Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r"— Zapis prezentacji:

1 W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r
Belgia W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r

2 Barwy narodowe Belgii

3 Gdzie leży Belgia? Stolica:BrukselaLudność: PKB: USD na osobęJednostka monetarna:1 frank belgijski = 100 centymówInflacja:3,7 proc.Bezrobocie:8,4 proc.Obszar: km kw.Podział administracyjny kraju: Język urzędowy:francuski i flamandzkiSurowce i wyroby przemysłowe:węgiel kamienny, żelazo, stal surowa, surówka żelaza, energia elektryczna, maszyny, wyroby wełniane i bawełnianeŚwięta narodowe: rocznica wstąpienia na tron króla Leopolda I (1831)Konstytucja: wielokrotnie modyfikowanaUstrój:Monarchia konstytucyjnaWładza ustawodawcza:2-izbowy parlament, wybierany co cztery lata, składający się z Senatu i Izby Deputowanych. 150-osobowa Izba Deputowanych wybierana jest w wyborach powszechnych. Spośród 72 senatorów, 40 wybieranych jest bezpośrednio w wyborach powszechnych, 21 mianują rady regionalne, 10 - członkowie obieralni. W skład Senatu wchodzi również jeden przedstawiciel rodziny królewskiej.Władza wykonawcza:Rząd na czele z premierem. Od roku Belgia jest państwem federalnym. Każdy z trzech regionów (Flandria, Walonia i region stołeczny Bruksela) ma własne organa władzy ustawodawczej: Rady Regionalne oraz szeroką autonomię w zakresie władzy wykonawczej (dotyczącą m.in. handlu zagranicznego, rolnictwa, transportu, ochrony środowiska).Głowa państwa:Król Albert IISzef rządu:Guy VerhofstadtNajwiększe partie:Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (VLD) - partia utworzona 15 listopada 1992 roku w miejsce istniejącej dotychczas Partii Wolności i Postępu. Partia Socjalno-Chrześcijańska (CVP) - utworzona w 1945 roku. Partia Socjalistyczna (PS) - partia walońska, utworzona w październiku 1978 roku w wyniku rozłamu, jaki nastąpił między sekcją flamandzką i walońską w Belgijskiej Partii Socjalistycznej. Demokratyczny Front Frankofonów (FDF) - utworzony w 1964 roku. Partia Reformacyjna i Liberalna (PRL) - powstała w czerwcu 1979 roku w wyniku połączenia liberałów brukselskich i walońskich. Socjalistyczna Partia (SP) - partia flamandzka; utworzona w 1885 roku; do października 1978 roku, tworzyła jedną partię wspólnie z sekcją walońską.

4 Największe miasta Belgii

5 Miasto historyczne

6 Historyczne budowle

7 Belgia a Unia Europejska
         W okresie dwudziestolecia międzywojennego Belgia wraz z sąsiednim Luksemburgiem i Holandią podjęła próby zacieśnienia regionalnych związków gospodarczych. Z tego względu można uznać, że była to grupa państw, w których procesy integracyjne zaczęły się najwcześniej. Już 25 lipca 1921 roku wprowadzona została unia ekonomiczna między Belgią a Luksemburgiem . W 1932 roku podjęto próby poszerzenia jej o Holandię (układ o redukcji taryf celnych), co jednak nie udało się w skutek działań dyplomacji brytyjskiej.           Do związku tego udało się przystąpić Holandii w 1948 roku, a podpisana trójstronna konwencja powoływała do życia strefę znaną jako Benelux. Belgia współtworzyła też pierwsze instytucje i wspólnoty ogólnoeuropejskie, takie jak: Rada Europy (1949 rok), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 rok), Europejska Wspólnota Gospodarcza (parafując traktaty rzymskie w 1957 roku), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 rok) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD w 1961 roku).          Belgia od 1949 roku jest członkiem NATO. W jej stolicy Brukseli mieści się siedziba EWG, władz Unii Europejskiej i kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego. To powoduje, że w krajobrazie miasta na stałe już zagościła liczna armia dyplomatów i wojskowych różnych państw. Kosmopolityzm Brukseli nie udziela się jednak Belgom, którzy są bardzo przywiązani do swojej kultury, tradycji i historii.        

8 Język urzędowy: francuski, flamandzki
INFORMACJE PRAKTYCZNE Stolica: Bruksela Powierzchnia: km2 Podział administracyjny: 3 regiony: Flandria, Walonia i region stołeczny Bruksela Ludność: Język urzędowy: francuski, flamandzki Skład etniczny: Belgowie 91,1%; Włosi 2,8%; Marokańczycy 1,1%; Francuzi 1,1%; Holendrzy 0,7%; Turcy 0,6%; inni 2,6% Wyznanie: katolicy 90,0%; muzułmanie 1,1%; protestanci 0,4%; bezwyznaniowcy 7,5%; inni 1,0% Jednostka monetarna: euro, dawniej 1 frank belgijski = 100 centymów PKB: USD na osobę Średnia długość życia: mężczyźni 70 lat; kobiety 76,8 roku Surowce mineralne: węgiel kamienny, rudy cynku, miedzy i ołowiu Wyroby przemysłowe: tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, maszyny, artykuły luksusowe (diamenty) Uprawy: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, len Władza ustawodawcza: król oraz dwuizbowy parlament, składający się Izby Deputowanych (212 członków wybieranych w wyborach powszechnych) oraz Senatu (182 członków, z czego 106 pochodzi z wyborów powszechnych) Siły zbrojne: armia lądowa , marynarka wojenna 4700, lotnictwo Ustrój: monarchia konstytucyjna Władza wykonawcza: rząd na czele z premierem Konstytucja: 7 lutego 1831 r. (wielokrotnie nowelizowana) Głowa państwa: monarcha; obecnie Alfred II Szef rządu: Guy Verhofstadt

9 Belgia a Unia Europejska
   W okresie dwudziestolecia międzywojennego Belgia wraz z sąsiednim Luksemburgiem i Holandią podjęła próby zacieśnienia regionalnych związków gospodarczych. Z tego względu można uznać, że była to grupa państw, w których procesy integracyjne zaczęły się najwcześniej. Już 25 lipca 1921 roku wprowadzona została unia ekonomiczna między Belgią a Luksemburgiem . W 1932 roku podjęto próby poszerzenia jej o Holandię (układ o redukcji taryf celnych), co jednak nie udało się w skutek działań dyplomacji brytyjskiej.           Do związku tego udało się przystąpić Holandii w 1948 roku, a podpisana trójstronna konwencja powoływała do życia strefę znaną jako Benelux. Belgia współtworzyła też pierwsze instytucje i wspólnoty ogólnoeuropejskie, takie jak: Rada Europy (1949 rok), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 rok), Europejska Wspólnota Gospodarcza (parafując traktaty rzymskie w 1957 roku), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 rok) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD w 1961 roku).          Belgia od 1949 roku jest członkiem NATO. W jej stolicy Brukseli mieści się siedziba EWG, władz Unii Europejskiej i kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego. To powoduje, że w krajobrazie miasta na stałe już zagościła liczna armia dyplomatów i wojskowych różnych państw. Kosmopolityzm Brukseli nie udziela się jednak Belgom, którzy są bardzo przywiązani do swojej kultury, tradycji i historii.        

10 Gospodarka Belgii Gospodarka Gospodarka
         Belgia ma wysoce rozwiniętą gospodarkę opartą na prywatnej przedsiębiorczości. Na jej rozwój wpływ miało dobre położenie geograficzne i świetnie rozwinięta sieć transportowa. Przemysł Belgii skoncentrowany jest głównie w gęściej zaludnionej, flamandzkiej, północnej części kraju. Rząd stosuje system zachęt dla inwestorów decydujących się na inwestycje w południowym regionie Walonii. Posiadając niewielkie zasoby naturalne, Belgia jest zmuszona importować większość surowców. Jednocześnie dużą część swojej produkcji Belgia eksportuje, co czyni jej gospodarkę wyjątkowo zależną od sytuacji na światowych rynkach. Ok. dwóch trzecich wymiany handlowej Belgii przypada na kraje Unii Europejskiej. Wysoki poziom długu publicznego jest dużym problemem dla rządu belgijskiego, który stara się go obniżyć przez ściślejszą kontrolę wydatków publicznych. Belgia przystąpiła do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) w pierwszym terminie wprowadzając Euro w styczniu 1999 r. Gospodarka          Belgia ma wysoce rozwiniętą gospodarkę opartą na prywatnej przedsiębiorczości. Na jej rozwój wpływ miało dobre położenie geograficzne i świetnie rozwinięta sieć transportowa. Przemysł Belgii skoncentrowany jest głównie w gęściej zaludnionej, flamandzkiej, północnej części kraju. Rząd stosuje system zachęt dla inwestorów decydujących się na inwestycje w południowym regionie Walonii. Posiadając niewielkie zasoby naturalne, Belgia jest zmuszona importować większość surowców. Jednocześnie dużą część swojej produkcji Belgia eksportuje, co czyni jej gospodarkę wyjątkowo zależną od sytuacji na światowych rynkach. Ok. dwóch trzecich wymiany handlowej Belgii przypada na kraje Unii Europejskiej. Wysoki poziom długu publicznego jest dużym problemem dla rządu belgijskiego, który stara się go obniżyć przez ściślejszą kontrolę wydatków publicznych. Belgia przystąpiła do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) w pierwszym terminie wprowadzając Euro w styczniu 1999 r.

11 Kultura Belgii Kultura           Belgia jest też krajem o bogatej tradycji artystycznej. Tu tworzyli artyści tej miary, co Peter Brueghel czy Peter Paul Rubens - czołowy twórca barokowego malarstwa europejskiego - który żył i tworzył w Antwerpii, głównym ośrodku malarstwa flamandzkiego. Także w Belgii powstał architektoniczny kierunek Art Nouveau zapoczątkowany w Brukseli przez Henriego van de Velde i Victora Hortę. Warto również zauważyć, że Belgowie są też niekwestionowaną potęgą w sztuce komiksu.          Kultura           Belgia jest też krajem o bogatej tradycji artystycznej. Tu tworzyli artyści tej miary, co Peter Brueghel czy Peter Paul Rubens - czołowy twórca barokowego malarstwa europejskiego - który żył i tworzył w Antwerpii, głównym ośrodku malarstwa flamandzkiego. Także w Belgii powstał architektoniczny kierunek Art Nouveau zapoczątkowany w Brukseli przez Henriego van de Velde i Victora Hortę. Warto również zauważyć, że Belgowie są też niekwestionowaną potęgą w sztuce komiksu.           Belgia oferuje turystom wiele ciekawych miejsc z zabytkami sztuki i architektury sakralnej i świeckiej. Brugia ("flamandzka Wenecja"), Gandawa, Antwerpia, Mechelen, Liege, Tournai, Tongeren, Bruksela i Leuven - to "miasta - muzea", na których koncentruje się turystyka zagraniczna Belgii. Cztery z tych miast położone są we Flandrii, skąd pochodzą m.in. nasze wawelskie arrasy, czyniąc ten region najważniejszym regionem turystycznym Belgii.

12 System polityczny Belgii - 1
         Belgia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król. Wraz z dwuizbowym parlamentem posiada on władzę ustawodawczą, ale akty królewskie muszą posiadać kontrasygnatę odpowiedniego ministra. Władzę ustawodawczą posiadają także zgromadzenia lokalne (regionalne np. Rady Prowincji).          Parlament belgijski składa się z dwóch izb - Izby Reprezentantów (150 deputowanych) i Senatu (71 senatorów). Posłowie wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych w oparciu o system reprezentacji proporcjonalnej, natomiast senatorowie są częściowo wybierani (40 senatorów), częściowo desygnowani (21 senatorów) ze szczebla administracji lokalnej (tzw. gemeenten), na jakie podzielone są prowincje i częściowo wybierani przez senatorów (10 senatorów). Kadencja Senatu trwa 4 lata.          Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier. Rząd i premier są mianowani przez króla i zatwierdzani przez parlament. System polityczny          Belgia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król. Wraz z dwuizbowym parlamentem posiada on władzę ustawodawczą, ale akty królewskie muszą posiadać kontrasygnatę odpowiedniego ministra. Władzę ustawodawczą posiadają także zgromadzenia lokalne (regionalne np. Rady Prowincji).          Parlament belgijski składa się z dwóch izb - Izby Reprezentantów (150 deputowanych) i Senatu (71 senatorów). Posłowie wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych w oparciu o system reprezentacji proporcjonalnej, natomiast senatorowie są częściowo wybierani (40 senatorów), częściowo desygnowani (21 senatorów) ze szczebla administracji lokalnej (tzw. gemeenten), na jakie podzielone są prowincje i częściowo wybierani przez senatorów (10 senatorów). Kadencja Senatu trwa 4 lata.          Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier. Rząd i premier są mianowani przez króla i zatwierdzani przez parlament.          Skład parlamentu po wyborach w czerwcu 1999 roku przedstawia się następująco (w kolejności pod względem ilości zdobytych mandatów):Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Vlaamse Liberalen en Democraten - VLD); Partia Chrześcijańsko Ludowa (Christelijke Volkspartij - CVP); Partia Socjalistów (Parti Socialiste - PS); sojusz trzech partii: Liberalnej Partii Reform (Parti Réformateur Libéral - PRL), regionalnego Demokratycznego Frontu Frankofonów (Front Démocratique - des Francophones - FDF) oraz chrześcijańsko - demokratycznego Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Zmian (Mouvement des Citoyens pour le Changement- MCC); Blok Flamandzki (Vlaams Blok - VB ); Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij - SP); Ecolo (ekolodzy); Anders gaan Leven - Agalev (ekolodzy), Obecny rząd opiera się na koalicji 6 ugrupowań (VLD, PS, PRL - FDF - MCC, SP, Ecolo and Agalev). Następne wybory odbędą się w 2003 roku.          Belgia administracyjnie podzielona jest na 9 prowincji, lecz faktyczny podział zasadza się na różnicach językowych i kulturowych. Społeczeństwo belgijskie składa się bowiem głównie z francuskojęzycznych, zamieszkujących południe kraju Walonów oraz mieszkających na północy Flamandów, których język należy do grupy języków germańskich. Wytyczona w 1963 roku umowna flamandzko - walońska granica językowa przebiega w pobliżu miasta Louvain (flam. Leuven). Dwujęzyczna jest również Bruksela. Cechą wspólną Belgów jest przywiązanie do rodziny, przedsiębiorczość, a także umiarkowana, ale stale obecna w krajobrazie kulturowym religijność.

13 System polityczny c.d - 2      Skład parlamentu po wyborach w czerwcu 1999 roku przedstawia się następująco (w kolejności pod względem ilości zdobytych mandatów):Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Vlaamse Liberalen en Democraten - VLD); Partia Chrześcijańsko Ludowa (Christelijke Volkspartij - CVP); Partia Socjalistów (Parti Socialiste - PS); sojusz trzech partii: Liberalnej Partii Reform (Parti Réformateur Libéral - PRL), regionalnego Demokratycznego Frontu Frankofonów (Front Démocratique - des Francophones - FDF) oraz chrześcijańsko - demokratycznego Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Zmian (Mouvement des Citoyens pour le Changement- MCC); Blok Flamandzki (Vlaams Blok - VB ); Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij - SP); Ecolo (ekolodzy); Anders gaan Leven - Agalev (ekolodzy), Obecny rząd opiera się na koalicji 6 ugrupowań (VLD, PS, PRL - FDF - MCC, SP, Ecolo and Agalev). Następne wybory odbędą się w 2003 roku.

14 System polityczny c.d - 3          Belgia administracyjnie podzielona jest na 9 prowincji, lecz faktyczny podział zasadza się na różnicach językowych i kulturowych. Społeczeństwo belgijskie składa się bowiem głównie z francuskojęzycznych, zamieszkujących południe kraju Walonów oraz mieszkających na północy Flamandów, których język należy do grupy języków germańskich. Wytyczona w 1963 roku umowna flamandzko - walońska granica językowa przebiega w pobliżu miasta Louvain (flam. Leuven). Dwujęzyczna jest również Bruksela. Cechą wspólną Belgów jest przywiązanie do rodziny, przedsiębiorczość, a także umiarkowana, ale stale obecna w krajobrazie kulturowym religijność.

15 Historia Belgii Historia
         Przez kilka wieków Belgia nie stanowiła samodzielnego państwa, wchodząc w skład różnych organizmów politycznych m.in. Hiszpanii, Austrii, Francji i Holandii ( współtworząc Królestwo Niderlandów). W 1830 roku Belgowie zdecydowali się jednak samodzielnie pokierować swym losem i utworzyć własne państwo. W wyniku powstania narodowego i dzięki poparciu Francji i Anglii udało się im wyprzeć Holendrów z południowych ziem Królestwa Niderlandów, a następnie odeprzeć holenderską agresję. W tym samym roku proklamowano wieczystą neutralność.          Pod koniec XIX wieku Belgia znalazła się wśród najbardziej uprzemysłowionych i zamożnych krajów kontynentu europejskiego. Historia          Przez kilka wieków Belgia nie stanowiła samodzielnego państwa, wchodząc w skład różnych organizmów politycznych m.in. Hiszpanii, Austrii, Francji i Holandii ( współtworząc Królestwo Niderlandów). W 1830 roku Belgowie zdecydowali się jednak samodzielnie pokierować swym losem i utworzyć własne państwo. W wyniku powstania narodowego i dzięki poparciu Francji i Anglii udało się im wyprzeć Holendrów z południowych ziem Królestwa Niderlandów, a następnie odeprzeć holenderską agresję. W tym samym roku proklamowano wieczystą neutralność.          Pod koniec XIX wieku Belgia znalazła się wśród najbardziej uprzemysłowionych i zamożnych krajów kontynentu europejskiego.

16 Turystyka     Belgia oferuje turystom wiele ciekawych miejsc z zabytkami sztuki i architektury sakralnej i świeckiej. Brugia ("flamandzka Wenecja"), Gandawa, Antwerpia, Mechelen, Liege, Tournai, Tongeren, Bruksela i Leuven - to "miasta - muzea", na których koncentruje się turystyka zagraniczna Belgii. Cztery z tych miast położone są we Flandrii, skąd pochodzą m.in. nasze wawelskie arrasy, czyniąc ten region najważniejszym regionem turystycznym Belgii. Turystyka Przyjazdy: 3,5 mln osób Przychód z turystyki: 4,1 mld USD Polityka: Ustrój: monarchia parlamentarna Monarcha: król Albert II Premier: Guy Verhofstadt Parlament: Izba Deputowanych (212 deputowanych) i Senat (181 senatorów) Główne partie polityczne: Partia Chrześcijańsko-Ludowa, Partia Socjalistyczna, Partia Reformatorskich Liberałów, Blok Flamandzki, Unia Ludowa Przynależność do organizacji: ONZ, NATO, OECD, Unia Europejska, Unia Zachodnioeuropejska, Unia Gospodarcza Beneluxu, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

17 Życzymy przyjemnych wrażeń podczas pobytu w Belgii!
Dziękujemy za uwagę! Życzymy przyjemnych wrażeń podczas pobytu w Belgii!


Pobierz ppt "W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google