Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program eTwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, 18 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program eTwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, 18 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Program eTwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, 18 listopada 2011 r.

2 Program eTwinning Współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

3 Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

4 eTwinning - Społeczność nauczycieli w Europie Europa: nauczyciele - 146 946 szkoły – 89 502 Polska: nauczyciele – 14 712 szkoły – 9 370 projekty – 7 446

5 Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3- 19 lat); Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji i Chorwacji, a także Szwajcarii.

6 Kraje współpracy Austria Grecja Estonia Portugalia Szwecja Litwa Finlandia Luksemburg Cypr Belgia Rumunia Bułgaria Słowacja Hiszpania Francja Malta W. Brytania Irlandia Węgry Czechy Niemcy Holandia Słowenia Włochy Łotwa Dania Norwegia Islandia Turcja Chorwacja Szwajcaria

7 Przykładowe formy projektów Tematyka projektów: –przedmiotowe podstawy programowe; –zainteresowania uczniów i nauczyciela; –projekty międzyprzedmiotowe. Czas trwania projektów: -miesięczny, -trzymiesięczny, -semestralny, -roczny, -wieloletni.

8 Zalety projektów eTwinning: entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, nowoczesne metody nauczania, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, realizacja projektów zgodnie ze zmianami programowymi dla gimnazjów, wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej, bezpieczny Internet, tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, językowiec, informatyk.

9 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning 1.Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; 2.Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości lekcyjnych wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3.Temat projektu związany z podstawami programowymi.

10 Czas trwania projektu Tematyka projektu Liczba partnerów w projekcie Działania Elastyczność eTwinningu

11 Korzyści Uczniowie i nauczyciele: zwiększenie umiejętności z zakresu ICT, zwiększenie kompetencji językowych, poznanie systemów edukacyjnych innych państw, poznanie innych kultur. Uczniowie: nagroda w postaci oceny, łatwiej dostają się do wymarzonej szkoły, uczą się pracy w grupie i pracy metodą projektu.

12 Szkoła: wzbogacenie oferty edukacyjnej, łatwiejszy nabór, współpraca europejska, lepiej wykwalifikowana kadra, promocja – zainteresowanie mediów, środowiska lokalnego. Nauczyciele: wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych, stały rozwój zawodowy, awans zawodowy,(materiały zmiana metod pracy (ICT, metoda projektu), wzrost statusu nauczyciela (zainteresowanie rodziców, dyrekcji, innych nauczycieli), lekarstwo na syndrom wypalenia zawodowego.

13 Wsparcie dla nauczycieli: portal eTwinning www.etwinning.pl;www.etwinning.pl biuletyn elektroniczny; forum dla nauczycieli; helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl;etwinning@frse.org.pl publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki; europejski portal eTwinning www.etwinning.net.www.etwinning.net

14 Polski portal www.etwinning.pl

15 Działy portalu: eTwinning: Rejestracja krok po kroku Nasi przedstawiciele W mediach Dla prasy Publikacje Logo Aktualności Konkursy: Konkursy polskie Konkursy europejskie Odznaka Jakości eTwinning Ciekawe projekty Wywiady Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Szkolenia wirtualne Seminaria kontaktowe

16 Doskonalenie nauczycieli Na poziomie europejskim: Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, Seminaria kontaktowe, Warsztaty online, Grupy dyskusyjne. Na poziomie ogólnopolskim: Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, Kursy eLearning dla nauczycieli: początkujących Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? i zaawansowanych Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? prowadzony na platformie Moodle, e-czwartki, e-piątki, e-wtorki, a także e-ferie i e-wakacje.

17 Nasi przedstawiciele: Koordynatorzy regionalni – pracownicy Kuratoriów Oświaty Ambasadorzy – doświadczeni nauczyciele Promotorzy – metodycy, nauczyciele konsultanci Trenerzy kursu dla nauczycieli

18 Konkursy eTwinning: polskie europejskie

19 1 miejsce w konkursie eTwinning w szkolnej bibliotece 2011: Projekt: Books Make Friends and Friends Make Books Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu Koordynator: Teresa Prokowska

20 1 miejsce Kategoria wiekowa 7 – 12 lat Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011 Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Klimontowie Tytuł projektu: Colours of Winter Koordynator: Urszula Kowalska

21 Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

22 Nagrody w roku 2011: 2 tablice interaktywne SMART Board TM ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. wyjazd laureatów do Berlina w 2012 r. na konferencję eTwinning ufundowane przez FRSE, nagrody finansowe ufundowane przez MSWiA, udział w warsztatach dla nauczycieli podczas Festiwalu filmowego we Wrocławiu ufundowane przez Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY, Nagrody rzeczowe MEN: rzutnik, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, nagrody rzeczowe FRSE: laptopy, kamery cyfrowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, pamięci USB.

23 Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012 i konkursy tematyczne: –Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); –Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece; –Konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego; –Konkurs Dyrektorzy szkół w eTwinning; –Konkurs inspirowany przygotowaniami do Euro 2012; –Konkurs Maria Skłodowska-Curie; –Konkurs Wnukowie i Dziadkowie (2012 to Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej); –Konkursy bilateralne: polsko-czeski, polsko-belgijski.

24 Konkurs y europejski e eTwinning

25 Laureat 2011 kategoria wiekowa 16 – 19 lat Projekt Bookraft realizowany w Gimnazjum nr 3 w Lublinie; Koordynator projektu: Aneta Szadziewska. Partnerzy projektu: z Cypru – Chrysanthea Papaconstantinou, Agios Stylianos Primary School i z Grecji - Helen Karavanidou, 1 Geniko Lykeio Elefsinas. Nagroda – obóz szkoleniowy w Budapeszcie.

26 Bookraft

27 Przykładowe projekty: Adventure of the drop A Visit to Storkland Open Borders for Birds W świecie Małego Księcia Colours of Life, Colours of Winter Respect and Remember What's Maths? A new life style! Books Make Friends and Friends Make Books Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka Malarskie inspiracje Magia geometrycznego świata ICT, You & Me The dragons of Europe Les contes de La Fontaine Discover Shakespeare's World Family lab

28 Tygodnie eTwinning od 1 do 31 października 2011 r. Kto może brać udział? Każda placówka oświatowa w Polsce: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

29 Jakie można prowadzić działania w szkołach i przedszkolach? spotkania, prezentacje, sympozja dla uczniów własnej szkoły, szkół z najbliższego regionu, gminy, seminaria dla nauczycieli, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, wystawy, konkursy plastyczne, loterie fantowe, quizy wiedzy o eTwinningu, informacje na szkolnej stronie internetowej.

30 Podczas Tygodni eTwinning 2011 nastąpi: Ogłoszenie ogólnopolskich konkursów eTwinning; Ogłoszenie europejskiego konkursu eTwinning; Wybrani zostaną najbardziej aktywni nauczyciele opiekujący się początkującymi w programie eTwinning nauczycielami; Zebranie relacji z przeprowadzonych w szkołach działaniach i umieszczenie najciekawszych na stronach portalu www.etwinning.pl.

31 Podczas Tygodni eTwinning 2011 odbędą się: Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują się w programie eTwinning, Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują swój projekt eTwinning, Loteria dla nauczycieli, którzy zarejestrują się w programie eTwinning.

32 Portal europejski www.etwinning.net

33 Działy portalu europejskiego Wiadomości - Wywiady - Warsztaty - Publikacje Inspiracj e - Gotowe zestawy projektów - Moduły - Galeria Narzędzia Nagrody Help Kontakt Rejestracja i logowanie Wyszukiwarka szkół Statystyki i ostatnie rejestracje

34 Języki portalu europejskiego

35 Rejestracja w Programie eTwinning

36 Jak zrealizować projekt? Realizacja zadań Ewaluacja Ustalenia z partnerem - Plan projektu Rejestracja projektu Pomysł na projekt Poszukiwanie szkoły partnerskiej

37 Desktop - Pulpit nauczyciela Znalezienie partnera do realizacji projektu Dyskusje z nauczycielami z innych krajów: forum, pokoje nauczycielskie, grupy dyskusyjne Warsztaty edukacyjne online Zakładanie projektu Ubieganie się o Odznaki Jakości

38 TwinSpace Przestrzeń współpracy, komunikacji oraz przechowywania materiałów powstałych podczas realizacji projektu. Główne elementy: Home/strona główna Zajęcia Pokój Nauczycielski Kącik Ucznia Chat Przewodniki

39 Dziennik Projektu Forma dokumentacji projektu: –Informacje o wykonanych działaniach, związane z tym prace i zdjęcia; –Podsumowywanie poszczególnych etapów; Wpisy wyświetlają się w porządku chronologicznym; Każdy wpis można edytować; Komentarze pojawiają się dopiero po zatwierdzeniu przez administratorów.

40 Odznaki Jakości eTwinning Odznaki Jakości eTwinning

41 Certyfikaty dla uczniów

42 Przewodnik – rejestracja i narzędzia krok po kroku Rejestracja Pulpit nauczyciela czyli Desktop Szukanie partnerskiej szkoły TwinSpace – przestrzeń do realizacji projektu Dziennik projektu Krajowa i Europejska Odznaka Jakości http://www.etwinning.pl/rejestracja_krok_po_kroku

43 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel: +48 22 46 31 400 fax: +48 22 46 31 030 etwinning@frse.org.pl

44 Dziękuję za uwagę gracjana.wieckowska@frse.org.pl


Pobierz ppt "Program eTwinning w warsztacie nauczyciela Warszawa, 18 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google