundlingu –zróżnicowana sytuacja w poszczególnych OSD całkowite zakończenie przekształceń funkcjonujące działania biznesowe OSD końcowa faza realizacji przekształceń zrozumienie dla potrzeb biznesowych OSD budowanie działań biznesowych OSD uwikłanie w niekończące się poprawki do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych OSD Wiek dojrzewania

5 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 5 OSD – jaki jesteś ? (3/3) Problemy OSD –struktura własnościowo-organizacyjna u niektórych OSD dość skomplikowana –niezależności OSD niepełna niezależność zarządcza OSD niepełna odrębności świadczenia usługi dystrybucyjnej od innych działalności –obsługa klienta –systemy IT –biznes OSD brak zdefiniowanych obszarów biznesowych OSD brak systemów informatycznych wspierających działania biznesowe OSD Problemy dorosłosci

6 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 6 Dlaczego niektóre OSD mają problemy ? (1/3) Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka Dystrybucyjna Unbundling 2004 r.2005 r.2006 r.2007 r. Biznes

7 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 7 Dlaczego niektóre OSD mają problemy ? (2/3) Spółka Dystrybucyjna Ekonomia i Handel Technika Obrót Dystrybucja Prowadzenie ruchu Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Unbundling

8 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 8 Dlaczego niektóre OSD mają problemy ? (3/3) Spółka Dystrybucyjna Ekonomia i Handel Technika Obrót Dystrybucja Prowadzenie ruchu Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Unbundling Operator Systemu Dystrybucyjnego

9 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 9 Dlaczego są OSD, które omijają problemy ? (1/1) Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka Dystrybucyjna Unbundling 2004 r.2005 r.2006 r.2007 r. Biznes

10 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 10 Przedsiębiorstwo Jaki biznes dla OSD ? (1/15) Operator Systemu Dystrybucyjnego Biznes

11 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 11 Jaki biznes dla OSD ? (2/15) Przedsiębiorstwo –wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, –dysponująca zasobami, które wykorzystuje do –prowadzenia działalności gospodarczej –w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), –osiągająca na tej działalności zysk.

12 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 12 Jaki biznes dla OSD ? (2/15) Przedsiębiorstwo –wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, –dysponująca zasobami, które wykorzystuje do –prowadzenia działalności gospodarczej –w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), –osiągająca na tej działalności zysk.

13 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 13 Jaki biznes dla OSD ? (3/15) Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności –zasoby majątek trwały –odbiorcy –zysk koszty i nakłady przychody

14 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 14 Jaki biznes dla OSD ? (4/15) Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą zakres działalności – dobrze opisany przez prawo ograniczenia zakresu działalności – działalność regulowana specyficzne cechy działalności – wymagana dyspozycja ruchu –zasoby majątek trwały – majątek sieciowy –odbiorcy – bezpośredni i pośredni –zysk koszty i nakłady – głownie związane z majątkiem przychody – regulowane przez URE Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą –zasoby –odbiorcy –zysk

15 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 15 Jaki biznes dla OSD ? (5/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (1) –opisany przez Prawo energetyczne (Pe): art. 3. pkt 25) –definicja OSD art. 9c. ust. 3. –szczegółowy opis odpowiedzialność OSD

16 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 16 Jaki biznes dla OSD ? (6/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (2) –definicja OSD: OSD jest to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za: –ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, –bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, –eksploatację, konserwację, remonty sieci dystrybucyjnej, –niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi

17 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 17 Jaki biznes dla OSD ? (7/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (3) –podstawowy zakres: umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez tę sieć, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej, planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz połączeń międzysystemowych.

18 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 18 Jaki biznes dla OSD ? (8/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (4) –ograniczenia zakresu działalności: przedsiębiorstwo OSD musi posiadać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i musi być wskazane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako OSD, działalność przedsiębiorstwa OSD jest całkowicie regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwa OSD nie może prowadzić, żadnej innej działalności niż świadczenie usługi dystrybucyjnej, przedsiębiorstwa OSD ma ściśle określony zakres działalności na rynku energii – zakup energii na starty w sieci dystrybucyjnej.

19 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 19 Jaki biznes dla OSD ? (9/15) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (5) –specyficzne cechy działalności: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, zapewnienie wymaganej niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, bilansowanie systemu (z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii) oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

20 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 20 Jaki biznes dla OSD ? (10/15) Zasoby przedsiębiorstwa OSD (1) –majątek sieciowy: znaczna wartość aktywów, aktywa o różnorodnej strukturze, aktywa rozmieszone na znacznym terenie, aktywa wymagające specjalistycznych zabiegów utrzymaniowych, zabiegi na majątku są podporządkowane specyficznym cechom działalności – zapewnienie dyspozycyjności majątku, w horyzoncie: –operacyjnym –długoterminowym

21 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 21 Jaki biznes dla OSD ? (11/15) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (1) –klienci bezpośredni odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi kontakty z tymi klientami następują: –w sposób bezpośredni »przy działaniach technicznych »przy działaniach handlowych (sprzedaż usługi dystrybucyjnej)

22 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 22 Jaki biznes dla OSD ? (11/15) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (2) –klienci pośredni odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi poprzez sprzedawcę energii kontakty z tymi klientami następują: –w sposób bezpośredni »przy działaniach technicznych –w sposób pośredni – poprzez sprzedawcę energii »przy działaniach handlowych

23 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 23 Jaki biznes dla OSD ? (12/15) Zysk przedsiębiorstwa OSD (1) –koszty i nakłady gro kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD (i nakładów inwestycyjnych) jest związana z utrzymaniem majątku sieciowego (i rozwojem tego majątku), zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD w okresie taryfowania (bez obniżenia jakości pracy majątku sieciowego) zwiększa zysk przedsiębiorstwa OSD, sieciowy charakter majątku trwałego wymaga odnoszenia kosztów do poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej.

24 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 24 Jaki biznes dla OSD ? (13/15) Zysk przedsiębiorstwa OSD (2) –przychody cała działalność przedsiębiorstwa OSD jest taryfowana, polityka regulacyjna Prezesa URE zakłada wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa OSD, większość przychodów jest proporcjonalna do ilości przesłanej energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi dystrybucyjnej, ograniczenia w dostępności (niedyspozycyjności) majątku sieciowego zmniejszają przychody.

25 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 25 Core biznes specyficzny Wspoma- ganie biznesu Core biznes Core biznes specyficzny Bezpie- czeństwo biznesu Jaki biznes dla OSD ? (14/15) Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD

26 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 26 Jaki biznes dla OSD ? (15/15) Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Rozwój i eksploatacja sieci dystrybucyjnej Usługi wsparcia Majątek sieciowy (sieć dystrybucyjna) Prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej Zarządzaniem OSD jako przedsiębiorstwem Zarządzanie siecią dystrybucyjną Wspoma- ganie biznesu Core biznes Core biznes specyficzny Bezpie- czeństwo biznesu

27 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 27 Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (1/3) Systemy IT dla przedsiębiorstwa OSD Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Rozwój i eksploatacja sieci dystrybucyjnej Usługi wsparcia Majątek sieciowy (sieć dystrybucyjna) Prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej Zarządzaniem OSD jako przedsiębiorstwem Zarządzanie siecią dystrybucyjną Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT dla zarządzania majątkiem Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Systemy IT dla prowadzenia ruchu Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy BI Wspoma- ganie biznesu Core biznes Core biznes specyficzny Bezpie- czeństwo biznesu

28 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 28 Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (2/3) Systemy IT dla przedsiębiorstwa OSD Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy BI Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy IT dla zarządzania majątkiem Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Systemy IT dla prowadzenie ruchu Systemy IT dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy IT dla zarządzania stratami w sieci Systemy IT dla zarządzania pomiarami Systemy IT dla rozliczeń z odbiorcami Systemy IT klasy ERP Systemy IT klasy BI Systemy IT wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy IT dla zarządzania majątkiem Systemy IT dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Wspoma- ganie biznesu Core biznes Core biznes specyficzny Bezpie- czeństwo biznesu

29 www.einf.pl Dyspozycja Rynek energii Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 29 Jakie systemy IT dla biznesu OSD ? (3/3) Systemy wspierające świadczenie usługi dystrybucyjnej Systemy dla zarządzania pomiarami Systemy dla rozliczeń z odbiorcami Systemy dla relacji z USD i otoczeniem biznesowym Systemy dla zarządzania stratami w sieci Systemy dla prowadzenia ruchu Systemy dla zarządzania majątkiem sieciowym Systemy dla operatywnego zarządzanie siecią dystrybucyjną Systemy klasy ERP Systemy klasy BI Świadczenie sługi dystrybucyjnej Zarządzanie majątkiem sieciowym Prowadzenie ruchu i operatywne zarządzanie siecią Bezpieczeństwo biznesu Zarządzanie majątkiem

30 www.einf.pl Wisła, 18 -21 listopada 2008 r. SIwE08 30 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Dziękuję za uwagę Pełna prezentacja do pobrania ze strony www.einf.pl. www.einf.pl


Pobierz ppt "Www.einf.pl VII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE 08 Nowe wyzwania biznesowe OSD – nowe zadania dla systemów IT Wisła, 18 – 21 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google