Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wykonywania i interpretacji badań spirometrycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wykonywania i interpretacji badań spirometrycznych."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wykonywania i interpretacji badań spirometrycznych

2 Podstawowe pojęcia i definicje VC (vital capacity)- pojemność życiowa – zmiana objętości powietrza między najgłębszym wdechem i najgłębszym wydechem FVC (forced vital capacity) – natężona pojemność życiowa – największa objętość powietrza wydmuchnięta przy maksymalnym wysiłku wydechowym po uprzednim możliwe największym wdechu FEV 1 (forced expiratory volume in one second) – natężona pojemność wydechowa jednosekundowa – objętość powietrz wydmuchnięta w czasie jednej sekundy FEV 1 %VC - wskaźnik Tiffenau PEF (peak expiratory flow) szczytowy przepływ wydechowy – przepływ zmierzony na szczycie maksymalnego wydechu

3

4 Wskazania -Diagnostyka -Monitorowanie -Orzecznictwo -Badania epidemiologiczne

5 Przeciwwskazania bezwzględne -Świeży (w ciągu ostatniego miesiąca) zawał serca -Tętniak tętnic mózgowych lub aorty piersiowej -Zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego -Świeża operacja okulistyczna -Krwioplucie -Odma opłucnowa

6 Przeciwwskazania względne -Stan po operacji klatki piersiowej -Stan po operacji jamy brzusznej -Zawroty głowy -Nudności, wymioty -Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze -Zaburzenia rytmu serca -Nierozumienie przez badanego zakresu wymaganej współpracy lub brak akceptacji dla takiej współpracy

7 7 IVC Pomiar pojemności życiowej (VC) PO 4-6 SPOKOJNYCH ODDECHACH BADANY WOLNO WYDMUCHUJE POWIETRZE DO KOŃCA AŻ DO WYPŁASZCZENIA KRZYWEJ=PLATEAU (W CIĄGU 1sek WYDMUCHIWANE JEST MNIEJ NIŻ 25ml), A NASTĘPNIE NABIERA JAK NAJWIĘCEJ POWIETRZA I WRACA DO NORMALNEGO ODDYCHANIA. JEST TO POMIAR POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ WDECHOWEJ IVC, VC IN

8 8 EVC Pomiar pojemności życiowej (VC) PO 4-6 SPOKOJNYCH ODDECHACH NAKAZUJEMY NABRAĆ JAK NAJWIĘCEJ POWIETRZA,A NASTĘPNIE WYDMUCHNĄĆ JE WOLNO DO KOŃCA AŻ DO WYPŁASZCZENIA KRZYWEJ- UZYSKANIA PLATEAU, POCZYM PACJENT WRACA DO NORMALNEGO ODDYCHANIA. JEST TO POMIAR POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ WYDECHOWEJ- EVC, VC EX

9 WYKONUJEMY CO NAJMNIEJ 3 POPRAWNE POMIARY VC JEŚLI RÓŻNICA MIĘDZY DWOMA NAJWIĘKSZYMI POMIARAMI PRZEKRACZA 150ml WYKONUJEMY KOLEJNE BADANIE NIE NALEŻY WYKONYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 4 POMIARY VC MIĘDZY KOLEJNYMI PRÓBAMI NALEŻY ZACHOWAĆ CO NAJMNIEJ 60-SEKUNDOWE PRZERWY Pomiar pojemności życiowej (VC)

10 WYLICZANIE FEV 1 /VC (WYLICZANIE WSKAŹNIKA TIFFENAU) WSKAŻNIK TIFFENAU POWINIEN BYĆ WYLICZONY ZE STOSUNKU NAJWIĘKSZEJ ZMIERZONEJ WARTOŚCI FEV 1 DO NAJWIĘKSZEJ WAROŚCI POJEMNIŚCI ŻYCIOWEJ NIEZALEŻNIE W JAKI SPOSÓB JĄ ZMIERZONO (VC CZY FVC) W PRZYPADKU POMIARU TYLKO NATĘŻONEGO WYDECHU WYLICZAMY TAK ZWANY WSKAŹNIK PSEUDO- TIFFENAU FEV 1 /FVC

11 Zaburzenia obturacyjne Zaburzenia restrykcyjne Rodzaje zaburzeń wentylacji:

12 O obturacji świadczy nie obniżenie bezwzględnej wartości FEV 1, a obniżenie stosunku FEV 1 / (F)VC = FEV 1 % (F)VC WSKAŹNIK TIFFENAU

13 Czy FEV 1 % (F)VC < 70% (0,7) jest pewną miarą obturacji?

14 Wartość należna i dolna granica normy (DGN) FEV 1 % FVC a wartość graniczna wg Gold wg. P. Boros i wsp.

15 Astma sporadyczna i astma przewlekła lekka FEV 1 > 80% wartości należnej Astma przewlekła umiarkowana (stopień 3) 60% < FEV 1 < 80% wartości należnej Astma przewlekła ciężka (stopień 4) FEV 1 < 60% wartości należnej Klasyfikacja astmy z uwzględnieniem wartości FEV 1 (GINA)

16 Podział ciężkości POCHP w zależności od wartości bezwzględnej FEV 1 gdy FEV 1 % FVC < 70% (GOLD, PTF) Stopień IPostać łagodna FEV 1 > 80% wartości należnej Stopień IIPostać umiarkowana 50% < FEV 1 < 80% wartości należnej Stopień IIIPostać średniociężka 30% < FEV 1 < 50% wartości należnej Stopień IVPostać ciężka FEV 1 < 30% wartości należnej

17 Stopnie ciężkości obturacji w zależności od wartości FEV 1 a FEV 1 % VC jest mniejsze od dolnej granicy normy (wg. ATS 1991) FEV 1 >100% należnego FEV 1 – może być fizjologiczne Zaburzenia łagodne 70% < FEV 1 < 100% należnego Zaburzenia umiarkowane 60% < FEV 1 < 70% należnego Zaburzenia umiarkowanie ciężkie 50% < FEV 1 < 60% należnego Zaburzenia ciężkie 34% < FEV 1 < 50% należnego Zaburzenia bardzo ciężkie FEV 1 < 34% należnego

18 Restrykcja Restrykcja jest to zmniejszenie całkowitej pojemności płuc (TLC) poniżej dolnej granicy normy. – Obniżenie pojemności życiowej (VC) nie wystarcza do rozpoznania restrykcji. – Prawidłowa wartość VC nie wyklucza rozpoznania restrykcji. Na podstawie badania spirometrycznego nie można w sposób pewny rozpoznać restrykcji. Restrykcja jest to zmniejszenie całkowitej pojemności płuc (TLC) poniżej dolnej granicy normy. – Obniżenie pojemności życiowej (VC) nie wystarcza do rozpoznania restrykcji. – Prawidłowa wartość VC nie wyklucza rozpoznania restrykcji. Na podstawie badania spirometrycznego nie można w sposób pewny rozpoznać restrykcji.

19 Rozpoznawanie restrykcji Referencyjną metodą służącą rozpoznawaniu restrykcji jest oznaczanie całkowitej pojemności płuc (TLC). – DGN = nal. -1.645RSD Zmniejszenie VC poniżej dolnej granicy normy przy prawidłowej wartości wskaźnika FEV1%VCmax może sugerować istnienie zmian restrykcyjnych. W celu ustalenia przyczyny zmniejszenia VC konieczne jest oznaczenie TLC. Referencyjną metodą służącą rozpoznawaniu restrykcji jest oznaczanie całkowitej pojemności płuc (TLC). – DGN = nal. -1.645RSD Zmniejszenie VC poniżej dolnej granicy normy przy prawidłowej wartości wskaźnika FEV1%VCmax może sugerować istnienie zmian restrykcyjnych. W celu ustalenia przyczyny zmniejszenia VC konieczne jest oznaczenie TLC.

20 Rozpoznawanie zaburzeń maksymalnych przepływów wydechowych Interpretacja wartości wskaźników maksymalnych przepływów (MEF75, 50, 25) i MEF75 25 ma miejsce tylko w przypadku braku cech obturacji i restrykcji. – DGN = nal. - 1.645RSD. – Nie należy stosować % wartości należnej !!! Nie stopniuje się zaburzeń maksymalnych przepływów w przypadku prawidłowej wartości FEV1 i FEV1%VCmax. Występowanie izolowanych zaburzeń maksymalnych przepływów nie jest podstawą do rozpoznawania zaburzeń obturacyjnych, ale może być użyteczne klinicznie. Interpretacja wartości wskaźników maksymalnych przepływów (MEF75, 50, 25) i MEF75 25 ma miejsce tylko w przypadku braku cech obturacji i restrykcji. – DGN = nal. - 1.645RSD. – Nie należy stosować % wartości należnej !!! Nie stopniuje się zaburzeń maksymalnych przepływów w przypadku prawidłowej wartości FEV1 i FEV1%VCmax. Występowanie izolowanych zaburzeń maksymalnych przepływów nie jest podstawą do rozpoznawania zaburzeń obturacyjnych, ale może być użyteczne klinicznie.

21 Współistnienie obturacji i restrykcji Nie można przy pomocy spirometrii w sposób pewny rozpoznać współistnienia obturacji i restrykcji. Termin "zmiany mieszane" nie powinien być stosowany, ponieważ istnieją tylko dwa typy zaburzeń wentylacji (obturacyjny i restrykcyjny). W przypadku kiedy FEV1%(F)VC { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60857/1/slides/slide_20.jpg", "name": "Współistnienie obturacji i restrykcji Nie można przy pomocy spirometrii w sposób pewny rozpoznać współistnienia obturacji i restrykcji.", "description": "Termin zmiany mieszane nie powinien być stosowany, ponieważ istnieją tylko dwa typy zaburzeń wentylacji (obturacyjny i restrykcyjny). W przypadku kiedy FEV1%(F)VC

22 Próba rozkurczowa

23 Cel wykonania Ocena reaktywności oskrzeli –Ocena stopnia odwracalności ograniczenia przepływu w drogach oddechowych (obturacji oskrzeli) Ocena skuteczności terapeutycznej leków rozkurczowych

24 Próba rozkurczowa Ocenia się zmiany wybranych parametrów spirometrycznych (FEV1, FVC i niekiedy IC) pod wpływem działania standardowej dawki SABA.

25 Przygotowanie pacjenta Takie jak do spirometrii diagnostycznej ze szczególnym uwzględnieniem karencji leków rozkurczających oskrzela: –SABA, Atrovent4 godziny –LABA, Teofilina po12 godzin Pacjent nie powinien palić przez przynajmniej godzinę przed testem

26 Używane leki Salbutamol – 4 dawki po 100 mcg Czasami Atrovent - 4 dawki po 40 mcg Lek musi być prawidłowo podany (najlepiej przez spejser) –Częściowy wydech, następnie pełen wdech leku podanego do spejcera i zatrzymanie wdechu na 5-10 sek. (x4)

27 Interpretacja próby rozkurczowej Ocenia się zmiany (F)VC, FEV 1, czasami IC (brak wytycznych) –Poprawa % wartości wyjściowej –Poprawa % wartości należnej –Poprawa w wartościach bezwzględnych Poprawa <8% lub < 150 mL mieści się w granicach zmienności pomiarów

28 Interpretacja próby rozkurczowej Najczęściej stosowane kryteria dodatniej próby: –Poprawa FEV1 i/lub FVC o >12% wartości wyjściowej i > 200mL –Ryzyko błędnej kwalifikacji (dodatnia próba) u chorych małymi wartościami wyjściowymi FEV 1 i FVC Polecane kryteria dodatniej próby: –Poprawa FEV1 i/lub FVC o >12% wartości należnej i > 200mL


Pobierz ppt "Zasady wykonywania i interpretacji badań spirometrycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google