Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Energetyczne wykorzystanie rzeki Gwdy dr inż. Paweł Zawadzki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Energetyczne wykorzystanie rzeki Gwdy dr inż. Paweł Zawadzki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII."— Zapis prezentacji:

1 MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Energetyczne wykorzystanie rzeki Gwdy dr inż. Paweł Zawadzki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ

2 Charakterystyka zlewni prawobrzeżnym dopływem Noteci największe dorzecze z wszystkich rzek Pomorza Zachodniego w górnym biegu rzeka płynie w głębokiej dolinie sandrowej, porośniętej borem sosnowym w środkowym przepływa przez pięć przepięknych jezior zaporowych przy EW ostatni etap zwany "przełomem Gwdy", z licznymi bystrzami i szybkim nurtem

3 Charakterystyka zlewni Gwda – potok źródłowy Bielska Struga – bierze początek pod wsią Białą na wysokości 157 m n.p.m. Wg Wikipedii - koło wsi Porost 180 m m n.p. m. ujście 48 m n.p.m rzeka i jej dopływy przepływają przez liczne jeziora długość 145,1 km powierzchnia dorzecza 4 942,8 km 2

4 Charakterystyka zlewni Przepływy charakterystyczne w przekroju Piła (A = 4608 km 2, km 21,2) z wielolecia (20 lat): Najwyższy114,0 m 3 /s Średni 25,6 m 3 /s Najniższy 9,9 m 3 /s P = 1%110 m 3 /s P = 2%101 m 3 /s

5 Energetyczne wykorzystanie wód Gwdy Na początku XX wieku zabudowano rzekę Gwdę. Wybudowano wówczas 5 stopni piętrzących: Dobrzyca (1907), Podgaje (1929), Jastrowie (1930), Ptusza (1932), Koszyce (1936). Na stopniach wodnych Podgaje, Jastrowie oraz Ptusza zastosowano przelewy lewarowe.

6 Energetyczne wykorzystanie wód Gwdy Profil podłużny Gwdy; częściowa kaskada

7 Jazy lewarowe Jazy lewarowe, zwane niekiedy syfonami lub potocznie pijawkami, należ ą do ciekawych i rzadko stosowanych rozwi ą za ń przelewów w obiektach budownictwa hydrotechnicznego. Jazy te nie wymagają zamknięć.

8 Jazy lewarowe Przelewy lewarowe s ą to automatycznie działaj ą ce urz ą dzenia zrzucaj ą ce wod ę ze stanowiska górnego do stanowiska dolnego. Zalet ą jest samoczynno ść pracy tych urz ą dze ń zapewniona poprzez odpowiednie ukształtowanie przewodu lewara. Ponadto samoczynno ść ta nie jest uzależniona od żadnych urz ą dze ń sterowniczych. Bolt A, Sterpejkowicz-Wersocki W.:Jazy lewarowe na rzece Gwdzie.

9 Jazy lewarowe Stopień wodny Ptusza; przekrój;

10 Jazy lewarowe Stopień wodny Podgaje;widok jazu od wody dolnej.

11 Jazy lewarowe Stopień wodny Podgaje:widok jazu od wody górnej ( powyżej lustra wody widoczne otwory napowietrzające)

12 Elektrownia Wodna Podgaje 73 km biegu rzeki wybudowana w 1929 r. Jest to elektrownia szczytowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kVA, i napięciu 10,5 kV, Turbiny typu Kaplana, Spad (różnica między poziomem przed i za elektrownią) wynosi 9,55 m, Woda z rzeki Gwdy doprowadzana kanałem derywacyjnym o długości 900 m,

13 Elektrownia Wodna Podgaje Pojemność zbiornika wodnego - 3,8 x 10 6 m 3, Powierzchnia zbiornika wodnego ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 520 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

14 EW Podgaje

15

16

17 Elektrownia Wodna Jastrowie 66 km biegu rzeki - wybudowana w 1930 r. Elektrownia szczytowa 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kVA, napięciu 10,5kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 7,2 m,

18 Elektrownia Wodna Jastrowie Pojemność zbiornika wodnego 6,20 x 10 6 m 3, Powierzchnia zbiornika wodnego 150 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 450 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh

19 EW Jastrowie

20

21 Elektrownia Wodna Ptusza 54 km biegu rzeki - wybudowana w 1932 r. Elektrownia przepływowa ze zbiornikiem wyrównawczym, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kVA i napięciu 10,5 kV, Turbina typu Kaplana, Spad 6,1 m,

22 Elektrownia Wodna Ptusza Pojemność zbiornika wodnego 4 x 10 6 m 3, Powierzchnia zbiornika wodnego 200 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze wodnej o długości 300 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

23 EW Ptusza

24

25 EW Ptusza; jaz lewarowy

26 Elektrownia Wodna Dobrzyca 34 km biegu rzeki - wybudowana w 1907 r. Elektrownia przepływowa, 3 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kVA i napięciu 0,4kV, Turbiny Kaplana typ RTK 1600, Spad 4,8 m,

27 Elektrownia Wodna Dobrzyca Powierzchnia zbiornika wynosi 92 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej o długości 230 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

28 EW Dobrzyca

29

30

31

32

33 Elektrownia Wodna Koszyce 26,5 km biegu rzeki - wybudowana w 1937 r. Elektrownia przepływowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kVA i napięciu 6,3 kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 3,5 m,

34 Elektrownia Wodna Koszyce Pojemność zbiornika - 0,74 x 10 6 m 3, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

35 EW Koszyce

36

37

38

39 Elektrownię wybudowano w miejscu dawnego młynu wodnego. Elektrownia to jeden z najciekawszych zabytków Piły. Budowla utrzymana jest w typowo modernistycznym, niemieckim duchu i stanowi modelowe rozwiązanie właściwe dla lat 30, XX wieku.

40 EW Koszyce Ma kształt prostopadłościennej bryły z jednonawowa hala maszyn i dwukondygnacyjna rozdzielnia, ustawiona na kanałach turbinowych. Stropy między kondygnacyjne wykonane są z nowoczesnego jak na owe czasy materiału - żelbetonu.

41 Zakład Elektrowni Wodnych w Jastrowiu Zakład jest drugą co do wielkości spółką elektrowni wodnych działającą na terenie ENEA S.A. jest Energetyka Poznańska Łączna moc tych elektrowni wynosi 8,2 MW, a produkcja - uzależniona od stanu wody - wynosi średnio rocznie 28,6 tys. MWh

42 Zakład Elektrowni Wodnych w Jastrowiu Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W: Jazy lewarowe na rzece Gwdzie. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2002, str. 162 – 165 Zdjęcia


Pobierz ppt "MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Energetyczne wykorzystanie rzeki Gwdy dr inż. Paweł Zawadzki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google