Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie rozwoju zawodowego nauczycieli Dr Julie Meltzer Wrzesień 2010 Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie rozwoju zawodowego nauczycieli Dr Julie Meltzer Wrzesień 2010 Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/"— Zapis prezentacji:

1 Strategie rozwoju zawodowego nauczycieli Dr Julie Meltzer Wrzesień 2010 Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

2 Page 2 Public Consulting Group Cele sesji Dyskusja na temat kluczowych aspektów rozwoju zawodowego nauczycieli Prezentacja pięciu opartych na badaniach strategii rozwoju zawodowego nauczycieli Prezentacja przykładów zastosowania tych strategii w dystryktach szkolnych w USA Związek z założeniami rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz dyskusja na możliwości wykorzystania doświadczeń przez władze edukacyjne w Polsce

3 Page 3 Public Consulting Group Dlaczego rozwój zawodowy jest ważny i konieczny? Czy chciałbyś, żeby…TAKNIE Lekarz, który operuje ciebie lub bliską ci osobę dysponował przestarzałymi umiejętnościami? X Leczenie aplikował ci lekarz nie znający najnowszych badań? X Lekarz przepisywał ci lekarstwo nie znając jego efektów ubocznych? X Leczący cię lekarz korzystał z przestarzałych i nieefektywnych procedur? X

4 Page 4 Public Consulting Group Efektywny rozwój zawodowy nauczycieli Wpływa na poprawę procesów nauczania i uczenia się w trwały i widoczny sposób

5 Page 5 Public Consulting Group Warunki efektywnego rozwoju nauczycieli Do dyskusji: Pomyśl o czymś nowym, czego nauczyłeś się w ciągu ostatnich dwóch lat. Co motywowało cię do kontynuowania nauki? Warunki efektywnego rozwoju nauczycieli Zaangażowanie Środowisko Oczekiwania Zachęta i wsparcie

6 Page 6 Public Consulting Group Pięć efektywnych strategii rozwoju zawodowego Strategia 1: Profesjonalne społeczności osób uczących się Strategia 2: Warsztaty dla nauczycieli z praktycznym zastosowaniem Strategia 3: Doradztwo Strategia 4: Badania prowadzone przez nauczycieli Strategia 5: Uczestnictwo w zespole przywódczym lub grupie zadaniowej Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

7 Page 7 Public Consulting Group Strategia 1: Profesjonalne społeczności osób uczących się Aby doprowadzić do powstania profesjonalnej społeczności osób uczących się, należy skoncentrować się raczej na uczeniu się niż na uczeniu innych, pracować wspólnie z innymi, oraz odpowiadać przed samym sobą za osiągane wyniki. – Dufour, 2004

8 Page 8 Public Consulting Group Ustanawianie profesjonalnej uczącej się społeczności Profesjonalna społeczność osób uczących się nastawiona na trwały rozwój i prowadzenie badań wymaga: Jasnych oczekiwań, celów i obszaru działania Przejrzystej struktury (członkostwo, pory spotkań, etc.) Koncentracji na wynikach ucznia poprzez wykorzystanie pakietu protokołów Nastawienia na wspólnie realizowany proces uczenia się i rozwiązywania problemów Odpowiedzialności

9 Page 9 Public Consulting Group Ustanawianie profesjonalnej uczącej się społeczności Społeczności obejmują…Społeczności to nie… Uporządkowane spotkania skoncentrowane na wynikach ucznia Nieformalne rozmowy Wspólną naukę, badanie i wdrażanie wspólnego podejścia lub tematu To samo co spotkania na poziomie wydziału czy klasy, skoncentrowane na kwestiach logistycznych OdpowiedzialnośćDyskusje bez żadnych działań

10 Page 10 Public Consulting Group Przykład z USA Szkoła Podstawowa Boones Mill, Franklin County, VA 1.Wszystkie zespoły nauczycieli analizują wyniki wspólnego egzaminu formatywnego dla uczniów. 2.Członkowie zespołów są w stanie wejrzeć głębiej w daną kwestię, omawiają strategie, które można wdrożyć w celu poprawy wyników uczniów. 3.Wspólne rozmowy odbywają się rutynowo przez cały rok szkolny. Nauczyciele pytają Czy uczniowie zdobywają potrzebną wiedzę? oraz Kto potrzebuje dodatkowego czasu na naukę i wsparcia?

11 Page 11 Public Consulting Group Strategia 2: Warsztaty dla nauczycieli Bardziej efektywneMniej efektywne Cykl warsztatówPojedyncze szkolenie Wymóg wdrożeniaWdrożenie tylko przez osoby chętne Zintegrowanie z planem / priorytetami rozwoju szkoły Niezwiązane ze szkolnymi celami czy obawami Przykłady mające odniesienie do sytuacji uczestników Przykłady ogólne lub bez odniesienia (np., przykłady ze szkoły podstawowej dla nauczycieli licealnych; przykłady z historii dla nauczycieli matematyki) Wymiana doświadczeńOdizolowane praktyki Przegląd prac uczniówBrak związku z wynikami uczniów

12 Page 12 Public Consulting Group Efektywne formy warsztatów zintegrowanych Prowadzone przez konsultantów cykle szkoleniowe powiązane z celami doskonalenia szkoły, z założeniem aplikacji zdobytej wiedzy między sesjami szkoleniowymi (efektywniej = uzupełnić o coaching ze strony innych nauczycieli) Prezentacja i dzielenie się dobrymi praktykami przez innych nauczycieli podczas spotkań nauczycieli na poziomie zespołu, klasy i wyższych (efektywniej = uzupełnić o wspólne omawianie prac uczniów) Kursy dla zespołów prowadzone osobiście lub online (efektywniej = uzupełnić o wymóg udokumentowania zastosowania nabytej wiedzy podczas prowadzonych lekcji)

13 Page 13 Public Consulting Group Przykład z USA Rozwój zawodowy w zakresie nauczania pisania podczas lekcji innych przedmiotów w dystryktach Nowej Anglii Uczestnicy: Nauczyciele szkół ponadpodstawowych Forma: Warsztaty dla nauczycieli, połączone z parogodzinnymi sesjami wydziałowymi, omawiającymi możliwość zastosowania w obszarze poszczególnych przedmiotów; coaching innych nauczycieli; Odpowiedzialność: Wymóg wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, wymóg ustanowienia i monitorowania celów zawodowych, analiza danych

14 Page 14 Public Consulting Group Strategia 3: Doradztwo Selekcja Przygotowanie i szkolenie Efektywna praktyka Ewaluacja Elementy efektywnego doradztwa (The Center for Comprehensive School Reform and Improvement, September 2007 Issue Brief)

15 Page 15 Public Consulting Group Przykłady z USA Doskonalenie kompetencji pisania podczas lekcji innych przedmiotów w Maine Uczestnicy: 32 szkoły z 5 regionów w stanie Maine Zewnętrzni trenerzy w zakresie uczenia pisania podczas lekcji innych przedmiotów: Trenerzy prowadzą warsztaty, prezentują modele klasowe, wspólnie z nauczycielami planują lekcje, tak by strategie przedstawione w trakcie warsztatów były wykorzystane w praktyce. Mentoring nauczycieli: Nauczyciele-trenerzy uczestniczą w prowadzonych przez konsultantów warsztatach w zakresie pracy z nauczycielami pozostającymi pod ich opieką oraz wdrażania nowych strategii pedagogicznych. Następnie współpracują z pozostałymi nauczycielami w swoich szkołach, dzieląc się swoim doświadczeniem, prezentując modele rozwiązań i wizytując nawzajem swoje zajęcia.

16 Page 16 Public Consulting Group Strategia 4: Badania prowadzone przez nauczycieli Badania prowadzone przez nauczycieli to podejmowanie działań w celu doskonalenia procesów nauczania i uczenia się oraz systematyczne badanie tych działań i ich konsekwencji. Badania są zwykle przygotowane i prowadzone przez praktyków, analizujących dane pochodzące ze swego miejsca pracy w celu doskonalenia własnej praktyki. Praktyczny wymiar badań W oparciu o analizę wyników Na podstawie danych (http://teachersnetwork.org/tnli/Action_Research_Booklet.pdf)

17 Page 17 Public Consulting Group Cykl działań Zasadnicze pytania Jeśli zadamy odpowiednie pytania, Informacja … a następnie zgromadzimy i przeanalizujemy dane, które pomogą nam odpowiedzieć na te pytania Wiedza …i wykorzystamy dostępne wyniki badań oraz dobre praktyki, by nadać znaczenie tym danym Działanie …i wykorzystamy tę wiedzę w celu doskonalenia systemów, programów oraz praktyki nauczania w klasie Efekty …doprowadzimy wówczas do poprawy wyników nauczania i pracy ucznia © 2008 Public Consulting Group. Used with permission. Model działania oparty na zadawaniu pytań i pracy z danymi

18 Page 18 Public Consulting Group Codzienne narzędzia badawcze Mapy klas Zapisy anegdot Obserwacje zebrane w różnym czasie Przykładowe prace uczniów Rysunki i fotografie Wywiady i konwersacje Ankiety Dzienniki badań nauczycieli (see http://teachersnetwork.org/tnli/Action_Research_Booklet.pdf)

19 Page 19 Public Consulting Group Przykłady z USA Pytania badawcze nauczycieli z Teachers Network Jaki jest wpływ na naukę szkolną i nabywanie kompetencji społecznych działań w prowadzonych małych grupach w celu budowania relacji między uczennicami oraz między nauczycielem a uczennicami? Jak mogę najlepiej wykorzystać czas zajęć pozalekcyjnych by pomóc uczniom mającym kłopoty z czytaniem, jak te umiejętności zostaną wykorzystane w klasie? Jak działa program nauczania uczniów niepełnosprawnych w obecnych warunkach?

20 Page 20 Public Consulting Group Strategia 5: Udział w grupie zadaniowej / zespole ds. przywództwa Rodzaje zespołów ds. przywództwa Zespół ds. rozwoju szkoły Zespół ds. przywództwa w zakresie uczenia czytania Zespół interwencyjny Możliwe działania grupy zadaniowej Przegląd programów nauczania Przygotowywanie sprawdzianów Komisja ds. klimatu Kluczowe pytanie: Co chcemy osiągnąć wspólnym zbiorowym wysiłkiem? Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

21 Page 21 Public Consulting Group Przykład z USA Ohio Resource Center, Columbus, Ohio Uczestnicy: 42 zespoły ds. przywództwa w zakresie uczenia czytania ze szkół ponadpodstawowych Zespoły dokonały samooceny statusu szkoły Zespoły uczestniczyły w szkoleniach 3 razy w ciągu roku oraz odpowiadały na telefony dotyczące pomocy technicznej Zespoły podejmowały wysiłki na rzecz poprawy nauczania czytania w swoich szkołach. Udział w procesie planowania rozwoju zawodowego pomógł członkom zespołu w rozwinięciu kompetencji przywódczych oraz pogłębieniu wiedzy merytorycznej.

22 Page 22 Public Consulting Group Osiąganie pożądanych efektów z każdej strategii Strategie monitoringu Strategie wsparcia

23 Page 23 Public Consulting Group Przykłady strategii monitoringu Hospitacje zajęć Obserwacje dydaktyczne Ewaluacja nauczycieli Szkolenia dla nowych nauczycieli Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

24 Page 24 Public Consulting Group Aby zapewnić trwałość i nadać pracom transparentność Nauczyciele obserwują wzajemnie prowadzone zajęcia Wspólnie przeglądają prace uczniów i przyznane im oceny Dzielą się konspektami lekcji i spostrzeżeniami pedagogicznymi Wspólnie oceniają prace uczniów Dzielą się wynikami badań Upubliczniają prace uczniów

25 Page 25 Public Consulting Group Jak podchodzić do niechętnych nauczycieli Lęk Nadmiar obowiązków Wygoda status quo Brak wsparcia, zasobów czasu Minie i to Niejasne oczekiwania Systemy przekonań Nieodpowiedni poziom rozwoju zawodowego Do dyskusji: Opierając się na własnych doświadczeniach, którą z powyższych kwestii uznałbyś za najistotniejszą przy pracy nad doskonaleniem nauczania? Co mogą zrobić władze oświatowe by podjąć te kwestie?

26 Page 26 Public Consulting Group Pięć efektywnych strategii rozwoju zawodowego Strategia 1: Profesjonalne społeczności osób uczących się Strategia 2: Warsztaty dla nauczycieli z praktycznym zastosowaniem Strategia 3: Doradztwo Strategia 4: Badania prowadzone przez nauczycieli Strategia 5: Uczestnictwo w zespole przywódczym lub grupie zadaniowej Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

27 Page 27 Public Consulting Group Znaczenie dla liderów edukacyjnych w Polsce Powyższych pięć strategii można wykorzystać w pracach na rzecz realizacji wymagań rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: wspieranie nauczycieli w celu doskonalenia pracy dydaktycznej oraz, budowanie potencjału szkolnych zespołów ds. przywództwa w celu doskonalenia kompetencji uczenia się i pisania

28 Page 28 Public Consulting Group Pytania i dyskusja

29 Page 29 Public Consulting Group Bibliografia cytowanych artykułów Dufour, R. (May, 2004) What is a "Professional Learning Community"? in the themed issue Schools as Learning Communities. Educational Leadership. 61, 8. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. pp. 6-11 Accessed at http://pdonline.ascd.org/pd_online/secondary_reading/el200405_dufour.html Irvin, J. L., Meltzer, J., & Dukes, M. (2007). Taking action on adolescent literacy: An implementation guide for school leaders. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Kowal, J. & Steiner, L. (September, 2007 Issue Brief) Instructional coaching. The Center for Comprehensive School Reform and Improvement. Accessed at http://www.centerforcsri.org/files/CenterIssueBriefSept07Coaching.pdf http://www.centerforcsri.org/files/CenterIssueBriefSept07Coaching.pdf Meltzer, J. & Ziemba, S. (2006) Getting School-wide Literacy Up and Running. Principal Leadership. National Association of Secondary School Principals (NASSP) Vol. 7 No. 1 pp. 21-26

30 Page 30 Public Consulting Group Bibliografia cytowanych artykułów The National Board for Professional Teaching Standards. (n.d.) The Five Core Propositions. Retrieved from http://www.nbpts.org/the_standards/the_five_core_propositio http://www.nbpts.org/the_standards/the_five_core_propositio Rust, F. and Clark, C. How to do action research in your classrom? Lessons from the Teacher Network Leadership Institute. Accessed 8-30-2010 at http://teachersnetwork.org/tnli/Action_Research_Booklet.pdf http://teachersnetwork.org/tnli/Action_Research_Booklet.pdf 2009 MetLife Survey of the American Teacher: Part 3, Teaching as a Career Retrieved from http://www.journalismcenter.org/resource/k-through-12/2009- metlife-survey-american-teacher-part-3-teaching-careerhttp://www.journalismcenter.org/resource/k-through-12/2009- metlife-survey-american-teacher-part-3-teaching-career

31 Page 31 Public Consulting Group Dodatkowe informacje: w języku angielskim: Julie Meltzer: jmeltzer@pcgus.com w języku polskim: Małgorzata Marciniak: mmarciniak@pcgeu.com Dziękuję.jmeltzer@pcgus.comm arciniak@pcgeu.com Kontakt Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/


Pobierz ppt "Strategie rozwoju zawodowego nauczycieli Dr Julie Meltzer Wrzesień 2010 Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google