Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany naszej wsi w przeciągu 20 lat…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany naszej wsi w przeciągu 20 lat…"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany naszej wsi w przeciągu 20 lat…

2 Położenie naszej miejscowości..
Źlinice położone są 5 km od miasta Prószkowa i 10 km od stolicy województwa- Opola. Wieś leży przy drodze krajowej 45 relacji Opole- Racibórz. Graniczy z sołectwem Boguszyce, z którym ma częściowo wspólną infrastrukturę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Kościół p.w. Trójcy Świętej. Od wschodu wieś sąsiaduje z rzeką Odrą, od zachodu z Prószkowem, a od południa z miejscowością Zimnice Małe.

3

4 Atrakcje… -boisko - Do roku 2007 boisko w Źlinicach było używane do treningów 6 razy w tygodniu, natomiast w weekendy odbywały się na nim mecze ligowe organizowane przez Opolski Związek Piłki Nożnej. Obecnie boisko to tylko zielona murawa, nie pozwalająca na przeprowadzenie na niej treningów i meczów. Trzeba jednak podkreślić, iż dzieci i młodzież mimo to spędzają wolny czas aktywnie, spotykając się głównie na byłym boisku sportowym, na którym grają w piłkę nożną oraz uprawiają lekkoatletykę. -plac zabaw - do dyspozycji mieszkańców i gości, na którym odbywają się liczne spotkania i festyny; huśtawki, zjeżdżalnia, miejsce do gry w piłkę nożną, miejsce do gry w koszykówkę, -staw- zmodernizowany zbiornik przeciwpożarowy, w którym można łowić ryby i miło spędzić czas ze znajomymi.

5

6 Atrakcje - wywiady Wywiad z panią Ireną Tyrcha, mieszkanką Źlinic.
-Jak został zbudowany plac zabaw oraz jak teraz funkcjonuje ? -Plac zabaw został zbudowany z pomocą mieszkańców i rady sołeckiej. W tej chwili korzysta z niego cała społeczność. Dzięki temu w naszej wsi można organizować różnego rodzaju festyny oraz zabawy dla dzieci i młodzieży. Po dziś dzień jest to miejsce często odwiedzane przez dzieci, a także przez młodzież. Wywiad z obecną panią sołtys. - Jak zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży ? - Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży są organizowane w pobliskiej wsi Boguszyce gdzie znajduje się szkoła. Wspierane są one przez radę sołecką ze Źlinic. - W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, którą także zbudowali mieszkańcy wsi odbywają się różne uroczystości np. Dzień matki, jasełka, bal przebierańców. Mówi mieszkanka Źlinic pani Irena Tyrcha.

7 Rozwój dzieci i młodzieży
Wizja rozwoju Źlinic opiera się w pierwszej kolejności na stworzeniu dogodnych warunków do rozwoju młodego pokolenia poprzez odpowiednią infrastrukturę sportową. Źlinice posiadają teren pod obiekt sportowy, który do roku 2007 spełniał rolę boiska i tętnił życiem. Boisko jest również miejscem spotkań i ćwiczeń miejscowej grupy Ochotniczej Straży Pożarnej Źlinice, która dzięki możliwości przeprowadzania tych treningów na tym terenie, od lat plasuje się w zawodach OSP na najwyższych pozycjach. W 2007r. powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys" już po roku liczyła czterdziestu członków i dała kilkanaście koncertów w ramach różnych imprez. Od początku istnienia zespołu dyrygentem i nauczycielem jest Klaudiusz Lisoń. Podstawą sukcesu orkiestry jest zorganizowana grupa rodziców oraz ludzi i organizacji wspierających to przedsięwzięcie. Wszystkie osoby tworzą swoisty fanklub zespołu, wspierający go organizacyjnie i finansowo. Wymienić trzeba tutaj również Towarzystwo Niemców DFK Źlinice. Ta komfortowa sytuacja sprawiła, że dzieci i młodzież z terenu Gminy Prószków, mogą się rozwijać artystycznie oraz poszerzać swoje horyzonty. Ważne, że przy okazji umilają codzienne życie tym, którzy staną na drodze ich scenicznych prezentacji. A ich istnienie to nie tylko kaprys..

8

9 Wzloty i upadki Wywiad z panią Ireną Tyrcha - mieszkanką Źlinic.
- Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega pani w naszej wsi? - Największą zmianą w naszej wsi są wodociągi, kanalizacja, ułożenie chodnika umożliwiającego dojazd rolnikom do pól. - Z których wymienionych powyżej jest pani najbardziej zadowolona? - Z kanalizacji i z zwodociągowania naszej wsi. - Czy podejmowano jakieś wspólne działania np. przy remontach dróg? - Oczywiście. Mieszkańcy chętnie pomagali przy budowach dróg np. ręcznie pracowali przy budowie dróg podchodzących do ich pól. Wywiad z panią Teresą Broj mieszkanką naszej miejscowości. - Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega pani najbardziej w naszej wsi? - W naszej wsi jest w szczególności ogromna poprawa kontaktów z mieszkańcami i dzięki temu możemy angażować się w różne projekty. Wieś bardziej współpracuje między sobą a to sprawia, że możemy dokonywać różnych ważnych zmian w naszej miejscowości. - Jakie zmiany w naszej wsi od 1990 roku uważa pani za najważniejsze? - W szczególności skanalizowanie części wsi, wodociągi oraz odprowadzenie wody deszczowej. - Podejmowano jakieś wspólne działania np. przy kataklizmach? - Tak. W takich drastycznych sytuacjach najbardziej widać jacy jesteśmy sobie bliscy. Wszyscy się jednoczymy. Każdy oferuje pomoc. W czasie umacniania wałów zebrała się większość wsi aby wypełniać worki piaskiem.

10 Wzloty i upadki Wywiad z panią sołtys.
- Jakie zmiany pani zaobserwowała w naszej wsi w przeciągu 20 lat? - Zmiany oczywiście są pozytywne. Przede wszystkim zmienili się mieszkańcy. Bardziej im zależy na odnowieniu i wprowadzaniu nowych form we wsi niż kiedyś. Dostrzegają dobro wspólne a nie tylko swoje prywatne. - Z jakich osiągnięć jest pani najbardziej zadowolona? - Największym sukcesem rady sołeckiej jest przystąpienie do programu odnowy wsi oraz przygotowanie planu rozwoju miejscowości. Wieś zmieniła się na korzyść w estetyce, wyglądzie, budownictwie, rolnictwie. Co raz więcej jest prywatnych inicjatyw. - Jakie problemy pani dostrzega i jak chce je pani rozwiązać? - Problemy są w większości z finansami a rozwiązywać je możemy poprzez projekty, dofinansowania i małe granty.

11 Współpraca i urzędy Wywiad z panią sołtys.
- Łatwiej jest otrzymywać informacje? Czy urzędnicy konsultują z wami decyzje? - Myślę, że tak.. Urzędy dostosowały się do obywateli są bardziej otwarte a urzędnicy są bardziej wykształceni i mogą nam pomóc. - Jak zmieniły się urzędy? Są bliżej czy dalej? - Urzędy są bardziej otwarte na obywateli ale mieszkańcom wsi jest trudniej dojechać do gminy niż mieszkańcom miasta. - Skąd rada pozyskiwała pieniądze i jak to się zmieniło przez ostatnie 20 lat? - Pieniądze pozyskujemy poprzez dofinansowania, projekty oraz z funduszu sołeckiego jak również ze stowarzyszeń. - Jak przez minione 20 lat wyglądała współpraca z organizacjami pozarządowymi? - Współpraca z organizacjami poza samorządowymi układa się dobrze. Sołectwo jest zawsze otwarte na pomoc zarówno dla swojej gminy jak i dla zaprzyjaźnionych i potrzebujących gmin zarówno jak i w kraju jak i na wschodzie. Wywiad z panią Teresą Broj - mieszkanką. - Łatwiej jest otrzymywać informacje od urzędników? - Łatwiej jest otrzymywać informacje. Łatwiejszy jest kontakt między urzędnikiem a mieszkańcem wsi.

12 Odnowa wsi.. Sołectwo Źlinice przystąpiło do programu ,,Odnowa Wsi" zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego po kierunkiem Przewodniczącego pana Ryszarda Wilczyńskiego. Mieszkańcy w poprzednich latach wykonywali różne prace na rzecz wsi, ale od 2000 roku prace i działalność mieszkańców zmieniły swój charakter. Została powołana ,,Grupa Odnowy Wsi", do której weszli przedstawiciele Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej. Grupa ta po przeszkoleniu utworzyła plan rozwoju wsi. Prace zostały podzielone na pilne i perspektywiczne. Plan został zatwierdzony przez Radę Sołecką i zebranie wiejskie. Na wniosek Pani sołtys i radnych na sesji Rady Gminy w Prószkowie wieś Źlinice została wytypowana do programu ,,Odnowa Wsi Opolskiej". Mieszkańcy wsi są żywo zainteresowani sprawami ,,Odnowy Wsi", przez co podniosła się troska o estetykę wsi oraz wzrosła ilość prac na jej rzecz. Dzięki ,,Odnowie Wsi" i odczuciu, że ktoś jest nami zainteresowany i pomaga, praca lidera wsi jest dużo łatwiejsza.

13 Odnowa wsi oraz plany.. Wywiad z panią sołtys
- Czy w trakcie planowania uwzględniono zdanie mieszkańców i ekologów? - Planowane remonty dróg są przygotowywane w porozumieniu rady miejskiej z radą sołecką. W trakcie planowania przede wszystkim liczą się zdania mieszkańców, którzy również dbają o sprawy ekologiczne. - Co pani myśli o takich spotkaniach? - Te konsultacje są odbierane pomyślnie, ponieważ można zaobserwować jak było kiedyś i jakie wnieść poprawki do przyszłości. Wywiad z panią Teresą Broj - mieszkanką. - Czy w trakcie planowania uwzględniono zdanie mieszkańców? - W trakcie planowania różnych inwestycji rząd zawsze organizuje spotkania z mieszkańcami. - Jak pani myśli są one potrzebne? - Oczywiście! Takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ możemy wtedy podejmować różne ważne decyzje dotyczące naszej wsi. - Jakich planów jeszcze nie udało się zrealizować? - Remont poczty. Miała się ona zmienić w świetlicę jednak jeszcze tego nie dokonano. Wywiad z panem Franciszkiem Datko - mieszkańcem Źlinic. - Co planowano, a czego jeszcze nie udało się osiągnąć? - Wiem, że nadal trwa odnowa boiska a w straży chcieli poszerzać szatnie. - Jak pana zdaniem wyglądała współpraca z gminą? - Współpraca z gminą wyglądała różnie ale często można było coś załatwić.

14 Ochrona środowiska i zdrowie..
Wywiad z panią sołtys. - Jak zmieniła się opieka zdrowotna przez ostatnie 20 lat? - Opieka zdrowotna polepszyła się, ponieważ mamy większy dostęp do specjalistów, jednak mamy jeszcze wiele do życzenia. - Jak zmieniła się ochrona środowiska w naszej wsi? - Ochrona środowiska polepszyła się poprzez skanalizowanie części miejscowości oraz przystąpienie do Unii. - W jaki sposób rozwiązano problem ze śmieciami? - Problem śmieci rozwiązujemy poprzez zakład gospodarki komunalnej, z którym zawieramy umowę o wywóz odpadów i śmieci. Są także organizowane zbiórki wielko gabarytowe oraz opon przez co nie są wywożone na niedozwolone tereny. Wywiad z panią Ireną Tyrcha - mieszkanką. - Jak zmienił się dostęp do usług medycznych? - Dostęp do usług medycznych się zwiększył ale liczba oczekujących jest bardzo długa. Długi jest okres oczekiwania aby dostać się do różnych specjalistów. - Jak zmieniła się ochrona środowiska w naszej miejscowości? - Posadzono nowe drzewa, trawniki. Dbamy o środowisko poprzez zbiórkę wielkich gabarytów i sprzętu AGD i RTV.

15 Firmy i instytucje... Na terenie Źlinic obecnie prosperują następujące przedsiębiorstwa, firmy i instytucje: Ochotnicza Straż Pożarna Restauracja "Antek"- kuchnia śląska, imprezy okolicznościowe, bankiety, catering Firma Budowlana "Urbacka"- budowa domów, dekarstwo, wykończenia PHU Bernard Kaleta- maszyny rolnicze, części, środki smarne, naprawy maszyn Producent stolarki PCV i AL "BEWI"- produkcja okien, drzwi, ogrodów zimowych i fasad na profilach KÖMMERLING i TROCAL "MARKO-PLAST"- produkcja drzwi i okien P.V.C. Hurtownia napojów "MALINA"- sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów Sklep spożywczy "ATIK"- artykuły spożywcze i chemia gospodarcza Sklep meblowy Krystian Żurek- meble pokojowe, sypialne i kuchenne Auto Service Roskosz- mechanika pojazdowa, blacharstwo Q-SERVICE Paweł Piechaczek- mechanika pojazdowa CAR-TECH Zakład Mechaniki Damian Huncia- montaż instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, mechanika i mechatronika pojazdowa Zakład fryzjerski "Gosia"- strzyżenie, farbowanie i modelowanie włosów Firma Produkcyjno-Handlowa "KDE"- ziemia kwiatowa, kora Blacharstwo samochodowe Grund Roman- blacharstwo samochodowe Komor Norbert- przezwajanie silników elektrycznych EL-BRAM Adrian Chudala- domofony, automatyka bram, kontrola dostępu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Duda Dariusz- sieci telekomunikacyjne

16 Wykonanie Wykonała: Marlena Wicher mieszkanka Źlinic oraz uczennica klasy III a w Publicznym Gimnazjum im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.


Pobierz ppt "Zmiany naszej wsi w przeciągu 20 lat…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google