Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Belgia W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Belgia W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r."— Zapis prezentacji:

1 Belgia W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r

2 Barwy narodowe Belgii

3 Gdzie leży Belgia?

4 Największe miasta Belgii

5 Miasto historyczne

6 Historyczne budowle

7 Belgia a Unia Europejska

8 INFORMACJE PRAKTYCZNE INFORMACJE PRAKTYCZNE Stolica: Bruksela Stolica: Bruksela –Powierzchnia: 30 518 km2 –Podział administracyjny: 3 regiony: Flandria, Walonia i region stołeczny Bruksela –Ludność: 10 213 000 –Język urzędowy: francuski, flamandzki –Skład etniczny: Belgowie 91,1%; Włosi 2,8%; Marokańczycy 1,1%; Francuzi 1,1%; Holendrzy 0,7%; Turcy 0,6%; inni 2,6% –Wyznanie: katolicy 90,0%; muzułmanie 1,1%; protestanci 0,4%; bezwyznaniowcy 7,5%; inni 1,0% –Jednostka monetarna: euro, dawniej 1 frank belgijski = 100 centymów –PKB: 24 002 USD na osobę –Średnia długość życia: mężczyźni 70 lat; kobiety 76,8 roku –Surowce mineralne: węgiel kamienny, rudy cynku, miedzy i ołowiu –Wyroby przemysłowe: tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, maszyny, artykuły luksusowe (diamenty) –Uprawy: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, len –Władza ustawodawcza: król oraz dwuizbowy parlament, składający się Izby Deputowanych (212 członków wybieranych w wyborach powszechnych) oraz Senatu (182 członków, z czego 106 pochodzi z wyborów powszechnych) –Siły zbrojne: armia lądowa 67 800, marynarka wojenna 4700, lotnictwo 19 900 –Ustrój: monarchia konstytucyjna –Władza wykonawcza: rząd na czele z premierem –Konstytucja: 7 lutego 1831 r. (wielokrotnie nowelizowana) –Głowa państwa: monarcha; obecnie Alfred II –Szef rządu: Guy Verhofstadt

9 Belgia a Unia Europejska W okresie dwudziestolecia międzywojennego Belgia wraz z sąsiednim Luksemburgiem i Holandią podjęła próby zacieśnienia regionalnych związków gospodarczych. Z tego względu można uznać, że była to grupa państw, w których procesy integracyjne zaczęły się najwcześniej. Już 25 lipca 1921 roku wprowadzona została unia ekonomiczna między Belgią a Luksemburgiem. W 1932 roku podjęto próby poszerzenia jej o Holandię (układ o redukcji taryf celnych), co jednak nie udało się w skutek działań dyplomacji brytyjskiej. Do związku tego udało się przystąpić Holandii w 1948 roku, a podpisana trójstronna konwencja powoływała do życia strefę znaną jako Benelux. Belgia współtworzyła też pierwsze instytucje i wspólnoty ogólnoeuropejskie, takie jak: Rada Europy (1949 rok), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 rok), Europejska Wspólnota Gospodarcza (parafując traktaty rzymskie w 1957 roku), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 rok) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD w 1961 roku). Belgia od 1949 roku jest członkiem NATO. W jej stolicy Brukseli mieści się siedziba EWG, władz Unii Europejskiej i kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego. To powoduje, że w krajobrazie miasta na stałe już zagościła liczna armia dyplomatów i wojskowych różnych państw. Kosmopolityzm Brukseli nie udziela się jednak Belgom, którzy są bardzo przywiązani do swojej kultury, tradycji i historii. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Belgia wraz z sąsiednim Luksemburgiem i Holandią podjęła próby zacieśnienia regionalnych związków gospodarczych. Z tego względu można uznać, że była to grupa państw, w których procesy integracyjne zaczęły się najwcześniej. Już 25 lipca 1921 roku wprowadzona została unia ekonomiczna między Belgią a Luksemburgiem. W 1932 roku podjęto próby poszerzenia jej o Holandię (układ o redukcji taryf celnych), co jednak nie udało się w skutek działań dyplomacji brytyjskiej. Do związku tego udało się przystąpić Holandii w 1948 roku, a podpisana trójstronna konwencja powoływała do życia strefę znaną jako Benelux. Belgia współtworzyła też pierwsze instytucje i wspólnoty ogólnoeuropejskie, takie jak: Rada Europy (1949 rok), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 rok), Europejska Wspólnota Gospodarcza (parafując traktaty rzymskie w 1957 roku), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 rok) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD w 1961 roku). Belgia od 1949 roku jest członkiem NATO. W jej stolicy Brukseli mieści się siedziba EWG, władz Unii Europejskiej i kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego. To powoduje, że w krajobrazie miasta na stałe już zagościła liczna armia dyplomatów i wojskowych różnych państw. Kosmopolityzm Brukseli nie udziela się jednak Belgom, którzy są bardzo przywiązani do swojej kultury, tradycji i historii. Luksemburgiem HolandięRada Europy Organizację Współpracy Gospodarczej i RozwojuLuksemburgiem HolandięRada Europy Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

10 Gospodarka Belgii Gospodarka Gospodarka Belgia ma wysoce rozwiniętą gospodarkę opartą na prywatnej przedsiębiorczości. Na jej rozwój wpływ miało dobre położenie geograficzne i świetnie rozwinięta sieć transportowa. Przemysł Belgii skoncentrowany jest głównie w gęściej zaludnionej, flamandzkiej, północnej części kraju. Rząd stosuje system zachęt dla inwestorów decydujących się na inwestycje w południowym regionie Walonii. Posiadając niewielkie zasoby naturalne, Belgia jest zmuszona importować większość surowców. Jednocześnie dużą część swojej produkcji Belgia eksportuje, co czyni jej gospodarkę wyjątkowo zależną od sytuacji na światowych rynkach. Ok. dwóch trzecich wymiany handlowej Belgii przypada na kraje Unii Europejskiej. Wysoki poziom długu publicznego jest dużym problemem dla rządu belgijskiego, który stara się go obniżyć przez ściślejszą kontrolę wydatków publicznych. Belgia przystąpiła do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) w pierwszym terminie wprowadzając Euro w styczniu 1999 r. Belgia ma wysoce rozwiniętą gospodarkę opartą na prywatnej przedsiębiorczości. Na jej rozwój wpływ miało dobre położenie geograficzne i świetnie rozwinięta sieć transportowa. Przemysł Belgii skoncentrowany jest głównie w gęściej zaludnionej, flamandzkiej, północnej części kraju. Rząd stosuje system zachęt dla inwestorów decydujących się na inwestycje w południowym regionie Walonii. Posiadając niewielkie zasoby naturalne, Belgia jest zmuszona importować większość surowców. Jednocześnie dużą część swojej produkcji Belgia eksportuje, co czyni jej gospodarkę wyjątkowo zależną od sytuacji na światowych rynkach. Ok. dwóch trzecich wymiany handlowej Belgii przypada na kraje Unii Europejskiej. Wysoki poziom długu publicznego jest dużym problemem dla rządu belgijskiego, który stara się go obniżyć przez ściślejszą kontrolę wydatków publicznych. Belgia przystąpiła do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) w pierwszym terminie wprowadzając Euro w styczniu 1999 r.

11 Kultura Belgii Kultura Kultura Belgia jest też krajem o bogatej tradycji artystycznej. Tu tworzyli artyści tej miary, co Peter Brueghel czy Peter Paul Rubens - czołowy twórca barokowego malarstwa europejskiego - który żył i tworzył w Antwerpii, głównym ośrodku malarstwa flamandzkiego. Także w Belgii powstał architektoniczny kierunek Art Nouveau zapoczątkowany w Brukseli przez Henriego van de Velde i Victora Hortę. Warto również zauważyć, że Belgowie są też niekwestionowaną potęgą w sztuce komiksu. Belgia jest też krajem o bogatej tradycji artystycznej. Tu tworzyli artyści tej miary, co Peter Brueghel czy Peter Paul Rubens - czołowy twórca barokowego malarstwa europejskiego - który żył i tworzył w Antwerpii, głównym ośrodku malarstwa flamandzkiego. Także w Belgii powstał architektoniczny kierunek Art Nouveau zapoczątkowany w Brukseli przez Henriego van de Velde i Victora Hortę. Warto również zauważyć, że Belgowie są też niekwestionowaną potęgą w sztuce komiksu.

12 System polityczny Belgii - 1 System polityczny System polityczny Belgia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król. Wraz z dwuizbowym parlamentem posiada on władzę ustawodawczą, ale akty królewskie muszą posiadać kontrasygnatę odpowiedniego ministra. Władzę ustawodawczą posiadają także zgromadzenia lokalne (regionalne np. Rady Prowincji). Parlament belgijski składa się z dwóch izb - Izby Reprezentantów (150 deputowanych) i Senatu (71 senatorów). Posłowie wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych w oparciu o system reprezentacji proporcjonalnej, natomiast senatorowie są częściowo wybierani (40 senatorów), częściowo desygnowani (21 senatorów) ze szczebla administracji lokalnej (tzw. gemeenten), na jakie podzielone są prowincje i częściowo wybierani przez senatorów (10 senatorów). Kadencja Senatu trwa 4 lata. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier. Rząd i premier są mianowani przez króla i zatwierdzani przez parlament. Belgia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król. Wraz z dwuizbowym parlamentem posiada on władzę ustawodawczą, ale akty królewskie muszą posiadać kontrasygnatę odpowiedniego ministra. Władzę ustawodawczą posiadają także zgromadzenia lokalne (regionalne np. Rady Prowincji). Parlament belgijski składa się z dwóch izb - Izby Reprezentantów (150 deputowanych) i Senatu (71 senatorów). Posłowie wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych w oparciu o system reprezentacji proporcjonalnej, natomiast senatorowie są częściowo wybierani (40 senatorów), częściowo desygnowani (21 senatorów) ze szczebla administracji lokalnej (tzw. gemeenten), na jakie podzielone są prowincje i częściowo wybierani przez senatorów (10 senatorów). Kadencja Senatu trwa 4 lata. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier. Rząd i premier są mianowani przez króla i zatwierdzani przez parlament.Izby ReprezentantówSenatu premierIzby ReprezentantówSenatu premier

13 System polityczny c.d - 2 Skład parlamentu po wyborach w czerwcu 1999 roku przedstawia się następująco (w kolejności pod względem ilości zdobytych mandatów):Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Vlaamse Liberalen en Democraten - VLD); Partia Chrześcijańsko Ludowa (Christelijke Volkspartij - CVP); Partia Socjalistów (Parti Socialiste - PS); sojusz trzech partii: Liberalnej Partii Reform (Parti Réformateur Libéral - PRL), regionalnego Demokratycznego Frontu Frankofonów (Front Démocratique - des Francophones - FDF) oraz chrześcijańsko - demokratycznego Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Zmian (Mouvement des Citoyens pour le Changement- MCC); Blok Flamandzki (Vlaams Blok - VB ); Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij - SP); Ecolo (ekolodzy); Anders gaan Leven - Agalev (ekolodzy), Obecny rząd opiera się na koalicji 6 ugrupowań (VLD, PS, PRL - FDF - MCC, SP, Ecolo and Agalev). Następne wybory odbędą się w 2003 roku. Skład parlamentu po wyborach w czerwcu 1999 roku przedstawia się następująco (w kolejności pod względem ilości zdobytych mandatów):Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Vlaamse Liberalen en Democraten - VLD); Partia Chrześcijańsko Ludowa (Christelijke Volkspartij - CVP); Partia Socjalistów (Parti Socialiste - PS); sojusz trzech partii: Liberalnej Partii Reform (Parti Réformateur Libéral - PRL), regionalnego Demokratycznego Frontu Frankofonów (Front Démocratique - des Francophones - FDF) oraz chrześcijańsko - demokratycznego Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Zmian (Mouvement des Citoyens pour le Changement- MCC); Blok Flamandzki (Vlaams Blok - VB ); Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij - SP); Ecolo (ekolodzy); Anders gaan Leven - Agalev (ekolodzy), Obecny rząd opiera się na koalicji 6 ugrupowań (VLD, PS, PRL - FDF - MCC, SP, Ecolo and Agalev). Następne wybory odbędą się w 2003 roku.Vlaamse Liberalen en Democraten - VLDChristelijke Volkspartij - CVPParti Socialiste - PSVlaams Blok - VB Socialistische Partij - SPEcolo Anders gaan Leven - AgalevVlaamse Liberalen en Democraten - VLDChristelijke Volkspartij - CVPParti Socialiste - PSVlaams Blok - VB Socialistische Partij - SPEcolo Anders gaan Leven - Agalev

14 System polityczny c.d - 3 Belgia administracyjnie podzielona jest na 9 prowincji, lecz faktyczny podział zasadza się na różnicach językowych i kulturowych. Społeczeństwo belgijskie składa się bowiem głównie z francuskojęzycznych, zamieszkujących południe kraju Walonów oraz mieszkających na północy Flamandów, których język należy do grupy języków germańskich. Wytyczona w 1963 roku umowna flamandzko - walońska granica językowa przebiega w pobliżu miasta Louvain (flam. Leuven). Dwujęzyczna jest również Bruksela. Cechą wspólną Belgów jest przywiązanie do rodziny, przedsiębiorczość, a także umiarkowana, ale stale obecna w krajobrazie kulturowym religijność. Belgia administracyjnie podzielona jest na 9 prowincji, lecz faktyczny podział zasadza się na różnicach językowych i kulturowych. Społeczeństwo belgijskie składa się bowiem głównie z francuskojęzycznych, zamieszkujących południe kraju Walonów oraz mieszkających na północy Flamandów, których język należy do grupy języków germańskich. Wytyczona w 1963 roku umowna flamandzko - walońska granica językowa przebiega w pobliżu miasta Louvain (flam. Leuven). Dwujęzyczna jest również Bruksela. Cechą wspólną Belgów jest przywiązanie do rodziny, przedsiębiorczość, a także umiarkowana, ale stale obecna w krajobrazie kulturowym religijność.

15 Historia Belgii Historia Historia Przez kilka wieków Belgia nie stanowiła samodzielnego państwa, wchodząc w skład różnych organizmów politycznych m.in. Hiszpanii, Austrii, Francji i Holandii ( współtworząc Królestwo Niderlandów). W 1830 roku Belgowie zdecydowali się jednak samodzielnie pokierować swym losem i utworzyć własne państwo. W wyniku powstania narodowego i dzięki poparciu Francji i Anglii udało się im wyprzeć Holendrów z południowych ziem Królestwa Niderlandów, a następnie odeprzeć holenderską agresję. W tym samym roku proklamowano wieczystą neutralność. Pod koniec XIX wieku Belgia znalazła się wśród najbardziej uprzemysłowionych i zamożnych krajów kontynentu europejskiego. Przez kilka wieków Belgia nie stanowiła samodzielnego państwa, wchodząc w skład różnych organizmów politycznych m.in. Hiszpanii, Austrii, Francji i Holandii ( współtworząc Królestwo Niderlandów). W 1830 roku Belgowie zdecydowali się jednak samodzielnie pokierować swym losem i utworzyć własne państwo. W wyniku powstania narodowego i dzięki poparciu Francji i Anglii udało się im wyprzeć Holendrów z południowych ziem Królestwa Niderlandów, a następnie odeprzeć holenderską agresję. W tym samym roku proklamowano wieczystą neutralność. Pod koniec XIX wieku Belgia znalazła się wśród najbardziej uprzemysłowionych i zamożnych krajów kontynentu europejskiego.HiszpaniiAustriiFrancji Holandii HiszpaniiAustriiFrancji Holandii

16 Turystyka Belgia oferuje turystom wiele ciekawych miejsc z zabytkami sztuki i architektury sakralnej i świeckiej. Brugia ("flamandzka Wenecja"), Gandawa, Antwerpia, Mechelen, Liege, Tournai, Tongeren, Bruksela i Leuven - to "miasta - muzea", na których koncentruje się turystyka zagraniczna Belgii. Cztery z tych miast położone są we Flandrii, skąd pochodzą m.in. nasze wawelskie arrasy, czyniąc ten region najważniejszym regionem turystycznym Belgii.

17 Dziękujemy za uwagę! Życzymy przyjemnych wrażeń podczas pobytu w Belgii! Życzymy przyjemnych wrażeń podczas pobytu w Belgii!


Pobierz ppt "Belgia W Unii Europejskiej Tydzień europejski w naszej szkole 2003r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google