Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOŁECTWO CELESTYNÓW KWIECIEŃ 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOŁECTWO CELESTYNÓW KWIECIEŃ 2012."— Zapis prezentacji:

1 SOŁECTWO CELESTYNÓW KWIECIEŃ 2012

2 Sołtysa i Rady Sołeckiej
SOŁECTWO CELESTYNÓW sprawozdanie roczne z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 KWIECIEŃ 2012

3 Sołtys : Izabela Filipowicz - Żaroń
SOŁECTWO CELESTYNÓW 11 luty 2011r. – wybór nowych władz Sołectwa Celestynów Sołtys : Izabela Filipowicz - Żaroń Członkowie Rady Sołeckiej : Agnieszka Burek Andrzej Bober Jan Czajka Teresa Jedynak Malwina Klejn Jadwiga Oulton Tomasz Wyglądała Przewodniczącym Rady Sołeckiej została : Pani Malwina Klejn Zastępcą Przewodniczącego : Pan Jan Czajka KWIECIEŃ 2012

4 Temat spotkania : udział w konkursie „Zdrowa Gmina”
SOŁECTWO CELESTYNÓW 7 kwietnia 2011r. – I zebranie nowych władz Rady Sołeckiej z mieszkańcami Celestynowa Temat spotkania : udział w konkursie „Zdrowa Gmina” informacje dotyczące wykonywania badań w Projekcie Profilaktyki Nowotworowej kolonoskopia cytologia mammografia KWIECIEŃ 2012

5 Temat spotkania : Zdrowa Gmina
SOŁECTWO CELESTYNÓW 7 kwietnia 2011r. – I zebranie nowych władz Rady Sołeckiej z mieszkańcami Celestynowa Temat spotkania : Zdrowa Gmina przystąpienie do projektu „Czyste Lasy na Mazowszu” wspólna akcja sprzątania naszej miejscowości oraz terenów przyległych do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie zakończona wspólną Majówką dodatkowe pytania dotyczyły stanu dróg w Celestynowie oraz trudnej sytuacji panującej w SPZOZ Celestynów (kolejki do lekarzy, brak numerków) KWIECIEŃ 2012

6 sprzątanie naszych lasów miły odpoczynek w Centrum Edukacji Leśnej
SOŁECTWO CELESTYNÓW 10 maja 2011r. – Majówka - potańcówka sprzątanie naszych lasów miły odpoczynek w Centrum Edukacji Leśnej W ramach akcji zebrano 280 worków śmieci, najmłodsi uczestnicy otrzymali nagrodę w postaci wyjazdu do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. KWIECIEŃ 2012

7 10 maja 2011r. SOŁECTWO CELESTYNÓW – Majówka - potańcówka
Został złożony wniosek w sprawie czystości w naszej miejscowości Do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany i nie ma na niego odpowiedzi. Poruszano temat wspólnych wycieczek i wyjazdów studyjnych Ogólne niezadowolenie mieszkańców dotyczące sprzedaży działek przy ul. Orzeszkowej i Laskowskiej KWIECIEŃ 2012

8 SOŁECTWO CELESTYNÓW 2 września 2011r. – zebranie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012 Określono, że środki budżetowe będące w dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym 2012 w wysokości zł – należy wykorzystać na następujące zadania : Przeznaczenie Kwota Zakup sprzętu turystycznego i gospodarczego na obóz letni ZHP w Krynicy Morskiej 3 000 zł Zakup tablicy informacyjnej poświęconej postaci prof. Hilarego Koprowskiego w ramach działalności kulturalnej Sołectwa 2 500 zł Organizacja wyjazdów sportowych i zakup sprzętu sportowego dla UKS „Wrzos” przy Szkole Podstawowej w Celestynowie 2 000 zł Zakup sprzętu sportowego dla UKS „Grom” należącego do Gimnazjum im. por. „Czumy” Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Celestynowie 1 500 zł Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Celestynów zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie przeznaczenia środków funduszu Sołeckiego oraz Uchwały Nr 2 z dnia r. 8 932 zł KWIECIEŃ 2012

9 przedstawienie informacji dotyczących działalności Spółki Wodnej
SOŁECTWO CELESTYNÓW 5 września 2011r. – powołanie Spółki Wodnej w Celestynowie przedstawienie informacji dotyczących działalności Spółki Wodnej (przepisy, obowiązki właścicieli itp.) Pan Janusz Budny – członek Zarządu Powiatu Otwockiego wyjaśnienie informacji odnośnie melioracji wodnych Pan Zbigniew Konefał – Radny Gminy Celestynów i założyciel Spółki Wodnej w Dyzinie KWIECIEŃ 2012

10 wprowadzenia zmiany w Uchwale z dnia 16.03.2009 r.
SOŁECTWO CELESTYNÓW 27 września 2011r. – przyjęcie Uchwały Planu Odnowy miejscowości Celestynów na lata Zebranie dotyczyło : wprowadzenia zmiany w Uchwale z dnia r. - zmieniono „Sołectwo zatwierdza” na „Sołectwo przyjmuje” Uchwała po zmianie została skierowana z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. KWIECIEŃ 2012

11 Wnioski do budżetu na 2012 rok złożone przez Sołtysa i Radę Sołecką
SOŁECTWO CELESTYNÓW Wnioski do budżetu na 2012 rok złożone przez Sołtysa i Radę Sołecką do Rady Gminy Celestynów : Lp. Opis przedsięwzięcia 1. Oświetlenie uliczne ul. Zwycięzców – 2 lampy (wykonanie mapki do celów projektowych oraz projektu). 2. Weryfikacja i odbudowa rowów i przepustów na terenie miejscowości Celestynów (ul. Broniewskiego, Sienkiewicza, Żurawia, Mokra, Wrzosowa, Grabowa, Szopena, Radzyńska, Otwocka, Sucharskiego). 3. Wykonanie nakładek asfaltowych lub kostki na utwardzone drogi pokanalizacyjne : Żeromskiego, Sienkiewicza, Broniewskiego, Inżynierska, Kupiecka, Żabia (projekt + realizacja). 4. Weryfikacja projektu i przetargu ul. Brzozowej (droga pokanalizacyjna) oraz ul. Ludowej. 5. Naprawa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych w m. Celestynów (bezpieczeństwo na drogach). KWIECIEŃ 2012

12 SOŁECTWO CELESTYNÓW Opis przedsięwzięcia
Lp. Opis przedsięwzięcia 6. Wykonanie poręczy zabezpieczających w obrębie rowów : ul. Jankowskiego – 3szt. (teren kolejowy – 2szt., droga powiatowa – 1szt.), ul. Regucka – 2szt. (przy drodze wojewódzkiej), ul. Szopena – 1szt., ul. Kościuszki – 1 szt., ul. Obrońców Pokoju – 1szt. (w obrębie wychodzących rowów). 7. Wykonanie i realizacja projektu połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Wrzosową (okres realizacji jest od ponad 3 lat). 8. Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Celestynowie. 9. Wymiana i uzupełnienie nakładki na ulicy Radzyńskiej. 10. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na ul. Leśnej i Reguckiej (być może będą to końcówki). 11. Wykonanie kanalizacji ul. Podgórnej, Orzeszkowej, Zwycięzców, Partyzantów. 12. Wykonanie kanalizacji ul. Osieckiej, Witosa i ul. Narutowicza. 13. Wykonanie kanalizacji ul. Laskowskiej i końcówek ul. Szkolnej. KWIECIEŃ 2012

13 SOŁECTWO CELESTYNÓW Opis przedsięwzięcia
Lp. Opis przedsięwzięcia 14. Monitoring w newralgicznych punktach centrum Celestynowa. 15. Wniosek do Urzędu Pracy Otwock o osobę – pracownika, który będzie odpowiedzialny za dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ich dojście i powrót z autobusu). 16. Wniosek w sprawie zwiększenia funduszu Sołeckiego wsi Celestynów realizacją Uchwały Nr 48/03 Rady Gminy Celestynów z dn r. w sprawie środków wydzielonych w budżecie Gminy dla jednostek pomocniczych. 17. Wniosek o wykonanie – budowę Placu Zabaw po stronie stacji PKP dla mieszkańców tamtego okręgu na placu gminnym lub wydzierżawionym. Prosimy o wprowadzenie wniosku w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” lub programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (małe projekty). 18. Wniosek o włączenie przedsięwzięcia pn. „Dzień Celestynowa” w ramach programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2003 – 2013” (małe projekty). 19. Dofinansowanie i udział Gminy w imprezach kulturalnych i patriotycznych dla mieszkańców naszej miejscowości. KWIECIEŃ 2012

14 Wykaz zapotrzebowań na środki pieniężne Sołectwa Celestynów
SOŁECTWO CELESTYNÓW Wykaz zapotrzebowań na środki pieniężne Sołectwa Celestynów Nr zapotrzebowania Dotyczy Kwota 291/2011 z dn r. Spotkanie integracyjne mieszkańców w centrum Edukacji Leśnej dnia r. związane z akcją sprzątania Celestynowa – program „Czyste lasy na Mazowszu” 3 500 zł 291/A/2011 Zakup kwiatów pod pomnik z okazji 68 rocznicy Akcji pod Celestynowem Stacja PKP oraz zakup artykułów spożywczych na poczęstunek gości i mieszkańców, zakup artykułów gospodarczych. 1 510 zł 326/2011 z dn r. Zakup namiotów i doposażenia na obóz letni w Krynicy Morskiej dla dzieci z sołectwa Celestynów. (zgodnie z Uchwała zebrania wiejskiego) 6 369 zł 321/2011 z dn r. Wyjazd studyjny dzieci biorących udział w IV Ekologicznym sprzątaniu terenów leśnych w ramach nagrody – wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” 575 zł KWIECIEŃ 2012

15 SOŁECTWO CELESTYNÓW Dotyczy Kwota
Nr zapotrzebowania Dotyczy Kwota 398/2011 z dn r. Zakup nagród dla uczestników biorących udział w Spartakiadzie Rodzinnej będącego częścią Pikniku Parafialnego w dn r. 200 zł 551/2011 Z dn r. Wydrukowanie II wydania biuletynu CTK o Panu Prof. Hilarym Koprowskim. 2 000 zł 764/2011 Z dn r. Zakup wiązanek okolicznościowych na 11-tego listopada oraz zniczy. 786/2011 Z dn r. Zakup materiałów do wykonania Zaproszeń na spotkanie integracyjne mieszkańców – V Wigilia środowiskowa Sołectwa Celestynów. 500 zł 854/2011 Z dn r. Zakup artykułów spożywczych na Wigilię środowiskową dn r. w Celestynowie oraz materiałów do wykonania podziękowań dla sponsorów biorących udział w przedsięwzięciach Sołectwa Celestynów. 3 500 zł KWIECIEŃ 2012

16 odniesienie w programie Wiejska Polska – Licheń 28 – 29 maja 2011r.
SOŁECTWO CELESTYNÓW Działania realizowane poprzez fundusz sołecki na terenie Celestynowa miały swoje odniesienie w programie Wiejska Polska – Licheń 28 – 29 maja 2011r. KWIECIEŃ 2012

17 słowa Ireneusza Niewiarowskiego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
SOŁECTWO CELESTYNÓW „Należy postawić kropkę po wystąpieniu pani sołtys, bo wszystkie obszary rozwoju wsi zostały tu uwzględnione. Na rzecz takich działań staramy się odpowiednio „ustawić” fundusz sołecki.” słowa Ireneusza Niewiarowskiego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów KWIECIEŃ 2012

18 W czerwcu 2011 roku Sołectwo Celestynów brało udział
w Konkursie Wojewody Mazowieckiego „Najaktywniejsze sołectwo” KWIECIEŃ 2012

19 SOŁECTWO CELESTYNÓW 2 październik 2011r. – I Mazowieckie Dożynki Sołtysów w Karolinie Organizatorami dożynek byli : Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów woj. mazowieckiego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, a patronem medialnym była „Gazeta Sołecka”. KWIECIEŃ 2012

20 Nagrodami w konkursie dla maluchów były 3 misie ufundowane
SOŁECTWO CELESTYNÓW 25 listopad 2011r. – udział Sołectwa w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Plastycznej „Mój przyjaciel Miś” w Celestynowie Nagrodami w konkursie dla maluchów były 3 misie ufundowane przez Sołectwo Celestynów. Za udział w konkursie na ręce Pani Sołtys zostało przekazane przez Panią Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Celestynowie pisemne podziękowanie. KWIECIEŃ 2012

21 DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE
SOŁECTWO CELESTYNÓW PODSUMOWANIE Ilość zebrań 6 Ilość spotkań Rady Sołeckiej 12 Ilość udziałów w przedsięwzięciach ogólnopolskich 3 F I N A N S E w roku 2011 Przyznany budżet Wydatkowano Niewydatkowany fundusz sołecki w kwocie 15 zł został w budżecie Gminy Celestynów. DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE Kościół – fundusz parafialny 592,33 zł Dofinansowanie do Wigilii Środowiskowej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 540 zł Przejazd dzieci autokarem do Centrum Nauki „Kopernik” Dział Promocji 600 zł Dofinansowanie do widowiska „Kozucha – Kłamczucha” KWIECIEŃ 2012

22 kulturalno-oświatowych w 2012 roku
SOŁECTWO CELESTYNÓW HARMONOGRAM IMPREZ kulturalno-oświatowych w 2012 roku 18 maja rocznica Akcji pod Celestynowem 3 maja – Święto Konstytucji 3-ego Maja 16 czerwca – V Spotkanie Ekologiczne w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie (poprzedzone 2-miesięcznym sprzątaniem naszej miejscowości czerwiec/lipiec – Piknik Parafialny (data w kalendarzu Imprez Gminnych) 1 lipca lecie utworzenia Gminy Celestynów Koncerty okolicznościowe (daty będą podane na plaklatach) Spotkania z ciekawymi ludźmi (osoby zaproszone i daty podane na plakatach) 16 grudnia – VI Wigilia Środowiskowa Wyżej wymienione imprezy będą realizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. Odpowiedni wniosek został złożony w dniu 15 września 2011 roku. KWIECIEŃ 2012

23 SOŁECTWO CELESTYNÓW KWIECIEŃ 2012

24 SOŁECTWO CELESTYNÓW Dziękuję za uwagę KWIECIEŃ 2012


Pobierz ppt "SOŁECTWO CELESTYNÓW KWIECIEŃ 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google