Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Radek XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

2 Prewencja rentowa – Podstawa prawna
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Prewencja rentowa – Podstawa prawna Art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457) XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

3 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Prewencja rentowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmuje: rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy inne działania prewencyjne XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

4 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Osoby, które mogą zostać skierowane na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS 1) ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy 2) osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego 3) osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

5 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Cel Celem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest przywrócenie zdolności do pracy XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

6 Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Jest prowadzony w: A) schorzeniach narządu ruchu (system stacjonarny i ambulatoryjny) B) schorzeniach układu krążenia (system stacjonarny i ambulatoryjny) C) schorzeniach psychosomatycznych (system stacjonarny) D) schorzeniach układu oddechowego (system stacjonarny) XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

7 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS w 2008 roku Gołdap Połczyn Olsztyn Układ oddechowy Układ krążenia Narząd ruchu Narząd ruchu w syst. amb. Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Augustów Sopot Dziwnówek Bydgoszcz Puszczykowo Wieniec Inowrocław Cieplice Gorzów Wlkp. Warszawa Lublin Kielce Wrocław Polanica Rzeszów Kraków Katowice Szczawnica Ustroń Lądek Szczecin Muszyna Rabka Ciechocinek Gościm Łódź Opole Świeradów Szczawno Białystok Gdańsk Dźwirzyno Stróże Kudowa Rymanów Polańczyk Iwonicz XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

8 Rehabilitacja lecznicza
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja lecznicza Obejmuje indywidualnie ustalony program ukierunkowany na powstałą dysfunkcję z uwzględnieniem wydolności fizycznej pacjenta i schorzeń towarzyszących, w szczególności: rehabilitację fizyczną prowadzoną w różnych formach rehabilitację psychologiczną obejmującą między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne edukację zdrowotną ukierunkowaną na: czynniki ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, podstawową wiedzę o procesie chorobowym, czynniki zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowe informacje o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika, zasady prawidłowego żywienia, udzielenie instruktażu odnośnie dalszej rehabilitacji po powrocie do domu. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

9 Program rehabilitacji leczniczej
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Program rehabilitacji leczniczej Został wdrożony przez ZUS w 1996 r. W latach 1996 – 2007 ogółem poddano rehabilitacji 575 tys. osób Średni wiek osób, które były poddane rehabilitacji w 2007 roku, to 46,5 lat 71,65% osób poddanych rehabilitacji w 2007 roku stanowili mieszkańcy miast XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

10 Liczba osób poddanych rehabilitacji
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Liczba osób poddanych rehabilitacji w podziale na rodzaj schorzenia w 2007 roku Narząd ruchu Narząd ruchu w systemie ambulatoryjnym Układ krążenia Układ oddechowy Schorzenia psychosomatyczne Układ krążenia w systemie ambulatoryjnym ogółem 46 853 7 920 8 373 2 372 4 037 890 70 445 54 773 9 263 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

11 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS ŚWIADCZENIA POBIERANE W MOMENCIE KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ w latach 2006 2007 50% 42,22 42,13 40% 31,09 28,63 30% 27,11 22,29 20% 4,49 10% 2,04 Zasiłek chorobowy Renta okresowa z tyt. niezdolności do pracy Świadczenie rehabilitacyjne Osoby, które nie pobierają świadczeń Źródło: informacja statystyczna Z-9 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

12 NA 2008 ROK ZAWARTO 88 UMÓW Z KRAJOWYMI OŚRODKAMI
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Umowy zawarte na 2008 rok NA 2008 ROK ZAWARTO 88 UMÓW Z KRAJOWYMI OŚRODKAMI REHABILITACYJNYMI NA ŁĄCZNĄ LICZBĘ MIEJSC, Z TEGO POLSKIE UZDROWISKA ODDAJĄ DO DYSPOZYCJI OSÓB KIEROWANYCH PRZEZ ZUS MIEJSCA. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

13 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS położone w miejscowościach uzdrowiskowych Dźwirzyno Sopot Dziwnówek Gołdap Połczyn Augustów Ciechocinek Narząd ruchu Wieniec Narząd ruchu w syst. amb. Inowrocław Układ krążenia Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Cieplice Układ oddechowy Świeradów Szczawno Polanica Lądek Rabka Rymanów Ustroń Iwonicz Muszyna Polańczyk Szczawnica XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

14 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ośrodki rehabilitacyjne położone w miejscowościach uzdrowiskowych współpracujące z ZUS w 2008 roku Rodzaj schorzenia Liczba zawartych umów Liczba miejsc Narząd ruchu 29 37 700 Narząd ruchu w systemie ambulatoryjnym 2 700 Układ krążenia 11 7 700 Układ krążenia w systemie ambulatoryjnym 1 350 Układ oddechowy 4 2 550 Schorzenia psychosomatyczne 12 3 874 RAZEM 59 54 274 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

15 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Liczba ubezpieczonych po odbytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w latach ogółem i w schorzeniach układu krążenia Źródło: Dane Departamentu Prewencji i Rehabilitacji XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

16 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ubezpieczeni poddani rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia w latach wg rozpoznania XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

17 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS ŚWIADCZENIA POBIERANE W MOMENCIE KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w latach 2006 2007 53,1 50% 44,5 40% 27,2 26,4 30% 23,1 22,8 20% 10% 1,9 1 Renta okresowa z tyt. niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Bez świadczeń Źródło: Informacja statystyczna Z-9 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

18 XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.
Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia w ramach prewencji rentowej ZUS - kierunki działań na najbliższe lata 1. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej poprzez zwiększanie liczby miejsc w ośrodkach prowadzących rehabilitację w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 2. Zintensyfikowanie upowszechniania wiedzy o programie rehabilitacji kardiologicznej wśród lekarzy oraz ubezpieczonych mające na celu: - zwiększenie liczby skierowań na rehabilitację wystawionych przez lekarzy prowadzących, - skrócenie czasu od zachorowania do skierowania na rehabilitację (dotyczy w szczególności chorych po OZW), - zwiększenie udziału w programie rehabilitacji osób nie pobierających świadczeń z FUS. 3. Wdrażanie nowych form rehabilitacji kardiologicznej. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

19 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Korzyści płynące z odbycia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przynosi podwójne korzyści : Dla samych ubezpieczonych, którym w wyniku poprawy stanu zdrowia i funkcji organizmu przywrócona zostaje zdolność do pracy. Dla instytucji ubezpieczenia społecznego z uwagi na możliwość zmniejszenia wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz wzrost liczby ubezpieczonych płacących składki. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r.

20 Dziękuję za uwagę Radek


Pobierz ppt "XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google