Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW."— Zapis prezentacji:

1

2 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW

3 z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW

4 11 luty 2011r. Sołtys: Izabela Filipowicz - Żaroń Członkowie Rady Sołeckiej : Agnieszka Burek Andrzej Bober Jan Czajka Teresa Jedynak Malwina Klejn Jadwiga Oulton Tomasz Wyglądała Przewodniczącym Rady Sołeckiej została : KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW – wybór nowych władz Sołectwa Celestynów Pani Malwina Klejn Zastępcą Przewodniczącego :Pan Jan Czajka

5 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 7 kwietnia 2011r. – I zebranie nowych władz Rady Sołeckiej z mieszkańcami Celestynowa Temat spotkania : udział w konkursie Zdrowa Gmina informacje dotyczące wykonywania badań w Projekcie Profilaktyki Nowotworowej kolonoskopia mammografia cytologia

6 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 7 kwietnia 2011r. – I zebranie nowych władz Rady Sołeckiej z mieszkańcami Celestynowa przystąpienie do projektu Czyste Lasy na Mazowszu wspólna akcja sprzątania naszej miejscowości oraz terenów przyległych do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie zakończona wspólną Majówką dodatkowe pytania dotyczyły stanu dróg w Celestynowie oraz trudnej sytuacji panującej w SPZOZ Celestynów (kolejki do lekarzy, brak numerków) Temat spotkania : Zdrowa Gmina

7 sprzątanie naszych lasów miły odpoczynek w Centrum Edukacji Leśnej W ramach akcji zebrano 280 worków śmieci, najmłodsi uczestnicy otrzymali nagrodę w postaci wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW – Majówka - potańcówka 10 maja 2011r.

8 Został złożony wniosek w sprawie czystości w naszej miejscowości Poruszano temat wspólnych wycieczek i wyjazdów studyjnych Ogólne niezadowolenie mieszkańców dotyczące sprzedaży działek przy ul. Orzeszkowej i Laskowskiej KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW – Majówka - potańcówka 10 maja 2011r. Do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany i nie ma na niego odpowiedzi.

9 Określono, że środki budżetowe będące w dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym 2012 w wysokości 19 932 zł – należy wykorzystać na następujące zadania : KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 2 września 2011r. – zebranie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012PrzeznaczenieKwota Zakup sprzętu turystycznego i gospodarczego na obóz letni ZHP w Krynicy Morskiej 3 000 zł Zakup tablicy informacyjnej poświęconej postaci prof. Hilarego Koprowskiego w ramach działalności kulturalnej Sołectwa 2 500 zł Organizacja wyjazdów sportowych i zakup sprzętu sportowego dla UKS Wrzos przy Szkole Podstawowej w Celestynowie 2 000 zł Zakup sprzętu sportowego dla UKS Grom należącego do Gimnazjum im. por. Czumy 2 000 zł Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Celestynowie 1 500 zł Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Celestynów zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie przeznaczenia środków funduszu Sołeckiego oraz Uchwały Nr 2 z dnia 2.09.2011r. 8 932 zł

10 przedstawienie informacji dotyczących działalności Spółki Wodnej (przepisy, obowiązki właścicieli itp.) Pan Janusz Budny – członek Zarządu Powiatu Otwockiego KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 5 września 2011r. – powołanie Spółki Wodnej w Celestynowie wyjaśnienie informacji odnośnie melioracji wodnych Pan Zbigniew Konefał – Radny Gminy Celestynów i założyciel Spółki Wodnej w Dyzinie

11 Zebranie dotyczyło : wprowadzenia zmiany w Uchwale z dnia 16.03.2009 r. - zmieniono Sołectwo zatwierdza na Sołectwo przyjmuje Uchwała po zmianie została skierowana z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 27 września 2011r. – przyjęcie Uchwały Planu Odnowy miejscowości Celestynów na lata 2009 - 2016

12 Wnioski do budżetu na 2012 rok złożone przez Sołtysa i Radę Sołecką do Rady Gminy Celestynów : KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Lp.Opis przedsięwzięcia 1. Oświetlenie uliczne ul. Zwycięzców – 2 lampy (wykonanie mapki do celów projektowych oraz projektu). 2. Weryfikacja i odbudowa rowów i przepustów na terenie miejscowości Celestynów (ul. Broniewskiego, Sienkiewicza, Żurawia, Mokra, Wrzosowa, Grabowa, Szopena, Radzyńska, Otwocka, Sucharskiego). 3. Wykonanie nakładek asfaltowych lub kostki na utwardzone drogi pokanalizacyjne : Żeromskiego, Sienkiewicza, Broniewskiego, Inżynierska, Kupiecka, Żabia (projekt + realizacja). 4. Weryfikacja projektu i przetargu ul. Brzozowej (droga pokanalizacyjna) oraz ul. Ludowej. 5. Naprawa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych w m. Celestynów (bezpieczeństwo na drogach).

13 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Lp.Opis przedsięwzięcia 6. Wykonanie poręczy zabezpieczających w obrębie rowów : ul. Jankowskiego – 3szt. (teren kolejowy – 2szt., droga powiatowa – 1szt.), ul. Regucka – 2szt. (przy drodze wojewódzkiej), ul. Szopena – 1szt., ul. Kościuszki – 1 szt., ul. Obrońców Pokoju – 1szt. (w obrębie wychodzących rowów). 7. Wykonanie i realizacja projektu połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Wrzosową (okres realizacji jest od ponad 3 lat). 8.Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Celestynowie. 9.Wymiana i uzupełnienie nakładki na ulicy Radzyńskiej. 10. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na ul. Leśnej i Reguckiej (być może będą to końcówki). 11.Wykonanie kanalizacji ul. Podgórnej, Orzeszkowej, Zwycięzców, Partyzantów. 12.Wykonanie kanalizacji ul. Osieckiej, Witosa i ul. Narutowicza. 13.Wykonanie kanalizacji ul. Laskowskiej i końcówek ul. Szkolnej.

14 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Lp.Opis przedsięwzięcia 14.Monitoring w newralgicznych punktach centrum Celestynowa. 15. Wniosek do Urzędu Pracy Otwock o osobę – pracownika, który będzie odpowiedzialny za dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ich dojście i powrót z autobusu). 16. Wniosek w sprawie zwiększenia funduszu Sołeckiego wsi Celestynów realizacją Uchwały Nr 48/03 Rady Gminy Celestynów z dn. 28.10.2003r. w sprawie środków wydzielonych w budżecie Gminy dla jednostek pomocniczych. 17. Wniosek o wykonanie – budowę Placu Zabaw po stronie stacji PKP dla mieszkańców tamtego okręgu na placu gminnym lub wydzierżawionym. Prosimy o wprowadzenie wniosku w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi lub programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (małe projekty). 18. Wniosek o włączenie przedsięwzięcia pn. Dzień Celestynowa w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2003 – 2013 (małe projekty). 19. Dofinansowanie i udział Gminy w imprezach kulturalnych i patriotycznych dla mieszkańców naszej miejscowości.

15 Wykaz zapotrzebowań na środki pieniężne Sołectwa Celestynów KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW

16 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW

17 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Działania realizowane poprzez fundusz sołecki na terenie Celestynowa miały swoje odniesienie w programie Wiejska Polska – Licheń 28 – 29 maja 2011r.

18 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Należy postawić kropkę po wystąpieniu pani sołtys, bo wszystkie obszary rozwoju wsi zostały tu uwzględnione. Na rzecz takich działań staramy się odpowiednio ustawić fundusz sołecki. słowa Ireneusza Niewiarowskiego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

19 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW W czerwcu 2011 roku Sołectwo Celestynów brało udział w Konkursie Wojewody Mazowieckiego Najaktywniejsze sołectwo

20 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Organizatorami dożynek byli : Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów woj. mazowieckiego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, a patronem medialnym była Gazeta Sołecka. 2 październik 2011r. – I Mazowieckie Dożynki Sołtysów w Karolinie

21 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Nagrodami w konkursie dla maluchów były 3 misie ufundowane przez Sołectwo Celestynów. Za udział w konkursie na ręce Pani Sołtys zostało przekazane przez Panią Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Celestynowie pisemne podziękowanie. 25 listopad 2011r. – udział Sołectwa w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Plastycznej Mój przyjaciel Miś w Celestynowie

22 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW Ilość zebrań6 Ilość spotkań Rady Sołeckiej12 Ilość udziałów w przedsięwzięciach ogólnopolskich3 F I N A N S E w roku 2011 Przyznany budżet18 369 zł Wydatkowano18 354 zł Niewydatkowany fundusz sołecki w kwocie 15 zł został w budżecie Gminy Celestynów. DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE Kościół – fundusz parafialny592,33 zł Dofinansowanie do Wigilii Środowiskowej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 540 zł Przejazd dzieci autokarem do Centrum Nauki Kopernik Dział Promocji600 zł Dofinansowanie do widowiska Kozucha – Kłamczucha

23 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW 18 maja - 69 rocznica Akcji pod Celestynowem 3 maja – Święto Konstytucji 3-ego Maja 16 czerwca – V Spotkanie Ekologiczne w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie (poprzedzone 2-miesięcznym sprzątaniem naszej miejscowości czerwiec/lipiec – Piknik Parafialny (data w kalendarzu Imprez Gminnych) Wyżej wymienione imprezy będą realizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. Odpowiedni wniosek został złożony w dniu 15 września 2011 roku. kulturalno-oświatowych w 2012 roku Koncerty okolicznościowe (daty będą podane na plaklatach) Spotkania z ciekawymi ludźmi (osoby zaproszone i daty podane na plakatach) 16 grudnia – VI Wigilia Środowiskowa 1 lipca - 60-lecie utworzenia Gminy Celestynów

24 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW

25 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW


Pobierz ppt "KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 KWIECIEŃ 2012 SOŁECTWO CELESTYNÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google