Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31."— Zapis prezentacji:

1 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

2 2 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Prewencja rentowa – Podstawa prawna Art. 69 Art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457) XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

3 3 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Prewencja rentowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmuje: rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy inne działania prewencyjne XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

4 4 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS 1)ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy 2osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego 2) osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego 3osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy 3) osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy Osoby, które mogą zostać skierowane na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

5 5 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Cel Celem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest przywrócenie zdolności do pracy XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

6 6 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Jest prowadzony w: A) schorzeniach narządu ruchu (system stacjonarny i ambulatoryjny) B) schorzeniach układu krążenia (system stacjonarny i ambulatoryjny) C) schorzeniach psychosomatycznych (system stacjonarny) D) schorzeniach układu oddechowego (system stacjonarny) XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

7 7 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

8 8 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja lecznicza Obejmuje indywidualnie ustalony program ukierunkowany na powstałą dysfunkcję z uwzględnieniem wydolności fizycznej pacjenta i schorzeń towarzyszących, w szczególności: rehabilitację fizyczną prowadzoną w różnych formach rehabilitację fizyczną prowadzoną w różnych formach rehabilitację psychologiczną obejmującą między innymi psychoedukację rehabilitację psychologiczną obejmującą między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne i treningi relaksacyjne edukację zdrowotną ukierunkowaną na: edukację zdrowotną ukierunkowaną na: czynniki ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, podstawową wiedzę o procesie chorobowym, czynniki zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowe informacje o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika, zasady prawidłowego żywienia, udzielenie instruktażu odnośnie dalszej rehabilitacji po powrocie do domu. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

9 9 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Został wdrożony przez ZUS w 1996 r. W latach 1996 – 2007 ogółem poddano rehabilitacji 575 tys. osób Średni wiek osób, które były poddane rehabilitacji w 2007 roku, to 46,5 lat 71,65% osób poddanych rehabilitacji w 2007 roku stanowili mieszkańcy miast Program rehabilitacji leczniczej XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

10 10 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Liczba osób poddanych rehabilitacji w podziale na rodzaj schorzenia w 2007 roku XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r. Narząd ruchu Narząd ruchu w systemie ambulatoryjnym Układ krążenia Układ oddechowy Schorzenia psychosomatyczne Układ krążenia w systemie ambulatoryjnym ogółem 46 853 7 920 8 373 2 372 4 037 890 70 445 54 773 9 263

11 11 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r. ŚWIADCZENIA POBIERANE W MOMENCIE KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ w latach 2006 - 2007 50% 30% 20% 40% 10% 42,22 28,63 27,11 2,04 42,13 31,09 22,29 4,49 Źródło: informacja statystyczna Z-9 Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Renta okresowa z tyt. niezdolności do pracy Osoby, które nie pobierają świadczeń

12 12 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Umowy zawarte na 2008 rok NA 2008 ROK ZAWARTO 88 UMÓW Z KRAJOWYMI OŚRODKAMI REHABILITACYJNYMI NA ŁĄCZNĄ LICZBĘ 65 877 MIEJSC, Z TEGO POLSKIE UZDROWISKA ODDAJĄ DO DYSPOZYCJI OSÓB KIEROWANYCH PRZEZ ZUS 52 874 MIEJSCA. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

13 13 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r. Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS położone w miejscowościach uzdrowiskowych Gołdap Połczyn Układ oddechowy Układ krążenia Narząd ruchu Narząd ruchu w syst. amb. Układ krążenia w syst. amb. Schorzenia psychosomatyczne Augustów Sopot Wieniec Inowrocław Cieplice Polanica Iwonicz Szczawnica Ustroń Lądek Rymanów Polańczyk Muszyna Ciechocinek Świeradów Szczawno Rabka Dźwirzyno Dziwnówek

14 14 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ośrodki rehabilitacyjne położone w miejscowościach uzdrowiskowych współpracujące z ZUS w 2008 roku XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r. Rodzaj schorzeniaLiczba zawartych umówLiczba miejsc Narząd ruchu2937 700 Narząd ruchu w systemie ambulatoryjnym2700 Układ krążenia117 700 Układ krążenia w systemie ambulatoryjnym1350 Układ oddechowy42 550 Schorzenia psychosomatyczne123 874 RAZEM5954 274

15 15 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Źródło: Dane Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Liczba ubezpieczonych po odbytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w latach 1996 - 2007 ogółem i w schorzeniach układu krążenia XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

16 16 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Ubezpieczeni poddani rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia w latach 2006 - 2007 wg rozpoznania XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

17 17 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Źródło: Informacja statystyczna Z-9 ŚWIADCZENIA POBIERANE W MOMENCIE KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w latach 2006-2007 50% 30% 20% 40% 10% 53,1 23,1 22,8 1 44,5 26,4 27,2 1,9 Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Renta okresowa z tyt. niezdolności do pracy Bez świadczeń XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

18 18 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia w ramach prewencji rentowej ZUS - kierunki działań na najbliższe lata 1. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej poprzez zwiększanie liczby miejsc w ośrodkach prowadzących rehabilitację w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 2. Zintensyfikowanie upowszechniania wiedzy o programie rehabilitacji kardiologicznej wśród lekarzy oraz ubezpieczonych mające na celu: - zwiększenie liczby skierowań na rehabilitację wystawionych przez lekarzy prowadzących, - skrócenie czasu od zachorowania do skierowania na rehabilitację (dotyczy w szczególności chorych po OZW), - zwiększenie udziału w programie rehabilitacji osób nie pobierających świadczeń z FUS. 3. Wdrażanie nowych form rehabilitacji kardiologicznej. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

19 19 Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Korzyści płynące z odbycia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przynosi podwójne korzyści : Dla samych ubezpieczonych, którym w wyniku poprawy stanu zdrowia i funkcji organizmu przywrócona zostaje zdolność do pracy. Dla instytucji ubezpieczenia społecznego z uwagi na możliwość zmniejszenia wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz wzrost liczby ubezpieczonych płacących składki. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008 r.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola uzdrowisk polskich w realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31."

Podobne prezentacje


Reklamy Google