Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciechocinek, dn. 6 grudnia 2011 r. Burak cukrowy -analiza sezonu 2011 Czy zniszczą nas niskie ceny usług i wewnętrzna konkurencja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciechocinek, dn. 6 grudnia 2011 r. Burak cukrowy -analiza sezonu 2011 Czy zniszczą nas niskie ceny usług i wewnętrzna konkurencja?"— Zapis prezentacji:

1 Ciechocinek, dn. 6 grudnia 2011 r. Burak cukrowy -analiza sezonu 2011 Czy zniszczą nas niskie ceny usług i wewnętrzna konkurencja?

2 OCENA KALKULACYJNA KOSZTÓW ZBORU I PRZEŁADUNKU BURAKÓW CUKROWYCH W 2011 ROKU wykonana na zlecenie Polskiego Związku Pracodawców Usługodawców Rolnych przez:

3 Dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, prof. nadzw. Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uprawnienia SITR w zakresie wyceny wartości rynkowej i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (zaświadczenie nr 104/05 z dnia 15 marca 2005 r.)

4 Kalkulacja kosztów zbioru buraków kombajnem samojezdnym oraz przeładunku ładowarką doczyszczającą wykonana została w oparciu o powszechnie stosowaną w branży techniki rolniczej metodykę kalkulacji kosztów eksploatacji maszyn rolniczych opracowaną przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Dodatkowo wskaźniki niedostępne w polskich publikacjach wzięto za źródłami szwajcarskimi i niemieckim. 1. Metoda kalkulacji

5 - koszty amortyzacji; - koszty przechowywania i konserwacji maszyn - koszt ubezpieczenia Koszty amortyzacji określono przyjmując okres użytkowania maszyn 5 lat. Tak krótki okres wynika z faktu, że maszyny eksploatowane są w trudnych warunkach (wilgotność, kontakt z glebą, tarcie) i w systemie trzyzmianowym. - koszty amortyzacji; - koszty przechowywania i konserwacji maszyn - koszt ubezpieczenia Koszty amortyzacji określono przyjmując okres użytkowania maszyn 5 lat. Tak krótki okres wynika z faktu, że maszyny eksploatowane są w trudnych warunkach (wilgotność, kontakt z glebą, tarcie) i w systemie trzyzmianowym. Do grupy kosztów stałych (utrzymania) maszyn samojezdnych zaliczono:

6 Powoduje to, że proces zużycia maszyn przebiega w przyśpieszonym tempie. Założono, że po piątym roku eksploatacji maszyna zostanie sprzedana i koszty amortyzacji uwzględniają rzeczywistą utratę wartości.

7 W grupie kosztów zmiennych uwzględnione są: koszty paliw i smarów (olejów), koszty paliw i smarów (olejów), koszt napraw, koszt napraw, koszty robocizny. koszty robocizny.

8 Koszty paliw i smarów (olejów) określono w oparciu o godzinowe zużycie paliwa, cenę paliwa i przy uwzględnienie narzutu 5% na koszty olejów.

9 Koszty napraw obliczono w oparciu o wskaźnik kosztów napraw, który określa stosunek łącznych kosztów napraw do ceny maszyny w całym okresie użytkowania przy normatywnym wykorzystaniu.

10 Koszty robocizny uwzględniają godzinową opłatę operatora brutto (wraz z częścią płaconą przez pracodawcę).

11 Ponieważ usługowa praca kombajnów buraczanych oraz ładowarek doczyszczających samojezdnych wiąże się z koniecznością przejazdów transportowych do kolejnych miejsc realizacji usług do każdej jednostki wykonywanej pracy doliczono narzut na koszty przejazdów określony na podstawie analizy informacji z pracy w zeszłym sezonie. Wynosi on od ok. 1,5 km na każdy hektar zbioru buraków oraz ok. 2 km na każde 100 ton czyszczonych i przeładowywanych korzeni buraków.

12 2. Założenia 2.1. Ogólne dane techniczne wyszczególnieniejednostka Wartość dla: ROPA Euro-Tiger ROPA Euro- Maus moc silnika kW szerokość robocza rzędym6 6 x 0,45 -10,0 pojemność zbiornika m3m3m3m340- wydajność praktyczna ha /godz. t/godz.1, godzinowe zużycie paliwa l/godz.45,024,0 zużycie paliwa l/tonę-0,15 zużycie paliwa przy przejazdach transportowych l/km1,501,20 prędkość przejazdów transportowych km/godz.15,015,0

13 2.1. Ceny, wskaźniki, współczynniki wyszczególnieniejednostka Wartość dla: ROPAEuro-TigerRopaEuro-Maus cena maszyny kurs EURO zł/ zł/ 4,004,00 wartość likwidacyjna w % ceny nowej maszyny %10,010,0 koszty ubezpieczenia zł/rok koszt godzinowy robocizny brutto zł/godz.35,0035,00

14 2.1. Ceny, wskaźniki, współczynniki – cdn... wyszczególnieniejednostka Wartość dla: ROPAEuro-TigerRopaEuro-Maus cena paliwa zł/litr5,105,10 przewidywane okresy użytkowania lata55 współczynniki kosztów napraw/przy normatywnym wykorzystaniu w okresie użytkowania -/godz.0,8/50000,7/5000 przewidywane wykorzystanie roczne haton przejazdy transportowe w przeliczeniu na jednostkę pracy km/ha km/100 ton 1,5--2,0

15 3. Wyniki obliczeń kalkulacyjnych kosztów Koszty eksploatacji i wykonania pracy przy zbiorze buraków cukrowych kombajnem samojezdnym sześciorzędowym ROPA euro-Tiger wyszczególnienie kosztu jednostkawartość koszt jednostkowy eksploatacji na godzinę zł/godz.877,46 koszty eksploatacji na jednostkę pracy (ha) zł/ha877,46 koszt eksploatacji na ha z uwzględn. przejazdów zł/ha965,20 koszt wykonania pracy na godz. (bez dojazdów) zł/godz.912,46 całkowity koszt wykonania pracy na ha (z dojazdami) - koszt usługi zł/ha968,70

16 3.2. Koszty eksploatacji i wykonania pracy przy czyszczeniu i przeładunku korzeni buraków cukrowych ładowarką doczyszczającą ROPA euro-Maus wyszczególnienie kosztu jednostkawartość koszt jednostkowy eksploatacji na godzinę zł/godz.818,88 koszty eksploatacji na jednostkę pracy (tonę) zł/t5,12 koszt eksploatacji na tonę z uwzględn. przejazdów zł/t5,53 koszt wykonania pracy na godz. (bez dojazdów) zł/godz.853,88 całkowity koszt wykonania pracy na tonę (bez dojazdów) zł/t5,34 całkowity koszt wykonania pracy na tonę (z dojazdami) - koszt usługi zł/t5,76

17 4. Podsumowanie Koszty wykopania jednego hektara buraków przez kombajnu ROPA euro-Tiger przy rocznej powierzchni zbioru 850 hektarów i wydajności 1 ha na godzinę wynoszą 912,46 zł/ha. Po uwzględnieniu narzutu na dojazdy koszty wzrastają do 968,70 zł/ha. W przypadku ładowarki doczyszczającej wartości te wynoszą – przy rocznej masie przeładunku wynoszącej 90 tysięcy ton i wydajności 160 ton na godzinę – odpowiednio 5,34 i 5,76 zł/t.

18 Uzyskane dla przyjętych założeń wyniki kalkulacji zależą w dużej mierze od przyjętych wskaźników. Zarówno wydajność maszyn jak i ich roczna ilość pracy może się zmienić, co wiąże się m.in. z pogodą podczas pracy. Złe warunki pogodowe zmniejszają wydajność i wpływają m.in. na zwiększenie zużycia paliwa i podwyższenie awaryjności maszyn. Także podwyżka cen paliwa może być czynnikiem obniżającym opłacalność wykonywania usług.

19 Należy podkreślić, że w kalkulacji nie uwzględniono kosztów pośrednich związanych m.in. z dowozem pracowników na miejsce oraz ich zakwaterowaniem, co także wpływa na podwyżkę kosztów wykonania usług.

20 Materiały źródłowe 1. Amman H. Maschinnekosten FAT Berichte, ART. Taenikon 2. KTBL Taschenbuch Darmstadt 3. Lorencowicz E Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach. Wyd. APRA Bydgoszcz 4. Muzalewski A Koszty eksploatacji maszyn rolniczych. ITP.. Warszawa


Pobierz ppt "Ciechocinek, dn. 6 grudnia 2011 r. Burak cukrowy -analiza sezonu 2011 Czy zniszczą nas niskie ceny usług i wewnętrzna konkurencja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google