Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Państwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Główni wykonawcy to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Państwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Główni wykonawcy to:"— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Państwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Główni wykonawcy to:

3 3 2,376 mld Mg 0,799 mld Mg 5,955 mld Mg 1,569 mld Mg 1,025 mld Mg 0,864 mld Mg 0,839 mld Mg 0,471 mld Mg ( prognostycznych, potencjalnych i nie spełniających kryteriów bilansowości eksploatacji odkrywkowej ) Złoże Udokumentowane geologiczne zasoby bilansowe Stosunek N:W Średnia miąższość pokładu węgla Średnia głębokość zalegania spągu węgla Średnia wartość opałowa węgla Średnia zawartoś ć siarki całkowite j w węglu wg Bilansu Zasobów Wg IGO Poltegor Instytut mln Mg m/mmmMJ/MgS t d [%] Złoże Legnica 2 728,33 401,5 w tym: Pole Zachodnie 863,61 018,56,6 : 1 21,0158,89 9260,76 Pole Wschodnie 839,3 931,67,6 : 119,8136,39 2361,33 Pole Północne 1 025,41 451,48,1 : 123,0193,29 0601,58 Bilansowe zasoby geologiczne złoża Legnica wg Bilansu Zasobów i obliczeń wykonanych przez PIG i IGO Poltegor-Instytut

4 4

5 5 Harmonogram realizacyjny Lata [rok] Nadkład [mln,m3] Węgiel [mln,Mg] N:W [m3/mln,Mg] 110 230 360 4891,2 5112,2428,1 6128,1914,2 7141,517,48,1 8149,824,16,2 9156,924,16,5 10156,924,16,5 11-303570,9463,77,7 31-8411953,61534,97,8 Razem16 558,92 102,57,9

6 6 Lp Scenariusze udostępnienia zasobów złoża Legnica Powierzchnia [km 2 ] Zasoby przemysłowe [mln Mg] BarieryIlość budynkówLudność na km 2 pow. 1 Pole Legnica ZachódStan na rok 2007 Pole Legnica Zachód od południowego okonturowania złoża - wyrobisko -zwałowisko Łącznie 31,69 8,35 40,04 511,2 mln Mg - 27 lat eksploatacji 50,2% - wykorzystania zasobów bilansowych - przełożenie rzeki Czarna Woda - 11,7 km -przełożenie drogi krajowej nr 3 Rzeszotary- Karczowiska (planowana S3) – 6,0 km -przełożenie bocznicy towarowej (nr 296) – 4,3 km - przełożenie linii kolejowej (nr 289) Legnica - Lubin- 6,2 km -LNWN 110 kV (bud. 13,6 km, likwidacja 10,2 km) - przełożenie kolektora (500m) -przełożenie gazociągu ø 200, PN 6.3 MPa – 7 km mieszkalne 250 gospodarcze 343 inne 21 99825 Wydzielone Pole Legnica Zachód Pole Legnica Zachód od miejscowości Rzeszotary - wyrobisko -zwałowisko Łącznie 21,67 9,20 30,87 302,1 mln Mg - 18 lat eksploatacji 29,7% - wykorzystania zasobów bilansowych - droga krajowa nr 3 Rzeszotary-Karczowiska (planowana S3) – 6,0 km -LNWN 110 kV (bud. 13,6 km, likwidacja 10,2 km) -przełożenie gazociągu ø 200, PN 6.3 MPa – 2,1km mieszkalne 134 gospodarcze 169 inne 10 51917 2 Pole Legnica Północ Pole Legnica Północ - przedłużenie eksploatacji w każdym wariancie - wyrobisko63,5 1 327,4 mln Mg - 41- 44 lat w zależności od wyboru wariantu otwarcia 91,0% wykorzystania zaso- bów bilansowych - przełożenie drogi krajowej nr 3 Karczowiska – Chróstnik (planowana S3) – 5,7 km -przełożenie linii kolejowej (nr 289) Legnica - Lubin - 5,8 km mieszkalne 785 gospodarcze 942 inne 25 236137

7 7 Scenariusz TechnologicznyI IA Docelowe wydobycie kopalni [mln Mg/rok}24.00 Nakłady inwestycyjne [mln PLN]7 479,18 965,2 Prosty okres zwrotu [lata]1517 Cena węgla [PLN]7078 Nakłady w technologii PC [mln PLN]18 216,0 Sprawność wytwarzania energii netto [%]48,5 Produkcja [mln MWh]1 1061 071 Cena energii elektrycznej w technologii PC [PLN] 160173 Nakłady w technologii Oxyfuel23 680,8 Sprawność wytwarzania energii netto [%]40 Produkcja [mln MWh]864836 Cena energii elektrycznej w technologii Oxyfuel [PLN] 234252

8 8 Wyszczeg ó lnienie Prace przygotowawcze Budowa wkopu udostępniającego Dochodzenie do pełnego wydobycia Docelowe zatrudnienie w kopalni i elektrowni Lata realizacji inwestycji od -5 do -1 rokuod 1 do 3 rokuod 4 do 7 rokuod 8 roku Kopalnia800 4 0204 470 5 5905 860 4 7703 500 Elektrownia300 2 3503 400 4 800 8 0001 200 Kopalnia+ Elektrownia1 200 6 3707 870 8 99010 660 12 7704 700

9 9 WyróżnikFaktMit 1 Lokalizacja terenów rozpatrywanej lokalizacji zespołu paliwowo-energetycznego Gmina Miłkowice ok. 50% powierzchni, Gmina Lubin 1,6% powierzchni Gminy objęte eksploatacją Ruja, Ścinawa, Prochowice 2 Zajmowana powierzchnia Legnica Zachód- Etap I Legnica Północ- Etap II ~47,7 km 2 ~63,5 km 2 ponad 300 km 2 3 Budynki w obrębie rozpatrywanej eksploatacji (łącznie) Legnica Zachód- Etap I Legnica Północ- Etap II 615 budynków 1752 budynki 3 000 budynków 5 000 budynków 4 Przesiedlone osoby- Etap I - Etap II 1088 2361 5 000 50 000-100 000 do kilkuset tysięcy 5 Okres zajęcia powierzchni Legnica Zachód- Etap I Legnica Północ- Etap II 30 lat 44 lata 50 lat 100 lat 6 Rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych Stopniowo od 20 roku eksploatacji, docelowo w 100% Brak rekultywacji 7Zasięg leja depresjiDo kilku kilometrówok. 50 km 8 Oddziaływania środowiskoweDostosowanie eksploatacji do wymogów unijnychKatastrofa ekologiczna 9 Stan środowiska w obrębie złóż możliwych do eksploatacji Brak kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej, użytki ekologiczne w ograniczonych zakresach Obszar Natura 2000 10 Emisja i imisja oddziaływańBudowa zespołu energetycznego spełniającego wszystkie normatywy dotyczące emisji gazów (sekwestracja CO 2 ) Emisja zanieczyszczeń i gazów powodujących klęskę ekologiczną 11 EksploatacjaTechniki górnicze na najwyższym światowym poziomie Techniki najbardziej archaiczne

10 10 1.Koniecznym jest opracowanie długofalowego programu rozwoju gmin z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, w tym strategii rozwoju państwa oraz dostosowaniem MPZP. 2.Bezwzględne eliminowanie z dyskusji informacji niewiarygodnych i nieprawdziwych, manipulacji faktami czy prób załatwienia własnych interesów (osobistych). 3.Kwestie sporne dotyczące spraw zasadniczych powinny być rozwiązywane tylko w oparciu o kompromis stron poparty kompetentnymi ekspertyzami z wzajemnym uwzględnieniem zgłaszanych postulatów.

11 11

12 12


Pobierz ppt "1. 2 Państwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Główni wykonawcy to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google