Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„20 lat minęło jak jeden dzień”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„20 lat minęło jak jeden dzień”"— Zapis prezentacji:

1 „20 lat minęło jak jeden dzień”
Gimnazjum w Zarszynie Odrzechowa „20 lat minęło jak jeden dzień” Samorząd Gminy Zarszyn

2 Odrzechowa „20 lat wspólnie” HISTORIA
Odrzechowa - wieś położona na południowy zachód od Zarszyna w województwie podkarpackim, powiecie sanockim. Najstarsze ślady osadnictwa w tym regionie pochodzą z młodszej epoki kamienia (ok lat p.n.e.). Odrzechowa powstała najpóźniej w XIV w., chociaż pierwszy raz widnieje w dokumencie z 1419 r. Już wówczas była wsią rozległą. Odrzechowa, założona na prawie wołoskim zasiedlona została przez osadników wołosko- ruskich. W 1623 r. wieś spustoszyli Tatarzy. W 1777 r. wybuchł we wsi pożar, który strawił m.in. księgi metrykalne i parafialne. Przed I wojną światową istniała tu szkoła tkacka. W wyniku obu wojen światowych wieś została poważnie zniszczona. Po zakończeniu działań wojennych, mieszkających w Odrzechowej Rusinów wysiedlono do ZSRR, a z istniejących 600 gospodarstw pozostało zaledwie 100.

3 Struktura pracy Pracę naszą podzieliliśmy na następujące kategorie:
W oparciu o przeprowadzone wywiady z mieszkańcami Odrzechowej ( panią Wiesławą Borkowską, panią Bronisławą Cupryk, panią Bożeną Sołtys, panią Zofią Józefczyk, panem Wiesławem Józefczykiem- sołtysem wsi), przedstawiamy dorobek naszej miejscowości ostatnich 20 lat. Bardzo dziękujemy naszym rozmówcom bez których niniejsza prezentacja by nie powstała. Pracę naszą podzieliliśmy na następujące kategorie: Kultura i jej ośrodki w Odrzechowej Działalność parafialna Oświata Służba Zdrowia Sport i rekreacja Organizacje lokalne Inwestycje gospodarcze Ochrona środowiska

4 Kultura w Odrzechowej W ciągu ostatnich 20 lat kultura w Odrzechowej bardzo się rozwinęła i dalej się rozwija. Z uzyskanych od mieszkańców Odrzechowej informacji możemy przedstawić najważniejsze dokonania w tej kategorii. Wszystkie opisane ośrodki kulturalne powstały w wyniku współpracy samorządu terytorialnego z mieszkańcami Odrzechowej. Dom Ludowy – oddany został do użytku w 1994r. Wraz z Izbą lekarską. Budową i remontem zajęli się mieszkańcy wsi. Dom Ludowy spełnia bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu miejscowości. Odbywają się tu wszelkie ważne uroczystości związane z życiem kulturalnym: festiwale, dożynki, festyny, wesela, spotkania gminne. Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży w Odrzechowej– W 2004r. stał się samodzielną, pierwszą w gminie organizacją pozarządową o statusie fundacji. Jego zadaniem jest organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży Odrzechowej. Sala wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu. Organizowana jest tam nauka gry na gitarze. Kafejka Internetowa Biblioteka Publiczna- spełnia ważną rolę , gdyż wszyscy mieszkańcy Odrzechowej maja łatwą możliwość do wypożyczenia potrzebnej literatury. Dom Historii Odrzechowej – W odnowionej plebanii przedstawiona będzie historia Odrzechowej. Dodatkowo będzie można zobaczyć ciekawe eksponaty i pogłębić swoją wiedzę o naszej wsi. Plebania została remontowana wspólnymi siłami mieszkańców Odrzechowej.

5 Świetlica środowiskowa
Dom Ludowy Świetlica środowiskowa Dom Historii

6 Działalność parafialna
Pierwszą wzmiankę o kościele datuje się na 1450r. Zachowany do dzisiaj kościół pochodzi z 1813 roku, ufundowały go rodziny Morawskich i Russockich. Po II wojnie światowej cerkiew została częściowo uszkodzona. Mieszkańcy wsi na Mszę świętą uczęszczali do sąsiednich miejscowości, a ich marzeniem było utworzenie parafii w Odrzechowej, czego dokonano w W ciągu ostatnich 20 lat zaszło tu wiele zmian, m.in.: wymieniono całą posadzkę w kościele na marmurową, unowocześniono oświetlenie, odmalowano budynek, zakupiono nowe organy i tabernakulum. Obecnie remontowana jest dawna plebania, w której planowane jest utworzenie Domu Historii Odrzechowej. Wszystkie te prace możliwe były dzięki współpracy mieszkańców.

7 Oświata w Odrzechowej Oświata spełnia bardzo ważną rolę w życiu każdej miejscowości, podobnie jest w Odrzechowej. W ostatnich latach nastąpiła: Rozbudowa Szkoły Podstawowej – budowa starej szkoły trwała 5 lat i zakończona została w 1957r. Ufundowali ją mieszkańcy wsi, którzy również zajęli się jej budową. W 2001r. dobudowano nowy segment obejmujący kilka sal, oraz halę gimnastyczną. Młodzież odrzechowska często organizuje różne imprezy i spotkania, a także zawody sportowe np. zawody ping-pongowe na szczeblu gminnym. Obecnie przy szkole funkcjonuje harcówka, a kilka lat temu powstała Izba Pamięci. Szkoła prowadzi również współpracę z Nadleśnictwem Rymanów, gdzie w pobliskiej „leśniczówce” odbywają się lekcje dla młodzieży szkolnej o tematyce przyrodniczej. Rozbudowa niemożliwa byłaby bez współpracy urzędu gminy i mieszkańców wsi.

8 Sport i rekreacja Ważną rolę w naszej miejscowości odgrywa sport i rekreacja. Do głównych ośrodków sportowo- rekreacyjnych należą: Ludowy Klub Sportowy – Dzięki uporom działaczy w Odrzechowej powstał Ludowy Klub Sportowy Odrzechowa. Seniorzy zaczną rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011. Nauka jazdy konnej- odbywa się w Instytucie Zootechniki w Odrzechowej i jest prowadzona przez Pana Inspektora Marka Borutę. W corocznym Pożegnaniu Wakacji z Koniem Huculskim młodzież wyrusza na ścieżkę z koniem huculskim, organizowane są również konkursy jeździeckie. Zimą organizowane są kuligi. Siłownia - Została utworzona w roku 2010 przy pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa . Składa się z 12 członków. Ma na celu zorganizowanie wolnego czasu dla członków sekcji sportowej stowarzyszenia. Gminne zawody sportowe-Mają swój początek od roku „Turniej Piłki Siatkowej O Puchar Wójta Gminy Zarszyn”. Rozgrywane są w okresie ferii zimowych. Biorą w nich udział drużyny składające się z mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy. W naszej miejscowości wśród różnych atrakcji prowadzone były nauki tańca towarzyskiego, oraz nauka sztuk walki- karate. Nasza miejscowość posiada liczne walory turystyczne. Dzięki nim w Odrzechowej rozwinęła się agroturystyka.

9 Kulig Siłownia Nauka jazdy konnej

10 Organizacje lokalne Wśród organizacji działających w naszej miejscowości możemy wymienić: Ochotniczą Straż Pożarną- Na terenie miejscowości Odrzechowa strażacy zorganizowani byli jeszcze przed I wojną światową. Oficjalnie przyjmuje się, że było to w roku Obecnie OSP pełni bardzo ważną rolę bezpieczeństwa oraz udział w licznych imprezach środowiskowych. W ciągu ostatnich 20 lat OSP wzbogaciła się o nowy sprzęt. Koło Gospodyń Wiejskich- funkcjonuje od 1949r. Obecną przewodniczącą jest Pani Janina Drozd. Przez wiele lat koło działało prężnie, obsługując zabawy i uroczystości, oraz organizując występy pt. „Biesiada”, gdzie członkinie same stawały na scenie. Obecnie działalność jest chwilowo zawieszona. ZHP Odrzechowa- 26 DH im. Tadeusza Kościuszki, którą kieruje Druhna Bożena Sołtys. Dzieci ze SP chętnie angażują się w zadania i je wykonują. Badają środowisko i działają na rzecz jego ochrony. Biorą udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez ZHP. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa- uzyskało wpis do krajowego rejestru sądowego w roku Jest dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób pragnących działać dla wspólnego dobra wsi. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów powołało specjalne grupy robocze, które zajmują się sprawami : dzieci i młodzieży, sportu i rekreacji , kultury , dziedzictwa historycznego i rzemiosła artystycznego oraz gospodyń wiejskich. Do jego dotychczasowych osiągnięć należy zgłoszenie projektu do Rady Lokalnej Grupy działania w celu operacji pt.”Remont i doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Odrzechowej.” Zaplanowane prace mają nastąpić niebawem. Jego kolejnym osiągnięciem było zorganizowanie czasu wolnego kobiet (aerobik). Ośrodek Zdrowia – jest ważnym miejscem dla mieszkańców wsi. Są tam przeprowadzane darmowe badania przeciw cukrzycy oraz szczepienia. W Ośrodku funkcjonuje też gabinet stomatologiczny.

11 Inwestycje gospodarcze
Jedną z najbardziej widocznych zmian w naszej miejscowości w ciągu ostatnich 20 lat były remonty dróg wraz z oświetleniem. Zmieniła się także znacząco infrastruktura wsi, powstały nowe murowane budynki, nowe przystanki autobusowe, sklepy przemysłowe i lokale gastronomiczne- Pizzeria.

12 Ochrona środowiska W naszej miejscowości mieszkańcy dbają o ochronę środowiska, likwidowane są dzikie wysypiska śmieci, w różnych punktach miejscowości rozmieszczone są pojemniki do segregacji śmieci, dzięki temu nasza miejscowość jest bardziej czysta niż kilkanaście lat temu. Ważna rolę w ochronie środowiska spełnia odprowadzanie ścieków, w obecnej chwili rozpoczęto kanalizacje wsi. Dla poprawy atrakcyjności miejscowości i czystości powietrza prowadzone są akcje zalesiania wolnych terenów w naszej wsi.

13 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Ewelina Huta 1994, klasa III a Joanna Cupryk 1994, klasa III c Aleksandra Gibała Joanna Drozd 1994, klasa III b Jakub Stępień Gimnazjum w Zarszynie Opiekun zespołu: Jacek Leszczyński


Pobierz ppt "„20 lat minęło jak jeden dzień”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google